Aasane

Fra dugnaden "Rydd et kulturminne" på Hetlebakke 12.03.2011

Dugnaden "Rydd et kulturminne" på Hetlebakke kom godt i gang denne lørdagen. Vi fikk fjernet en hel del trær og kratt, så nå er det atskillig enklere å komme seg opp til selve stemmegarden. Gamlevegen er ryddet, men broen over den såkalte Sætreelven er forlengst borte. Stengeventilen som skal styre vanntilførselen ut av stemmen er også ødelagt. Vi satser på en ny dugnad ganske snart, og håper på å få fjernet resten av krattskogen foran demningen.

Under er noen bilder fra lørdagens dugnad
Alle foto er tatt av Åsane Historielag

Pøbelstreker blant "den opvoxende Ungdom her paa Gaarden Aastvedt"

Det at voksne kritiserer de yngres oppførsel er et velkjent fenomen i dag. Slik var det selvsagt også i tidligere tider. Fra Åsane finnes det en anmeldelse, der proprietæren¹ på Åstveit, Gustav Albert Meyer, anmelder noen ungdommer og fedre blant husmannsfamiliene på Åstveit. Gustav Albert Meyer var proprietær, eier av tønnefabrikken på Åstveit og møller. I løpet av 1875 og 1876 anmeldte han flere personer og forhold til lensmannen i Hamre. Den første anmeldelsen gjaldt det som må kunne kalles pøbelstreker og innføres i sin helhet:

Abonner på RSS - Aasane