Fotoalbum

Tittel Bilder
Veibygging på dugnad til Torvhuset på Eikås
Almåsgårdene forfaller "Laurahuset" Almås bnr. 1. Det er ikke slått et eneste gresstrå! Foto: Astrid Gangdal 23.11.2013 "Sikret" brønn på Almås bnr. 4. Det gamle, rustne brønnlokket av bølgeblikk ligger slengt ved siden av. Foto: Astrid Gangdal 23.11.2013 "Laurahuset" Almås bnr. 1 med mønebeslaget rett til værs. Det lekker inn ved skorsteinen. Foto: Astrid Gangdal 23.11.2013 "Kallehuset" Almås bnr. 4. Utedoen som blåste ned i romjulen 2011 ligger slengt fremdeles. Foto: Astrid Gangdal 23.11.2013 Løen på Almås bnr. 4 har god gjennomtrekk. Brakekledningen er omtrent borte og steinmuren raste som følge av mye snø. Foto: Astrid Gangdal 23.11.2013 En av vinduene i kjeleren på "Kallehuset" (Almås bnr. 4) er blitt knust etter at kommunen overtok. Foto: Astrid Gangdal 23.11.2013 Kommunens "vedlikehold". Nytt bølgeblikktak mens det gamle taket av dråpeskifer ligger knust nedenfor. Foto: Åsane Historielag 18.05.2013 Utedoen som blåste ned i "Berits" herjinger ligger fremdels slengt. Foto: Åsane Historielag 18.05.2013 Ikke mye igjen av brakekledningen på Almås bnr. 4. Foto: Åsane Historielag 18.05.2013 Utsikt fra Sæterstøl mot Almås som ligger høyt og fritt, men svært gjengrodd. Ellers ser vi over Sørfjorden og til Osterøy. Foto: Åsane Historielag 18.05.2013 Utsikt fra Sæterstøl mot Almås. Bergen landsfengsel, Sørfjorden og Osterøy i bakgrunnen. Foto: Åsane Historielag 31.03.2013 Løe, stall og våningshuset på Almås bnr. 4. Strømmen er koblet fra, så duggen fryser på innsiden av vinduene. Foto: Åsane Historielag 30.10.2012
Ukjente bilder
Skole- og klassebilder