Fra dugnaden "Rydd et kulturminne" på Hetlebakke 12.03.2011

Dugnaden "Rydd et kulturminne" på Hetlebakke kom godt i gang denne lørdagen. Vi fikk fjernet en hel del trær og kratt, så nå er det atskillig enklere å komme seg opp til selve stemmegarden. Gamlevegen er ryddet, men broen over den såkalte Sætreelven er forlengst borte. Stengeventilen som skal styre vanntilførselen ut av stemmen er også ødelagt. Vi satser på en ny dugnad ganske snart, og håper på å få fjernet resten av krattskogen foran demningen.

Under er noen bilder fra lørdagens dugnad
Alle foto er tatt av Åsane Historielag

Utsikt mot demningen (stemmegarden) på Hetlebakke fra Sætreelven

Tett kratt rundt Sætreelven Folk i arbeid med å rydde den gamle veien til Hetlebakke
Dugnadsarbeidet viser igjen på haugene med småkratt
Den defekte stengeventilen Deler av stemmegarden er ryddet fri for kratt, en dunge med greiner i forkant
Gamleveien er ryddet frem til Sætreelven, stabel med tømmer til venstre Dugnadsfolk i arbeid. Tett kratt og vanskelig å få øye på demningen i bakgrunnen

   
    

 

 

Lesestoff
Åsane Tidende 15.03.2011: "Rydd et kulturminne - dugnad på slapseføre"