Almåsgårdenes venner

Almåsgårdene i BT 04.02.2012

Lørdag 4. februar var det en reportasje i BT om Almåsgårdene. Bergen tomteselskap har manglet konsesjonen for å sitte med eiendommene siden 2007 og både bygninger og kulturlandskapet ellers preges i dag av forfall. Nå går det mot en mulig løsning for Almås! Vi har fått artikkelen som pdf og legger den ut her slik at de som ikke har fått fatt i papiravisen også kan lese saken. Trykk på lenkene under for å se avisreportasjen (åpner i nytt vindu).

Bydelsvandring til Almås 13.mai 2007

Bydelsvandring til Almås - et veiløst gårdstun i Åsane.
Løe og våningshus Almås gnr. 197 bnr. 1, 13.mai 2007, Foto: Helge Sunde
Tunet på Almås ligger høyt og fritt med utsikt over til Osterøy. Bygningene på bildet er løen
og våningshuset til Almås gnr. 197 bnr. 1, slik det så ut 13.mai 2007. I bakgrunnen skimtes Osterøy. Foto: Helge Sunde


Åsabuen nr. 5, okt. 2004

Åsabuen nr. 5 kom ut i oktober 2004. Nedenfor vises forsiden av denne samt en av artiklene i den.

Åsabuen 5, utgitt oktober 2004

Innhold

Åsabuen nr. 15, okt. 2010

Åsabuen nr. 15 kom ut i oktober 2010. Nedenfor vises forsiden av denne samt en av artiklene i den. Innhold

 

Dagens leder i Åsane Tidende

Kulturvern i Åsane

er det noe vi har lært av denne historien, så er det at Bergen kommune ikke er noen god forvalter av historiske bygninger utenfor bykjernen.

Siste nytt om Almås og Indre Hordvik

Almåsgårdene skal reddes

Men fortsatt usikker fremtid for Indre Hordvik-bruket

I dagens Åsane Tidende kan vi lese om fremtiden for Almåsgårdene og Indre Hordvik. Vi har fått tillatelse fra journalist Magne Fonn Hafskor i Åsane Tidende å gjengi artikkelen hans her. For interesserte i kulturvern anbefaler vi også dagens leder i Åsane Tidende.

Bydelsvandring til Almås og husmannsplassen Øvrebotn

Ekstra bydelsvandring til Almås og husmannsplassen Øvrebotnen

Søndag 29. mai kl. 12-15

Søndag, 29 mai, 2011 - 12:00 til Mandag, 30 mai, 2011 - 14:45

Artikler

I tillegg til de artiklene som er utgitt i Åsabuen er det skrevet mange andre som kan være av interesse. Noen slike er publisert i nettutgaver av ulike aviser, andre i artikkelsamlinger utgitt av andre. På denne siden vil vi legge ut en del slike artikler, og dessuten lenke til artikler f.eks. på bt.no.

Artikler på aasanehistorielag.no
Midtbygda
Pøbelstreker blant "den opvoxende Ungdom her paa Gaarden Aastvedt"
Branntakstforretning over Eidsvåg i 1856
Brannforsikring og branntakster
Kulturvern i Åsane anno 2011

Bydelsvandring til Almås 13. mai 2007

Åsabuen nr. 12, apr. 2009

Åsabuen nr. 12 kom ut i april 2009. Nedenfor vises forsiden av denne. Om litt vil det også bli lagt ut en av artiklene i den. Åsabuen 12, utgitt april 2009

Innhold

Sider