Bydelsvandring til Almås og husmannsplassen Øvrebotn

Ekstra bydelsvandring til Almås og husmannsplassen Øvrebotnen

Søndag 29. mai kl. 12-15

Gnr. 197 bnr. 4 Almås, våningshus og hestestall. Foto: Helge Sunde, 13. mai 2007 Veikart, Bergen kommune, 2011
Over t.v.: gnr. 197 bnr. 4 Almås, våningshus og hestestall. Foto: Helge Sunde, 13. mai 2007. Over t.h. er veikart som viser Almåsvegen og stien opp til bnr. 1, 2 og 4, henholdsvis Almåsvegen 100, 103 og 105. , hentet fra Bergen kommune, 2011. 
Tips: Klikk på bildene for å se dem i større format!


Den siste tiden har forfallet på Almåsgårdene kommet på den politiske dagsordenen. Åsane Historielag har bidratt sterkt til å sette fokus på kulturvern i Åsane. I vår har lokalavisen hatt mange oppslag som viser hvor dårlig det står til på kulturvernfronten. Almås er et unikt gårdstun, fordi det aldri kom vei hit opp. Den siste som levde her, Karl (Kalle) Almås, døde i 2004. Siden har stedet vært fraflyttet og i forfall. I skrivende stund er det uavklart hva som skal skje med bygningene på dette gårdstunet. Svært mange åsabuer har slektsrøttene sine på Almås – og vi tror mange vil være interessert å se det veiløse gårdstunet og ikke minst høre mer om hvordan livet var på Almås i tidligere tider.

Vi arrangerer derfor en bydelsvandring til Almås og den tidligere husmannsplassen Øvrebotnen søndag 29. mai kl. 1200. Fremmøte ved Sparbutikken på Hylkje. På grunn av manglende parkeringsmuligheter, arrangerer vi felles transport opp til stien. (Lokalkjente som går til fots, møter opp der stien starter, ved Almåsvegen 80).

På turen vil flere lokalkjente, i tillegg til bygdebokforfatter Kenneth Bratland, fortelle om Almåstunet og Øvrebotnen.

Ta gjerne med kaffe og noe å bite i!

Vi håper på stort fremmøte og fint vær!

Søndag, 29 mai, 2011 - 12:00 til Mandag, 30 mai, 2011 - 14:45