Bydelsvandring til Almås 13.mai 2007

Bydelsvandring til Almås - et veiløst gårdstun i Åsane.
Løe og våningshus Almås gnr. 197 bnr. 1, 13.mai 2007, Foto: Helge Sunde
Tunet på Almås ligger høyt og fritt med utsikt over til Osterøy. Bygningene på bildet er løen
og våningshuset til Almås gnr. 197 bnr. 1, slik det så ut 13.mai 2007. I bakgrunnen skimtes Osterøy. Foto: Helge Sunde


Søndag 13. mai 2007 arrangerte historielaget en tre timers bydelsvandring i området Tuft, Hylkje og Almås. Johan Ludvig Kvamme var turleder på denne vandringen som startet ved Sparbutikken på Hylkje. Det var vel 35 fremmøtte. Tips: Trykk på bildene for å se dem i større format og for å bla mellom dem.

  På tur opp til Almås gnr. 197 bnr. 4 13. mai 2007. Foto: Helge Sunde  Foran våningshuset på Almås gnr. 197 bnr. 4, 13. mai 2007. Foto: Helge Sunde
Over t.v.: på tur opp til Almås bnr. 4. Over t.h.:  Foran våningshuset på bnr. 4, hestestall og løe i bakgrunnen. Foto: Helge Sunde, 2007.
  Våningshuset på Almås gnr. 197 bnr. 4, 13. mai 2007. Foto: Helge Sunde  Våningshus og hestestall, Almås gnr. 197 bnr. 4, 13. mai 2007. Foto: Helge Sunde
Over t.v.: Våningshuset Almås bnr. 4 . I bakkant skimtes taket på løen og hestestallen. over t.h.: Våningshuset og hestestallen på bnr. 4. Foto: Helge Sunde, 2007.

Løe og våningshus, Almås gnr. 197 bnr. 4, 13. mai 2007. Foto: Helge Sunde
Løe med brakekledning og våningshus på gnr. 197 bnr. 4. Foto: Helge Sunde.

Først krysset man hovedveien og over til Tuft og så på de fire gårdsbrukene der. Derfra gikk turen opp Svingkleivene (i bakkant av Almåslia) opp til Karl Almås (1919-2004) sitt hus på Almås (bnr. 4). I tillegg til å se huset hans, så vi på steinen med skålgroper som ligger rett utenfor ingangsdøren til dette bruket.

Rett bak Kalles hus ligger våningshuset på bnr. 1. I dette huset bodde tre ugifte søsken, det var Lars Severin Almås (1913-1991), Ramus Almås (1917-1998) og Laura Almås (1918-2005).

  Løe og våningshus Almås gnr. 197 bnr. 1, 13.mai 2007, Foto: Helge Sunde Løe og våningshus Almås gnr. 197 bnr. 1, 13.mai 2007, Foto: Helge Sunde
Over t.v.: Løen og våningshuset Almås bnr. 1 . I bakkant skimtes taket på Almås bnr. 4, Osterøy i bakgrunnen.  Over t.h.: Løen og våningshuset Almås bnr. 1, begge foto: Helge Sunde, 2007
På samme bruk ligger det lille såkalte "Tina-huset". Det er oppkalt etter tanten til disse tre søsknene, Gjertina Kristina Larsdtr Tuft (1888-1967).  Gjertina Kristina giftet seg i1919 med Nils Bertin Hansen Almås (1896-1932), ekteskapet var barnløst og han døde tidlig. Da søsteren hennes døde i 1935, flyttet hun opp til Almås for å ta seg av sine tantebarn.

  Over: våningshuset Almås bnr. 2. Foto: Helge Sunde, 2007

Over "Tinahuset" og våningshuset på Almås bnr. 1 .Foto: Helge Sunde, 2007. Over t.h.: Våningshuset på Almås bnr. 2, Foto: Helge Sunde, 2007.

Turen ned fra Almås gikk ned til bnr. 2, huset til Hans Martin Almås (1905-1973) og innover alleen til husmannsplassen Øvrebotn under bnr. 2, der bare murene står igjen, før man gikk tilbake til bnr. 2 og nedover Almåsvegen og ned til Steinestøvegen igjen.   

Det øvre tunet på Almås er i dag fraflyttet. Det kom aldri vei opp hit, så tunet ligger uberørt av den store utviklingen som har skjedd i store deler av Åsane.