Vil du gjøre en frivillig innsats for Almåsgårdene?

Vil du bidra med noen timer av din tid til beste for Almåsgårdene? Eller representerer du et lag eller en organisasjon som trenger å tjene noen kroner? Da kan dugnadsarbeid på Almåsgårdene være noe for deg. Les mer og se skjema for utfylling nederst.

Under Kulturfest Åsane arrangerte Almåsgårdenes Venner et åpent folkemøte om framtiden til Almåsgårdene.  Per Morten Ekerhovd holdt et meget interessant foredrag om hvorfor det er viktig å ta vare på kulturminner som Almåsgårdene. Marianne Herfindal Johannessen orienterte om det flotte arbeidet som så langt er gjort, både av frivillige og profesjonelle, og vi fikk anledning til å fortelle litt om oppgaver og aktiviteter vi trenger hjelp til i årene som kommer, slik at Almåsgårdene blir det vi ønsker.

Det var god oppslutning på folkemøte og flere av de frammøtte gav tilbakemeldinger om at de ønsker å bidra som frivillige. Noen vil delta på kurs for å kunne ta oppdrag som omviser på Almåsgårdene, noen vil gjøre ryddearbeid (både inne og ute), noen vil koke kaffe, noen vil skaffe gevinster til utlodning og noen vil bidra med ymse av praktisk arbeid. Her er oppgaver for alle og Almåsgårdenes Venner ønsker nå å gjøre det mulig for flere å melde sin interesse. Vi vedlegger derfor det samme skjemaet som folk på folkemøte fikk utdelt. Her kan du krysse av for det du har lyst å bidra med som frivillig. Almåsgårdenes Venner vil registrere alle tilbakemeldinger og vil på et seinere tidspunkt i 2019 komme tilbake med informasjon om organisering av dugnader.

 Vi gjør også oppmerksom på at det er mulig for lag og foreninger som tar på seg en dugnadsjobb og å tjene noen slanter til foreningen.