Dugnad: Rydd et kulturminne

Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på lørdagens dugnad. Trær og kratt skal fjernes fra området rundt demningen på Hetlebakke, og forhåpentligvis er dette første skritt i retning av å sette i stand anlegget. Ta gjerne med motorsag, sag eller greinsaks hvis du har, og nødvendig verneutstyr.

Det er begrenset med parkeringsplasser i området, så kjør sammen med noen andre hvis det er mulig. Dugnaden er selvsagt åpen for alle – det er ikke noe krav å være medlem i historielaget. Vi holder på fra kl 09.00 til kl 15.00 og håper mange kan avse noen timer.
Vi tar med kaffe og litt å bite i. Velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret i Åsane Historielag
 

Kort om bakgrunnen for dugnaden: "Rydd et kuIturminne"
I forbindelse med utdelingen av Kulturvernprisen for Åsane 2010 kom vi i snakk med Gunnar Hetlebakke ang. demningen på Hetlebakke. Selve stemmegarden er knapt synlig på nedsiden på grunn av all krattskogen som er vokst opp. Dette vil vi gjerne være med på å ordne opp i. Han har klarert med grunneier så alt ligger til rette for en liten dugnad. Både motorsag og greinsaks kan være nyttig, men også folk uten dette kan delta, det trengs å samle sammen greiner og lignende også. Vi håper at mange av våre medlemmer har lyst til å være med på dugnaden ”Rydd et kulturminne” Dugnadsdatoen er lørdag 12.mars! mellom kl. 9-15! Ta gjerne kontakt med Gunnar Hetlebakke dersom du har spørsmål, på epost: ghetl@broadpark.no

Lørdag, 12 mars, 2011 - 09:00 til Søndag, 13 mars, 2011 - 14:45