Åsabuen nr. 18, april 2012

Innhold

 • Fra redaktøren
 • Om Åsane Historielag
 • Marie Fossen: Et streiftog gjennom gamle Eidsvåg. Navn vi har beholdt, navn vi har mistet, og navn vi ikke har fått.          
 • Harald Sætre: 17. mai i Hordvik før i tida.         
 • Lars Sørgard: 17. mai i Mjølkeråen på 1920-tallet        
 • Jarmund og Johs. (Johannes) Kalvik: 17. mai i Salhus!        
 • Kenneth Bratland: Dikt fra en glemt krig—”norske mend hvis mod er sant kand og banke dem galant”
 • Yngve Nedrebø: «Åsane – i fortid og nåtid», ambisiøst bygdebokprosjekt vel i havn
 • Yngve Nedrebø: Bokmelding: «Dar kjem dampen – med post»
 • Marit Håland: ”Historien om Helena Sæterstøl og hennes amerikaliv”
 • Marianne Herfindal Johannessen: Min forutsetning for gaven er" - om Almås og Theodor Bernhard Hansens gave

 

 

Pris: 75,-