Åsabuen nr. 18, april 2012

Innhold

  • Fra redaktøren
  • Om Åsane Historielag
  • Marie Fossen: Et streiftog gjennom gamle Eidsvåg. Navn vi har beholdt, navn vi har mistet, og navn vi ikke har fått.          
  • Harald Sætre: 17. mai i Hordvik før i tida.         
  • Lars Sørgard: 17. mai i Mjølkeråen på 1920-tallet        
  • Jarmund og Johs. (Johannes) Kalvik: 17. mai i Salhus!        
  • Kenneth Bratland: Dikt fra en glemt krig—”norske mend hvis mod er sant kand og banke dem galant”
  • Yngve Nedrebø: «Åsane – i fortid og nåtid», ambisiøst bygdebokprosjekt vel i havn
  • Yngve Nedrebø: Bokmelding: «Dar kjem dampen – med post»
  • Marit Håland: ”Historien om Helena Sæterstøl og hennes amerikaliv”
  • Marianne Herfindal Johannessen: Min forutsetning for gaven er" - om Almås og Theodor Bernhard Hansens gave

 

 

Pris: 75,-