Velkommen til årsmøte i Åsane Historielag!

Velkommen til årsmøte i Åsane Historielag! 

Årsmøtesakene er sendt ut sammen med faktura for medlemskontingent. Revidert regnskap og budsjett for 2020 deles ut på årsmøtet. 
Saksliste:
Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling
Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer
Sak 03:  Godkjenning av sakslisten
Sak 04: Styrets årsmelding for 2019
Sak 05: Godkjenning av regnskap
Sak 06: Styrets budsjett for 2020
Sak 07:  Fastsettelse av styrehonorar
Sak 08:  Fastsettelse av kontingent
Sak 09:  Saker meldt fra styret
Sak 10   Saker meldt fra medlemmer
Sak 11:  Valg

Vi håper mange medlemmer vil stille og at vi får en hyggelig kveld i godt lag.Før årsmøtet er det foredrag med prof. John Ragnar Myking. 

Tid: Torsdag 27. februar kl. 2000-2100
Sted: Åsatun, storsalen (Forvasshaugen 6, Nyborg - like bak Gullgruven Se kart

Årsmøtet er bare for medlemmer.
Lett servering!

Torsdag, 27 februar, 2020 - 20:00 til Fredag, 28 februar, 2020 - 20:45