Statsarkivar Yngve Nedrebø holder foredrag om ”Det tumultariske Optrin” i 1814

Torsdag 27. februar kl. 1900 i Åsatun, storsalen: statsarkivar Yngve Nedrebø holder foredrag om: ”Det tumultariske Optrin”  

I 1814 var det ikke bare grunnlov, Eidsvold og krig mot Sverige som opptok folket i Nordhordland. Landet hadde vært gjennom sju krigsår med nød og sykdom, og i siste fasen av unionen med Danmark kom det både Statsbankerott og hyperinflasjon. Det merket folk. Prisene på korn gikk voldsomt opp, og mange sultet. Selv bøndene måtte mange steder kjøpe matkorn. Sultne mennesker kan fort bli revolusjonære. Det ble de i Nordhordland og Bergen sommeren 1814. Det ble sendt ut innkalling. Folket ble bedt om å stille i Bergen sentrum 25. juli for å kreve maksimalpriser på kornvarer. Svært mange møtte opp, og de opptrådte truende overfor både embetsmenn og kjøpmenn. De minnet om det som hadde skjedd under Strilekrigen i 1765, og de opptrådte så truende at avtale om maksimalpriser og nedsetting av matprisene ble underskrevet! Deretter fulgte et rettsoppgjør som strakte seg over mer enn 10 år!

Foredraget er åpent for alle!

Lett servering!

 

Torsdag, 27 februar, 2014 - 19:00 til 19:45