Dugnaden: Rydd et kulturminne fortsetter

Vi fortsetter arbeidet på Hetlebakke og oppfordrer våre medlemmer til å delta førstkommende lørdag mellom kl.10 og 14.
Vi fjerner trær og kratt fra området rundt demningen på Hetlebakke, noe som forhåpentligvis er første skritt i retning av å sette i stand anlegget.
Ta gjerne med motorsag, sag eller greinsaks hvis du har, og nødvendig verneutstyr.
Det er begrenset med parkeringsplasser i området, så kjør sammen med noen andre hvis det er mulig.
Dugnaden er selvsagt åpen for alle – det er ikke noe krav å være medlem i historielaget.
Vi holder på fra kl 10.00 til kl 14.00 og håper mange kan avse noen timer.

Vi tar med kaffe og litt å bite i.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
styret i Åsane Historielag

Utsikt mot demningen (stemmegarden) på Hetlebakke fra Sætreelven 

Lørdag, 26 mars, 2011 - 10:00 til Søndag, 27 mars, 2011 - 15:45