Årsmøte for medlemmer

Torsdag 27.02.2014 kl. 2000 i storsalen, Åsatun blir det avholdt årsmøte for medlemmer i Åsane Historielag. I forkant av årsmøtet (kl. 1900) blir det foredrag om "Det tumultariske Optrin i 1814" ved statsarkivar Yngve Nedrebø. Dette er åpent for alle.

 
Saksliste på årsmøtet:
Sak 1 Innkalling
Sak 2 konstituering: valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
Sak 3 Årsmelding 
Sak 4 Revidert regnskap          
        Styrets forslag til budsjett 2014 legges frem til orientering         

Sak 5 Fastsettelse av kontingent
Sak 6 Fastsettelse av styrehonorar
Sak 7 Innkomne saker.
Sak 8 Fra styret: Sak om Almåsgårdenes fremtid og historielagets rolle i denne
Sak 9 Valg 

Vi håper mange medlemmer vil stille og at vi får en hyggelig kveld i godt lag.

 

 


 

Torsdag, 27 februar, 2014 - 20:00 til Fredag, 28 februar, 2014 - 20:45