Årsmøte Almåsgårdenes Venner

Til medlemmer av Almåsgårdenes Venner! 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles herved til det første ordinære årsmøte i Almåsgårdenes Venner, onsdag 18. mars kl 18.00 på Åsane Folkehøyskole.

Følgende dagsorden gjelder for møtet:

1:         Godkjenning av representanter

2:         Godkjenning av innkalling og dagsorden

3:         Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

4:         Årsmelding 2014

5:         Revidert regnskap for 2014

6:         Handlingsplan 2015

7:         Fastsette kontingent

8:         Innkomne saker

9:         Budsjett for 2015

Det vil ikke bli foretatt valg av nytt styre på årsmøtet. Det sittende interimstyret fortsetter inntil avklaring om eventuell leie av Almåsgårdene fra Bergen kommune foreligger.

Saksdokumenter til årsmøtet vil være tilgjengelig på Åsane Historielags hjemmeside http://aasanehistorielag.no/almaasgardenes-venner senest en uke før årsmøtet. Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. 

Vel møtt!!

Med vennlig hilsen

Almåsgårdenes Venner

Marianne Herfindal Johannessen                                 Solveig Skram Guterud

Leder                                                                           Sekretær 

Onsdag, 18 mars, 2015 - 18:00 til Torsdag, 19 mars, 2015 - 19:45