Kulturvern i Åsane anno 2011

På forsiden av Åsane Tidende i dag er hovedoppslaget "Kulturvern i Åsane". 

Åsane Tidende 01.04.2011: Forside

Våningshuset på Indre Hordvik, bnr. 4, anno 2011. Bergen tomteselskap er eier av dette og flere andre gårdsbruk i Åsane.
Huset er satt sammen av to gamle såkalte lemstuer. Hvis noen sitter på bilder som viser dette gårdstunet i "gamle" dager
- ber vi om tilbakemelding! Ta gjerne kontakt på aasane.historielag@gmail.com Foto: Åsane Tidende.

Selv om det i dag er 1. april, er dette oppslaget dessverre ingen aprilspøk. Styremedlem i historielaget, Kenneth Bratland, har vært på en liten ekskursjon i Åsane sammen med Åsane Tidende. Bildene fra denne turen viser tydelig behovet for en helhetlig kulturminneregistrering i bydelen, noe historielaget har etterlyst i årevis. Det er trist å se kulturminner i forfall, det blir ikke mindre trist at Bergen kommune ved tomteselskapet er eier. 

På det samme gårdsbruket ligger en forholdsvis intakt husmannsplass kalt "Jensaplasset". Husmannshusene i Åsane ble vanligvis bygget slik at beboelsesdel og løe hang sammen, noe man får bekreftet også i branntakstene, se eksempelvis branntakstforretningen over Eidsvåg og husmannsplassene der i 1856. Man skal lete lenge for å finne slike byggverk i Åsane i dag. Som bildet under viser mangler "Jensaplasset" tak over beboelsesdelen, noe som burde vært ordnet opp i. 

Husmannsplassen Jensaplasset under Indre Hordvik bnr. 4

Jensaplasset. Løedelen har fremdeles et tak, mens boligdelen fullstendig mangler taket. Takene på
slike bygninger var ofte tekket med bord (treverk), never og torv. Foto: Åsane Tidende. 

Styret i Åsane Historielag håper man ved å sette søkelys på både manglende registrering og ikke minst manglende vedlikehold av kulturminner, kan føre til økt bevissthet og ikke minst vilje til å gjøre noe for de få kulturminnene som er igjen i bydelen.

Vi gjør det lille vi kan, enten det er å stelle i stand kulturdugnader og invitere politikerne til å delta. Historielaget er basert på frivillighet, på kulturvernfronten i Åsane trengs det langt mer enn det de frivillige kan gjøre på sin fritid. Vi håper og tror våre folkevalgte snart vil få opp øynene for dette behovet. 

 

Under kan du lese hele avisoppslaget fra dagens Åsane Tidende: