Innmelding Almåsgårdenes Venner

Almåsgårdenes Venner ble opprettet fordi Almåsgårdene, som er et av Åsanes viktigste kulturminner, i en årrekke sto til nedfalls og det var fare for at bygningene ville gå tapt. Det må skje noe nå i år - ellers vil flere av bygningene på Almås gå tapt! Venneforeningen har nå inngått en avtale med Bergen kommune om å leie Almåsgårdene gnr. 197 bnr. 1 og 4 i 40 år. Vi gjør vårt for å ta vare på Almåsgårdene - vil du også være med? Du kan bidra med å melde deg inn i Almåsgårdenes Venner - se skjema nedenfor!  
 

Om medlemsskapet 
Det er ingen medlemskontingent, men vi er ”grasrotmottaker” og om du ellers vil bidra økonomisk er Almåsgårdenes Venners kontonr: 3633.38.71895

Vår formålsparagraf lyder slik: 
Almåsgårdenes Venners formål er å ta vare på gårdsanlegget på Almås (gnr 197, bnr 1 og 4 i Bergen kommune) som kulturminne og kulturmiljø. Venneforeningen skal dessuten arbeide for å fremme de historiske og kulturhistoriske verdiene og sørge for at Almåsgårdene blir til nytte og glede for allmennheten. 

NB: Har du ikke en epostadresse skriver du bare mangler@epost.no i feltet der det skal fylles inn epost!
 

Innmelding Almåsgårdenes venner