Kulturvernfaddere for gjenoppbyggingen av torvhuset på Eikås

Gjenoppbyggingen av torvhuset på Eikås i Vågsbotn var opprinnelig beregnet til kr. 315 000,-, men det er blitt noe dyrere på grunn av den nye tomtens beskaffenhet. For å finansiere dette arbeidet opprettet historielaget en egen steinkonto for å samle inn penger til å sette opp igjen torvhuset på Eikås. Vil du også bli kulturvernfadder? Kontonummeret er i så fall: 3633.34.26964
Nedenfor er listen over kulturvernfaddere ajour pr 6. oktober 2014:

Organisasjoner og foreninger:

40 steiner a kr 500,-:
Det Nyttige Selskabs Almennyttige fond

33 steiner a kr 500,-:
Åsane Historielag

5 steiner a kr 500,-:
Senioruniversitetet i Åsane

4 steiner a kr 500,-:
Åsane Rotaryklubb

2 steiner a kr 500,-:
Haukås musikklag
Åsane Kristelege Folkeparti
Tertnes Kvinne- og Familielag

1 stein a kr 500,-:
Cato & Claus
Folkeakademiet i Åsane
Liflaten Borettslag
Tertneskoret
Museumssenteret i Hordaland
Vinskvetten
Åsane Kulturråd

Næringslivet:

30 steiner a kr 500,-:
Paritet AS

20 steiner a kr 500,-:
Tertnes Holding AS

10 steiner a kr 500,-:
Rema 1000 Eidsvåg
Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS

6 steiner a kr 500,-:
Auto Elektro Eiendom AS

2 steiner a kr 500,-:
Skansen Holding Bergen AS,
Slethaug Eiendom AS

1 stein a kr 500,-:
Flo Invest
Rema 1000 Ulset


Privatpersoner:

13 steiner a kr 500,-:
Harald Hjortland

10 steiner a kr 500,- :
Helge Emil Sæterstøl, Ida Sofie Tertnes, Elisabeth June Steckmest

6 steiner a kr 500,-:
Roald Muri

5 steiner a kr 500,-:
Turid Hantveit

4 steiner a kr 500,-:
Oddvar Blindheim, Terje Monssen,

2 steiner a kr 500,-:
Trygve Albrektsen, Anne Karin Bjørke, Rolf og Unni Bogetvedt, Torleiv Bolstad, Kenneth Bratland, Aud Toppe Christensen, Marie og Kjell Fossen, Eivind Fretheim, Ole Bechmann Olesen, Kari og Odd Hordvik, Gunhild og Jarmund Kalvik, Gunnar Løtveit, Gro og Rasmus Meyer, Jan Birger Reigstad, Lars Sørgard, Rolf Jørgen Vandeskog, Ragnhild og Jon Olav Aas

1 stein a kr 500,-:
Astrid og Rolf Andersen, Berit Bakka, Eivind Blindheim, Magne Bergland, Svein Bollingberg, Eva Brurås Bolstad, Berit Bruvik, May Britt Christiansen, Åse K. B. Davidsen, Liv Eikås, Magne Atle Eikås, Arne Eriksen, Tor Egil Farestveit, Kristine Fluge, Elisabeth Hjelseth Gjerde, Einar K. Gjessing, Torill Grov, Dagrunn Gunnarson, Kari Haugervåg, Aasta Kalvik Haukås, Roald Heggernes, Randi Helland, Lyder Meyer Hiis Bergh, Eivind Hjelle, Inge Malvin Hugøy, Trond Jensen, Anne-Britt Herfindal Johannessen, Marianne Herfindal Johannessen, Olaug Margareth Johannessen, John og Laila Johnsen, Cecilie Skauge Knoph, Hege Konglevoll, Svein Nord Kristiansen, Sofie og Mathilde Bernsen Natås, Othelie Nordø Landmark, Hanne E. Liland, Kim Fordyce Lingjærde, Anne Linn Lundeland, Ove Leon Låstad,  Elin Mellingen, Vigdis Meyer, Arnulv Mikkelsen, Gunnar Mosevoll, Per Steffen Myhren, Johan Myking, Janne Kristin Myran,  John Arthur Nilssen, Bjørg Sunnanå Ravnanger, Astrid O. Reigstad, Hege Schei, Helge Sjursen, Helge Sleire, Erling Slettebakken, Arne Smilden, Eilif Stene, Bjarte Stødle, Britt Unni Sæthre, Eva Irene Teige, Lisbeth Tertnes, Laila Hordvik Tofte, Tormod Torkelsen, Paul Inge Vikanes, Lene Vikre, Marius Vårbakken, Svanhild Wiken, Haakon Gunnar Aase og Marit Nygård Åstveit.

Andre bidragsytere: 

Rydding av grunn i.f.m. demontering, litt hjelp med pukk etc. underveis:

Vassbakk og Stol

Gangvei til torvhuset:
Brødrene Dahl AS, Steinsenteret Åsane sand og singel, Hordaland Asfalt AS