Kulturbyråden kommer til Åsane!

Kulturbyråd Harald Victor Hove kommer til Åsane for å informere om den nylig vedtatte Kulturarenaplanen og planene for nytt kulturhus i Åsane. Orienteringen finner sted onsdag 16. mars kl. 18.30 i Klubben i Kulturhuset i Åsane Storsenter. Møtet med kulturbyråden, som avholdes i forkant av årsmøtet i Åsane Kulturråd, er åpent for alle interesserte.
www.aasanekulturraad.no

Åsane Historielag antar at dette er noe mange av våre medlemmer vil være interessert i å få høre mer om! Møtet er åpent for alle!

Onsdag, 16 mars, 2011 - 18:30