Bruksnummer 1

Dette er en test

Gnr. 197 bnr. 1. Bildet tatt ca. 1980. Foto: Johan Ludvig Kvamme