Folkemøte mot Godsterminal på Haukås!

Folkemøte Godsterminal

Det er flere grunner til at Åsane Historielag har valgt å engasjere seg i kampen mot å få en godsterminal til Haukås. To av dem gjelder saker histoirelaget har arbeidet med i mange år, Almåsgårdene og elvemuslingene i Haukåsvassdraget. Elvemuslingene vil utryddes hvis det blir lagt en godsterminal i matfatet til elvemuslingen, men også for Almåsgårdene vil det bli konsekvenser. E-39 skal i så fall flyttes lenger opp mot Almåsgårdene og støyen fra en godsterminal vil ødelegge stillheten på Almåsgårdene. Det er mange av våre medlemmer som bor i områder som vil bli rammet hvis en godstermial vil bli lagt til Haukås. Vi legger derfor ut en plakat om et folkemøte mot godsterminal som skjer på ÅSane folkehøgskole 11. mai kl. 1900

 

Onsdag, 11 mai, 2016 - 19:00 til Torsdag, 12 mai, 2016 - 18:45