Årsmøte i Åsane Historielag

Innkalling til årsmøte i Åsane Historielag 1/3-2018                       

Dag/dato:           Torsdag 1. mars 2018                                                                                                           
Tid:                       2000 – 2100
Sted:                    Åsatun, storsalen

Det innkalles med dette til årsmøte i Åsane Historielag. Før årsmøtet blir det foredrag om DNA i slektsgransking ved statsarkivar Yngve Nedrebø.
Denne første delen av møtet er åpent for alle interesserte. Årsmøtet starter kl. 2000 og er kun for medlemmer i historielaget. Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Saksliste:
Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling
Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer
Sak 03: Godkjenning av sakslisten
Sak 04: Styrets årsmelding for 2017
Sak 05: Godkjenning av regnskap
Sak 06: Styrets budsjett for 2018
Sak 07:  Fastsettelse av styrehonorar
Sak 08:  Fastsettelse av kontingent
Sak 09:  Saker meldt fra styret
Sak 10   Saker meldt fra medlemmer
Sak 11:  Valg

Eventuelle saker må være styret i hende senest en uke før møtet.
Sakene meldes til Åsane historielag pr. e-post: aasane.historielag@gmail.com
eller pr. post til: Åsane historielag, postboks 200, Øvre Ervik 5876 Bergen

Med vennlig og historisk hilsen
for styret i Åsane historielag

Marianne Herfindal Johannessen (s)                                                                    Bjørn Villy Mjelde (s)
leder                                                                                                                            sekretær

Vedlegg:              1) Saksdokument med innstilling til vedtak
                            2) Styrets årsmelding 2017
                            3) Regnskap for 2017 + 3B Revisjonsberetning
                            4) Budsjett for 2018
                            5) Innstilling fra valgkomiteen
 

Torsdag, 1 mars, 2018 - 20:00 til Fredag, 2 mars, 2018 - 20:45