Årsmøte i Åsane Historielag

Årsmøte for medlemmer i Åsane Historielag
Torsdag 23. februar 2017 kl. 2000-2100 i storsalen, Åsatun

Før årsmøtet (kl.19.00) blir det foredrag ved Siri Elisabeth Bernssen, med temaet:

        ”Barnedrap og fødslar i dølgsmål – lettferdige kvinnfolk på bygdetinget i Hordaland”

Foredraget er åpent for alle interesserte. Årsmøtet etterpå er kun for medlemmer i historielaget. Det blir servert kaffe og noe å bite i.                              

Saksliste:                                                                                                                                                                          
Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling                                                                                                         
Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer                                                                                                                     
Sak 03:  Godkjenning av sakslisten                                                                                                                                    
Sak 04: Styrets årsmelding for perioden 25.02.16 – 23.02.17.                                                                                          
Sak 05: Godkjenning av regnskap for 2016                                                                                                                                 
Sak 06: Styrets budsjett for 2017                                                                                                                               
Sak 07: Saker meldt av styret
Sak 08: Saker meldt fra medlemmer                                                                                                                               
Sak 09: Valg                                                                                                                                                                            

Eventuelle saker må være styret i hende senest en uke før møtet.                                                        
Sakene meldes til Åsane historielag pr. e-post: aasane.historielag@gmail.com                                                             
eller pr. post til: Åsane historielag, postboks 200, Øvre Ervik 5876 Bergen 

                                                             

 

Med vennlig og historisk hilsen                                                                                                                                                                     
for styret i Åsane historielag

 

Marianne Herfindal Johannessen (s)                                                                    Bjørn Villy Mjelde (s)                                      
         leder                                                                                                                    sekretær

Torsdag, 23 februar, 2017 - 20:00 til Fredag, 24 februar, 2017 - 20:45