Nyhetsinnsamler

Arbeidsgruppe Bunemann

Nyheter fra Arkivverket - 1. juli 2020 - 0:49
. Jeg har for mange år siden notert en (angivelig) dtr. av skipper/kjøpmann i Bergen Henrich Arnold Meyer (1749-1801) og 2. hustru Abel Sophia Hind (1764-1867) som skulle være Anne Alida Meier, f. 12 Mai 1800, døpt i Korskirken, gift 4 Feb 1824 i Domkirken med sjømann (rundt 1805), senere skipper (skipperborger 9 Jan 1817), Henrich Heltberg, døpt 2 Apr 1789 i Hosanger, konfirmert i Nykirken 1 Apr 1805, død 10 Jul 1840, på sjøen, under hjemreise fra Amsterdam. Ekteparet bodde i 1825 i Nykirke-sognet. Anne Alida døde 11 Jan 1869 og ble begravet i Nykirken 17 Jun 1869. Som fersk enke tok hun borgerskap i Bergen som handlende den 11 Jan 1841, og virket som høker. Henrich Heltberg skal være født på Bernestangen i Hosanger som sønn av sec. ltn. Johan (Henrik) Pedersen Heltberg (1748-1789) fra Skånevik, i hans 2. ekteskap (1784) m. den danske Engel Catharina Hansteen (1752-1806 Bergen). I sitt 1. ekteskap med Elisabeth Svanenhielm Hvid (1755 Askøy -1783) fikk Henrich Heltberg bl.a. datteren Eva Maria Heltberg (1782-1851), som er min 2 x tipp oldemor. Hun var rundt 1805 husjomfru hos foged Høegh på Kongsvinger, og ble der 'sjekka opp' og gift (i Grue) med den svensk-ættede rittmester Fredrik Alexander Bratt af Höglunda (1786-1847) på Nordre Pramhus i Eidskog. .

Slektsnøtt: Fra Eiker til Åmål og søkk vekk i Amerika

Nyheter fra Arkivverket - 1. juli 2020 - 0:10
Hvorfor Josefina og ikke Sofie? Merk fødselssted. Anna Josefina Anderson in the U.S., Evangelical Lutheran Church in America, Swedish American Church Records, 1800-1947 Name:Anna Josefina Anderson Gender:Female Event Type:Member List Birth Date:19 May 1878 Birth Place:Åmål, Dahls l. Swed. Departure Place:Sweden Arrival Date:1893 Relation to Head:Head Church:Gloria Dei Lutheran Child:Conrad La Fayette Anna J Strandberg in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Name:Anna J Strandberg Birth Date:1879 Death Date:1953 Cemetery:Highland Cemetery Burial or Cremation Place:South Bend, St. Joseph County, Indiana, United States of America Has Bio?:N

1500- og 1600-tallet: Kirker på Gran, Hadeland

Nyheter fra Arkivverket - 1. juli 2020 - 0:08
Hei, Du spør litt finurlig - " hvis man bodde i Nordre/Søre Ål på Gran, Hadeland, på 1500- og 1600-tallet?" På 1600-tallet var det nok Gran hovedkirke - Nikolaikirken på Granavollen, og det samme på siste halvdel av 1500-tallet. Men før det var det faktisk ei kirke i Nordre Ål, Horgen kirken. Og i Søndre Ål var det også ei, Bjørge kirke, som det fortsatt er "tufter" etter, på garden Søndre Bjørge. Begge kan muligens ha vært i bruk fram til reformasjonen, dvs på begynnelsen av 1500-tallet. Det er nokså lenge siden. Ingen vet hvordan kirkene ble brukt. Se omtale av kirkene i Hadelands bygdebok nr 1 s 270; se lenke: https://www.nb.no/items/760dc1d4c76d0bed5fe6ee422f8c4cbf?page=285&searchText="Horgen kirke" Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Slektsnøtt: Fra Eiker til Åmål og søkk vekk i Amerika

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 23:46
Også i South Bend Indiana er denne kvinnen. Kanskje Anna? Må sjekkes? Anna J Anderson in the 1910 United States Federal Census https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MK5K-VDT Noen feil. Fødselsdato er OK, året er feil. Anna Anderson in the Indiana, Marriages, 1810-2001 Name:Anna Anderson Gender:Female Race:White Age:32 Event Type:Marriage Registration (Marriage) Birth Date:19 May 1879 Birth Place:Sweden Marriage Date:10 Nov 1911 Marriage Place:Indiana, United States Residence Place:South Bend, Indiana Father:Andrew Anderson Mother:Anna Peterson Spouse:Carl Strandberg Officiator:Frank P Christoph Page:236 FHL Film Number:001503530

Slektsnøtt: Fra Eiker til Åmål og søkk vekk i Amerika

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 23:28
Det står i forsamlingsboka at Anna Matilda var ubefintlig fra 1918. Ikke umulig at hun reiste til Amerika etter moras død. Hilsen Kari

Rydningsrett Luktvasslia 1726

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 23:28
Pussig hvordan man finner ting når man ikke leter. I en sak litt senere i tingboka om Jomfruremma er Rydningsretten beskrevet slik (min tolkning): Dend paatale Citanterne giør om at besidde deris sl: faders Rydnings jord, JomfruRem kaldet, har deris søskende nødt frugten af, nemlig ifige (?) Niels Jens og hans afdøde broder sl: Niels Jens, og som de da ved disse deris brødris tiltrædelse til jorden iche paatalte deris Rydnings Ret, kand de nu iche eftter saa lang tids forløb have nogen Ret at tale derpaa siden dend er komen i andens mands hæfd. Dend Ret Kongen giver Rydningsmænd i sin lov; haver Citanternis sødskende nødt, og strecher sig iche videre med Rydnings Retten end til de første barns besiddelse paa Rydningen, og ej kand ansees, som it arveligt Odel,... (nederst f. 136b og øverst f. 137a) Kort fortalt går saken ut på at to av rydningmannen Jens Sjursens sønner krever retten til rydningsplassen Jomfruremmen fra Ingebrigt Amundsen. Han har giftet seg med den avdøde Nils Jensens enke. Nils og enken hadde et barn sammen, som senere døde, men Ingebrigt hevder at retten til plassen gikk i arv til Nils' barn og når dette dør til barnets mor, som han nå er gift med. (En annen del av Jomfruremmen drives av den avdødes halvbror med samme navn.) Ingebrigt får medhold i saken. Overført til den opprinnelige saken jeg henviste til, bør det bety at denne Jakob eller Peder Olsen var sønn av rydningsmannen, og rydningsmannen ser ut til å være en Ole Jakobsen som opptrer i skattelistene til 1678. Han har imidlertid hverken en sønn Peder eller Jakob i 1665, men han kan være født etter 1665, og med etterslepet i skattelistene kan denne Ole fort være død tidlig på 1670-tallet. Etternavnet til rydningsmannen kan også forklare en feilskriving av brorens fornavn. Så det er i hvert fall en mulig forklaring...

Veier og måler Jens Munch

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 23:22
Jeg har ført en slektslinje tilbake til veier og måler i Trondhjem 1687-93, Jens Munch. Svein Dahl skriver noe om ham i sin bok Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700: https://www.nb.no/items/3c6b8c06f0ae6f4b45c58d613786ae6e?page=171 Han skriver ikke noe om hvor Jens Munch kom fra. Det finnes flere slekter Munch i Norge på 1700-tallet. Noen av dem kom fra Danmark. Andre steder jeg har funnet litt om ham er i Norske kongebrev, Trondhjems borgerskap 1680-1730: Utvalgte kilder. NSF 2000, og Trondheim før Cicignon. De nevner ham tidligst i 1680-årene. Finnes det mer informasjon om Jens Munch? Hvor kan jeg lete? Er det flere som er interessert i ham? Mvh Sølvi L

Slektsnøtt: Fra Eiker til Åmål og søkk vekk i Amerika

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 23:09
WOW - Du verden! Tusen, tusen, hjertelig takk til Kari, Anton og Per for helt utrolig hjelp! Jeg er målløs! At de returnerte til Sverige, hadde jeg rett og slett ikke tenkt på. Pinlig. Takk igjen. PS: Kan det tenkes at Anna Matilda Andersson f. 23. feb 1887, reiste på nytt til USA rundt 1920?

Trying to find information on Bjørn Pedersen (Berge/Vik)

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 23:05
If you need more information from the "bygdebok" or translation, give a "call" and we will help you. Brg Ivar

Sjur Andersson og Kari Baardsdotter - vigde Sogndal 1736 - borni hennar Stillaug Olson (1727) og Dortha Olsd (1730) - kvar vart det av denne huslyden?

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:50
Kirkeboka for Leikanger: Gift 3. pinsedag (21. mai)1720: Ole Tambur og Karen Våtevig https://media.digitalarkivet.no/view/11564/146 Og øverst på høyre side: Dom 8. ved Tjugum (21. juli 1720) døpt Tamburens barn av Våtevig kaldet Giøri

Slektsnøtt: Fra Eiker til Åmål og søkk vekk i Amerika

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:30
Her er Anna Lisa fra Sveriges dødbok: 18381128 Larsson f. Pettersson, Anna Lisa Ålderdomshemmet Död 7/12 1917. Kyrkobokförd i Åmåls stadsförs (Älvsborgs län, Dalsland). Född 28/11 1838 i Åmål (Älvsborgs län, Dalsland). Änka. -------------- Anna Matilda står overført til bok øver obef. 17/3 1922. Dvs at hun har flyttet uten å melde. Finner henne ikke i dødboken. Hilsen Kari

Sjur Andersson og Kari Baardsdotter - vigde Sogndal 1736 - borni hennar Stillaug Olson (1727) og Dortha Olsd (1730) - kvar vart det av denne huslyden?

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:25
Finner denne familien under Våtevik i bygdeboka for Balestrand: Bård Stillaugsen Våtevik f. ca. 1653 død 1735. Gift med Dorta Didriksdatter som døde i 1716 og etterlot fem barn: Didrik, Anna, KARI, Gjøa og Brita. Og så står det: "Kan henda det var Kari som vart gift med Ola Tambur". Her stemmer i hvert fall navna. Kari Bårdsdatter hadde ei datter som het Dorte. Og sønnen Stillaug må være oppkalt etter hennes farfar.

Slektsnøtt: Fra Eiker til Åmål og søkk vekk i Amerika

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:18
Det ser ut som om Anna Lisa og Anna Mathilde reiste hjem igjen til Sverige. Her er i hvertfall Anna Lisas død beskrevet i Åmål den 7 Des 1917, og det ser ut som om Anna mathilde også bor der. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGH-SS2V-Z?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLKF-JSQW

Susanna Jackson (Lerum) Helmcamp (1863-1958) - frå Luster til Texas - manglande detaljar om døtrene og vigslene deira?

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:08
Hjarteleg takk til Lars J. for eit spennande og nyttig innlegg! Eg har nettopp oppdatert manuskriptet i innlegg #1 med den nemnde datoen! Eg lurer på om delar av vigselsregisteret for Ft. Worth, TX kanskje manglar og soleis vanskeleggjer svar på dei andre vigselsspørsmåli?? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Sjur Andersson og Kari Baardsdotter - vigde Sogndal 1736 - borni hennar Stillaug Olson (1727) og Dortha Olsd (1730) - kvar vart det av denne huslyden?

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:05
Stillaug Ingebriktsen Suphellen og Dordei Olsdatter "af Lyster" giftet seg ved Tjugum i Leikanger 30.6.1760: https://media.digitalarkivet.no/view/11566/46 Men jeg finner ikke forlovelsen i Leikanger eller i Luster. Luster bygdebok bind VIII side 125 under Nes nordre har følgende opplysninger: "Stillaug Ingebriktson, døypt i Balestrand 8.8.1717, vart gravlagd frå Kringla i Balestrand 6.3.1790. Stillaug gifte seg i Balestrand 30.6.1760 med Dortha Olsdotter frå Utheim under Sørheim i Luster, f. i Luster kring 1730, men visstnok oppvaksi i Sogndalsfjøra i Sogndal. Dødsfallet hennar er ukjent. Stillaug og Dortha busette seg som plassfolk på Kringla under Våtevik i Balestrand, men fekk visstnok ikkje born i lag." Litt rart at Dorte eller Dordi kalles "av Luster" hvis hun bodde i Sogndal? Stillaug Olsen har jeg ikke klart å finne, men dette sjeldne fornavnet har vært brukt i Fjærland. I manntallet 1701 var det to i Fjærland og en i Lærdal. Så kan en lure på hvorfor Ole Eriksen og kona Kari Bårdsdatter hadde en sønn med dette navnet. Hadde Kari først vært gift med en Stillaug og kalt opp sønnen etter ham?

3 1/2 skippund tunge?

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:03
Skattematrikkelen 1647: (Fra den trykte avskriften) Hans Moldenn 3 1/2 pd. 1 fr. Boende goedtz 3 pd. 1 fr. med bøxel. Cronen 1 fr. vden bøxel. Madz Suendsenn i Christiania 1 fr. med bøxsell. Peder Molden 3 1/2 pd. Boende goedz 2 1/2 pd. med bøxsel offer 1 fr. hospitalidtz, och 1 fr. Niels Lauridzens i Chr. Kierchen eiger och der udj 1/2 pd. med bøxel. Landkommisjonen 1661: https://www.digitalarkivet.no/ma10041011291236

Slektsnøtt: Fra Eiker til Åmål og søkk vekk i Amerika

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 22:02
Kone til Albert Bomquist er Beta Vilhelmina Beda Vilhelmina Blomquist in the U.S., Evangelical Lutheran Church in America, Swedish American Church Records, 1800-1947 Name:Beda Vilhelmina Blomquist Gender:Female Marriage Age:23 Event Type:Member List Birth Date:28 May 1880 Birth Place:Åmål, Dahlsl., Swed. Departure Place:Sweden Arrival Date:1895 Marriage Date:31 Jul 1903 Relation to Head:Wife Church:Gloria Dei Lutheran Spouse:Albert E. Blomquist Child:Vernon Albert Valdemar Blomquist Goldie Josefina Blomquist Beda W Anderson in the Indiana, Marriages, 1810-2001 Name:Beda W Anderson Gender:Female Event Type:Marriage Registration (Marriage) Marriage Date:31 Jul 1903 Marriage Place:Indiana, United States Spouse:Albert J E Blomquist Page:2 FHL Film Number:001503395 Kan denne Beda være ? 6. Beda Abrahamsdotter b. 28 May 1877 in the Åmål National Assembly. To North America April 18, 1896.

Arne Sørheim alias Arnt Søhring (1826-1897) - bokhandlar i Trondheim - gift med Jetta Christine Qværndrup - til Luster - kone og born til Amerika - kvar vart det av dei?

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 21:59
No vart eg skikkeleg imponert! Hjarteleg takk til Anne og Lars J. som har oppdaga lagnadane til Thomas og Marie i Amerika. Det må ein kalla ein «fulltreffar». So dei nytta altso namnet HAMMER i Amerika, tydeleg ei avstutting av Fladhammer. Eg har no jobba litt meir med desse funni og har greidd å finna litt meir: * Her er eit online family tree for huslyden til Ananias Clauson Bergfjord på Lindås som syner seg vera far til Christine Clausen, men opphavet til Thomas Hammer har eigaren ikkje greidd å finna ut av...: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/90305648/person/82010898641/facts * Eg har ogso finne Carl J. Miller i FT1910 og FT1930, då han var enkjemann i Inglewood, CA. * Eg ser forresten at Carl og Marie hadde ei to år gamal jente buande hjå seg i 1900, og ho var framleis hjå dei i 1910. Carl og Marie var barnlause, men kanskje dei har teke til seg denne jenta som ei fosterdotter? * MEN, eg har ikkje greidd å finna Thomas Hammer i FT1910 - kanskje er det han som i 1900 var bartender i Pueblo, CO: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=7602&h=6858668&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx20932&_phstart=successSource * OG, er det mogeleg å identifisera Carl Miller? * EIT STORT SPØRSMÅL er no likevel kvar det vart av mori, Jetta Christine. Eg ser ho er kalla Christina HOLT i dødsattesten hennar Marie, medan ho i vigselsattesten til Thomas har eit heilt anna namn, men kva for eitt?? Kristine VDRNES?? Holt kjem tydeleg frå mor hennar, men kva med Vdrnes?? Det har vore ei stor glede for meg å oppdatera dette manuskriptet i kveld, og slik ser det ut: ~~~~~~~~~~~~~ Arne Otteson Sørheim, opphavleg frå Sørheim (bnr. 2), var f. 1.3.1826. Som me har sett under bnr. 2 ovanfor, fekk Arne alt i 1844 skøyte hjå far sin på heimebruket her på Sørheim, men han selde det att til broren Thomas i to luter i 1857 og 1858. Han gifte seg i Trondheim 7.4.1861 med Jetta Christine Chris­tiansdotter Qverndrup frå Trondheim. Ho var dotter av skodespelar Nils Christian, kjend som Christian Nilsson Qverndrup frå København i Danmark og Karen Martha Pedersdotter Holthe frå Levanger og f. i Trondheim 8.3.1840. Arne Sørheim fekk i 1859 attest hjå soknepresten for å flytta til Trondheim, og der tok han namnet Arnt Søhring. Han var ei tid bokhandlar i Trondheim, men starta sidan opp med grossistforret­ning same stad, og huslyden budde i Kongens gate i Trondheim fram til kring 1869. Kring 1869 flytte Arne og visstnok òg Jetta ##### (sjekka om ogso ho flytte attende?) attende hit til Luster, og på same tidi busette dei seg i denne stova her på heimebruket hans på Sørheim som etter han fekk namnet «Gaml-Arnestova» (Arne Otteson gjekk nok under namnet «Gaml-Arne» i motsetnad til brorsonen Arne Thomasson som i 1880-åri tok over heimebruket på Sørheim, sjå under bnr. 2). Denne stova, som opphavleg skal ha vore oppsett på Farnes i Årdal i 1721 i tilknyting til koparverket der, vart visstnok kjøpt og flytt til Sørheim alt kring 1800 eller like før, og vart truleg nytta som kårstove på garden her fram til Arne og Jetta fekk hand om ho kring 1869. Christine Sorum(?) ##### (amerikansk namn?) utvandra visstnok til Amerika alt kring 1872, ##### (sjekka denne utvandringi? – kva med lagnaden hennar i Amerika??) Arne Sørheim vart sjuk om lag på same tidi, og han vart sidan buande her i Gamle-Arnestova som legdelem til han d. på Sørheim 26.4.1897. Etter den tid vart stova ståande tom i mange år til ho i 1953 vart flytt attende til Årdal og oppsett på heiders­plass. Me kan elles leggja til at Arne vart understøtta av fattigkassa i Trondheim sjølv etter at han flytte attende hit til Luster. Arne og Jetta fekk fire born i lag: 1. Oluf Christian Arneson Sørheim, f. i Trondheim 22.8.1861, kom til Luster med foreldri kring 1869, men d. på Sørheim alt 6.5.1870. 2. Thomas Johan Arneson Sørheim, f. i Trondheim 16.4.1863, kom òg med foreldri til Luster kring 1869 og voks opp hjå skyldfolk på Flahammar. Thomas Hammer utvandra til Amerika i 1880 og ##### (early life in America? – 1900 ugift bartender i Pueblo, CO?) men gifte seg i Everett, Wash. 16.5.1904 med Kristina Ananiasdotter frå Bergfjord på Lindås, i Amerika kjend som Christine Clausen. Ho var dotter av gardbrukar Ananias Clausson på Bergfjord, opphavleg frå Mellingen, og kona Kari Christiansdotter frå Bergfjord og f. på Lindås 7.12.1878, men utvandra til Amerika i 1897. Thomas var ##### (yrke og bustad? – 1904: clerk Seattle, WA – later?) og d. i San Francisco, Cal. 24.2.1919. Christine Hammer livnærte seg sidan som hushaldar («housekeeper») og d. same staden 9.12.1971. Dei fekk to døtrer i lag: a. Christin Hammer, f. i Solano Co., Cal. 26.10.1906, d. i Solano Co., Cal. 30.10.1906. b. Thelma I. ##### (middle name?) Hammer, f. i San Francisco, Cal. 20.7.1909, d. i San Mateo, Cal. 3.5.1999. Ho gifte seg første gongen ##### (date and place of her 1st marriage? – 1929?) med Joseph ##### (middle name?) White, f. i Silver Bow Co., Mont. 12.3.1905. Joseph White var metallarbeidar («sheet metal worker»), men d. i King City, Cal. 28.9.1933, og Thelma gifte seg att ##### (date and place of her 2nd marriage? – after 1940) med Chris Lester Wunder, f. i Adair Co., Ia. 1.5.1897. Han d. i Burlingame, Cal. 20.12.1977. ##### (yrke og bustad? – Thelma var butikkdame – saleslady - i 1940!) Thelma fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine. 3. Sophia Marie, kjend som Maria Arnesdotter Sørheim, f. i Trondheim 18.5.­1865, flytte truleg òg til Luster med foreldri kring 1869, men fekk ikkje innflyttingsattest til Luster før i 1875. Ho voks òg opp hjå skyldfolk på Flahammar. I 1880 utvandra også Marie Hammer til Amerika, og ho gifte seg ##### (date and place of her marriage? – 1884/1885) med ##### (svensk namn på mann hennar og opphavet hans?) i Amerika kjend som Carl J. Miller. Han var son av ##### (foreldri hans, yrke, bustad og opphav?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – nov. 1856!) men utvandra til Amerika i 1879. ##### (sjekka utvandringsåret?) Carl Miller var gravstøttehandlar («tombstone dealer»), og han og Marie budde i Hastings, Adams Co., Neb., men flytte i 1918 som pensjonistar til Los Angeles, Los Angeles Co., Cal. Frå 1924 budde dei i Inglewood, Los Angeles Co., Cal. der ho d. 9.7.1928. Carl Miller d. ##### (date and place of his death? – Marie bur. Hastings, NE) Dei var barnlause., men ser ut tgil å ha teke til seg ei fosterdotter: a. Leona ##### (middle name?) Ballard, ##### (fødd Iowa des. 1890 og budde hjå Marie og Carl 1900 og 1910! – info? – kan det vera denne: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/106623831/person/110155710076/facts?_phsrc=Nzx20934&_phstart=successSource 4. Inga Mathilde Charlotte Arnesdotter Sørheim, f. i Trondheim 26.1.1868, d. i Trondheim 20.1.1869. ~~~~~~~~~~~~~ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Trying to find information on Bjørn Pedersen (Berge/Vik)

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 21:58
Thanks Ivar and Grethe- just what I needed.

Tyding av vanskelig håndskrift

Nyheter fra Arkivverket - 30. juni 2020 - 21:49
Vanlig håndskrift, men allikevel overraskende vanskelig å lese når man ikke har sett så mye av det. Tusen takk for hjelpen! Over all forventning! Håkon

Sider

Abonner på Åsane Historielag nyhetsinnsamler