Nyhetsinnsamler

Navneregistre til Aker sorenskriveri skifteprotokoller 1770-1811

Nyheter fra Arkivverket - 1 time 12 min siden
Inneholder skiftekortene kun skifter fra gårdene i Aker og ikke alle personer i forstedene rundt Crhistiania?

Dille Røros 1810

Nyheter fra Arkivverket - 1 time 16 min siden
1808 Udgift Rd o s 1 Silkes Buxe 4 1 Sort Buxe Salh(?) igjen(?) 1 3 1 Vest Sortrandet af Silkes Tøy 2 12 1 Evang: Christ Sl: Bog 2 12 Hamp 18 1 Tysker Barber-Kniv 16 Bart(?) (??) 1 8 1 pennekniv 2 8 4 Voger Hedemarkens B: Meel a 7ort Solt 5 Solt Meel for 7ort (??) 1 par garvaskind 1. 2. 8 1 Coffert med Laas – gammel 3 Den samme at Reparere 1. 12 3 pr Støvlers Gjernings Løn a 2ort 1. 2 6 par skoe 6pr Skoe Gjernings Løn for 2. 6 2 par Buxers gjernings Løn med Knapper 2. 13 at rette paa en Vest og Knapper 18 10 Al blaat Tøy a 3ort 6s Alen for Dicke(?) 8 12 1 Blaae Buxes Gjernings Løn med Knapp 1 1/2 Vog siktet Rugmeel 1. 1. 12 1 Vest med Knapper og Gjernings Løn 1 4 2 Al: Strie a 20s: og 3qv Lærret a 8s qv til Foer 2 16 1 pr S?? 2 22 3 Stomper a 16s 2 1 Hvidt Halstørklæde 3 12 1 (??) Sigted Rugmeel 3 16 For Smyr og Meelk 1 1 qvarter Korn for 7 17 Lateris 36. 2. 6 Mvh

Når dør Helga Elisa Rønneberg * Jacobsen 1884 i Arendal

Nyheter fra Arkivverket - 1 time 21 min siden
Hei Tusen takk for hjelpen , snakk om å være superrask. mvh Mette

Når dør Helga Elisa Rønneberg * Jacobsen 1884 i Arendal

Nyheter fra Arkivverket - 1 time 24 min siden
Her: https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000001398822

Når dør Helga Elisa Rønneberg * Jacobsen 1884 i Arendal

Nyheter fra Arkivverket - 1 time 31 min siden
Hei Håper noen kan hjelpe meg med å finne hennes død ? Jeg har hennes aner , men mangler hennes død og eventulet barn i ekteskapet med Karl Erik Rønneberg. Hun er født 16-09-1884 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000026173782 Får en sønn , utenfor ekteskap i 1908 https://media.digitalarkivet.no/view/978/6109/95 Her i FT 1910 ,etternavn Mikkelsen og en sønn https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036543007979 Hun blir på ett tidspunt gift med Karl Erik Rønneberg. Blir enke i mai 1938 https://www.nb.no/search?q=" helga rønneberg"&mediatype=aviser&place=arendal&fromDate=19380101&toDate=19381231 Sønnen Hjalmar Benoni dør i Frederikstad i 1989 Hjalmar B blir adoptert av Carl Erik Rønneberg,sees ved hans konfirmasjon i 1922 og vielse i 1931 https://media.digitalarkivet.no/view/3392/73579/45 https://media.digitalarkivet.no/view/975/66235/27 mvh Mette

Navneregistre til Aker sorenskriveri skifteprotokoller 1770-1811

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 11 min siden
Som dette søket viser, skal skiftekortene dekke den aktuelle tidsperioden: https://media.digitalarkivet.no/sk/browse?archives[]=no-a1450-02000000001485&start_year=1770&end_year=1811&text=

Personer ført to ganger.

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 15 min siden
Jeg er litt usikker på om jeg skal slette oppføringen under kvindekjønn - eller skal jeg la den stå med en anmerkning f.eks. slik: E: Feilaktig oppført under kvinnekjønn. Se mannkjønn nr. 24

Problemer med å tolke en innførsel i kirkeboken... Lier

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 18 min siden
Hei, ja du fekk svar på det du spurte om i medlemsforumet, poenget er at neste gong du har ei tydeutfordring kan du heller legga det ut her, så er det fleire "tydarar" som ser det. 🙂

Forfedre Sacharias Olsen (58 år) og Synneve Ivarsdatter (60 år) i 1801. Gaardbeboere Skjeldestad i Sogndal.

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 43 min siden
Trenger opplysninger av eksperter om forfedre til mine 3x tipp-oldeforeldre. Jeg finner ikke pålitelige opplysninger om forfedrene deres. I digitalarkivet har jeg funnet dem i folketellingen 1801: Sacharias Olsen (58 år) og Synneve Ivarsdatter (60 år). Gaardbeboere Skjeldestad i Sogndal. 023 Sacharias Olsen - 0012 Schiellestad - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 1420P Sogndal prestegjeld - Digitalarkivet Har ikke funnet noe i kirkebøkene i Sogndal om forfedrene, men Sacharias og Synneve giftet seg i Sogndal 7 juni 1773. Kan noen hjelpe meg å søke videre i kildene? Med vennlig hilsen Lars Johan Heimdal

Problemer med å tolke en innførsel i kirkeboken... Lier

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 50 min siden
Jeg henviser til mitt innlegg på det vanlige medlemsforum igår, der jeg ber om hjelp til å forstå innholdet av et langt innlegg i kirkeboken for Lier prestegjeld 1771-11-02 vedr. begravelsen av min tipp-tipp-tipp-oldemor Ambiør Hansdtr Nordal, døpt 1721-30-04. Heldigvis er det kommet noen svar, men også anbefalinger om å kontakte tydeforumet. Hvilket herved er gjort. På forhånd takk! Svein Bakkevig

slekt i Amerika.....Hjalmar Theodor Reinertsen....utreist i 1887

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 55 min siden
Hei! Takk for nye svar angående denne Ole M Møskedal. Setter pris på det. Vet at han hadde en bror med navn Andreas Kornelius Møskedal, som også dro til Amerika. Vi vet at han ble gift i USA , et sted, med Margareth Vinger. Dette var nok Margrethe Bjørnsdatter født på Venja på Sjernarøy i Rogaland. Vi vet ikke hvor de vle gfift. Denne Hjalmar Theodor født 1869 er nevøen til disse. Han var sønn av søsteren Eline Jacobsdatter, som kom til Hagestad i Austad. Kunne vært kjekt å se om han kan finnes i Amerika mvh Magnhild

Tyding av skifte

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 10 min siden
Det fortsettes: Ok: Venstre kolonne, fremdeles uten beløp. 52 Ole Pedersen tilkommer 53 Dertil udlagt 54 udi een Røed hornet Koe vurderet for 5rd Tager 55 Skiftets omkostning 56 Stemplet Papiir til dette Skiffte Brev 57 Skifte Brevets Beskrivelse og Skif- 58 tets umage 59 Slotsfogeden for Vurderings- 60 mændernes udnævnelse 61 Dertil udlagt Tilsammen 62 1 Steege Pande [høyre kolonne] 52 1 Sort lidet Skrin 53 Halvparten udi en Røed hornet Qvie 54 1 Voxen Souv 55 De 2de Vurderingsmænd tilkom Summa 56 mer(?) 57 Dertil udlagt 58 udi et gammelt Kahr vurderet for (??) tager 59 1 hiul Rok med 2de Sneller 60 Enken Eli Svendsdaatter tilkommer Summa 61 paa sin hoved Lod Den halve part av Sterboets 62 beholdne Formue som er [ny side, v. kolonne] 01 Dertil udlagt 02 1 hugøxe 03 udi et gammelt Kahr vurderet for 12s tager 04 Udi en Røed droplet Koe vurderet for 5Rd tager 05 Martinus Torstensen tilkommer (??) Summa 06 Fædrene arv 07 Dertil udlagt 08 1 Sort Laaasfærdig Kiste 09 udi en væv med fuld Behør vurderet for 3ort 10 Tager 11 Svend Torstensen tilkommer Summa 12 udi Mødrene arv 13 Dertil udlagt 14 udi Een væv med Behør 15 1 Træestoel 16 1 gammelt Kahr 17 udi en hiul Rok vurderet for 1ort Tager 18 Summa [høyre kolonne] 01 Karen Torstensdaatter tilkommer udi fædr 02 ene arv 03 Dertil udlagt 04 udi Een Voxen Souv Vurderet for 2ort Tager 05 den halve part som er 06 udi een hiul Rok Vurderet for 1ort 07 Tager 08 Marthe Torstensdaatter Summa 09 tilkommer udi Fæderne arv 10 Dertil udlagt 11 udi Een Voxen Souv vurderet for 2ort Tager 12 den halve part som er 13 udi et Kahr Vurderet for 12s tager 14 og udi 1 hiul Rok Vurderet for 1ort tage Resten som er 15 Summa [og her slutter kolonnene, og linjenummer-rotet fortsetter] 16 Til formynder for de 2de umyndige Svend Torstensen og Marthe Torstens Daatter ved dette Skiffte 17 tilfalder fæderne arv til sammen for dem begge 1rd 2s anordnes og tilsættes Deres Sød 18 skende barn Halvor Mangnildsrud hvis Pligt skal være formeldte sine Myndt lingers 19 arvemidler Saaledes at forestaae som loven befahler. – 20 Saaledes at Være Forrettet og Sluttet bekræfftes med egen haand og hostrøgte Signet 21 (??) actum ut Supra Andreas Album [signeter] Mvh

Stephen Baardson Krogstad sin dåp i 1719, når og kva står om den?

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 17 min siden
Festo Michaelis Archangeli . . . [Mikkelsmesse. I 1719 var dette 29 september.] . . . Bapt. Baar Krogstads Barn, Steffen, Testes Bapt. Even Krogstad og Siri Moe . . . Mvh

Erik Olson Bjørk - fødd i Luster 1837 - oppvaksen i Jostedalen - utvandra til Amerika i 1856, men kvar vart det av han? - utvandringi til faren og halvbroren Christian i 1866?

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 23 min siden
Erik Olson var fødd i Luster 10.8.1837 - foreldri hans var: ** Ole Erikson Prestegard (1796-1876) og første kona hans: ** Ingeborg Jensdotter Raaum (1810-1839): https://media.digitalarkivet.no/view/11592/48 Etter mori døydde so tidleg, kom Erik til oppfostring i Jostedalen, først hjå fasteri Øllegaard Eriksdotter (1801-1874) - gift til Grov i Jostedalen, og sidan til den barnlause farbroren Peder Erikson (1791-1871) - gardbrukar på Bjørk i Jostedalen. Her vart Erik konfirmert i 1852: https://media.digitalarkivet.no/view/8397/84 Og Erik utvandra derifrå i 1856: https://media.digitalarkivet.no/view/8397/160 Faren Ole Erikson Prestegard budde 1865 framleis under Prestegard i Luster: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1426&kenr=010&bnr=0049&lnr=000 Men i 1870 var han framkomen til Burke township, Dane Co., WI der han som Ole Prescott var busett hjå dotteri Ingeborg og svigersonen Henrik: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6WL9-X56 Henrik og Ingeborg utvandra med Fido i 1866, og same året skal òg Christian Olson (Sanvik) (1844-1915), ein son som Ole hadde utanfor ekteskap og som delvis skal ha vokse opp hjå far sin(!), ha utvandra, men eg finn ikkje korkje Christian Olson eller Ole Erikson sjølv i passasjerlistene for 1866! Det høyrer med til soga at Ingeborg døydde hausten 1870, og Ole flytte sidan inn hjå sonen Christian i Blue Mounds township, Pope Co., MN der han d. 4.4.1876. Her er FT1875 frå Pope Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65XS-DYH Er det nokon som kan hjeklpa meg freista finna svar på følgjande utfordringar: ** Kvar vart det av Erik Olson (Bjørk) i Amerika? ** Kva år utvandra faren Ole Erikson og halvbroren Christian Olson til Amerika (passasjerlister)? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Askvoll - Ålesund - Rotterdam. Jacob Andersen Ask og Anna Marie Berg

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 24 min siden
Takk for fantastiske gode bidrag Carl, Gisle og Allan. Da er det meste på plass. Til Gisle så er dette hva jeg har om familien i Rotterdam Barn: Lena Margretha Andersen Ask - 13.11.1896 - 18.04.1901 Elise Marie - 15.02.1899 - 10.03.1917 Inga Mathea 09.03.1901 - 03.05.1902 Jacob - 03.08.1904 - ? Axel - 08.02.1906 - 30.11.1918 Så da bare Jacob som kanskje levde opp. Anna Marie Berg dør i Rotterdam 07.04.1915 Jacob gifter seg opp igjen i Rotterdam 30.10.1919 med Louisa Maria Janssen. Foreldre Anna Maria Spoorenberg og Gerardus Janssen Jacob dør 25.05.1947 i Utrecht, province Utrecht (Netherlands) Louisa dør 14.03.1941 i Zeist, province Utrecht (Netherlands) 70 år gammel. Både Louisa og mora er født i Einhoven. Louisa Maria Janssen, born on April 8, 1870 in Eindhoven, residing in Eindhoven Anna Maria Spoorenberg, born on April 27, 1842 in Eindhoven, residing in Eindhoven Det kan være Jacob f. 1904 som er å finne i Utrecht i 1947 = Father Jacob Andersen Ask Mother Gerritje van den Broek Deceased (male) Axel Johan Andersen Ask Mvh Ivar

Navneregistre til Aker sorenskriveri skifteprotokoller 1770-1811

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 38 min siden
Jeg går for tiden gjennom skifteprotokoller, nr. 13-16, 1770-1811, Aker sorenskriveri for å finne skifter etter navngitte personer. Mitt spørsmål er om det finnes navneregistre til disse protokollene? Skriften er knudrete og for meg vanskelig å tyde, og de fleste navnene på avdøde er ikke understreket, derfor spørsmålet. Eksempel: https://www.digitalarkivet.no/sk20081008620671 Er det konsekvent understrekning på avdødes etternavn når vedkommende har slektsnavn og ikke bare patronymikon? Mvh Sølvi Løchen

Anna Byrkjeland F- 5.11.1924

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 49 min siden
Tusen takk for svar Richard👍

Bernhard Jensen - born 15 Nov 1864 and Jenny Marie Bernhardsdatter - born 10 Feb 1888 • Lier, Norway

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 51 min siden
Jenny Marie on the 1891 census: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052792008377

Krigsbarn, mødrehjem Bergen og sanatorium

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 52 min siden
Sjå siste svaret i dette emnet ditt, om Bergen kommunale mødrehjem

Sider

Abonner på Åsane Historielag nyhetsinnsamler