Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 49 min siden

rettsprotokoll tiltalt hans larsen

22. oktober 2020 - 20:47
Tror saken begynner her. (se under). Her er i hvert fall referert til en tidligere dom, og det er nok sannsynlig at den videre prosedyren (5 sider +) refererer seg til behandling av nok et ‹lovbrudd›. I ‹samme gate›. Jeg kan gjerne forsøke å tyde hele teksten (Med mindre den allerede er transkribért?). Det vil ta tid, for jeg er rimelig travel jobbmessig akkurat nå. Og kun ‹lufter hodet› med noe helt annet, (tyding av gotisk håndkrift) når (fri)tiden tillater det. Gi meg i såfall et ord. PM? Uansett: [side 75a, nederst] 01 Aar 1870 den 15de Marts blev en Extraret sat 02 paa Kraakvig Hjælpefængsel i (??) og betjent [75b] 01 af Sorenskriveren i Bivær af de opnævnte Lagret- 02 tesmænd Gaardbrugerne Christian Olsen Herberg og 03 Johannes Christophersen (??) Lilleambli, hvilken Sidste(?) 04 nu aflagde Lagrettesed. – Hvorda: Foretoges(?) 05 til Behandling forhør over Hans Larsen Veaeie og 06 Kari Nilsdatter. Sorenskr. fik den indkomne 07 Anmeldelse med Anmærkninger – og forkyndelsespaa- 08 tegninger, hvorhos han Anmærkede, at de Angj. 09 ved Dom afsagt inden dennne Jurisdiction den 10 7 Octbr 18?? ere anseede, den første for Forbr. mod 11 Straffelovens Cap 18 § 13 og 25 første Led med 1 1/2 Aars 12 Strafarbeide, og den anden for Forbr. mod hen- 13 de(?) med 15 Dagers fængsel paa Vand og Brød. # 14 Derefter fremstod Osv. Mvh

Pantebok i Fron i 1731

22. oktober 2020 - 20:47
Hei! Eg skulle hatt hjelp til å tyde den fyrste saka (1141) som gjeld garden Fosse. Eg reknar med at det handlar om garden Fosse i Skåbu. Det eg lurer på er om det går fram noko om bygsling her. Kan det i så fall vere ein Johannes Olsen som bygslar? Står det i tilfelle noko meir om han? Kven er det som får skøyte? Mvh Ole Chr. https://media.digitalarkivet.no/view/10114/381

En svensk sjöman i Norge med ett engelskt skepp

22. oktober 2020 - 20:43
Jeg legger merke til at det er Wilson Line fra Hull, samme sted som sjømannen fra Göteborg døde.

En svensk sjöman i Norge med ett engelskt skepp

22. oktober 2020 - 20:39
Folketellingen 1891 ble avholdt 1. januar 1891. SS Bravo seilte fra Trondheim 31.12.1890 og mannskapet ble dermed folketelt i Kristiansund 01.01.1891: http://www.norwayheritage.com/t_corresp.asp?id=7150

Gunnar Marinius Jakobsen f 8.1.1905, Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 20:39
Søkeresultat fra kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923 Emilie Bernthine Jakobsen 03.09.1865 Haabøl k e Husmor Bøgaten 13 01 Kampen Gotfred Emanuel Jakobsen 08.10.1900 Kristiania m ug Hjelpearbeider H. A. Anderson Bøgaten 13 01 Kampen Gunnar Marinius Jakobsen 08.01.1905 Kristiania m ug Hjelpearbeider Bjanæs & Heierdhal Bøgaten 13 01 Kampen

Gunnar Marinius Jakobsen f 8.1.1905, Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 20:34
https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000003794732 ??? https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19820414_0_84_1

En svensk sjöman i Norge med ett engelskt skepp

22. oktober 2020 - 20:33
Sjømann Johan Armstrong fra Göteborg dør i Hull (England?), 1892: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00192910_00088 Enke og barn i Oscar Fredriks forsamling, Göteborg: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0040990_00167

Alle de skannede kirkebøkene blir søkbare i Digitalarkivet (1815-1900-tallet)

22. oktober 2020 - 20:18
Jeg tenkte egentlig ikke å kommentere kvaliteten på AMF dataene mer, det meste er vel sagt. Noen er fornøyde, de kan vært «heldige» og har funnet det de søkte etter eller tenker nå har vi så mange flere kilder å søke i - alle personene i Norge i denne tidsperioden er jo i samme database. Andre er kanskje litt «oppgitte» etter å ha sett så mange feil transkriberinger og mangler eller ikke funnet noen i sine søk pga det samme og tenker dette er jo ikke standarden som DA har hatt og som bør forventes. Etter som jeg finner flere og flere rare tolkninger tenker jeg at det skal bli interessant når forskere begynner å forske blant annet på navn og stedsnavn i HISTREG. Fra regjeringen.no Boks 2.3 Etablering av historisk befolkningsregister - «For historikere blir det mulig å studere underbelyste deler av Norges befolkningshistorie, som f.eks. tidlig 1900-tall. Da skjedde det svært viktige demografiske endringer, som nedgang i dødelighet og antall fødsler, nye familiemønstre og skiftende flyttestrømmer. Studier av person- og stedsnavn gir kulturhistorisk innsikt.” Som privatperson eller forsker bør man gå inn å sjekke originalen. Det gjøres sikkert også hvis man bruker noen hundre personer. Hva hvis man bruker godt over 100.000 navn som antall poster (kirkelige handlinger og folketellinger) som en kvantitativ undersøkelse for en kommune over en tidsperiode på 100 år lett kan ha? Hva med utenlandske brukere som ikke har lokalkunnskap? De kan fort tro at Bolø er en bydel i Bodø ifølge transkriberingen nedenfor. Feil forplantes raskt ved dagens internett og det kreves mye hvis mulig å rette opp i disse. I dag søke jeg blant annet etter Johannes Kvam f 1899 i Bodø, etternavnet til faren er transkribert som Krsen og bosted Bolø. Det var nesten overaskende at morens etternavn Strøm var transkribert nesten riktig. Bolø, rar transkribering av bosted da dette er kirkeboken for Bodø. DA transkribert: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000027000374 Kirkeboksiden: https://www.digitalarkivet.no/kb20060828040062 Generelt uten tilknytting til AMF dataene: Bosted kolonnene i kirkeboken, i dette tilfelle, refererer vel til foreldrenes bosted og ved en transkribering av bosted burde ikke bosted stått på alle 3; barn, far og mor? Jeg er usikker på hva som er standarden her når en post fra originalen blir til tre i en database. Når jeg har transkribert fører jeg inn bosted på barn og foreldre og der hvor det er skrevet forskjellige bosted på far og mor gir jeg barnet samme bosted som mor. Etter min mening endrer det ikke på resultatet fra originalen, men man unngår blanke felt i databasen og gjør kartlegging av bosted og mobilitet enklere på individnivå. Som Hallvard Bragstad nevnte ovenfor i denne tråd, synd at ikke yrkestitler er tatt med, men da hadde det sikkert blitt veldig mange flere rare tolkninger. Men yrkestitler er vel også et av områdene som HISTREG skulle kunne vinkles inn på: «Temaer som sosial og regional mobilitet og valg av utdanning og yrke er spesielt aktuelle.» fra samme sted på regjeringen.no Jeg nevner HISTREG da jeg regner med at dataene vil bli overført fra DA som er en av bidragsyterne. Det er jo lett å kritisere, men jeg har innsett at det kommer til å ta svært mye ressurser og mange endringer for å bringe AMF dataene opp mot kvalitetsstandarden vi brukere er vant til at DA har og gjenskape den tilliten man har til søkeresultatene.

Aksel Konrad Jakobsen f 25.9.1889 Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 20:09
Familien i 1901 - Sørumsgt. 7 i 1901: Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-11 (1901-1901), Dokumentside, Side 16456 Permanent bilde-ID: of19011901016454 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of19011901016454 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-of19011901016454.jpg Familien i 1905 - Sørumsgt. 4 Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-65 (1905-1905), Dokumentside, Side 56000 Permanent bilde-ID: of20130903056157 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of20130903056157 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-of20130903056157.jpg

Aksel Konrad Jakobsen f 25.9.1889 Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 20:05
Faren Jens var reist til Canada, og hans dødsfall har jeg ikke funnet noe om ang ennå hverken i Norge eller Canada/USA, men ved hans mors dødsfall står det at det er 4 myndige barn i Norge. De hadde 7 barn. Et barn døde før mor, så da er det 2 barn som ikke er i Norge på dette tidspunkt. Mvh Torgeir Karlin

Knud Knudsen Sullengshaugen

22. oktober 2020 - 19:56
I følgje Einar Hovdhaugen (Gardar og slekter i Fron) kjøpte Knud Knudsen Sulengshaugen i 1801. Sulengshaugen hadde til da vore husmannsbruk under Suleng. Eg ser i 1801-teljinga at det fantes ein plass i Åmot som heitte Grøtdalen. --- med (?) attest(?) - ok - med, ved, und (??)

Aksel Konrad Jakobsen f 25.9.1889 Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 19:53
Har du sjekket hva som står i ved dødsfallene til foreldrene?

Aksel Konrad Jakobsen f 25.9.1889 Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 19:50
F.t. 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721076657 F.t 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037045096164 Emigrasjonen i 1908: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000591431 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000001101284

Knud Knudsen Sullengshaugen

22. oktober 2020 - 19:39
Meget mangelfullt forsøk: d: 10de ejud [samme måned] | Ung K: Knud Knuds (??) [hvor har du «Sullengshaugen» fra? Bortsett fra at det kan se ut som det står dét, men finner ikke gården/plassen/navnet.] og P: Else Pedersdatter Grotdahlen(?), fra Aamodt med(?) Attest(?) Caut: Syver bestad, Ole Koppang – | d: 10 Novmb. | Mvh

Aksel Konrad Jakobsen f 25.9.1889 Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 19:29
Døpenavnet hans var Axel Conrad, Nr. 202 - Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 3 (1886-1892), Fødte og døpte 1889, Side 127, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060921050644 Det er skrevet inn (på et senere tidspunkt) over navnet hans; "d. att. 18/7/27".

Hjelp til betydning av ord

22. oktober 2020 - 19:27
Det virker å stemme, takk for hjelpen!

Kan någon hjälpa mej hitta Kristoffers födelse i Höland?

22. oktober 2020 - 19:13
Nabosoknet til Høland blir Trøgstad, som hadde relativt mye militær aktivitet på den tiden. Her utsnitt fra Ovenstad plansje for 1748, hvor offiserene i Trøgstad inngår. https://media.digitalarkivet.no/view/32845/79

rettsprotokoll tiltalt hans larsen

22. oktober 2020 - 19:09
Hmm, såvidt jeg kan se omhandler toppen av 80a og ned til neste sak, kun slutten på forhørene og at tiltalte bringes tilbake til fortsatt «fængslig Bevogtning», og de avhørte vitner blir «hjemforløsede». Ingen straffeutmåling, dessverre. Mvh

Gunnar Marinius Jakobsen f 8.1.1905, Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 19:05
https://www.begravdeioslo.no/resultat/name/Gunnar Marinius Jakobsen/year_of_death_uncertainty/1/sort_by_column/last_name/sort_order/1

Gunnar Marinius Jakobsen f 8.1.1905, Kampen Kristiania

22. oktober 2020 - 18:55
Søker hjelp til å finne ut opplysninger om Gunnar M. Han er bror til Aksel Konrad Jacobsen som jeg har et emne om her på forumet også. https://www.digitalarkivet.no/kb20060227021155 Fødsel Gunnar Marinius. Reiste Gunnar til Canada som hans bror Aksel Konrad. På forhånd takk for hjelp. Mvh Torgeir Karlin

Sider