Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 10 min siden

Sjømann Sven Chrilles Chrillesen

29. januar 2019 - 12:00
https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

Nes og Helgøya - oppslag i boka "Utvandring til USA og Canada" fra 2002

29. januar 2019 - 11:46
Da var det griseflaks at jeg fant dem i "Junaiten". Fint å kunne være til litt hjelp! 🙂

Peder Hansen Dolstadsjøen i Vefsn død 1810 eller 1811

29. januar 2019 - 11:45
Dersom du kjem deg til Statsarkivet - eller nokon i Trondheim kan hjelpe deg - så skal du få det eg finn at Kjell Jacobsen har notert om (alle) Per Hansson frå justisprotokoll 26 som dekker denne tida: Haustting 1806 Per Hansson Almåsen oppnemnt til neste års lagrett (lagrettemann). Han møter som lagrettemann på vårtinget 1807. 9.10. mai 1808 (s. 354b-357b) Preliminært forhør i Kulstadsjøen over Hans Adersson, Moldremmen: blant 15 personar nemnt Per Hansson, Dosltadsjøen, 59 år. Dom mot Hans Andersen avsagt 22.11 1810 på s. 427b-428a s. 458 a haustting i Kulstadsjøen 1.10.1811 Avkall for Per Hansson Almåsen til overform. for Per Hansson Eg har heller ikkje originalane, så eg veit ikkje meir. Det mest interessante er vel alderen op Per Hansson i Dolstadsjøen?

Sjømann Sven Chrilles Chrillesen

29. januar 2019 - 11:40
Søkte på navnet hans. Første lenke som dukker opp er denne basen. MyHeritage Sven Chrilles Chrillesen 1931-1976 https://www.myheritage.no/names/sven_chrillesen En datter er nevnt.

Sjømann Sven Chrilles Chrillesen

29. januar 2019 - 11:36
Aftenposten 01.07.1976. Side:13 Fredag 25.juni ble Sven Chrillesen bisatt fra Vestre krematorium. https://www.nb.no/search?q="Sven chrillesen"&mediatype=aviser

Flyttemeldinger

29. januar 2019 - 9:40
Takk for svar. Jeg har opplysninger om barn, søsken født i 1921 og 1925, som ble "satt bort" til pleiefamilier i forskjellige fylker, den ene temmelig langt fra mor. Ett av barna var stasjonært hos én familie, det andre omtrent ambulerende fra gård til gård. Så; Hvis man på slutten av 1920-tallet ikke kunne forsørge sine barn, var det Fattigvesenet som administrerte bortsettelsen til pleiefamilier? Ble bortsettelsen administrert på kommunalt-, eller høyere forvaltningsnivå? Ble pleiefamiliene utvalgt og forespurt, eller meldte de selv inn behov og ønske om pleiebarn? Kunne pleiebarna bli plassert hvor som helst, eller bare i rimelig geografisk avstand til foreldrene? Var det kontaktordninger mellom pleiebarn og foreldrene? Hvor lenge, og på hvilket vurderingsgrunnlag var man under Fattigvesenets omsorg? Beste, Ø

Korn, fisk og [...] ? (i skifte, 1690)

29. januar 2019 - 9:38
Skifteprotokoll 1, 1686-1696, s. 135b-136a https://www.digitalarkivet.no/sk20090220620744 Eg les: Korn 44 tr à 5 ort 54 [rdl] 2 [ort] [Reknestykket stemmer ikkje, men det får vere] 2 ??? 6 rdl 2 ort 16 sk 1 td ny ??? 13 rdl fisch och lysse 7 rdl 10 sk Det er altså teksten på to av linene eg gjerne skulle hatt hjelp til å tyde ...

"Inger Gurine Horsberg" födt 22 sept. 1925, men hvor ?

29. januar 2019 - 9:33
Takk for den "Ann-Mary", det stemde det 🙂

Microsoft Edge og innliming av lenker.

29. januar 2019 - 9:09
Hei. Her trenger jeg litt mer utfyllende om hva problemet består i. Hvor prøver du å legge lenker inn? Hvordan går du frem for kopiere lenken? Hvor kopierer du den fra?

Null treff, deretter fleire treff på same søket

29. januar 2019 - 9:04
Skjedde dette bare en gang eller har det skjedd flere ganger? En teori kan være at du utførte søket akkurat idet søkeindeksene var ferdig oppdatert og søkemotoren iverksatte nye indekser. Dette tar et par sekunder, og tidspunktet kan stemme med omtrent den tiden du skrev innlegget. Hvis det har skjedd flere ganger, hvilken nettleser bruker du? Gjerne også med versjon. Operativsystem?

Skadetakst etter storofsen 1789 for gårder i Sel kommune

29. januar 2019 - 8:49
Tusen takk for svært godt og utfyllande svar med nyttige lenker!

Kirkebok Bindal (Vassås) 1899–1914 (810A12) – feilplassert bilde

29. januar 2019 - 8:45
Takk, det ser ut til å være en gammel indekseringsfeil fra 2005 som du fant der. Den er nå rettet, og bildet vises dermed på rett plass: https://www.digitalarkivet.no/kb20050329021055

barnehjem og barnebidrag Oslo/Drammen

29. januar 2019 - 8:42
Om samme barnehjem. https://www.oblad.no/nyheter/ski-mann-80-far-millionerstatning-etter-grov-omsorgssvikt/s/2-2.2610-1.7973557

barnehjem og barnebidrag Oslo/Drammen

29. januar 2019 - 8:35
I 1910 bodde både gutter og jenter på barnehjemmet. http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=0301&kenr=075&bnr=0074&lnr=1a,b,c,d,e

barnehjem og barnebidrag Oslo/Drammen

29. januar 2019 - 8:31
Samme barnehjemmet i telling 1910. Schwensensgate 9 b. "Barnehjem "barneværn" (privat)" "Bygningen benyttes i sin helhed til barnehjem "Barneværn" https://www.digitalarkivet.no/en/census/urban-residence/gf01036392130805

Løytnant Jakob Fredriksen Budde f.ca.1623? identisk med senere Kaptein Jakob Fredriksen Tostrup?

29. januar 2019 - 8:24
En detalj fra #253 - henter opplysninger fra Svein Tore Dahls "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700" s. 83 (Stjørdal), som finnes på Bokhylla.no: Melchior Augustinussen reiser fra Skåne via København til Trondheim sammen med Willum Eriksen Bredal, som 26. mars 1667 blir utnevnt til sokneprest i Stjørdal. Senere samme år fratrer han imidlertid der og blir året etter sokneprest i St. Peterskirken i Næstved på Sjælland. Altså skjer turen langs landeveien nordover i 1667. Da er det interessant at ingen av de før nevnte aktuelle likprekenbøkene hos prestebrødrene Tostrup er trykket senere enn i 1661. Kan det kanskje være slik at Anne Beck sender disse med Melchior Augustinussen til sin halvsøster i Trondheim? Tydeligvis så kommer jo Melchior til Bæltebjerg via bekjentskap med Anne Urup. Det er slektene Marsvin og Gyldenstierne som er de to Annes felles nære opphav, men også disse (i tillegg til Urup) har forbindelser til personmiljøet rundt Tosterup Slot. For øvrig lever fortsatt på den tid Anne Becks halvbror og Anne Urups helbror Axel Axelsen Urup (død 1671), som skriver seg til og bor på Bæltebjerg. Og kanskje dette er grunnen til at likprekenen over sistnevnte ikke finnes i boene etter brødrene Tostrup? Den er jo trykket etter 1667. Ifølge Dahl s. 178 (Meldal) så reiser Melchior Augustinussen (egne opptegnelser) fra København 15. august 1667 og kommer til Trondheim 15. september samme år. (I 1669 er han en tur sørover igjen til København og Holstein sammen med sin svoger. På den reisen søker han om Meldal kall.) At likprekenbøkene evt. kommer til Trondheim høsten 1667 kan forklare at de ikke forsvinner i noen bybrann eller ved gårdsbrannen på Kvam i Meldal på 1670-tallet, hvis denne skjer før skiftet etter Anne Urup i 1674.

Skadetakst etter storofsen 1789 for gårder i Sel kommune

29. januar 2019 - 8:15
Sidan dette er materiale som eg har lite kjennskap til frå Statsarkivet i Bergen, tek eg ein snarveg og viser til svaret som Tor Weidling i Riksarkivet gav på spørsmål om arkivmateriale etter Storofsen(arkivref.: 2010/55714): Kilder om storflommen / Storofsen i 1789 Det viktigste materialet vedrørende skader ved Storofsen vil trolig være bevarte avtaksforretninger hvor landskylda, og dermed skatten, på gårder ble satt ned. En oversikt over kjente savtaksforretninger finnes i vårt privatarkiv 273 Sigfred Riksen. I arkivet etter Rentekammeret (RK) finnes det en pakke (ca. 15 cm tykk) med oversikt over avtaksforretninger for Gudbrandsdalen, Valdres, Numedal og Sandsvær 1789-1792 (RK, Realistisk ordnet avdeling, Matrikkelvesen, pk. 6). Dette materialet gir trolig den beste oversikten over skader på jordvei og bygninger etter Storofsen i dette området. I fogderegnskapene for 1789 og de påfølgende år kan man finne dokumenter om avtaksforretninger mv. for de enkelte fogderier (RK, Fogderegnskaper). Vi vet at det i 1789 og 1790 kom kongelige resolusjoner om utdeling av korn til de flomrammede (RK, Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1789, resolusjon nr. 87 og Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1790, resolusjon nr. 21). I 1791 og 1792 kom det resolusjoner om skattefritak mv. (RK, Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1791, resolusjon nr. 64, Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1792, resolusjon nr. 79). Dokumenter til resolusjonene kan finnes i flere serier: RK, Kammerkanselliet, Forestillinger til kongelige resolusjoner, RK, Kammerkanselliet, Dokumenter til forestillinger og RK, Sønnafjelske renteskriverkontor, Kongelige resolusjoner. I arkivet etter Generalveiintendanten 1718-1814 finnes det en pakke (pk. 2) som bl.a. inneholder materiale om istandsetting av veier som ble skadet i flommen 1789. 2 Avtaksforretninger var rettslige handlinger som kan være tatt inn i tingbøker eller ekstrarettsprotokoller. Slike protokoller i finnes i arkivene etter sorenskriverne. Disse arkivene befinner seg i de regionale statsarkivene. Det er også mulig at det kan finnes materiale i arkivene etter fogder og amtmenn. Også disse arkivene befinner seg i statsarkivene. Når det gjeld tingbøkene finn du dei skanna på Digitalarkivet: https://media.digitalarkivet.no/rg/browse?municipalities%5B%5D=0515&start_year=1789&end_year=1799&text= For oppslag i arkivet kan du bruke skjema som er lenka til her: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning

Sider