Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 12 min siden

Anna Evilin Jørgine Berg, Odda

19. januar 2019 - 18:17

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 18:11
Ja det er sannelig ikke godt å si Oddvar. Jo mer vi rører i denne gryten dess flere navn dukker opp og jeg blir stadig mer forvirret. Jeg ser i alle fall at Anders Olsen og Berthe/Birthe Mortensdtr. får tre barn sammen. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=1859&personpostnr=15409&merk=15409#ovre http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=2121&personpostnr=17657&merk=17657#ovre http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=2562&personpostnr=21481&merk=21481#ovre Som du sa, her gjelder det å holde tungen rett i munnen. Vi har Anders Olsen og Berthe Jacobsdtr. på Kleppe og Anders Olsen og Birthe Mortensdtr. på Damsgård. Det kan neppe være samme mann. Men A.O og B.M fikk en sønn Ole i 1729. Han kan være identisk med den Ole Andersen som giftet seg med enken Adelus Rasmusdtr. Hun hadde først vært gift med Anders Olsen Loddefjord 1706-1761.

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 18:09
Kan dette være Ole Andersen Tennebekk, da sønn til Anders Olsen Kleppe, alias Anders Olsen Kleppe/Damsgård. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=ASKOVIGD&gardpostnr=183&merk=183#ovre OS

Karen Kristoffersdatter, Nannestad

19. januar 2019 - 18:05
Jeg prøver å finne ut hvem som er foreldrene til Karen Kristoffersdatter, f. 7. juli 1852 og døpt 12 september 1852 i Nannestad, Akershus. De er skrevet som Christoffer Guldbrandsen og hustru Marthe Hansdatter, Døhleneje i MIN for Nannestad Ett par med samme navn gifter seg i Ullensaker 17. mars 1847. Ungkarl Christoffer Guldbrandsen Aamodteje, Bjerke, Nannestad og Marthe Hansdatter, Kleppeeje. Og et par gifter seg i Gjerdrum i 1837. Begge parene ser ut til å flytte rundt i området, og jeg har problemer med å bestemme hvem som er "min" Karens foreldre. Og hvilke barn som hører til hvilket par. Har noen sett på denne slekten? Karen giftet seg med Olaus Larsen Brotnovhaugen.

Styrmann Victor Emanuel Ödman fra Sverige - død i Santos, Brasil 1891 - Hvem var han?

19. januar 2019 - 17:11
Mest trolig var han styrmann på en svensk båt, og da er vel kanskje Sverige rette stedet å fortsette søket....

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 17:03
Jeg deler absolutt din tvil Terje. Paret har nok bare vært innom Haaland en svært kort stund og har neppe noen tilknytning til gården annet enn at de oppholdt seg der for en kort periode. Og brudgommen hadde åpenbart tilknytning til Damsgård.

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 16:58
Eg tillét meg å tvila på at eigaren av Haaland i Fana Jacob Andersen Widing/Vidding/Weiding etterlét seg avkom på nevnte gard. For Jacob Widing er nemleg identisk med den styrtrike bergenske borgeren og kjøbmanden som i 1699 kjøpte heile det gigantiske Lyseklostergodet med hovedsete på Lysekloster i Os. Han var mao. godseigar og herre til Lyse Closter Hovedgaard. Jacob Widing døydde i 1702 og enka hans selde godset, Haaland inkludert, til Hans Henriksen Formann i 1722. 🙂

Styrmann Victor Emanuel Ödman fra Sverige - død i Santos, Brasil 1891 - Hvem var han?

19. januar 2019 - 16:56
Det finnes opplysninger om døde sjømenn i utlandet i UD's arkiver, men spørsmålet er om det finnes noe på svenskfødte sjøfolk. I Statsarkivet i Bergen finnes arkivet etter Den norske sjømannsmisjon i Brasil, Santos, her er arkivkatalogen på Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-07000000155486, og det er også lagt ut på Digitalarkivet. Men det er altfor nytt i forhold til din mann: https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=santos&from=&to=&archive_key= Det eneste jeg kan tenke på er om det finnes sjømannsruller for Gøteborg.....! 😮

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 16:51
Det dør en Hermiche Hermandsdatter i 1771 i Solheimsviken, 86 år gammel. Dersom dette er samme kvinne som giftet seg i 1724 med Jacob Andersen Damsgård, var hun 39 år gammel da sønnen Anders ble født. Da fikk de kanskje bare det ene barnet. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000578501

Tydehjelp skannet kirkebok Oslo

19. januar 2019 - 16:50
Det står vel Opsloe(Oslo)

Tydehjelp skannet kirkebok Oslo

19. januar 2019 - 16:48
Siterer,i håp om at lenken blir klikkbar.

Skifte etter Jacob Olsen, Alta, 1691

19. januar 2019 - 16:47
" ... Jacob Olsen som dødde paa bem. Kragenes, Mellem hans effterlatte Hustrue Karen Ols datter og deres Sammen auflede børn Anne og Marritte begge giffte, Sambt Niels Erichs., som er Myndig, Knud, Anders, Birette og Marritte Erichss Sønner og dattre, Ofuer verende Suogrene, Povel Hellesen og Ole Olsen , som er sat til for Myndere for obem. 2de umøndige drenge børn og 2de pigebørn, efftersom ingen Nermere Frender fantis, Huor da Boens Midler ...." Det må iallfall vere noko feil... Alternativet er at det er "deris samen auflede børn" som er feil og dei 7 arvingane ikkje er born av avdøde, men (halv)sysken eller born av syskena hans. Endå eit alternativ er at avdøde heitte Jakob Erik, og at han til vanleg vart kalla Erik (og derifrå Erikssøner og -døtre), men at sorenskrivaren kalla han Jakob. Det vert kanskje litt teoretisk og nokre år for tidleg (ikkje uvanleg 200 år seinare). Det er mest nærliggande å oppfatte svograne i høve til avdøde; altså at Paul og Ole er anten gifte med systrer til avdøde eller er brør til enkja. Det er reglar i Kristian Vs lov om kven som skulle vere verje, https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/kilder/chr5web/chr5_03_19.html Eldste bror (dersom alle var sysken) Nils, som var myndig, var i prinsippet nærast - men det er ikkje sikkert han vart rekna som skikka til det (økonomisk og/eller på andre måtar). Dinest kom farfar, vidare morfar, farbrør, morbrør.

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 16:18
(Bekref?) Trolovelse i Fana. Jacob Andersen Damsgaarden og Hermeche Harmonsdtr. https://www.digitalarkivet.no/kb20070503670488 Se oppe høyre side. Vielsen https://www.digitalarkivet.no/kb20070503670489 Venstre side oppe.

Tydehjelp skannet kirkebok Oslo

19. januar 2019 - 16:08
Hei. Trenger sårt litt tydehjelp for oppføring nr 16 - Anne/Anna Maria. Er det mulig å tyde hva som står om foreldrene (yrke og bosted). Det ser ut som det står opolve/opolav, hva betyr det? https://www.digitalarkivet.no/kb20061109010362 Vennlig Hilsen Stina Gundersen

Tipp-tipp-tippoldeforeldre Siver Hansen og Anne Marie Jensdatter, Kauserud, Tyristrand, Hole, Buskerud 1700 tallet.

19. januar 2019 - 16:06
Tusen hjertlig takk for hjelpen Astrid 🙂 Dette hadde jeg ikke klart å finne selv.

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 16:04
Hei og takk for innspill. Det er selvsagt en mulighet for at Anders kan være sønn av Jacob Andersen Vedding. Men jeg tar det for gitt at Anders og Hermeche som får en sønn i Fana i 1724 er identisk med paret Anders Jacobsen Damsgård og Hermeche Harmondsdtr. som giftet seg samme sted 19.03.1724 i henhold til lenken Oddvar Søreide la inn. Dermed må Anders på en eller annen måte være knyttet til Damsgård.

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 15:54
Hei Haaland og Bontveit hadde samme eierer ifølge Fana 4. Eier på Bontveit ifra 1700 var Jakob Andersen Vedding, en kjøpmann i Bergen. Foreldrene i dåpen på Haaland i 1724, kan de være en sønn/datter?

Jacob Andersen f. ca 1729 og kona Anne Jacobsdtr., Damsgård, Askøy/Laksevåg/Bergen. Hvem var de og hvor kom de fra?

19. januar 2019 - 15:50
Anders og Harmeche ble neppe værende på gården Haaland i Fana særlig lenge. De er ikke nevnt i bygdeboken. En Harmiche Hermandsdtr. gravlegges fra StJ 23.05.1767. Om de er samme kvinne vet jeg ikke. Men jeg finner ikke flere barn av dette paret. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=bedo1668&gardpostnr=13546&merk=13546#ovre

Slektsforskertreff på Nittedal bibliotek

19. januar 2019 - 15:20
Vi ble 10, men vi fikk melding om at det var flere som var interessert. Det var et hyggelig treff! Nytt møte blir 15. februar kl. 13.00

Tipp-tipp-tippoldeforeldre Siver Hansen og Anne Marie Jensdatter, Kauserud, Tyristrand, Hole, Buskerud 1700 tallet.

19. januar 2019 - 15:10
https://www.digitalarkivet.no/rk10041110170280 Extra-skatten, jfr. over. Astrid

Sider