Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 55 min 49 sek siden

Laurits Mikalsen Bugge død 20/9-1649 Sunnfjord

27. mai 2019 - 0:16
I følgje denne sida vart den noverande kyrkja bygd i 1868: https://www.allkunne.no/framside/fylkesleksikon-sogn-og-fjordane/artiklar-sortert-pa-kommune/askvoll/christie-kyrkja-i-holmedal/1894/78096/ Er måleriet blitt borte i samband med at den gamle kyrkja vart riven?

Hjelp til å tyde

26. mai 2019 - 23:53
Hei Skulle så gjerne ha vist hva som står på høyre side her. Er vel litt om livet hans. https://media.digitalarkivet.no/view/75908/213 Mvh Olav Rugholm

Eidsvollsmann Arnoldus von Westen Sylow Koren

26. mai 2019 - 23:43
. Blant fadderne Domkirken i 1764 var også 'Inger Magrethe Tetings'. Skal tro om hun var søster eller svigerinne av dåpsbarnets mor Christine Ulriksdatter Theting (c1727-1779) ? (s'en kan kanskje tyde på at hun er gift med en bror av Christine ?) (Christine mor het (iflg. Sveaas) Regine Besell). .

Laurits Mikalsen Bugge død 20/9-1649 Sunnfjord

26. mai 2019 - 22:42
Takk skal du ha. Lurer på hvor det maleriet har tatt veien.

Tyding fra skifteprotokoll Stjørdal 1829

26. mai 2019 - 22:41
Tusen takk Åsbjørg. Det låter jo veldig sannsynlig Sissel

Navn på ku og diverse løsøre i et skifte fra 1820

26. mai 2019 - 22:37
Tusen takk, Gunnar, supert at du kunne ta deg tid til å sjå på dette, for nå fekk eg inspirasjon til vidare eigeninnsats! Forresten; kan kua heite Lageroes? Tenkte på Dageroes, men det byrjar vel med ein stor L?

Tyding fra skifteprotokoll Stjørdal 1829

26. mai 2019 - 22:30
Tror det står: han skal vise Skifttebrev

Knut Knutsen gift med Groe Benthsdatter i Rollag i Buskerud

26. mai 2019 - 22:22
Nr. 20 - konfirmasjonen til Gullek Olsen: Buskerud fylke, Nore i Rollag, Ministerialbok nr. I 1 (1836-1855), Konfirmerte 1852, Side 94 Permanent bilde-ID: kb20051111030099 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051111030099 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051111030099.jpg Nederste innførsel: Buskerud fylke, Nore i Rollag, Ministerialbok nr. I 1 (1836-1855), Fødte og døpte 1837, Side 6 Permanent bilde-ID: kb20051111030009 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051111030009 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051111030009.jpg

Korrekturlesning av transkribsjon

26. mai 2019 - 22:18
Beklager. A slip of the pen. Her kommer den: https://media.digitalarkivet.no/view/29091/27 Takk for at du sa ifra. Hilsen Finn Roaas

Knut Knutsen gift med Groe Benthsdatter i Rollag i Buskerud

26. mai 2019 - 22:14
Gro Bentsdatter giftet seg på nytt i 1836 med enkemannen Ole Gulleksen: Nr. 11 Buskerud fylke, Rollag, Veggli, Nore, Uvdal, Dagali i Rollag, Ministerialbok nr. I 7 (1828-1847), Viede 1836, Side 185 Permanent bilde-ID: kb20061116030297 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061116030297 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061116030297.jpg Gro Bentsdatter i 1865? https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038098000681 Kan det være Gro som dør her i februar 1872? Buskerud fylke, Nore, Uvdal, Dagali i Nore, Ministerialbok nr. I 4 (1867-1877), Døde og begravede 1872, Side 16 Permanent bilde-ID: kb20061102320390 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061102320390 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061102320390.jpg

Adopsjoner på 40 tallet

26. mai 2019 - 22:09
Takk for gode svar ? I dette tilfellet er far 30 år. De får ingen andre barn. De gifter seg 6 måneder før barnet er født, så jeg lurer på om det er et tegn på at barnet kanskje ikke er adoptert allikevel. Jeg vet jo ikke sikkert at barnet er adoptert, men mistenker det. Umulig å finne ut av foreløpig, men prøver å se hvor sannsynlig det kan være. Det blir en stund til jeg kan få et riktig svar. ? 2047 er en stund til. Bosteder og menighet sammenfaller hos disse familiene, de som adopterte og de som adopterte bort. Dato på barnets fødsel er selvfølgelig det samme som på den bortadopterte.

Forsinkelse i Fogderegnskap

26. mai 2019 - 22:07
Den artikkelen skulle jeg gjerne ha lest, så si i fra om du finner den igjen, Tore. Boka til Holmsen må jeg også få lest en gang, men den var litt for innholdsrik til å kaste seg over akkurat nå ? Takk ellers for gode svar. Jeg hadde i min naivitet trodd at skattelistene omfattet en fysisk rundtur på gårdene, men det ser jeg i hvert fall ikke er tilfelle for Fogderegnskapene. Under er avskrift av tre års fogderegnskap for Vefsn. Med unntak av det jeg tolker som en feil-innføring med to dobbeltoppføringen i 1629, er listene eksakt lik for disse tre årene. Likevel kan det ikke være snakk om en ren avskrift. Om man ser nøye er det til dels store forskjeller i stavemåten, så skriveren har i hvert fall ikke sittet og skrevet rett fra en bok til en annen. Dette til tross, sideskiftene er på eksakt samme sted på alle listene (åpenrom signaliserer sideskift eller ny kolonne). 1628-29 1629 1630-31 j wogs Leding j wogs ledinngh j wogs Leding Enchen Halssøe Ennckenn Halsse Encken Halse Per Møgelboestad Peder Michelbosta peder Møkelbosta Oelle pederssen Nes Olluff Pederssenn Nes Oluff pedersen nes ij pundtz Leding ij punds ledinngh Thoe punds Leding Bendicht Schoug Benndigth Skog Bendicht schoug Mortten Øfles Mortenn Øffuer fles Mortten øffuerfles Oelle Strøms Olleff strøm Oluff Strøm Oelle Langmou Olle Langmonn Oluff langmon Bendicht greffven Benndigt Graffuenn Bendicht grofftrem Oelle Juerss nes Olle Iffrss Nes Oluff Iffuersen Nes Christen qualnes Crestenn Qualnes Chresten qualnes j wogs Leding j wogs ledings j wogs Leding Jossep Fossiord Jossep Fossiord Josep fodsjord Joenn Reffsuold Joenn Reffswold Joen Reffsuold Anders Øenn Annders Ønn Anders Øen Siuald ibh. Seffuol ibh Sieuold ibh Peder Biøreaaen Peder Biørnnaa peder Biørnaa Michel ibh Michel ibh Michel ibh Ingbrit Andaas Inngebred Andaas Ingbrett AndAas Anderss Halsse Annders Halsse Anders Halse Oelle Kulstad Olleff Kolsta Oluff Kolsta Kaarl ibh Karll ibh Karl ibh Michell ibh Michel ibh Mickel ibh Jacob ibh Jacob ibh Jacop ibh Niels ibh Niels ibh Niels ibh Bendicht ibm Bendigt ibh Bendicht ibh Michell Hellefield Michel hellefiel Meckel hellefield Bendicht Schaland Bendigt Skalannd Bendicht schaland Biørn Sifftingh Biørnn søfftinngenn Biøren siffting Siffuald Houkland Seffuald holannd Sieweld hoffland Suend dreffland Suennd drefflannd suend dreffland Bendicht Nes Benndigt Nes Bendicht Aas Pouel Nyeland Poffuol Nylannd pouel Nyland Baras Vgelforn Barres Vgelfor Baras wgelfoed Peder ibh Peder ibh peder ibh Erich opland Erich Oplannd Erich Opland Oelle ibh Olluff ibh Oluff ibh Christoffer Achuigh Chrestoffer Aaghueigh Chrestoffer Aachuig Anders ibh Anners ibh Anders ibh Joen Justad Joenn Judtstaid Joen Justad Michell dagsuigh Michel dagsweigh Mickel dagsuig Siguard Thimmeruigh Siffuer Tømmeruigh Simmen temeruig Simen Suimssøen Simmen Semssønn Simen simssønn j punds leding j punds ledings j punds Leding Anders qualfors Anners Qualfos Anders qualfoes Joen ibh Joenn ibh Joen ibh Joen Laurtzøn ibh Joenn Laurssen ibh Joen Larsen ibh Oelle greue Olleff graffue Oluff greffue Oelle Anderss ibh Olle Anderss ibh Oluff Andersen ibh Oelle Jossepss ibh Olle Jossepss ibh Oluff jacobsen ibh Anders ibh Annders ibh Anders ibh Michell Kierstad Michel Kiersta Mickel Kiersta Oelle ibh Olleff ivh Oluff ibh Anders ibh p. Annders ibh Anders ibh Oelle Thueraa Olleff Thueraa Oluff tuerAa Johanns paa Schoug Johannes Skogh Johannes schoug Oelle ibh Olleff ibh Oluff ibh Henrich Øienn Hennrich Øyenn hendrich Øen Frandtz mou Franns Moe Frands Mou Anders Biørnaa Anners Biørnnaa Anders Biørnaa Anders Hagefoes Anners Hagefos Anders Hagefoes Oelle ibh Olle ibh Oluff ibh Oelle Jacobss marchen Olle Jacobss i (Mark) Oluff Jacopsen (mark) Jacob Nielss ibh Jacob Nelssen ibh Jacob Nielsen ibh Oelle Nielssøn ibh Olle Nelss ibh Oluff Nielsen ibh Laurs ibh Laurs ibh Lauris ibh Østen ibh Østenn ibh Østen ibh Erland ibh Erlannd ibh Erland ibh Niels ibh Niels ibh Niels ibh Jacob Joenssen ibh Jacob Joennssenn ibh Jacob Joensen ibh Oelle halsse Olle Halsse Oluff Halse Erich Birchenes Erich bierckenes Erich Biecknes Enchen Myrnes Ennckenn Myrnes Encken Myrnes Andfind Aanes Anndfinn Aalnes Andfind Aanes Pr heruigen peder herrinngen peder Heringen Thorger ibh Thorger ibh Torger ibh Johan ibh Johann ibh Johan ibh Baard smedtzeng Baardt smesengh Baard smedseng Kield ibh. Kiel ibh Kield ibh Joen ibh. Joenn ibh Joen ibh Joen Achuigh Joenn Aaghueigh Joen Aachuick Jossep ibh Jossep ibh Josep ibh Peder ibh peder ibh peder ibh Lauridtz Hellefield Laurs Hellefiell Lauris hellefield Oelle ibh Olluff ibh Oluff ibh Suend Langmouen Suend Langmoenn suend Langmoen Christoffer Houland Crestoffer huckland Chrestoffer hucklannd Joen Rynes Joenn Rynes Joen Rynes Bertell ibh Bertell ibh Berttil ibh Laurs vigdall Laures wigedal Lauris ibh Per ibh Peder ibh peder ibh Kolben vedssetter Colbenn wessed Colben wesetter Anders Erichss Schaland Anners Erichssøn skaland Anders Erichsen schalland Anders Christopherss ibh Anners Crestofferss ibh Anders Chrestoffersen ibh Pr Knudss ibh Peder Knudtsssen ibh peder Knudsen ibh Jens ibh Joenn ibh Jens ibh Nielss Sifftingh Niels søfftinngenn Niels Siffting Arnne ibh Arnne ibh arne ibh Bendicht ibh Benndigt ibh Bendiggt ibh Enchen ibh Ennckenn ibh Encken ibh Enchen Lindssett Ennckenn linndsset Encken lindsett Oelle ibh Olle ibh Oluff ibh Diderich ibh Dirich ibh dirick ibh Oelle Erichss Houland Olle Erichssen holannd Oluff Erichsen Holland Oelle endress ibh Olle Endress ibh Oluff Endersen ibh Niels Nyelannd Niels Nylannd Niels Nyland Jens bratbach Jenns bradtback Jens Brattbach Gregus Strøms Gregus strøm Gregus Strømb Guleff ibh Gulleff ibh Gulleff ibh Oelle Stuland Olle stulannd Oluff Stuland Enchen ibh Ennckenn ibh Encken ibh Jenns ibh Jenns ibh Jens ibh Oelle dreffland Olluff dreffland Oluff dreffland Oelle melkordss ibh Olle melckerss ibh Oluff Melkersen ibh Anders ibh Anners ibh Anders ibh Anders suends ibh Anners Suenssen ibh Anders Suendsen ibh Jacob vttnes Jacob Vdtnes Jacop wttnes Baldtzer digermule Balsser degermulenn Baldser digermul Laurs houssdall Laures henssdall Laures hønirdal Anders hundall Anners Hundall Anders hundal Niels ibh. p. Niels ibh Niels ibh Lauridz strand Laurs strannd Lauris Strand Niels vgelford Niels Vgelfor Niels vgilfoed Jenns ibh Jenns ibh Jens ibh Juer grønuig Iffuer Grønnuigh Iffuer grønuig Michell vistenuog Michel westinngswaagh Mickel westingsuog Joen ibh Joenn ibh Joen ibh Hans ibh hanns ibh Hans ibh Arne ibh arnne ibh Aren ibh Anders Naffuerschafft Anners Neffuerskafft Anders Neffuerschafft Ingebrit kleuen Inngebred Kleffuen Ingbrett Kleffuen Laurs Sutteren Laures Sudternn Lauris Sutteren Anders Remnes Annders Remnes Anders Remnes Kolbiørn qualnes Colbenn Qualnes Cholbe qualnes Niels ibh Niels ibh Niels ibh Peder achuig Peder Aaghuigh peder Aachuig Niels Justad Niels ibh Niels Justa Laurs ibh peder Aagueigh Lauris ibh Kolbiørn hellissuig Niels Judtstad Cholben Hellisuig Oelle ibh Laurs ibh Oluff ibh Niels ibh Colbenn helleswigh Niels ibh Peder furenes Olleff ibh peder furnes Niels seluog Niels ibh Niels Seluog Peder Ladingen peder furnes peder ladingen Anders ibh Niels Selssuigh Anders ibh Knud ibh peder Ladinngh Knud ibh Jacob dagsuig Annders ibh Jacop dagsuig Erich ibh Knud ibh Erich ibh Oelle thierstad Jacob dagsweigh Oluff Kiersta Niels walbierigh Erich ibh Niels valberg Oelle ibh Olle Kiersta Oluff ibh Oelle fossland Niels walbergh Oluff Foesland Simen foeslandtzdall Oleff ibh Simen Foeslandsdal Johanns Aas Olle fossland Johannes Aas Oelle Leeland p. Simmen fosslandsdal Oluff Leland Johannes Aaes Lauridtz ibh Olle Lelannd Lauris ibh Oelle Thimmeruig Oluff timeruig Jens Stormou Laurs ibh Jens stormou Frantz ibh Olle Thømmeruigh frands ibh Oelle Suimssøen Jenns Stormoe Oluff Simsønn Frandtz ibh Franns ibh frands ibh Christopher Løgaas Olle Semssønn Chrestoffer løgaas Oelle ibh franns ibh Oluff ibh Oelle erichssen ibh Crestoffer Løgaas Oluff Erichsen ibh Oelle Christofferss ibh Olle ibh Oluff Chrestoffersen ibh Olle Erichssenn ibh Olle Crestofferss ibh 162 164 162 Dersom man derimot ser på Landskatten, er den helt annerledes. Her er avskrift fra 4 utgaver av landskatten fra 1627 til 1629. Som dere ser er de ulik både i oppstilling og innhold. Rekkefølgen på gårdene er stort sett den samme som i Fogderegnskapene, men det varierer hvor mange som er nevnt fra hver gård, og navn endres underveis. Vi ser f.eks. på gården Holand at det i første liste er Ole, Anders og Ole Endresen som brukere, i lista for fastelavn 1628 er Anders byttet ut med enken. I påske/juli 1628 er hele fem personer oppført på Holand (bl.a. enken, Ole Endresen og to andre Ole'r), og til slutt i 1628-29 er 4 leilendinger nevnt, og enken er ikke lenger oppført. Ikke minst er det et vidt forskjellig antall menn nevnt i listene. Mens det ovenfor var 162 brukere alle år (om man ikke tar med dobbeltføringen i 1629), er det fra 195-260 personer i landskatt-listene og ingen er like eller en gang tilnærmet like. Listene over drengene er helt forskjellig fra liste til liste, så her tenker jeg noen må ha hatt en rundtur på gårdene for å hente inn opplysninger. Landskatt til fire terminer 1627 Landskatt fastelavn 1628 Landskatt påske og 1. juli 1628 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Schipper og sturdmend Schipper och Styrmend Schipper oc Styrmend skipper och styrmend Peder møgelbostad Daniell Halsse Peder Andersøn møgelbostad peder Møkelbosta Christen qualnes Olle Iffuerss Nes Morttenn øffles Caniel halse Hans Lerenn Christenn qualnes Daniell paa halse Jens Rasmussen Leren Anckes Halsse Leilendinger Leylendinger Leilendinger Leilendinger Josep Fosiord Joseph Fosiord Josep Fosiord Josep Fosjord Olle qualfos Annders qualfors Enckenn qualfors Johannes qualfoes Anders ibh Olle greue Anders ibh Anders ibeh Jonn ibh Peder ibmd Jon Larsøn ibh Joen ibeh Olle Greffue Michel Kiersta Jon Guttormsøn ibh Olle arensen greffue Peder ibh Olle ibimd Olle Greue Olle ibeh Mickell Kierstad Per i Øenn Olle Arndtsønn ibh Peder ibeh Olle ibh Siuold ibid Peder ibh Mickel Thiersta Anders ibh Jonn Reffsuoll Michell Tierstad Olle ibeh Sivold Øenn Enchen Andaas Olle ibh Anders ibeh Jon Reffsuold Ingbret ibimd Anders ibh Laurss Andaas Biørnn ibid Pr i Øenn Peder Ønd Ingbricht ibh Anders Hals Seivald ibh Sieuoel ibeh biørnn ibh Olle ibid Jon Reffsuold Joen Reffsuoeld Michel Kullsta Enckenn Andaas Suend Aandaas Annders Halse Jacob ibim Ingbritt ibh Ingbrett ibeh Olle ibh Karll ibimd Biørn ibh Biørn ibeh Mickell Kulstad Niels ibid Biørn Erichsøn ibh Mickel Kulsta Jacob ibh Anders Halse Karll ibeh Karll ibh Olluf ibimd Olle ibh Bendichtt ibeh Niels ibh Olle Herringenn Mickell Kulstad Oluff ibeh Olle Herrings Per ibd Jacob ibh Niels ibeh Per ibh Stephenn ibid Niels ibh Jacop ibeh Thorgr ibh Jonn ibid Karll ibh Oluff heringen Steffenn ibh Jacob i Marchen Bendichtt ibh Oluff suendsche ibeh Jonn ibh Lauris ibm Olle ibh Peder bendtssen ibeh Jacob Jonssøn markenn??? Olle ibm Olle olsønn Heringen Steffen ibeh Laurs ibh Niels Michelss ibmd Olle suennsche Johannes ibeh Olle ibh Niels ibm Peder ibh Therger ibeh Niels ibh Olle Strøm Steffen ibh Joen ibeh Olle Nielss ibh Michell Hellefield Johannes ibh Jacop Joenssen i (mark) Niels Michelss ibh Niels Sifttingh Torger ibh Lars ibeh Olle Strøm Bennedicht ibim Jonn ibh Olle Jacossen ibeh Mickell Hellefield Anders Linndset Olle Nielssen ibeh Olle ibh Olle Thueraae Jacob Jonssøn i (Mark)kenn Jacop Nielssen ibeh Niels Sifftings Per Biørnnaae Niels ibh Erland ibeh Bendicht ibh Michel ibm Lauridtz i (Mark)kenn Østen ibeh Anders Lindset Olle Hagefos Olle Jacobss ibh Niels ibeh Olle thueraa Anders ibm Olle Nielsøn ibh Niels ibeh Per biørnaa Per Birchennes Jacob Nielss ibh Johannes ibeh Michell ibh Erich ibm Erland ibh Mickel hellefiel Olle Hagefos Andphind Aannes Østenn ibh Lars ibeh Anders ibh Per ibm Johannes ibh Johannes ibeh Per Birchenes Erich Storsmetzengh Olluff strøms Erich ibh Karll ibm Mickell hellefield Encken sifftingh Annfind Aanes Joseph Achuigh Olle ibh Biørn ibeh Peder ibh Michel ibim Lauridtz ibh Bendichtt ibeh Christenn Huchlannd Johannes ibh Erland ibeh Olluff Smedtzengh Olle Lanngmoen Niels Siffting Anders Linssatt Bard ibh Otte Fossmoen Bendicht ibh Niels ibeh Kield ibh Jonn Ryenes Biørn ibh Guttorum ibeh Jon Achuiges Lauris Wedsetter Erlannd ibh Oluff Thueraa Josep ibh Anders Lindsett Peder Biørnaan Michell ibh Olluf Houlannd Niels ibh Lars ibeh Christopher HuchLand Olle Enndress ibmd Guttorm ibh Johannes ibeh Olle Langmoen Enchenn ibm Olle Tueraa Mickel pederssen ibeh Otte FossmouesJonn Ryness Pouell Nyelannd Peder Biørnaa Joen ibeh Laur Wedsetter Niels ibm Lauridtz ibh Siuer ibeh Bendicht schaaland Knud Stulannd Johannes ibh Mickel Olssen ibeh Per ibh Annders Strøms Mickell ibh Olle hagefos Jens ibh Gulle ibm Mickell Prss ibh Anders ibeh Per ibh Anders Stuland Jonn ibh Pouel i (Mark) Olle Houland Jenns ibm Haguord ibh Niels ibeh Anders ibh Suennd dreuland Olluff hagefors Andfind Aannes Olluff Anderssøn ibh Olle ibm Anders ibh Peder ibeh Pouell Nyland Per ibm Pouell i (Mark)kenn Olle Smedssengh Niels ibh Olle Melchiorss ibm Niels ibh Boer ibeh Anderss Strøm Jacob Vtnes Peter Birchennes Enchen ibeh Gulle ibh Anders Hundall Erich ibh Kiel ibeh Anders Stuland Benedicht Nes Joen Aachuich Jens ibh Baaras Vgelforen Anpfind Aaenes Mickel ibeh Suend dreffland Per ibm Peder ibh Peder ibeh Olle ibh Jonn Vistennuogh Olluff Lille Smedtzengh Josep ibeh Olle Melckorsøn ibh Michell ibm Bard ibh Chrestopher Huckeland Ped ibh Hanns i øen Encken Store smedtzengh Olle Langmon Jachob Vtnes Arnn ibm Kield ibh Otte Fossmon Peder Vigdallenn Erich oplannd Jonn Achuigenn Joen Rynes Lauridtz ibh Olle ibm Michell ibh Bertel ibeh Anders Hundall Lauris Achuigh Peder ibh Anders hals Chrestopher ibm Josep ibh Niels Hundall Jonn Justa Kristopher Hocklannd Encken wessetter Laurs Strand Niels ibm Olluff Langmo Lars ibeh Ingbricht Kleuen Jacob dagsuigh Otte Fossmo Bendichtt Skaland Juer Dybuigs Michel ibm Jonn Rynes Peder Erichsen ibeh Bendicht Nes Per Møchelbosta Berttell ibh Anders ibeh Baras Vgelfoer Olle Thiersta Enckenn Vedsetter Jens ibeh Jon Vistenuogs Lauridtz ibh Peder Olsen ibeh Hanns Øenn Niels Waldbergh Bendicht schaland Knud ibeh Arne ibh Olle ibimd Pr Olss ibh Olle Erichsen holand Erich Oplannd Inngbret moe Anders ibh Olle Endresen ibeh Olle ibh Franns ibm Jenns ibh Niels ibeh Kholben qualnes Benedicht schough Pr Knudss ibh Mortten ibeh Laur Achuigs Per ibimd Pr Erichss ibh Niels Nyland Christopher ibh Johannes ibm Knud ibh Pouel ibeh Jon Justad Anders Nylannd Olle Erichsønn Houland Anders Strøm Niels ibh Knud ibm Olle benndsønn Gulle ibeh Anders Naffuerschafft Olle Foslannd Olle Enndersønn ibh Anders Stuland Collben Hellisuigh Per ibm Niels ibh Olle ibeh Olle ibh Johannes Aas Enckenn ibh Jens ibeh Laurss Sutterenn Touris Leelannd Niels Nylannd Suend dreffland Laruss Remenes Olle ibm Pouell ibh Olle andbiørnsen ibeh Per Ladings Simenn Simsøenn Anders Strøm Anders Olssen ibeh Anderss ibh Rasmus ibm Gulle ibh Peder ibeh Knud ibh Olle Løgaas Gregers ibh Olle Melcherssen ibeh Jacob dagsuigs Olle ellingss ibm Lars suttern Michell ibh Siguord Themmeruig Jacop vtenes Olle Thirstad Mortenn ødefles Peder vigedall Anders hundal Niels ibh Jenns Leyrenn Lars ibeh Niels aarssen ibeh Niels Waldbergh Olle Perss Nes Anders Stoulannd Niels Joenssen ibeh Ingbrich Mou Olluff ibh Franns ibh Forarmede leilendinger Jenns ibh Lars Strand Bendicht Schough s. 316 Enckenn ibh Ingbrett dyffuig Annders quallfos Suend dreffland Ingbrett Kleffuen Peder Schough Jonn ibd Olluff Anbiørnss ibh Bendichtt Ness Johannes ibh Jonn Gutormss ibm Anders ibh Oluff ibeh Anders Nyland Erlannd markenn Pr ibh Baras wgelfiorn Knud ibh Pouell ibm Olluff melckorss ibh Peder Joenssen ibeh Olle Fosland Olle hellefield Lauridtz Sutterenn Niels ibeh Peder ibh Enchenn Lindset Jacob Vttnes Joen wistingsuogh Johannis Aas Siguer Biørnaae Pr vigdall Mickel ibeh Simen Foslandtzdall Lauris ibm Laurs ibh Hans Øene Laurss Leeland Olle Smesengh Anders Hundall Arne ibeh Olle ibh Baar ibm Niels ibh Erich Opland Simen Simsøenn Jonn Achuigh Niels Jonss ibh Arne ibeh Rasmus ibh Bennedicht Scholannd Lauridtz Strannd Chresten qualnes Olluff Logaas Per ibm Juer Dybuig Niels ibeh Olle Ellingsøn ibh Annders ibm Jnngbritt Kleuen Cholben ibeh Laur Leeland (brelland Per Bigdalls Bendicht Nes Lars Aachuigh Niels Breland Lauris ibd Olle Iuerss ibh Chrestopher ibeh Jon ibh Lauris Strannd Barris vggellford Joen Justa Jonn Stormo Inngbret Kleuenn Pr ibh Niels ibeh Siguard Themmeruigh Iuer dybuigh Niels ibh Anders Nauerschafft Olle ibh Colbenn qualnes Jonn vistenuog Jacop ibeh Olle Persønn Nes Annders Neffuerschaftt Mickell ibh Cholben hellessuigh (skrevet Chloben) Kolbenn Hellesuigh Hanns Øenn Chrestopher ibeh Leilenndinger som ere forarmede oe icke formaar mere att Udgiffue end en daler Enchenn ibd Arnne ibh Niels ibeh s. 155 Lauris Sutterenn Erick Oplannd Oluff Remnes Enckenn i Øenn Lars Remenes Olle ibh Peder Ladingen Henrich ibh Per Ladinngenn Cholbiørnn qualnes Anders ibeh Pouell markenn Andners ibd Niels ibh Knud ibeh Østenn ibh Knud ibd Christenn Quallnes Lar Hellefield Niels Otingh Niels Aattingen Erland Sifftingh Simenn Forslannd Lauridtz i Achuig Niels ibeh Olle Lindsett Jonn ibd Christoffer ibh Jacop dagssuigen Siuerd biørnaaen Jonn Justad Mickel ibeh Encken Vedsetter Jenns Stormoenn Niels ibh Olle Kiersta Per Vgelforenn Franns ibm Anders Neffurschafft Niels ibeh Olle Achuigh Jacob ibh Niels walbergh Niels Otting Ødegaartzmend Colbiørnn Hellisuig Olle ibeh Johannes Bratbach Enckenn ibh Ingbrett Moe Ødegardtzmend Gregers Bostrannd Christoffer ibh Frands ibeh Jens Bratbach Erich Myrnnes Jonn ibh Bendichtt Skogh Gregus bostrand Baltzer digermull Lauridtz Remnes Peder ibeh Digermull Ligr øde Hermannd Renfiell Peder Ladingh Johannes ibeh Hermand Rendfiell Ingbret øchsendall Anders ibh Anders ibeh Colbenn ibh Østenn Reennfiell Knud ibh Anders Byland Laurs Hønsdall Suennd Langmoen Niels Otting Knud ibeh Ingbricht øxenndall Niels Ytterraaen Niels ibh Oluff Foessland Østenn Rendfielld Furnes er øde Jacob Dagsuigen Albrett ibeh Suend Langmou Rasmus Remaaen Michell ibh Peder ibeh Rasmus Ramaaen Olle ibd Olluff Kierstad Simen Fosslandzdal Anders Fosmoen Johannes Mollerim Niels ibh Johannes Aas Peder Seluogh Anders Fosmoenn Niels Waldberg Lars Leland Siguor Fossenn Olluff ibh Lars pedersen ibeh Forarmede ødegrdtzmenn Ingebritt moo Simen Simssøn Laurs Myrnes Forarmede Ødegaardsmend Franntz ibh Olle ibeh Tholleff Hinderaaenn Olle Reennfield Benndicht schoug Hans ibeh Jon Vderaaenn Olle Rauuatter Pr Juersonn ibh Encken LøchAas Niels ibh Niels Seluogh Johannes ibh Oluff ibeh Niels seluogs Bennt i dall Anders ibh Anders Breland Jon Mollerim Jonn Watnne Juer ibh Encken ibeh Anders ibh Lauris hønsdall Anders Nylannd Joen ibeh Knud ibh Husmend Huusmend Jens Stormon Laur qualfors Per quallfos Olluff Fosland Encken ibeh Anders Greue Per Storsmezeng Albritt ibh Syffuer tømmeruigh Kolbenn ibh Niels schalannd Pr ibh Oluff ibeh Olle Kuldstad Olle Nylannd Johannes ibh Oluff pederssen Nes Lars Biørnaaen Erich Vgelforenn Jonn ibh Mortten Ørfles Lars Rynes Mortenn oplannd Simenn Foslannd Olle Hundall Olle Achuigh Johannes Aas Ødegaardz mend Amund Thirstad Jenns Neffuerschafft Enckenn Leeland Jens Brattbach Elling Walbergh Niels Hellesuigh Lauridtz ibh Gregus Bostrand Johannes ibh Johannes Foslannd Simen Simsøe Johannes ibeh Olle Breland Olle Brelannd Olle ibh Arne Myrness Thue i Leirenn Lars quallfors Franntz ibh Erich ibeh Jonn Leer Vattenn Annders greffue Olle Løgaas Baldtzer degermulen Olle Christofferss ibh Hermand Renfiel Forarmede husmend Forarmede husmender Anders Brelland Kolben ibeh Johannes marken Henndrich i Øenn Niels ibh Oluff ibeh Knud schaland Olle Kullsta Jonn ibh Oluff Rauatten Niels ibh Joenn Biørnnaan Jenns Stormoo Lasse høngssdall Jacob Nafferschafft Lauris Ryennes Franntz ibh Ingbrett Øxsendal Niels Hellisuig Lauris dreuflannd Siguard i Tømmeruig Arne Renfiel Jonn Forslannd Niels Ladinngh Olle ibh Østen ibeh Olle Løgaas Erich Moo Pouell ibh Suend Langmon Jonn Fosslannd Olle Prss Nes Tholeff InderAas Drenge som Thiener for Fuld Lønn Ellinng Thimmeruig Jens Rasmuss Leiren Niels ibeh Erland øenn Rassmus Raffnaa Niels Refsuold Fuldlønsdrennge Ødegaardtzmennd Oluff ibeh Josep Anndaas Niels Fosiord Jens Brattback Johannes Møllern Olle ibh Joseph Andaas Gregers bostrand Oluff falnes Haffue Halsse Michel Hals Johannes ibh Anders Fossmon Niels markenn Haffre ibd Arnn Myrnes Hoffuer ibeh Mickell ibh Anders Megelbosta Erich ibh Bendt dall Anders møgelbostad Baltzer digermull Siur Fossengh Halffløns Drennge Hermand Renndfield Joen wadtne Thiennistedrenge somm thinner for halff Lønn Thorkel qualnes Olle ibh Thuffue Leeren Guttorm qualfors Hennrich dagsuig Kolbenn ibh Lars i dreffuen Mickell Halse Olle qualfos Olle Rauvattenn Johannes ibeh Iuer Kulstad Laurs Hønnsdall Niels ibeh Mickell Strøm Ingbritt øxendall Anders dagsuigh Østenn Rendfield Husmend Thorkell qualnes Arne ibh Lars qualfoes Jonn Møgelbostad Lass ibh Olle Kiersta Suend Langmo Michel Marchen Tolleff Jndera Niels schaland Niels ytteraa Olle Nyland Niels Jonss ibh Olle Stuffland Niels Jeluogh Niels i Ønd Rasmus Raffnaa Mortten Opland Olle ibh Olle Aachuigh Johannes mollerim Erich dagssuigh Anders ibh Niels hellessuigh Olle Falnes Erland Ønd Anders Fosmo Elingh Thømmeruigh Haffre ibh Frans Nes Benndtt Dall Siguard Forseng Thienste drenge Anders vatten Olle qualfoes Jonn ibh Michel hals Toue i Lerenn Hoffre strøm Laurs dreue Anders Møchelbosta Niels ibh Niels ibeh Johannes ibh Olle Marchen Huusmennd Lauridtz qualfors Olle Kulstad Per ibh Erlannd i øen Lauridtz Rynes Michell Langmo Niels Schalannd Olle Nyland Erich Vgelfoed Olle øen Niels ibh Olle Achuig Jens Naffuerschafft Niels Hellisuigen Niels ibh Pr Brelland Olle ibh Ellingh Temmeruig Tienneste drenge som thienner for fuld Lønn Iuer Tierstad Olle ibh Olle Siguardsønn Mickell Halse Torkell Qualnes Anders møgelbostad Jonn ibh Sølfast Løgaas Halff Løns drenge Niels Forsiord Olluff qualfors 201 195 260 225 For meg ser derfor Landskatten ut til å være et ganske riktig tidsbilde, men den er vanskelig å tyde fordi antall oppsittere pr gård varierer såpass mye. At Fogdregnskapene skulle vært kopiert av ren latskap har jeg imidlertid litt problemer med å godta, siden det var snakke om betydelige midler. Jeg tenker det må ligge en metode for hvordan disse er ført som er forskjellig fra Landskatten og dermed forklarer at de er like år etter år.

Skifteprotokoll Øvre Romerike 1813

26. mai 2019 - 21:46
Vedlagt resten av skiftet. Der er fremdeles noen gloser som jeg ikke har klart å knekke. Hvorfor gjør jeg dette? Først og fremst for å øve på gamle håndskrifter, dernest for å hjelpe andre. Eller var det omvendt? Du er jo så takknemmelig. Skifte etter Ole Nielsen fortsettes.docx

Martinus Pedersen Sogndalsfjæren - fødd 01. juli 1856 - til USA i 1882 - kva vart det av han tru?

26. mai 2019 - 21:23
https://www.findagrave.com/memorial/158521706/jens-kristian-pedersen

Navn på ku og diverse løsøre i et skifte fra 1820

26. mai 2019 - 21:20
Legenære (høyrest litt rart ut, men) Bærums Foeder Slæde = Færdes Slæde? (under Foeder Slæde) 1 gl Rok? Stiller ? ved Havesax og Sengebaand, kva er det, forresten? 1 liden Hugøxe 1 gl Tæljeøxe 1 Par Meiser med Toug 1 Kiste uden Beslag 1 Øltønde = 1 Ølkande 1 Skindfældbrog og 1 Rekospade? 1 Haldhage (mellom Sporer og Væggeskavel?) 3 Skvalpjern? 1 blaae Frakke 1 Krak? 1 Par Myseflasker 1 Bøle = 1 Nøle?(kva no det er) 1 Ask 2 Høriver = 2 Høien 1 Baandkniv... 1 Muurskeed? 2 Trindser 3 Kagger = 3 Kopper

Knut Knutsen f. 1741 d 1830 gift med Groe Benthsdatter f 1790 d. ???? i Rollag i Buskerud

26. mai 2019 - 21:18
Legger inn lenke til annen tråd om de samme folkene:

Tyding fra skifteprotokoll Stjørdal 1829

26. mai 2019 - 21:17
Tusen takk Else. Du er helt fantastisk . ER så frekk at jeg spør om litt hjelp til. Ole Olsen Fløan og Gjertrud Bessdatter Rykke gifter seg 20.juni 1803. Kan du hjelpe meg med det som står inne i parentesen etter Gjertrud? https://www.digitalarkivet.no/kb20070925620604 Hilsen Sissel

Sider