Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 14 min siden

Arne Olsen, fødd Luster 1835 - skreddar på Grønland i Christiania - huslyden hans og lagnaden deira?

8. november 2018 - 19:34
Hjarteleg takk til Egil for eit kjapt svar! Då er gode råd dyre...! Kva gjer me no? Eg tykkjer forresten det var underleg Abel ikkje stod i det «municipal death index» for New Your City - dette går jo like fram til 1949!? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne denne svært so utfordrande huslyden!

Gårdsnavn ? Etter brudgommens fars navn, begynner på D....

8. november 2018 - 14:01
Ja, Røisingen har ikke kommet opp noe annet sted i hvert fall. Og det står ikke noe om den D en heller.

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 14:01
Det var 2 ekteskapet til Nils Larsen Eli. Bør vel finne første ekteskapet også.

Johannes Bastiansen Lønn fra Kongsberg, Buskerud

8. november 2018 - 13:55
Det jeg synes ikke helt stemmer, er at han ved dødsfallet i 1809 er gift og er 70 år; altså født ca 1739. I FT-1801 er han oppgitt å være enkemann og 67 år. Disse opplysningene er korrekte. Jeg har sjekket kirkebøkene mellom 1800 og 1810 for å finne ut om han kan ha giftet seg på nytt, men jeg har ikke funnet noe her. Kan han som døde i 1809 være en annen person? Har funnet at datteren Rangdi Marie var gift i 1793 og døde i 1826. Har funnet en Bastian Johansen Løen gift 13 Januar 1798, men er ikke sikker på om det er rett person (Johansen/Johannesen)

Karen M. «Carrie» Myhre, fødd i Noreg 22.3.1871, men kvar i Noreg? - utvandra 1880?

8. november 2018 - 13:55
Hjarteleg takk til Sven for spennande og nyttige innlegg! Då er Anders Pederson Myhre «plassert» frå Myran nedre i Opdal. Når det gjeld Ingeborg Anna Cathrine, ser eg det står bustad Ronæsplass då ho vart konfirmert i 1857, men foreldri hennasr, som tydeleg var gifte, har truleg flytt litt å seg, for dette er vel dei i FT1865, då busette på Skedvikhaugenplass under Skedvikhaugen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038341003481 Men båe er tydeleg avlidne før 1875. Finst det kanskje ei bygdebok for Beitstaden (Solberg) som fortel oss litt meir om dette parfolket og om kvar dei budde? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane å å kartleggja denne huslyden!

Gårdsnavn ? Etter brudgommens fars navn, begynner på D....

8. november 2018 - 13:44
I transkr. versjon står det Røisingen - men usikker på om det er rett....

Johanne Andersen, Furnes tydehjelp

8. november 2018 - 12:25
Stemmer! Det er feil dåp som er funnet. Telling 1910 Johanne Andersen 03.04.1875 Furnes Hedemarken. http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=0301&kenr=114&bnr=0055&lnr=07

Kilder for opplysninger om Spikdalen, Ringsaker, 1600-tallet

8. november 2018 - 12:24
https://media.digitalarkivet.no/view/39896/108 Når det gjelder gamle skattelister og jordebøker for Hedemarken, er de beste kildene for odelsbønder. Odelsjordebok 1615 som er transkribert: http://xml.arkivverket.no/matrikler/jb04001615odel.htm Odelsjordebok 1624-26: https://media.digitalarkivet.no/view/39896/108 Båtsmannsskatten 1635-36: https://www.digitalarkivet.no/rk20080722650003 hvor Siguor Spigedall står med 1 1/2 hud 3 skinn. I denne sammenheng betyr "ibm" "i sin egen gård" https://www.digitalarkivet.no/rk20080722650011 venstre side, toppen av høyre kolonne Båtsmannsskatten 1640-41: https://www.digitalarkivet.no/rk20080723650788 hvor Siguord Spigedallen står med 3 1/2 huder (iiij med strek gjennom j for å vise 1/2) ibm (dobbelt så mye som i 1635-36) https://www.digitalarkivet.no/rk20080723650799 venstre side venstre kolonn nr. 5 Koppskatten 1645: https://www.digitalarkivet.no/rk20080724660002 Siguor Spigedalen med tre (iij) drenger og fem (v) quindfolch finner du her https://www.digitalarkivet.no/rk20080724660020 Matrikkelen 1647 transkribert og i bokform (her er Spikedalen): http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=skatthedmark1647&sideid=16&innhaldid=2&storleik= Odelsjordebok 1657: https://www.digitalarkivet.no/jo20110927320103 Fogdemanntallet 1664 er vel nokså likt med Prestemanntallet https://www.digitalarkivet.no/ft10051005280008 Tingbøkene for Hedemarken starter 30. januar 1665 https://www.digitalarkivet.no/rg20090525680415 så avkallet i 1668, tinglyst i 1669 finner du her: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525690013 Det er vel forresten umulig å lese 2-tallet i 12. desember. Dommen i 1652-53 finnes altså ikke i tingbøkene. Til og med 1664 må du lete i Fogderegnskap. Her finner du Joen Gulscherud, Joen Spigedalen og Gullich Prestsetter bøtelagt https://www.digitalarkivet.no/rk20080725620920

Dyding av dåp

8. november 2018 - 12:15
https://www.digitalarkivet.no/kb20070927680481 Nr 8, 23 apr 1845, Peter Eilert Hva står det foran farens navn og er det riktig at det står Niels Larsen? Hva står det etter morens navn og er det riktig at hun heter Karen Einarsdatter? Ønsker også faddernes navn og eventuelle andre opplysninger hvis de finnes og kan tydes.

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 12:13
Enkemand Niels Larsen Elie og Pige Karen Einarsd Indbrynspl giftet seg 30 mars 1838. Nr 8 https://media.digitalarkivet.no/view/16446/182

Løytnant Jakob Fredriksen Budde f.ca.1623? identisk med senere Kaptein Jakob Fredriksen Tostrup?

8. november 2018 - 12:13
Takk for et interessant spørsmål! Her bruker jeg mest Finn Holbeks rikholdige oversikt: https://finnholbek.dk/index.php. Den er til dels hentet fra Danmarks Adels Aarbog, og er vel noenlunde oppdatert i forhold til denne. Selv om den lister opp anerekker langt bakover, så er det likevel vanskelig å holde oversikten i dette villniset. Når det gjelder det jeg antar er eget opphav via Budde og Urup så bruker jeg aneoversikten til Jacob Tostrup på Hitterslekt for raskt å se hvilke "menninger" de enkelte er til "mine". Da er det forholdsvis greit å angi sidelengs slektskap i alle fall til firmenninger og litt bortenfor. Men problemet blir likevel fort stort når flere ulike opphav er felles og det kanskje også er i forskjøvede ledd. Dette er det mye av i den adelige "sfæren", som i mange slektsmiljøer ellers, ikke minst blant bønder. (Jeg har opptil mer enn et 30-talls linjer med varierende antall ledd til enkelte forfedre, men det er da 4-500 år tilbake i tid.) Min arkitektutdannelse er nok også litt nyttig til dette, da det faget mye går ut på å samordne en rekke problemstillinger til noe som helst bør kunne bli til et bra prosjekt. I slekts- gransking vil det si å fange opp data og sannsynlige forbindelser fra alle kanter og forsøke å få en sammenheng i det, som så kanskje kan gi en godt begrunnet løsning av et problem, også om den ikke kan dokumenteres 100 %, som nettopp er tilfelle med det som tas opp i dette temaet. Må nok si at jeg synes en del av de som holder på med dette i altfor stor grad kun finleser dokumenter med pekefingeren, for å si det slik, og ikke aksepterer noe som helst hvis det ikke står nedtegnet på et papir. (Sånne data kan også noen ganger være feil!) En slik arbeidsmåte fører lett til at linjer bakover stopper opp for tidlig, og gjerne uten å få med noe av det mest interessante, som ikke sjelden ligger et stykke tilbake i tid. Dette vil jeg kalle en "ingeniørmetode" hvor alt står og faller med helt konkrete data, som er dokumentert fullt ut Min variant er da mer en "arkitektmetode", som går ut på å resonnere ut fra kjente forhold, dertil samle en del opplysninger fra ulike kanter, og via det få et mer helhetlig syn som kanskje kan bidra til å peke ut mest mulig tenkelige løsninger, selv om disse i utgangspunktet ikke finnes tydelig nok dokumentert. Likevel bør jo også en slik arbeidsmetode så langt mulig ha grunnlag i kjente fakta - her vil det si at hvis ikke Friderich G. Budde hadde hatt sønnen Jacob Friderichsen født på samme tid som "min" Jacob Friderichsen "Tostrup", så hadde jeg ikke i samme grad holdt på som jeg gjør her og på Hitterslekt. Takket være dette utgangspunktet så har det latt seg gjøre å underbygge dette antatte forholdet så mye at navnelikheten ikke ser ut til kun å være en tilfeldighet. Hvis en har funnet rett person, så vil faktisk mye "gå opp", selv om det ofte kan være uklarheter. Her gjelder det skifte av etternavn og tilsynelatende litt manglende oppkalling, samt bruk av fornavn som en ikke umiddelbart finner noen naturlig årsak til. Men akkurat det er ikke så unormalt - slikt er ikke fullstendig regelmessig og kan ikke så rent sjelden avvike noe fra det mest forventede. Og grunnen til det er ofte ikke dokumenert - den må en da heller prøve å resonnere seg frem til. Når det gjelder slektsmiljøet Brahe rundt Tosterup Slot, til dels ganske mye inkludert bl.a. Gyldenstierne, så er det på 1600-tallet og litt før en mengde firmenningskap til "mine", men ikke så mye særlig nærmere enn det. Da må en huske på at adelen nok gjerne strekker slektskap litt lenger ut enn allmuen, det viser f.eks. en del oppkalling. Videre er aktivt slektskap normalt regnet ut til firmenning i eldre tid. Men her finnes som ovenfor nevnt også en ganske nær forbindelse til Tosterup via Marsvin på 1660/70-tallet, som kanskje styrker det allerede etablerte forholdet til Brahe en del (kfr. at Anne Urups far Axel er oppkalt etter sin tippoldefar Axel Brahe). Min teori er jo nettopp at det er tilknytningen til Brahe med den berømte astronomen som litt påvirker Jacob Friderichsen til å ta Tostrup som nytt etternavn. Når han sender hele tre sønner fra Meldal til København som studenter, så tyder det på at boklig lærdom verdsettes i familiemiljøet. Det passer også med at Friderich G. Budde er universitetsstudent og at hans kone Anne Urup tydeligvis både kan lese og skrive og dertil har litt littererære interesser allerede i unge år (lager visesamling i 1610).

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 12:08
Karen Einarsdatter er enke og losjerer sammen med barna Eilert,Anna,Eline og Marie på Skursetplads i Sparbu i telling 1865. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f61731&gardpostnr=454&personpostnr=2590&merk=2590#ovre

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 12:04
https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bbirth_place%3A"stod nord-trøndelag"~ %2Bfather_givenname%3Anils~ %2Bfather_surname%3Alarsen~ %2Bmother_givenname%3Akaren~ %2Bmother_surname%3Aeinersdatter~

Etnis norsk - gir det mening ?

8. november 2018 - 12:03
Det er vel her kulturministeren kommer inn !

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 11:57
Telling 1875 http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1731&kenr=004&bnr=0092&lnr=00

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 11:57
Telling 1900 http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1732&kenr=001&bnr=0028&lnr=00

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 11:56
Sånn for ordens skyld; Telling 1910 http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1732&kenr=001&bnr=0037&lnr=00

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 11:52
Han var født i Stod i Nord-Trøndelag.

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 11:50
Peter Eilert sine foreldre var Niels Larsen Eli og Karen Einersdatter. Nevnes i dette temaet.

Hvor er Stod?

8. november 2018 - 11:50
Jeg gikk inn på avansert personsøk og skrev Stod i felt for bosted. Kom mange "eksempler" da.

Sider