Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 33 min siden

Slekt fra Stablum.

9. juli 2020 - 13:37
Det står "Peder Sebiörnsøn Stavlum og Henrich Henrichsön Ruud". Disse var lagrettemenn som foresto skiftet, og for kunne gjøre det på en noenlunde uhildet måte måtte de ikke være for nærskyldte arvelater(e), arvinger eller deres ektefeller. Peder Sebjørnsson var eier og bruker av nabogården Stablum søndre og Henrik Henriksson det samme på Rud. Ja, han tilhører Wiborg-slekten, men jeg kjenner ikke noen forbindelse mellom den og Stablum nordre. Derimot var det en indirekte forbindelse mellom den to lagrettemennene siden Henriks bror var gift med Peders farssøster. Jeg har tidligere studert Stablum søndre ganske inngående siden mine aner i flere hundre år hadde en eierpart i gården, og fant da ingen slektsforbindelse mellom slekten der og Stablum nordre. Men det kan det selvsagt ha vært siden mye bakover ligger i "skuggeheimen". Det er to navn i skiftet på Stablum nordre som kan tyde på en forbindelse mellom de to Stablum-gårdene. Det første er Gudbrand. Peder Sebjørnssons oldeforeldre het Sebjørn (trolig Gudbrandsson, trolig d. 1617/18) og Mari Gudbrandsdatter. Navnet Gudbrand kommer ikke igjen blant kjente medlemmer av slekten der, men det er ikke utenkelig at det har blitt overført til nabogården, f.eks. gjennom ekteskap. Så hadde Peder Sebjørnsson en søster som en nevnt med hele tre navnevarianter i kildene: Inger, Ingrid og Ingeborg Sebjørnsdatter. Ingrid er jo også navnet på den av Torsteinsdøtrene på Stablum nordre som er aktuell i denne tråden. Men begge disse to navnene var såpass vanlige at forekomster på to nabogårder ikke kan tas som noe bevis for at folkene der var beslektet. Hedenstad kirke ligger i Sandsvær like sør for Kongsberg, mens Vestfossen ligger i Øvre Eiker. Fiskum sogn av Øvre Eiker, der Stablum ligger, ligger mellom Vestfossen og Hedenstad sogn (og Kongsberg). Jeg har ingen informasjon om hvor Jon Haraldsson møller kom fra, men han er trolig den samme Jon Haraldsson som hadde barn (barnas navn ikke nevnt) til dåpen i Hedenstad 11/3 1668 og 27/3 1670. Det kan også være han som ble gravlagt ved Hedenstad kirke 17/10 1680 som Jon Haraldsson husmann. SAKO, Sandsvær kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1665-1725, s. 192 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650198 En annen mulighet er at han ble gravlagt ved Efteløt kirke (som ligger syd for Hedenstad) 11/12 1689 som Jon møller, 80 år. SAKO, Sandsvær kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1665-1725, s. 199 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650205 Møller er her trolig en yrkestittel, ikke et egentlig etternavn. Derfor skriver jeg det med liten forbokstav. En husmann var da et mye videre begrep enn under husmannsvesenet slik vi kjenner det fra 1700- og 1800-tallet, og kunne også brukes om en som brukte en del av eller et underbruk av en gård uten å ha en lavere sosial posisjon enn en bonde. Han kunne også selv eie den jorda han brukte. En som brukte en av de gårdene som lå under Sølvverket eller var eid av høyere funksjonærer der, kunne godt bli kalt husmann på denne tiden. Disse kunne også godt ha hatt møllebruk og en møller til å stå for driften. Det var noen møller i Sandsvær som lå på samme sted gjennom mange generasjoner, men det fins også tradisjoner om at det har vært møller flere andre steder, og det har sikker også vært noen det ikke er bevart minner om. Kildene viser at det på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet i bygda samtidig var en håndfull møllere, som drev hver sin mølle. Jeg finner ham ikke nevnt i bygdeboka «Sandsværs historie».

Hvor har det blitt av/hva har erstattet den gamle portalen til Riksarkivet

9. juli 2020 - 13:30
Veiledning til søkeinnganger: https://www.digitalarkivet.no/content/our-searches Finn kilde: https://www.digitalarkivet.no/search/sources Eksempel fra overskriften Regnskap og skattemateriale i Finn kilde: Regnskap og skattemateriale Velg alle Lensregnskap Stiftamtstueregnskap Fogderegnskap Byregnskap Skattemanntall Skatteliste Ligningsprotokoll Fattigligning Ekstraskatt Koppskatt Krigsstyrsskatt Annen skatteliste Sølvskatten 1816 Formueskatt 1789 Oppebørselbok Kassabok Tollmateriale Se menyvalg under Rettergang og straff: Rettergang og straff Velg alle Tingbok Rådstuerettsprotokoll Ekstrarettsprotokoll Storskifteprotokoll Avsiktsprotokoll Domprotokoll Avsiktsprotokoll Voteringsprotokoll Saksdokumenter Ekstraktprotokoll Forliksprotokoll Stevningsbok Domsakter Straffesaker Ankesaker Registratur Register til rettergangsmateriale Jordskifteprotokoll Jordskiftedokumenter Fangeprotokoll Lurt å ta en titt under Diverse kilder: Diverse kilder Velg alle Dødsfall Valgmanntall Virksomhetsregister Vigselsbok (borgerlig) Register til vigselsbok (borgerlig) Lysningsbok (borgerlig) Notarialprotokoll Folkeavstemning Folkeregister - registerkort Folkeregister - fødselsregister Folkeregister - vigselsregister Folkeregister - dødsfallsregister Genealogisk samling Borgerskapsrulle Diplomer Personregister Personliste Adressebøker Flytteprotokoller Fremmedprotokoll Oppmålingsprotokoll Etterretningsrapporter Landssvikssaker Minnemateriale etter 22.07.2011 Journal Sakarkiv Kopibok Møtebok Protokoll Fotografier Tegninger Kart Lydopptak Video Register Annen kilde Register til journal Politiske partier Danske kanselli, norske registre Danske kanselli, norske tegnelser Danske kanselli, norske suplikker Danske kanselli, norske innlegg Intervjuer Publikasjoner Egen inngang til skannet materiale med søkefelt: https://media.digitalarkivet.no

Forsøk på transkribering av domsavsigelse

9. juli 2020 - 13:28
Et famlende forsøk på litt retting etc. – 05 kiødelige Fasters Mand, icke desmindre haver dog bemte [bemeldte] 07 tilsammen Auvlet eet . . . 08 . . . thi kiendis [kiendis igjen, men ‹overstrøket›, dvs. ‹underprikket›] 12 . . . samt have deris [ordet er overstrøket, og erstattet med «Isaach Ols sin» over] 13 Hoved Lod . . . 21 . . . henstiller det til Kong(?) [kongens?] 22 Naade. Mvh

Hvor har det blitt av/hva har erstattet den gamle portalen til Riksarkivet

9. juli 2020 - 13:23
WaybackMachine is your friend ... http://web.archive.org/web/20151107083456/http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet Men en del av lenkene virker nok ikke lenger. DTH

Nummerering av innlegg - kvar er den vorti av?

9. juli 2020 - 13:17
Er det felles-ferie i Digitalarkivet sidan det ikkje er kome noko svar ?? Når noko vært vekke, som var der før, utan at nokon har varsla, så vært det sakna. Vi brukara er IKKJE berrre konservative, vi er ULTRA konservative !!! Og i likheit med Lars, ynskjer eg nummerering av innlegga kjem attende, please ! Jon Sværen Bergen

Var byene del av omliggende tinglag?

9. juli 2020 - 13:12
Jeg er veldig usikker på om dette er riktig forum, men tar en "sjangs"! I forbindelse med lokalhistorikk om landets tinglag lurer jeg på om byene var del av omliggende tinglag? Jeg har funnet at en del byer, så som Christiania, Bergen, Skien, Trondhjem hadde byting (altså byens ting). Var det kanskje slik at når et ladested ble til kjøpstad, så fikk de også egen byting og derved gikk ut av det omliggende tinglaget? Takknemlig for svar!

Gulbrand Gulbrandsen Valeby – Waleby – Walebye (1747-1800); fra Hvaleby i Gran til Lakkegaten på Grønland; gift med enka Inger Nilsdtr (ca 1745-1809). Notater og spørsmål om familien i Aker og Christiania.

9. juli 2020 - 13:11
Dette har du vel fra før, men legger det inn: Akershus fylke, Aker i Aker, Panteregister nr. II 1 (1793-1804), Realregisterside, Side 293 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080619630313 Permanent bildelenke:

Hvor har det blitt av/hva har erstattet den gamle portalen til Riksarkivet

9. juli 2020 - 12:59
Mulig jeg ikke har klart å finne den, men "tidligere" var det i alle fall en portal hos Riksarkivet/Statsarkivene (mener jeg). Jeg har dessverre ingen skjermdump å vise til. Der hadde man tilgang til mange historiske kilder, det var vel kirkebøker og folketellingen, men også gamle lensregnskaper/protokoller. Det siste har jeg ikke klart å finne noen grei tilgang til, så spørsmålet er følgelig hva som har erstattet den gamle portalen hvor dette er tilgjengelig?

Forsøk på transkribering av domsavsigelse

9. juli 2020 - 12:37
Hei. Jeg forsøker å transkribere denne domsavsigelsen fra 1751, under "Afsagt" på høyre side: https://www.digitalarkivet.no/rg20090507350249 Siden Isaach Olsen nu inden Retten ? haver frivillig tilstaat at Anna Reyersdatter er hans endnu i livet værende Huustrues Kiødelige Broder datter og hun ligeledes tilstaatt at Isach Olss er hendes kiødelige faster mand, iche desmindre haver dog levet? 2de Personer? ?fft? i Løsagtighed, effter egen tilstaaelse tilsammen Avlet ett Pige Barn og saaledes blodskam begaaett; thi kiendes? ?des for Rett at bemelt: Isaach Olsen og Anna Reyers Datter for deres begangne misgiærning bør effter lov: pag 872 att: 14 have deres liv for Isach Ols sen brudt ved at hals hugges, samt have deres Hoved? Lod for brudt men siden der inden Retten af LaugRettet er bevidnett at Anna Reyers Datter intet er eyende kand derhen ey dømmes: denne vores dom vi ydmygst til vores over domeres kien delsse henstiller. begge Delinqventer Blev tilspurt om de hafde noget mod den afsagde dom at sige R// Ney men? henstiller? det? til ? Naade. Kjempefint hvis noen her kan hjelpe med de ordene jeg ikke klarer eller leser feil. Denne dommen skal ha blitt omgjort til forvisning, og således er det som står mot slutten viktig.

Gulbrand Gulbrandsen Valeby – Waleby – Walebye (1747-1800); fra Hvaleby i Gran til Lakkegaten på Grønland; gift med enka Inger Nilsdtr (ca 1745-1809). Notater og spørsmål om familien i Aker og Christiania.

9. juli 2020 - 12:20
Jeg kjenner ikke til noen spesifikt som har jobbet med familier bosatt på Grønland på 1700-tallet, men et utgangspunkt kan være litteratur om Kristiania og forstedene, og som kan være digitalt tilgjengelige på www.nb.no. Her er et lite eksempel - fra bokserien Oslo bys historie: https://www.nb.no/items/0a42d8c20db5610f043401b8b8808edf?page=393&searchText=lakkegata Ellers er det eget prosjekt som heter "Oslo havn 1798".

På vegne av Jacqueline de Vroome fra Nederland. Hun søker foreldre til Maria Suhr som får et uekte barn i døpt i Tromsø i 1829

9. juli 2020 - 11:32
Hello Ivar , Jan Sorry for my late response, but thank you al for this information!! Jan , het zou fijn zijn als je een idee van de inhoud van het artikel kan geven. Ivar, in the family that Egil gave, is Marie, called Marie Caroline, so then the Marie Caroline Suhr who was send to Bergen must be the same person. With kind regards Jacqueline

Lassen og Delgobe

9. juli 2020 - 11:25
Thoreløkken Aktiv bruker Brukere 81 innlegg Hei, jeg skrev dette som en fortsettelse på et tidligere innlegg, men tenkte kanskje det var lurt å starte et nytt innlegg og prøver på nytt i dette emnet......det gjelder Lassens og Delgobes samlinger hvor han har med min tipp tipp oldefar Halvor Rasmusen Hofgaard, som er en evig nøtt. JegfFant aldri ut av dette ..men husket et navn, Munthe. Etter DNA test har jeg flere matcher med Munthe.... Av det som er strøket over på oversiden av Halvor leser jeg: Christine Knudsdatter og Rasmus Mortens.... Kan det være disse jeg fant ved å google: Christina Mortensen (født Knudsdatter) Christina Mortensen (født Knudsdatter) giftet seg med Rasmus Mortensen. De hadde en sønn: Rasmus Hoffgaard. Christina avgikk med døden. Her kom plutselig Hofgaard navnet inn i bildet. Jeg har funnet dette på Fam.search som kanskje kan være dem.... https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWCC-BJT Min tipp tipp oldefar Halvor Rasmusen er født ca. 1770 og dør i Halden i 1828. Jeg tror det er mange her inne som har studert Thomles bok og familien Hofgaard i Norge, og lurte på om noen kanskje har støtt på denne grenen ? Takknemlig for svar igjen Anne Marie. Siter Endre

Halvor (Rasmusen) Hofgaard

9. juli 2020 - 11:23
Det står Qvisling som gårdsnavn.

Johannes Christenson Fortun (1835-1921) - frå Luster til Nordland og attende - huslyden hans?

9. juli 2020 - 11:21
Hei. Jeg har started med å nøste opp i min slekt fra Averøy. Min farfar het Johan Kjønø, hans far var Edvard Olaus Eriksen Kjønø (Langø). Hans far igjen var Erik Johannesen Langø. Er det mulig å finne ut hvem hans foreldre er og når de var født. Antar de begge bodde på Langøen, Kværnes. I ovenstående er det listet opp personer som bodde sammen i en folketelling i 1875. Her bor Erik Johannesen sammen med kone Beret og de to barna Edvard og John. Hvilken relasjon har de andre som står på den listen til Erik og Beret? Johannes og Fredrikke som står øverst på listen er på ca samme alder Erik. Kan det være bror/søster med barn?

Halvor (Rasmusen) Hofgaard

9. juli 2020 - 11:06
Hei, Jeg vet ikke om jeg kan prøve på nytt i dette emnet...det gjelder Lassens og Delgobes samlinger. Fant aldri ut av dette ..men husket et navn, Munthe. Etter DNA test har jeg flere matcher med Munthe.... Av det som er strøket over på oversiden av Halvor leser jeg: Christine Knudsdatter og Rasmus Mortens.... Kan det være disse jeg fant ved å google: Christina Mortensen (født Knudsdatter) Christina Mortensen (født Knudsdatter) giftet seg med Rasmus Mortensen. De hadde en sønn: Rasmus Hoffgaard. Christina avgikk med døden. Her kom plutselig Hofgaard navnet inn i bildet. Jeg har funnet dette på Fam.search som kanskje kan være dem.... https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWCC-BJT Min tipp tipp oldefar Halvor Rasmusen er født ca. 1770 og dør i Halden i 1828. Jeg tror det er mange her inne som har studert Thomles bok og familien Hofgaard i Norge, og lurte på om noen kanskje har støtt på denne grenen ? Takknemlig for svar igjen Anne Marie.

Brørne Christopher (1778) og Christen (1780) Hanssøner - haugianarar - fødde på garden Haugen i Luster, men flytte i 1809 til Myklebostad i Vistdal, Nesset i Romsdalen - Christopher vart buande der, men kvar vart det av broren Christen?

9. juli 2020 - 10:40
Jacob Iversen kommer fra Slettali. I første ekteskap gift med Marit Olsdatter NN. Ikke funnet trolovelse. Faddere ved Marit Jacobsdatters dåp: Ole Brude, ungkar Lars Sletta, (en av mine aner) ungar Iver ibid,Guri Røstøl. I annet ekteskap er Jacob gift med Jertru Gudmundsdatter Brøste. Det er dermed små sjanser får å kunne spore Marit Olsdatters herkomst gjennom fadderne. Ft. 1801 viser for gården Kleven. Jacob Iversen, 42 år, husmann 2dre gifte. Jertru Jonsdatter, 49 år, hustru. Feil farsnavn. Marit Jacobsdatter, 13 år, deres barn. Margret Jacobsdatter, 11 år, deres barn. Iver Jacobsen, 72 år, mannens far, kår. Iver Jacobsen Slettali, 1730-1808, g.m. Marit Henriksdatter Brude. Ut fra dette er det trolig at Storgjeldnavnet er knyttet opp mot navnet på Jacob Iversens husmannsplass under Kleven.

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

9. juli 2020 - 10:23
Hei, mange takk for svært utfyllende informasjon! Mvh Ole Bjørn

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

9. juli 2020 - 10:11
Morfars far het Hallstein Andersson og må ha kommet til Kongsberg fra Eidsvoll noen år før 1710. Etter alt å dømme er det han som er oppført i mt 1711 som 50 år, født på Eidsvoll, bort til leie hos slakter-Anna og har 3 års tjenestetid som knekt, rubrikken for antall sønner står åpen: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001140785 Han er ikke oppført i senere manntall, og etter alt å dømme var det han som ble gravlagt 16/6 1731, alder ikke oppgitt (langt nede 2. spalte venstre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 250-251 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610143 Kona hans het Marta Andersdatter og ble gravlagt 30/6 1742, oppgitt til 96 år og pensjonist (2. begravelse i 2. spalte venstre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 458-459 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610248 Med mindre Hallstein hadde giftet seg på nytt på sine eldre dager, er alderen åpenbart mer enn et tiår for høy. En slik vielse fins ikke på Kongsberg, og min vurdering er at det fremstår som lite sannsynlig. Basert på opplysninger i barnas skifter, kan følgende barn identifiseres: 1. Marta Hallsteinsdatter, g. 23/5 1716 m. Hans Rasmusson, nok gravlagt 24/5 1731, se over. 2. Anders Hallsteinsson (c1696-1739), se over. 3. Gudbrand Hallsteinsson (c1698-1770). Mt 1724: 26 år, født ved Eidsvoll verk, hauer, 16 års tjenestetid, selv hus, 1 sønn, og så oppgis han å være bergmann: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001138733 Mt 1729: 30 år, født på Kongsberg, understiger, 20 års tjenestetid, selv hus, 3 sønner. Mt 1732: 34 år, født på Kongsberg, hauer i sjakt ved Segen Gottes gruve, 24 års tjenestetid, gift, 6 barn, hvorav 1 i verkets tjeneste, eget hus på Kongsberg. «Hauer i sjakt» eller sjakthauer var tittelen på en tømmermann som arbeidet med forbygnings- og forstøtningsarbeid nede i gruvene. Utpå 1800-tallet ble disse kalt sjaktstigere. Gift 25/2 1717 med Barbara Jakobsdatter SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 409-410 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610014 Jeg kjenner ikke kona opphav. Han oppgis som pensjonert stiger 1/7 1763. Oppgis som overstiger da han ble gravlagt 28/4 1770, alder oppgitt til 82 år (1. spalte venstre side). SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 239 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620434 Skifte 30/4 1770: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000542590 Konas skifte 17/7 1773: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000544047 Har etterkommere. 4. Inger Hallsteinsdatter (f. ca. 1700) Gift 6/7 1733 med Johannes Larsson (1. spalte høyre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 478-479 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610258 Han oppgis i mt 1765 som understiger, gift og barnløs: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001135797 Jeg har ikke notert når noen av dem døde. De hadde flere barn til dåpen, men jeg kjenner ikke til at noen av dem vokste opp. 5. Sigrid/Siri Hallsteinsdatter (c1702-1742) Gift 23/9 1724 med Hans Jensson Stengelsrud (c1698-1742) (langt nedre 1. spalte høyre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 472-473 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610255 Gravlagt 20/1 1742, alder oppgitt til 39 1/2 år (øverst 2. spalte venstre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 320-321 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610179 Hans gravlagt 10/2 1742 (langt nede 1. spalte høyre side). 8 barn. Disse vokste opp: 1. Karen Marie (c1727-1777), g. 1752 m. Bottiolv Olsson Årdal eller Bryn (1726-1779), har etterkommere. 2. Marte/Marta (1729-1780), g. 1. g. 1756 m. Halvor Nilsson «Vilter» (c1731-1757), g. 2. g. 1758 m. Anders Ingebretsson Rørås (skifte 1788), har etterkommere. 3. Hallstein Hansson Stengelsrud (1734-1777), g. 1. g. 1759 m. Karen Pedersdatter Kudsch (1731-1768), g. 2. g. 1769 m. Malene Gudbrandsdatter Wølner (1725-1780), har etterkommere. 6. Ola Hallsteinsson (c1706-1742) Mt 1724: 20 år, født på Kongsberg, 13 års tjenestetid, bor hos faren: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001139644 Mt 1729: 23 år, født på Kongsberg, arbeider som hauer, 16 års tjenestetid, bor hos faren. Mt 1732: 26 år, født på Kongsberg, arbeider som knekt ved St. Jakobs dam, 20 års tjenestetid, bor hos mor på Kongsberg, far var bergmann. Gift 1. gang 16/1 1723 med Gunhild Bårdsdatter (1. spalte venstre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 472-473 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610255 Gift 2. gang 15/12 1732 med Anne Olsdatter Blårud (1705-1783) (øverst 1. spalte venstre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 478-479 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610258 Gravlagt 5/7 1742, alder oppgitt til 36 år 7 måneder (nederst 2. spalte venstre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 458-459 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610248 Skifte 12/5 1746: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000532525 Har etterkommere. 7. Ingeborg Hallsteinsdatter (1710-1742) Dødt 10/8 1710 på Kongsberg (omtrent midt på høyre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1696-1720, s. 75-76 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660677 Gift 21/3 1734 med Kristen Hansson (2. spalte venstre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 482-483 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610260 Gravlagt 23/12 1741, alder oppgitt til 30 år (1. spalte høyre side): SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 318-319 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610178 Felles skifte 21/3 1742: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000532899 Jeg har ikke undersøkte den videre skjebnen til de tre barna som nevnes i skiftet. Kildenes opplysninger om Hallsteinsbarnas fødested er inkonsistente, men trolig er alle unntatt yngstedatteren Ingeborg født på Eidsvoll, der det ikke fins tilgjengelige kirkebøker. Noen av sønnenes oppgitte tjenestetid er også lengre enn de med rimelighet kan ha opptjent på Kongsberg når de ikke er oppført i mt 1711. Jeg ser dermed ikke bort at de har begynt med gruvearbeid ved Eidsvoll verk og fått det godskrevet som ansiennitet etter ankomst til Kongsberg.

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

9. juli 2020 - 10:08
Mormors far var hytteskriver Otto Mordian Iffert, som i mt 1711 oppgis å være 38 år og født i Hessen i Tyskland. Han var fortsatt hytteskriver i 1723 og 1732. Jeg har ikke notert hvem kona var eller når se døde. Mt 1711: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001141175 Mt funksjonærer 1723: https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001140130 Jeg har notert følgende barn døpt på Kongsberg: Hens Henrich, døpt 5/2 1711 Benedicta Cathrina, døpt 1/4 1712 Anna Maria, døpt 20/4 1713 Anna Wilhelmina, døpt 22/6 1714 Otto, døpt 7/8 1715, var læring hos faren i 1732, ikke nevnt som gift på Kongsberg.

Sider