Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 13 min 54 sek siden

Tyding av dåp Lars Nilsen 1834

30. mai 2020 - 10:13
Haha, litt trøtt kanskje. Nr. 76 https://media.digitalarkivet.no/view/9111/44278/37

Offiserselev året 1900

30. mai 2020 - 10:10
Takk for denne beskrivelsen av morfar. Han var ikke bare på Oscarsborg Festning, han var både på Agdenes festning (1900) og Kongsvinger festning (1902). men om det var en del av underoffisersskolen vet jeg ikke. Er det noe som er greit å finne ut av?? En avdød onkel skrev om sitt "livsforløp" at morfar gikk på overkontabelskole på Agdenes og Kongsvinger. Var det et annet ord for underoffiser?

Skipskaptein Hans A Johnsen

30. mai 2020 - 10:00
og Hermetin: RA, Direktoratet for sjømenn, G/Gb/L0013: Hovedkort, 1893, s. 261 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ds20130117007475

Manntal over ungt mannskap på Øvre Romerike

30. mai 2020 - 9:58
Her er kjeldereferansen: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000028698?ins=RA

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 9:54
I bygdeboka står det at det ikke er merket sølv i skiftet. Og Peder er oppgitt uten kone. Denne A:M:P:D:F, som tydeligvis er gift med P:C:S er interessant.

Arbeidsgruppe Bunemann

30. mai 2020 - 9:51
Tore For å unngå at dette blir usammenhengende og rotete så legger jeg nå inn informasjonen i # 12. Litt travel PT så det kommer litt etter hvert. Mvh Ivar

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 9:50
Tusen takk, Grethe! Her var mye å ta tak i! Du har funnet rett Lars Jonsen. Han har jeg tidligere skrevet om her: https://forum.arkivverket.no/topic/246655-uventet-velstand-i-luktvasslia-i-hemnes-nå-vefsn/, og han vet jeg en del om. Men Peder Kristoffersen og resten av hans familie har jeg ikke rukket å se noe særlig på. Jeg skal dukke ned i opplysningene du har lagt ut når sola går ned i kveld 😉

skifte etter Lars Staalesen Hay

30. mai 2020 - 9:24
Det er nok jeg som skal beklage. Tenkte bare at Alf kunne være interessert i å lese om Teksdal i bygdeboka også.

SF: Bergheim, Breim, Gloppen. Ingebrigt Haralds. g.m. Kristi Andersdtr. fødd 1642?

30. mai 2020 - 9:11
@Aase R Sæther - Gloppen No er dette strengt tatt ikkje "rette" forum for tyding men sidan eg ikkje kan hjelpe deg på annan måte ift. det du spørr om ... Eit forsøk på tyding av Peder og Marite sitt skifte: Berjem i Breums Skibbrede, Pouel Schonvig Sorenskriver og Skiftteforvalter udj Nordfiord Giør Vitterligt: at Anno= 1747: den= 3 Nov: var ieg tilli ge med Lensmanden Peder Baltzersen Wettrop, og de tven de uvillige Dannemend, navnlige: Jan [Jon] Stensager og Christen Øfresetter, Eftter de tvende Gamle ægtefolk, nemlig Peder Ingebrigtsen og hans hustrue Marite Larsdatter, som ere boende tilsammen paa den Gaard Berjem i Breums Skibbrede, deres ansøgning og begiering hos dennem der paa Gaarden forsamlede for at Registe, Vurdere og Liqvidere deres endnu i behold havende ringe Mid ler og formue, og det imellem dem selv og deris endnu Levende= 6 børn, navnlige: Niels Peder ssen Berjem, Joen Pedersen Birchelov, Marrite Peders datter gammel og ugiftt Marrite Pedersdatter den yngre giftt med Knud Skreppe, Mari Pedersdatter= 30 aar gammel, og Helge Pedersdatter= 26: aar, og blev da derom slutted og forretted saaledes som følger Ein får også vite dette under "Jordegods" «Eftter Mandens angivelse, ejer hand her udj sin egen paaboende Jord Berjem= 18: Marker Smørs Leje med bøxell og Herlighed» tilsaman 15 rd. Sonen Joen Pedersen får 10 rd av dette godset for betaling av gjelda som boet hadde til han. sjå folio 47b.

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 8:05
Her er Lars Jonsen Luktvasli nedre i Gård og slekt i Hemnes. 1, side 136: https://www.nb.no/items/ec6fa91feb148aac12575e191a8b53da?page=139&searchText=luktvasli Varig lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042338037. Her står det at Kirsten døde i 1740 og var da født (ca.) 1668.

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 7:51
Jeg ser at den ene datteren til Lars Jonsen, Else Larsdatter, er gift med Jon Mathisen Strømmen. Er han identisk med Jon Mathisen som er nevnt i skiftet etter Mathias Olsen, og dermed broren til Marit, gift med Kristoffer Pedersen? Nordland fylke, Helgeland, Skiftekort (1686-1746), Skifteprotokollside, Side 2247 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216101714153 Permanent bildelenke:

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 7:45
Er dette den aktuelle Lars Jonsen? https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000660956 Og det kan vel stemme, for her er skiftet etter samme Lars i 1726: Nordland fylke, Helgeland, Skiftekort (1686-1746), Skifteprotokollside, Side 2139 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216101714045 Permanent bildelenke: Nordland fylke, Helgeland, Skiftekort (1686-1746), Skifteprotokollside, Side 2140 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216101714046 Permanent bildelenke:

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 7:13
Jeg forstår det da slik at Peder Christophersen har en sønn Christopher og en datter Kirsten. Denne datteren kan vel da potensielt være Ingeborg Pedersdatter, gift med Anders Kristoffersen Svalingen, og som hadde sønnen Kristoffer, den eneste som hadde nådd myndighetsalder ved skiftet etter faren Anders i 1711. Anders Christophersen var 63 år i 1701 og de to sønnene som er nevnt, Christopher og Peder, er hhv 3 og 1 år gamle: https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000661208 I så fall var Anders en far i godt voksen alder. Jeg prøver bare å få litt oversikt...!

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 6:58
Legger også for ordens skyld inn dette: Nordland fylke, Helgeland, Skiftekort (1686-1746), Skifteprotokollside, Side 3667 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216101715573 Permanent bildelenke:

Peder Kristoffersen Straumens barn

30. mai 2020 - 6:50
Jeg har ingen svar på det du spør om, og dette er vel litt på siden, men legger inn skifte(kort) for Christopher Pedersen. Skiftet er også omtalt i bygdeboka du viser til starten på denne tråden: Nordland fylke, Helgeland, Skiftekort (1686-1746), Skifteprotokollside, Side 3563 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216101715469 Permanent bildelenke:

Sider