Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 41 min siden

Leter etter informasjon om Torleif Eide Gaardsø

10. juli 2020 - 21:14
I 1948 var Thorleif Gaardsø dekoratør og bodde i Holtegata på Uranienborg: Akershus, Oslo fylke, Adressebøker nr. 1948 (1948-1948), Bokside, Side 414 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10061109070210 I 1944 og noen år framover kaller han seg lagerekspeditør og bor også da i Holtegata 23: Oslo fylke, Adressebøker nr. 1944 (1944-1944), Bokside, Side 489 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10061111146600 @Lulle bør ‘følge’ temaet sitt. (Se til høyre for temaoverskriften.) Sakset fra veiledningene: »Vi er opptatt av at alle skal opptre med fullt navn i debattene. Alias eller kun ett av navnene dine er ikke godt nok. For å endre navnet ditt/visningsnavnet/brukernavnet ditt kan du følge denne framgangsmåten «

Samuel Mandrup Hjortdahl (1806-1865) - frå Førde til Strømm i Vestfold - huslyden hans?

10. juli 2020 - 21:10
Innlegg #44: Eg ønskjer i kveld å henta fram att dette emnet som har lege i «turrdokk» i nesten tre år. Det er ikkje so altfor mange detaljane som manglar no, men det hadde vore kjempekjekt og fått svar på i alle fall nokon av dei detaljspørsmåli som framleis er òpne: ~~~~~~~~~~~~~ Samuel Mandrup Hansson Hjortdahl, døypt i Hafslo 7.7.1806, vart konfirmert i Hafslo i 1822. Samuel Hjortdahl flytte òg kring 1823 med mor si til Sjøhola, Skei ytre i Førde og gifte seg i Førde 6.1.1843 med Julie Sophie Jacobea Christophersdotter Borch frå Drammen. Ho var dotter av kjøpmann Christopher Christopherson Borch i Drammen, opphavleg frå Christiania, og kona Petronelle Margrethe Jacobsdotter Møller, òg frå Christiania, og f. på Bragernes i Drammen 24.12.1818. Samuel tok over som landhandlar og gastgjevar etter far sin i Sjøhola, Skei ytre i Førde, men han og Julie flytte kring 1857 til Høien i Strøm i Vestfold der dei sidan var gardbrukarar. Samuel Hjortdahl d. som gardbrukar på Høien 29.12.1865, og kring 1872 flytte Julie attende til Bragernes. Kring 1878 flytte so Julie til Bootle, Lancashire, England og i 1885 vidare til Amerika der ho busette seg med dei to yngste sønene sine i San Francisco, Cal. Ho d. i San Francisco, Cal. 18.3.1899. Samuel og Julie fekk åtte born i lag: a. Cecilia Margrethe Samuelsdotter Hjortdahl, f. i Førde 28.7.1843, gifte seg i Strøm i Vestfold 12.11.1863 med Carl Hagbarth Constants Haagenson Nilsen frå Skien, f. i Larvik 1.9.1833. Carl var skipsførar og han og Cecilia budde i Svelvik i Strøm, Vestfold og sidan i Christiania, men flytte kring 1875 til Bootle, Lancashire, England og ein gong på 1880-talet vidare til Liverpool, Lancashire. Me finn dei att der under namni Carl og Cecilia Nilson der Carl livnærte seg som kaiarbeidar og sidan kaiformann («stevedore and master stevedore»). Han d. i Salford, Lancashire ¤¤¤¤¤ (3. kvartal) 1896. Som enkje budde Cecilia Nilson ei tid i Manchester, Lancashire, men ho d. i Chorlton, Lancashire ¤¤¤¤¤ (exact date of her death? – March?) 1924. Dei fekk åtte born i lag. ¤¤¤¤¤ (sjekka at alle er medkomne? – inkl: * Haaken Nilson, f. Strøm 5.5.1864 – n. 1865 * Kort Adler Nilson, f. Strøm 7.12.1865 – n. 1865 * Jacob Borch Nilson, f. Strøm 6.4.1868 – n. 1875 Bragernes – n. 1891/1901 – married Cheshire Mar. 18, 1895 to Edith Mary Dellen Jones * Julie Constance Nilson, f. Strøm 9.9.1870 – n. 1881/1891 Constance * Sahra Nilson, f. Gamle Aker 16.5.1872 – d. Gamle Aker 12.9.1872 * Thomas J. Nilson, f. Noreg 1874 – n. 1881 * Hagbart Nilson, f. Lancashire 1878 – n. 1881/1891 * Sophia Borch Nilson, f.Lancashire 1882 – n. 1891/1901 – married Liverpool, Lancashire May 20, 1907 to Arthur Schofield) b. Johan Christopher Samuelson Hjortdahl, f. i Førde 10.2.1845, d. på Skei i Førde 13.7.1847. c. Julie Sophie Jacobea Borch Samuelsdotter Hjortdahl, f. i Førde 7.4.1847, d. som enkje og pensjonist i Kristiansund 2.12.1922. Julie gifte seg i Ålesund 27.11.1867 med Gjert Buck Olson Ohlsen frå Molde, f. i Molde 4.4.1840. Han d. som hamnefogd i Kristiansund 21.12.1898. Gjert var i mange år skipsførar og siglde i fjerne strøk, men gjekk sidan i land i Kristiansund og livnærte seg der som hamnefogd, losoldermann og innrulleringsbetjent. Han og Julie budde i Kristiansund levetidi ut og fekk seks born i lag. ¤¤¤¤¤ (sjekka at alle er medkomne? – inkl.: * Julius Ohlsen, f. Middelhavet 1868 – n. 1875/1885 * Anton Ohlsen, f. Chinasjøen 1870 – n. 1875/1885 * Gjert Ohlsen, f. Kristiansund 1874 – n. 1875/1885 * Dagmar Ohlsen, f. Kristiansund 1877 – n. 1885/1900 * Jacob Chr. Borch, f. Kristiansund 30.6.1880 – n. 1885/1900/1910 (gift) * Harriet Ohlsen, f. Kristiansund 1884 – n. 1885/1900) d. Christopher Borch Samuelson Hjortdahl, sidan kjend som Christopher Hiortdahl, f. i Førde 26.2.1850, mønstra på som sjømann i Drammen i mai 1871 og var mellom anna våren 1877 i Amerika, men avmønstra i Liverpool, Lancashire, England i august 1877. Han var shippingagent («foreign shipping agent») og budde mellom anna i Bootle, Lancashire, England til han i 1885 utvandra til Amerika i lag med mor si, først til New York og sidan vidare til Mason Co., Wash. der me finn han att som fruktfarmar («fruit farmer») i Detroit precinct. Han var òg tømmerarbeidar («lumber handler») og levde siste åri i Tacoma, Pierce Co., Wash. der han d. ugift 7.10.1918. e. Jacob Borch Samuelson Hjortdahl, sidan kjend som Jacob B. Hiortdahl, f. i Drammen 4.11.1852, mønstra på som sjømann i Drammen i juni 1874, men mønstra av same staden i desember 1877. Snart etter flytte han til England, truleg med mor si til Bootle, Lancashire, men han d. i Whitechapel, London ¤¤¤¤¤ (exact date of his death? – Dec.?) 1880, truleg ugift. ¤¤¤¤¤ (sjekka om ugift?) f. Johan Emil Samuelson Hjortdahl, sidan kjend som John Dahl, f. i Førde 27.7.1855, budde ei tid i Eiker, men utvandra i 1880 med reisemål Peshtigo, Marinette Co., Wis. Han flytte snart etter til Hurley, Iron Co., Wis. der han livnærte seg som kokk og sidan skulevaktmeistar («cook and school custodian»). Han vart buande i Hurley, Wis. levetidi ut og d. der 25.7.1934. ¤¤¤¤¤ (1910 said to be widowed with two children – both living – incl. son Herman, WI 22 electrician) g. Nicolai Meydell Samuelson Hjortdahl, sidan kjend som Nickolai Jortall, f. i Strøm 3.8.1859, utvandra til Amerika i 1876 ¤¤¤¤¤ (sjekka utvandringsåret? – konf. Bragernes 1875 – 1881 bus. Bootle, Lancashire, England «marriner» – sidan til Amerika!) og busette seg etter kvart i San Francisco, Cal. der han livnærte seg som bokhaldar, sjømann og kaiarbeidar («bookkeeper, seaman and drayman»). Han var dessutan svært aktiv i fagrørsla og organisasjonsarbeid for sjømenn («sailor’s union man»). Han d. ugift i San Francisco, Cal. 25.5.1949. h. Christian Sophus, kjend som Sophus Samuelson Hjortdahl, sidan kjend som Christian S. Jortall, f. i Strøm 19.7.1862, utvandra til Amerika i 1878 ¤¤¤¤¤ (sjekka utvandringsåret? – framleis heime i 1875! – 1881 bus. Bootle, Lancashire, England «assistant to the Swedish consulate» – sidan til Amerika!) og busette seg etter kvart òg i San Francisco, Cal. der han likeins livnærte seg som sjømann («seaman»). Han d. ugift i San Francisco, Cal. 20.8.1913. ~~~~~~~~~~~~~ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Hans Rue Eliasson Hjortdahl (1776-1857) - landhandlar og gjestgjevar i Sjøhola i Førde frå 1805, men kvar budde han fram til 1820? - i Førde eller på Urnes i Hafslo?

10. juli 2020 - 21:03
Innlegg #9: Hjarteleg takk til Torbjørn for eit interessant innlegg! Eg ser at sonen Samuel hadde fått sin del (og vel so det) av arven før han reiste frå bygdi, og resten stemmer vel bra med huslyden slik me kjenner han... Ei utfordring står att å løysa her: ** Lisa Hjortdahl budde tydeleg i Førde so lenge foreldri levde, men finst det opplysningar om kva tid ho flytte til Bergen og kva yrke ho der hadde? Ho døydde ugift i Bergen 3.2.1878! Framleis står det att detaljar å løysa med omsyn til huslyden til broren Samuel Hjortdahl, men dette er handsama i følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/212594-samuel-mandrup-hjortdahl-1806-1865-frå-førde-til-strømm-i-vestfold-huslyden-hans/ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Leter etter informasjon om Torleif Eide Gaardsø

10. juli 2020 - 20:59
Kristoffer Hansen Bundli (faren til Hans Justinus i innlegg #3) i bygdeboka for Hurdal. https://www.nb.no/items/f1e901d35090fa505c1f9ad63d6fddbc?page=109&searchText="kristoffer hansen" Og en liten historie om Kristoffer sine svigerforeldre i samme bok https://www.nb.no/items/f1e901d35090fa505c1f9ad63d6fddbc?page=365&searchText="kristoffer hansen"

Leter etter informasjon om Torleif Eide Gaardsø

10. juli 2020 - 20:53
Søkeresultat fra kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923 Navn Født Fødested Kj Famst Sivst Erverv Arb.giv Bosted Leil. Menighet Fil Hans Gaardsø 19.07.1853 Hurdalen m g Pensionist Valdresgaten 2 15 Lilleborg Bunke467k Petra Gaardsø 30.06.1863 Bergen k g Husmor Valdresgaten 2 15 Lilleborg Bunke467k Olaf Gaardsø 24.06.1902 Kristiania m ug Arbeidsledig Valdresgaten 2 15 Lilleborg Bunke467k

Leter etter informasjon om Torleif Eide Gaardsø

10. juli 2020 - 20:36
Petra Elisabeth som er mor til Thorleif i innlegget over heter Eide i dåpen til et av barna, https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000014464084 (Edit:) Og i dåpen til Torleif https://media.digitalarkivet.no/view/5419/49 Dette er en god kandidat til Petra Elisabeth. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007446913 En kandidat til Hans Justinus Gaardsø. Fødselsdato og sted stemmer med folketellinga i 1910 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000004463783

Martha (1827) og Peter (1829?) Brown - farma i Union Co., SD frå 1860-talet - kven var denne Peter og kva tid døydde dei?

10. juli 2020 - 20:33
Innlegg #5: Hjarteleg takk til Anton for siste innlegget! Eg lyt tilstå at eg alltid har finne det merkeleg at Peter Brown og Martha skulle ha gift seg i Texas. Det var fleire huslydar frå Luster som busette seg i Texas, men dei kom noko seinare... So dersom det finst ein annan Peter Brown med kone Martha i TX, er vel sjansane gode for at me her har teke feil? Kanskje det hadde vore mogeleg å finna Peter Brown i FT1870? Han skal jo ha butt i Union Co., SD frå 1860-talet? Ein ny kjempetakk for framifrå freistnadar på å løysa denne floka!

Elen Johannesdotter Feigum - fødd i Luster i 1833 og konfirmert her i 1848 - nesten heile slekti utvandra til Amerika, men Elen var tydeleg ikkje med dei - kvar vart ho av? - kva med broren Anders i Amerika? - kjempegåter!?

10. juli 2020 - 20:18
En må altså gå tilbake til søkeskjemaet og søke om igjen. Emigranter over Oslo 1867-1930: https://www.digitalarkivet.no/search/3/100096

Till Härland Norge 1899

10. juli 2020 - 20:09
Finns det några spår efter barnen till Ole och Mina

Leter etter informasjon om Torleif Eide Gaardsø

10. juli 2020 - 20:09
Kan dette være han? Dødsfall 1972. https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000002095250 Thorleif Gaardsø handelsbetjent i folketelling 1910 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392192501 Samme familie i folketelling 1910 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037045000339 Samme familie i 1891 folketelling. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721088173

Ingebrigt Olson - fødd i Luster 1840 -gift og busett på Finjord i Øksnes 1900 - lagnaden til denne huslyden?

10. juli 2020 - 20:04
Innlegg #21: Hjarteleg takk til Lars J. og Grethe for spennande og interessante innlegg om denne huslyden! Eg ser eg var fullstendig feilinformert om opphavet til Maren Fredrikke, men no er dette retta opp, sjølv om eg framleis manglar nokre detaljar om opphavi deira... Og litt meir veit me no òg om Rikard i Gamvik, men kanskje let det seg gjera finna ei dødsannonse, for å få tak i litt fleire detaljar? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Ingebrigt Olson {Kjødnes}, f. {i Luster} 23.10.1840, Ingebrigt Olson flytte i ung alder til Nordland, og i 1865 finn me han att som fiskar losjerande på Tunstad i Øksnes. Han gifte seg i Øksnes 2.10.1866 med Maren Fredrikke Mathiasdotter frå Venes i Nesna. Ho var dotter av gardbrukar Carl Mathias, kjend som Mathias Pederson på Venes, opphavleg frå ##### (kvar oppvaksen? – kalla Steines 1815: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002409783 og kona Fredrikka Jensdotter frå ##### (kvar oppvaksi? – FT1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058471004811 og f. i Nesna 13.4.1833. I 1870-åri vart Ingebrigt og Maren husmannsfolk på Finjord i Øksnes, og der budde dei til dei kort etter hundreårsskiftet flytte inn hjå eldste dotteri på Bakkejord under Romset. Ingebrigt d. som husmann, vedhoggar og legdelem på Elvenes i Øksnes 19.8.1917, medan Maren d. som kårenkje på Bakkejord under Romset i Øksnes 18.9.1925. Dei fekk fire born i lag: a. Johan Fredrik Ingebrigtson, f. i Øksnes 5.1.1865, d. i Øksnes 26.12.1866. b. Johanne Fredrikke Ingebrigtsdotter, f. i Øksnes 21.6.1868, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – gravlagd 31.7.1950) 1950. Ho gifte seg i Øksnes 26.12.1888 med Peder Johan Edvard Hansen frå Naversbor i Øksnes, f. i Øksnes 22.6.1870. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – gravlagd 20.4.1943) 1943. Peder var fiskar, og han og Johanne var husmannsfolk på Bakkejord under Romset i Øksnes. Dei fekk ti born i lag, og dessutan hadde Johanne ein son frå før. c. Olea Marie Ingebrigtsdotter, f. i Øksnes 13.7.1871, d. som gardbrukarkone i Steinlandsfjorden i Øksnes 16.6.1922. Ho gifte seg i Langenes 27.6.1895 med Martin Peder Antoni Olsen frå Lifjord i Øksnes, f. i Øksnes 17.2.1875. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Martin var fiskar, og han og Olea var ei tid paktarar på Lifjord i Øksnes, men vart sidan gardbrukarar på Holmbakken i Øksnes og deretter på Solvoll i Øksnes. Dei fekk sju born i lag. d. Rikard Kornelius Ingebrigtson Olsen, f. i Øksnes 6.5.1874, d. i Alta 30.8.1967. ##### (1900 ugift fiskar busett på Bakkejord i Øksnes – sidan busett Gamvik! – fleire opplysningar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Nok ein kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane om å komplettera denne biografien!

Martha (1827) og Peter (1829?) Brown - farma i Union Co., SD frå 1860-talet - kven var denne Peter og kva tid døydde dei?

10. juli 2020 - 19:42
Er du sikker på at Peter R Brown fra Travis County Texas er den samme personen som Peter Brown fra Union Dakota Territory. Peter Brown fra Union Dakota Territory ble født i Norge. Men kanskje Peter R Brown ble født i Mississippi? Peter R Brown in the Texas, Voter Registration Lists, 1867-1869 Name:Peter R Brown Birthplace:Mississippi Registry Date:27 Nov 1869 County:Travis Line Number:2012 Archive Name:Texas State Library and Archives Archive Collection Title:1867 Voter Registration Lists Archive Reel Number:11

Leter etter informasjon om Torleif Eide Gaardsø

10. juli 2020 - 19:38
Forsøker å finne informasjon om Torleif Eide Gaardsø. Jeg tror han jobbet en tid som avdelingsleder ved Stortorget Stormagasin ca rundt 1940. Jeg tror han døde i 1972 i Askim.

Magister Christian Bloch, afsat præst, død i Levanger 23/2 1770

10. juli 2020 - 18:58
https://www.nb.no/items/2d6909868837cd64ca3f96cf9737c1bb?page=3&searchText="christen bloch"

Till Härland Norge 1899

10. juli 2020 - 18:54
Ja, i emigrantprotokollen som Grethe fant (#6) https://www.digitalarkivet.no/em20100217640431 står det at Edvin/Evind reiser til sin sønn. Hvis Karl August reiste i 1900, kan dette være ham: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000520738

Johannes Olson Holmestad - korporal - fødd i Luster 1859 - utvandra til Amerika i 1884 - men kvar vart det av denne karen i Amerika?

10. juli 2020 - 18:54
Innlegg #9: Hjarteleg takk til Anton for nye innlegg om John Holm. Eg trur nok heller ikkje at dette kan vera «vår» Johannes Holmestad. Det er for mykje som ikkje stemmer... Men ein ny kjempetakk for god og målretta søking! Før eller sidan skal me nok lukkast finna han att...!?

Need some help with Margit Helgesdatter Fulsås/Tveiten

10. juli 2020 - 18:52
Another question Dag. Is there a mechanism (other than this forum) to provide feedback or flags so others who use Rollag Bygdebok may be aware of the error(s)??

Magister Christian Bloch, afsat præst, død i Levanger 23/2 1770

10. juli 2020 - 18:51
Her kalles han Christen Bloch: https://www.nb.no/items/cd76173183164941e9028342d654a568?page=3&searchText="magister bloch"~3

Sider