Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 37 min siden

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:39
Dødsfallet til Halvsteen Hansen Rasmussen, øverst til venstre. Han døde 53 år gammel Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 5 (1769-1782), Døde og begravede 1781, Side 325 Permanent bilde-ID: kb20070316620520 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620520 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070316620520.jpg

Hvor var vielsen til Peder Christensen fra Jevnaker f ca 1811 (fra Klinkenberg?) gm ca/før 1835 Anne Kirstine Paulsd fra Hakloa f 1814; på Trehørningen, til Krogsund/Kroksund i Nordmarka, Aker

8. juli 2020 - 20:38
I Sørkedalens bosetningshistorie på Internett https://www.sorkedalen.no/befolkningshistorie/Nordmarksplassene.htm under Trehørningen https://www.sorkedalen.no/befolkningshistorie/Trehorningen.htm står det (nesten på slutten ) om eldste datter til Paal Pedersen (1785-1857) fra Hakloa, bruker på Trehørningen: Anne Kristine Paalsdtr f Hakloa 1814, døde etter.1865, konfirmert fra Fortjernsbraaten våren 1829. Ble 1834 i Lunner på Hadeland gm. Peder Kristensen c.1809- (ukjent opphav, men han bodde på Bjøralt i Lunner ved vielsen). Dette er feil, for ved vielsen i Lunner i 1834 nr 18 https://media.digitalarkivet.no/view/9337/187 står det tydelig ungkar og soldat Peder Christoffersen BjøraltE 27 år og Anne Paulsd Stubhytten 20 år. De bodde aldri i Nordmarka. Ved FT 1865 bor de i Kalveløkken som var en plass under Rya i Lunner. Anne Kristine Paulsd f Hakloa 1814 var gift med en Peder Christensen fra Jevnaker f ca 1811. Navnet hennes skrives også Anne Kirstine oa. Jeg tror nokså sikkert at Peder var fra Klinkenberg i Jevnaker, født i 1811, døpt 17.8 1811. https://media.digitalarkivet.no/view/9336/105 Foreldrene Christen Johansen Klinkenberg f 1785 og Barbro Andersd fra Ballangrud f 1785, giftet seg i desember samme år. 7 barn Det er ingen andre gutter fra Jevnaker som kan passe. De var først på Trehørningen, men før 1842 i plassen Krogsund/Kroksund – Nordmarkstellinga 1842: https://media.digitalarkivet.no/view/100712/77 De hadde 9 barn. De er der ved FT 1865, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038011005995, og Peder Kristensen er enkemann der i 1875 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052039002885 I FT 1865: Peder Christensen 57 år f i Jevnaker, i FT 1875: Peder Kristensen f Jevnaker 1811 (Når/hvor døde han?) Deres 1. barn var Caroline Pedersd f Trehørningen 8.7 1835, døpt Aker 10.1 1836, ekte født, foreldre oppsitter Peder Christensen og Anne Kirstine Paulsd – Faddere: Anne Liggern, faderen og moderen, Peder Liggern, Ole Paulsen, Paul Pedersen; https://media.digitalarkivet.no/view/7694/101 Nr. 42 Deres 2 barn var Berte Marie Pedersd f Trehørningen 28.5 1837, dp 9.7 i Aker. En av fadderne var Johan Christensen https://media.digitalarkivet.no/view/7694/124. Johan Christensen var mest trolig Peders yngre bror, f i Klinkenberg 1813. Men vi greier ikke finne vielsen til Peder og Anne Kierstine – har ikke funnet den på Hadeland (Jevnaker og Gran), eller i Nittedal, eller i Vestre Aker. Noen som kan løse dette? Se også om emnet i Digitalarkivet i april (det er Eva Hermstad som har spurt meg om hjelp) : Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Tyding av foreldre i Hedrum 1836

8. juli 2020 - 20:37
Eg les: "Rien el Odberg eie i Hvarnæs"

Korrektionsstraff.

8. juli 2020 - 20:37
Nu en annan herre som inte bar sig så bra åt.Han hette Nils Dahlgren var född 3/2 1794 i Nössemark.(Sverige). Han flyttade flera ggr mellan Trankil i Värmland och Norge står det bara.Skulle tro Halden.I Husförhör från Norra Viken i Trankil 1850-58 (sid 119) står det att han fått "korrektionsstraff i Norge för snatteri"Kan man komma åt de uppgifterna kunde vara intressant att veta vad han gjort och hur länge han korrigerades.Det var ju väldigt fattigt i Dalsland på den tiden inte så lätt alltid.Som tur var hade han flera barn som det gick bra för!

Brørne Christopher (1778) og Christen (1780) Hanssøner - haugianarar - fødde på garden Haugen i Luster, men flytte i 1809 til Myklebostad i Vistdal, Nesset i Romsdalen - Christopher vart buande der, men kvar vart det av broren Christen?

8. juli 2020 - 20:28
Eg ønskjer i kveld å henta fram att denne utfordrande haugianarhuslyden som har lege i «dvale» i over 3 år. Eg har diverre ikkje greidd å fylla nokre av dei manglande detaljane i dette oppdaterte manuskriptet: ~~~~~~~~~~~~~ Christopher Hansson Myklebostad, opphavleg frå Haugen, vart døypt 5.4.1778 og hadde våren 1807 teke over heimebruket på Haugen etter ein eldre bror. Men 22.10.1807 gjorde han makebyte med Torkild Nilsson og flytte til Bergheim. Alt 10.3.1808 makeskifte han garden att til Torger Halvorson på Nes mot ein parsell av garden Midsund på Otterøya i Aukra. Men Torger flytte ikkje til Bergheim, og kven som styrte garden resten av det året, er førebels uvisst. Christopher Hansson var haugianar, og i 1809 flytte han i lag med fleire andre haugianarar til Romsdalen. Han gifte seg i Grytten 24.6.1810 med Marit Jacobsdotter frå Kleivi i Grytten. Ho var dotter av husmann Jacob Iverson på ##### (ein plass, men kva plass?) under Kleivi, opphavleg frå ##### (opphavet hans? – kalla Storgjeld ved vigsli i Grytten 11.1.1784 – dotteri Marit er fødd på Storgjelden!) og kona Margretha Olsdotter frå ##### (opphavet hennar? – kalla Alfsdotter ved vigsli 1784) og vart døypt i Grytten 17.2.1788. Christopher selde Midsund i Aukra og kjøpte i staden i 1809 eit bruk på Myklebostad i Nesset i Romsdalen der han og Marit vart buande levetidi ut. Marit d. som gardbru­karkone på Myklebostad 11.6.1840, medan Christopher d. som kårmann same staden 14.7.1863. Dei fekk ni born i lag: a. Henrik Christopherson, kjend som Henrik Dahl, døypt i Nesset 10.11.1811, sette livet til ved drukning i Eresfjorden 7.1.1852. Han gifte seg i Nesset 2.11.1837 med Sigrid Olsdotter frå Sandnes i Nesset. Ho vart døypt i Nesset 6.10.1816 og d. som legdelem på Lien i Nesset 2.4.1910. Som enkje gifte Sigrid seg att i Nesset 25.1.1856 med John Jørgenson Elgenæs frå Molde, f. i Molde 23.12.1824. Han d. som tidlegare vaktmeistar(!) på Myklebostad 20.6.1898. Henrik Dahl tok over som gardbrukar på Myklebostad etter foreldri sine og var dessutan lensmann i Nesset. John Elgenæs vart likeins gardbrukar på Myklebostad då han gifte seg med enkja, og han dreiv dessutan landhandel same staden. Sigrid fekk i alt sju born; av dei var seks frå første ekteskapet med Henrik Dahl. b. Jacob Christopherson, døypt i Nesset 26.12.1814, d. på Vågbø i Tingvoll 21.12.1896. Jacob gifte seg i Nesset 2.11.1837 med Marit Olsdotter frå Sandnes i Nesset, ei søster av kona til broren Henrik. Marit vart døypt i Nesset 19.4.1813 og d. på Vågbø i Tingvoll 10.5.1906. Jacob og Marit var frå 1838 gardbrukarar på Stigen, Vågbø i Tingvoll på Nordmøre der dei vart buande levetidi ut. Dei fekk ni born i lag. c. Kari Christophersdotter, døypt i Nesset 27.4.1817, d. på Myklebostad 2.3.1892. Kari gifte seg første gongen i Nesset 18.7.1839 med Erik Larsson som òg var frå Myklebostad i Nesset. Han vart døypt i Nesset 20.1.1793 og d. på Myklebostad 17.8.1873. Erik og Kari var gardbrukarar på Myklebostad nedre i Nesset, men som enkje gifte Kari seg att i Aukra 20.1.1880 med enkjemannen Anders Nilsson, opphavleg frå Haukebøen i Aukra, men f. på Flå i Øksendal og døypt i Sundal 24.3.1816. Han d. som gardbrukar på Haukebøen i Aukra 2.12.1883. Anders var gardbrukarar på Haukebøen i Aukra, og Kari budde der i lag med han, men som enkje flytte ho attende til Myklebostad i Nesset. Ho fekk ei dotter, som var frå første ekteskapet. d. Hans Christopherson, f. i Nesset 24.1.1820, d. som arbeidar og tidlegare lærar på Hopstad på Hitra 24.5.1887. Hans var lærar og flytte i ung alder til Hitra ##### (yrke og bustad? – 1865: Hans Christopherson, ugift jordarbeidar, busett Haavig, Hitra! – 1875 ugift gardbrukar, sjølveigar, bus. hjå ei enkje med mange born på Skumfosøren på Hitra) Han var ugift. ##### (Hans fekk ein son Ole, døypt i Nesset 1.4.1842 – mor: Gjertrud Steffensdotter!) e. Margretha Christophersdotter, f. i Nesset 23.3.1822, d. på Orset i Tingvoll 21.1.1914. Margretha flytte i 1850 til Tingvoll der ho 12.4.1851 gifte seg med Peder Amundson, f. på Orset i Tingvoll 24.1.1818. Han d. på Orset 4.2.1894. Peder og Margretha var gardbrukarar på Orset i Øre, Tingvoll og fekk sju born i lag. f. Gjertrud Christophersdotter, f. i Nesset 20.3.1825, flytte i 1844 til garden Torvik i Tingvoll og flytte derifrå i 1847 til Edøy prestegjeld. Ho gifte seg i Kristiansund ?.8.1858 med Gunerius Andersson Bye frå Strinda, f. på Pineberg i Strinda 6.2.1825 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Gunerius var garvarsvein, og han og Gjertrud var gardbrukarar på Ledalsåsen i Aure, men Gunerius reiste ifrå kona og borni sine sist på 1860-talet og skal ha butt i Nordland i 1873 då Gjertrud flytte til Trondheim. Ho var ei tid hushaldar på Midtsand i Malvik, Strinda, men utvandra til Amerika i 1879. Reisemålet hennar var då Colorado Springs, Pueblo Co., Colo. der ##### (lagnaden hennar i Amerika? – dato og stad for dødsfallet hennar? – 1880 census shows Gertrude Bye, 54, born Norway, divorced servant, residing at Hernando, DeSoto Co., MS – son Chas Bye, 14, born Norway! – 1885 in Chaffee Co., CO with daughter Gurine – 1900 with daughter Gurine Banning in Carbondale, Garfield Co., CO - 1910 Guroine without mother in Colorado Springs, CO) ##### (talet på søner og døtrer? – ”fleire” – 1865 nemner: * Andreas Guneriusson, f. Kristiansund 10.10.1858, flytte 1873 med mori til Trondheim – n. 1875 som bakarlærling i Trondheim – utv. 1879 med mori som bakarsvein til Colorado Springs, CO * Christian Guneriusson, f. Aure 24.3.1861, flytte 1870 til Nesset – utv. 1880 som skomakar til Cannon City, CO * Gurine Guneriusdotter, f. Aure 4.8.1864, flytte 1873 med mori til Trondheim – utv. 1880 som pige til Cannon City, CO – married Banning, died Los Angeles, CA Mar. 9, 1947) g. Ole Christopherson, f. i Nesset 10.11.1827, d. i Nesset 21.11.1827. h. Anders Christopherson, kjend som Anders Dahl, f. i Nesset 7.10.1828, d. i Kristiansund 2.6.1867. Han gifte seg i Domkyrkja i Christiania 2.3.1855 med Beret Anna Lossius Eriksdotter Sylte, f. i Molde 7.8.1826. Ho d. i Trondheim 4.12.1904. Anders Dahl var møbelsnikkar, og han og Beret budde på Kirklandet i Kristiansund. Som enkje flytte Beret sidan til eine dotteri si i Trondheim. Anders og Beret fekk to døtrer i lag. ##### (Anders hadde òg ei dotter Marit f. i Nesset 25.5.1846 med Christi Aslaksdotter Myklebostad) i. Marit Christophersdotter, f. i Nesset 22.7.1832, d. i Nesset 10.10.1832. ~~~~~~~~~~~~~ Christen Hansson {Haugen}, døypt i Luster 13.8.1780, budde heime hjå foreldri i 1801, men ser ut til å vera flytt med foreldri (Hans Christenson, d. Myklebostad 1815, og Kari Christophersdotter, d. Myklebostad 1823) broren Christopher og søsteri Inga (d. ugift på Myklebostad i 1861) til Romsdalen i 1809, ##### (lagnaden hans??) ~~~~~~~~~~~~~ Utfordringane som framleis står att å løysa er soleis dei same som nemnde i innlegg #24 på føregåande side: ** Opphavet til Marit Jacobsdotter frå Grytten. Kanskje er Storgjeld plassnamnet me søker under Kleivi i Grytten? Storgjeld er i alle fall ikkje noko gardsnamn i Grytten i 1801... Kan denne huslyden vera nemnd i «Raumadalsfolket»? ** Lagnaden til Gunerius Andersson Bye i Nordland? ** Lagnaden til Gjertrud Bye i Amerika - truleg avlidi i Colorado mellom 1900 og 1910? ** Lagnaden til Christen Hansson, fødd 1780, broren til Christopher? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:28
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH9Z-JXK Name: Rasmus Event Type: Christening Event Date: 17 May 1778 Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway Gender: Male Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

Sjöman

8. juli 2020 - 20:27
Tack alla som svarat mig.Det är nog så att han kallade sig Karlsson.Det verkar ha varit en tid när de antingen tog faderns efternamn eller det gamla sättet efter faderns förnamn.Det är nog han!

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:26
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4YB-WT1 Name: Anders Event Type: Christening Event Date: 18 Mar 1775 Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway Gender: Male Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:26
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH7C-3ZS Name: Rasmus Event Type: Christening Event Date: 11 May 1771 Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway Gender: Male Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:25
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHH8-1ZV Name: Ole Event Type: Christening Event Date: 12 Nov 1768 Event Place: Kongsberg, Buskerud, Norway Event Place (Original): Kongsberg, Buskerud, Norway Gender: Male Father's Name: Halvsteen Hansen Rasmusen

Tyding av foreldre i Hedrum 1836

8. juli 2020 - 20:19
Jeg fant ut av det. De kommer fra Rien Øvre i Odberg, Hvarnes 🙂

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:18
?? https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001539824

Tyding av foreldre i Hedrum 1836

8. juli 2020 - 20:14
Da må jeg ha funnet feil, for faren skal hete Lars Nilsen. Men tusen takk for at du tok deg tid 🙂 nr 2 her: https://media.digitalarkivet.no/view/3070/19664/3 Er det noen som kan se hvor han kommer fra? Mvh Caroline

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:13
https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000542614

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:11
Kan dette være moren til Ole, Anders og Rasmus? https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000531061

Ole, Anders og Rasmus Halsteinssønner, omkr 1770, Numedal?

8. juli 2020 - 20:07
https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000548418

Till Kristiania 1903

8. juli 2020 - 20:00
https://www.newspapers.com/clip/54962153/obituary-for-ernest-h-olsen/

Kemner Hans Nicolai Ellefsen, Trondheim

8. juli 2020 - 20:00
Eg finn ein John Hansen døypt i Leinstrand i 1831, med ugifte foreldre Hans Elevsen og Johana Joensd. Øvst til venstre her: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 613/L0393: Klokkerbok nr. 613C01, 1816-1886, s. 69 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610316

Kemner Hans Nicolai Ellefsen, Trondheim

8. juli 2020 - 18:28
Hei! Jeg har en person - John Hansen - født i 1831 (han oppgir både Byneset, Trondheim og Strinden som fødested), og etterhvert (ved hans andre ekteskap) at han er sønn av kemner Hans Ellefsen. John er konfirmert i Borge, Vestvågøy i 1847. Spørsmålet er altså om John er uekte barn av Hans Nicolai Ellefsen. Moren oppgis å være Johanne Nielsdatter, og det er ikke den Hans Nicolai er gift med (ref div slektsbaser på nettet og folketellinger for 1865 og 1875). Er det noen der ute som kjenner til kemner Hans Nicolai Ellefsen fra Trondheim og hans barn? Takknemlig for svar / hjelp! 🙂

Sider