Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 50 min siden

Henrik Jonasson Nitter - fødd i Sogndal 1695 - gift med Øllegaard Pedersdotter Teiste (1700-1745) - mannen forsvinn frå Hafslo kring 1750 - kvar vart det av han? - kan henda til Bergen?

6. juni 2020 - 0:29
Eg har i mange år vore på leiting etter Henrik Jonasson Nitter frå Sogndal, som i 1728 gifte seg med ei gardajente Øllegaard Pedersdotter Teiste frå Kroken i Hafslo og vart husmann på plassen Stein under Kroken. Etter Henrik vart enkjemann kring 1745, flytte han frå Kroken att, og den seinare lagnaden hans er eit kjempemysterium! Flytte han kan henda til Bergen? Eg attgjev frå manuskriptet mitt; ~~~~~~~~~~~~~~~ Henrik Jonasson Nitter, opphavleg frå Sogndal, men son av øltappar Jonas Henrikson Nitter i Bergen (1661-1709), som ei tid hadde vore gardbrukar på Tandla i Luster, vart døypt i Sogndal 27.10.1695. Henrik gifte seg i Hafslo 21.1.1728 med Øllegaard Pedersdotter Teiste frå Kroken (bnr. 1). Ho var f. kring 1700 og d. i Stein kring 1745. Henrik fekk i 1728 skøyte på eine helfti av Feigesagi, Feigum i Luster (bnr. 2), og han og Øllegaard budde der til dei i 1732 fekk rydda seg ein plass i Stein under Kroken og flytte hit. Her vart dei buande so lenge Øllegaard levde, og kan henda nokre år til. Men kring 1750 ser Henrik Nitter ut til å vera faren frå Kroken utan at me no kjenner den endelege lagnaden hans. ¤¤¤¤¤ (kvar vart Henrik av?) Dei var barnlause. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

skiøderie - en hverdagsbeskrivelse i rettsak Helgeland 1724

6. juni 2020 - 0:27
eg les det meir som "skiølderie"; men har ikkje noko godt framlegg til kva det kan vere

Gjest K. Skarpåsen og Ole O. Juvik, 16-1700-tallet i Numedal

6. juni 2020 - 0:22
Et kort tillegg til pkt. A i foregående innlegg #10: Siden Orm Steinsson Tufto/Hvammens sønn Herman (jfr. pkt. 4a i mitt innlegg #5) ikke nevnes i disse manntallene fra 1664 og 1665, må Herman Ormsson være født etter 1653. Dermed blir vel tiden i knappeste laget for ham som far til Gunhild Hermansdatter som i oppgis å være 70 år i 1730.

Berthe Hansdtr f.o.1803, Gran/Jevnaker, Oppland ?

5. juni 2020 - 23:57
Det stemmer det, den første Berthe dpt. 11.05.1800 ble begravet 15.06.1800. Så kom tvillingene Berthe og Anne dpt. 06.12.1801. Hans Andersen gift 1853 med Margrethe Oldatter fikk 8 barn og flere av dem emigrerte også. Hans Andresen emigrert 1881, død 01.08.1915 McKenzie Co., North Dakota. Margrethe død i Norge 31.05.1877. Den ene sønnen døde også i McKenzie Co. ND var gift og hadde barn. Broren Emig f, 1872 var gift i USA og død 01.01.1939 Spangle Spokane Washington, det var barn der ogspå. Litta, jeg venter på en epost fra deg, du har adressen min.

Gjest K. Skarpåsen og Ole O. Juvik, 16-1700-tallet i Numedal

5. juni 2020 - 23:57
Jeg har forsøkt å nøste opp i en del løse tråder i denne saken: A) Hvis Gunhild Hermansdatters oppgitte alder i 1730, 70 år, ikke er helt borti staur og vegger, burde hun være født en gang på 1660-tallet og neppe vært så mye over 30 – kanskje heller under – da sønnen Ola ble født tidlig på 1690-tallet. Hittil har vi mislyktes i å finne en passende farskandidat gjennom bygdebøkene. Jeg kom derfor til å tenke på å se gjennom manntallene fra midt på 1660-tallet for å se om det der fantes noen kandidater som ikke er nevnt i bygdebøkene, og da særlig blant de kategoriene som det kan være å plassere, så som tjenestedrenger, håndverkere, «løsgjengere» o.l. Disse fins i tre utgaver for dette området. Men jeg fant ikke spor etter noen Herman eller Hermansson i hele Rollag prestegjeld i noen av de tre manntallene som alle dekker hele prestegjeldet. Et øyeblikk trodde jeg at jeg hadde funnet en Hermund – som jo til forveksling ligner Hermand – men da jeg kikket nærmere på det, så jeg at det måtte være Germund det sto, bare med en litt uvanlig form på G’en. Og de andre utgavene og bygdeboka bekreftet at han het Gjermund. Flesberg prestegjeld kjenner jeg alt så godt fra før til at hun kan ha vært derfra. Da hadde jeg nok alt hatt henne i databasen min. Når navnet Herman senere kommer inn der, er det fra Kongsberg. Dermed heller jeg stadig mer til at hun helst var født utenfor Numedal. B) Jeg prøvde å se om jeg kunne finne skiftet etter Ola Juvik blant skiftekortene. Her er problemet i Telemark at innledningen i sorenskriverier varierte og det var stadig vakanser som gjorde at skifteforretninger ble registrert under andre sorenskriverier enn der de hørte hjemme. Jeg så derfor gjennom kortene for Nedre Telemark og Øvre Telemark Østenfjelske og Vestenfjeldske og med stavemåte på gården både Gjuvik og Juvik uten å finne noe. En tanke som da slo meg, er om skiftet kan ha stått på en annen gård på Møsstrondi. Det er jo ikke sikkert at øvrigheten våget seg så langt inn i «villmarken», hvor de neppe ville følt seg helt hjemme. Her du noen ideer om hvilke annen gård – evt. hvilke andre gårder – et skiftet evt. kan ha blitt holdt på? For, som du skriver, skiftet etter ham må jo finnes et eller annet sted siden «Vinje og Rauland 2» refererer fra det. Spørsmålet er bare hvor. C) Videre fant jeg intet av interesse for denne saken da jeg søkte gjennom vielser og dåp i Hjartdal prestegjeld 1700-17. Det er derfor neppe noe å hente her når det gjelder brukeren Ola Olsson på Bergstugu Bondal. Hjartdalsoga 1 skriver om skifte etter Elis antatte mor på Sud-Bondal i 1723 og etter faren i Bergstugu i 1736, men heller ikke disse skiftene finner jeg blant skiftekortene. Det spør dermed om selve skiftene er bevart eller om opplysninger om dem er gjengitt i andre dokumenter. D) Opplysningen om at Margit og Andres hadde vært i Numedal er gjengitt i kirkeboka i forbindelse med at de endelig fikk trolove seg i 1769: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1757-1810, s. 332-333 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061211340139 Der står det at de hadde vært i Uvdal, men siden de var på rømmen, var de nok ikke bare ett sted, så de kan godt ha vært en eller flere perioder i Nore og. Jeg skal kikke litt nærmere på Sebjørn Knutssons aner for å se om de kan gi noen spor. Jeg har vært borti Kollandsrud – alias Pipargarden – før en gang da jeg så på anene til en som kjøpte seg gård på Tinn (Lurås) rundt 1710, og det er nok en fjern slektsforbindelse mellom de to et stykke uti. Så får vi se om jeg kan finne andre forbindelser. E) Det var som jeg antok, overskjøtingen av Skarpåsen fra søsknene til Knut Gjestsson var tinglyst på sommertinget for Nore i 1702. For dette året fins det for Nore kun tilgjengelig tingbøker – ikke pantebøker. Og det korte utdraget som er inntatt i tingboken synes ikke å gi ytterligere opplysninger (nederst på venstre side): SAKO, Numedal og Sandsvær sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0032: Tingbøker, 1702, s. 25b-26a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090225370506 F) Når det gjelder hvor teksten om Juvik fra ca. 1722 jeg siterte i #9 er hentet fra, sjekket jeg de skannede dokumentene fra matrikkelutkastet av 1723, både eksaminasjons- og matrikkelprotokollen, men den er ikke hentet derfra. Kan det være ytterligere materiale fra forarbeidene som er bevart, men ikke skannet? Eksaminasjonsprotokollen: RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, N/Nb/Nbf/L0121: Øvre og Nedre Telemark eksaminasjonsprotokoll, 1723, s. 82 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma20090817650500 Matrikkelprotokollen: RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, N/Nb/Nbf/L0122: Øvre og Nedre Telemark matrikkelprotokoll, 1723, s. 49 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma20090819620384 Et annet alternativ er at jeg ofte finner omtalt en skrivelse fra Amtmannen om Møsstrondi datert 1722, men kan ikke huske å ha sett noen arkivreferanse til denne.

Hjelp til personsøk

5. juni 2020 - 23:54
Dåp nr. 37,1904: SATØ, Måsøy sokneprestkontor, H/Ha/L0009kirke: Ministerialbok nr. 9, 1903-1914, s. 21 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040482 F.dato 20/11 1900 stemmer med datoen oppgitt med dødsfallet i #1. Hilsen Kari

Anne Dorthea Torstensdatter, f.1834, d.1903-Gårdmannskone på Esketveit i Fjære.

5. juni 2020 - 23:52
Oles dåp 1867: SAK, Fjære sokneprestkontor, F/Fb/L0009: Klokkerbok nr. B 9, 1867-1870, s. 7 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060203020008 Ser ikke noe tydelig om hennes opphav blant fadderne....?

Hjelp til å finne refererte tekster

5. juni 2020 - 23:34
Heisan, Jeg har kommet over noen referanser til noen tekster i et Register for Nes tingrett som jeg ønsker å studere, men der jeg ikke finner frem til tekstene. Det gjelder disse referansene: SAO, Nes tingrett, F/Fc/Fca/L0001: Register, 1838-1886, s. 5 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10111610050006 Noen som kan hjelpe meg å finne igjen disse tekstene? Teksten fra 6. og 7. juni 1845 har jeg allerede funnet. På forhånd takk. mvh Marius

skiøderie - en hverdagsbeskrivelse i rettsak Helgeland 1724

5. juni 2020 - 22:45
I Tingbok 7 for Helgeland f. 122a omtrent midt på siden, er det et avsnitt som avslutter med en setning som sier litt om hva en oppsitter i Vefsn bedrev tiden med på 1700-tallet. Setningen forteller at Torkel Jonsen ikke kunne ha vært borte mer enn en natt fordi han var hverchen til fields hos Lapperne eller af fiorden forreist, iche heller ved Søen, og ej paa skiøderie. Det er i hvert fall det jeg leser. Står det skiøderie, og hva er det i så fall?

Kuraas, Røros --> Nordreisa / Skjervøy - Rydding på Geni.com ?

5. juni 2020 - 22:43
Skifte etter Salomon Adamsen 1836, men jeg finner ikke enken nevnt noen steder! https://www.digitalarkivet.no/sk20090205320316

Fogderegnskap Sunnhordland 1626-27 Sakefallsoversikten.

5. juni 2020 - 22:36
Jeg støtte på en innførsel i ovennevnte sakefallsoversikt som jeg ikke greide å tyde. https://media.digitalarkivet.no/view/76835/244 Jeg tror det står omtrent dette: "Johans Omvig for hand haver krevet welb: Bertel Larsens datter, ………….etter sin ytterste formue, der til med rette kunne …………" Det hadde vært flott med en fullstendig tekst som forklarer hva dette kan dreie seg om. Hilsen Bjarne

Manglende transkribering/innføring av bosted fra FT

5. juni 2020 - 22:35
Heisann Tone Merete, Mange takk for forklaringene! Ble litt i "stuss" når jeg fant at de var søkbare, men ikke fikk treff på noen av familiemedlemmene. Om de ikke var publisert, så var jo det en god forklaring til hvorfor. 🙂

Peder Torsen Hylland ca. 1868 - 1954. Kven var kona An na?

5. juni 2020 - 22:34
Takk til Egil! Beklagar at eg ikkje såg at Nils Anderson var fødd i Sverike.

Steneeie, Gausdalslekt?

5. juni 2020 - 22:31
Tusen takk for at du har satt deg inn i søket mitt om denne slekten og alt du har gjort!! Setter stor prist på tiden du bruker på dette 😄 Vet du om denne slekten er en Gausdal slekt ? om det eventuelt vil finnes mer om i deres historiebøker fra Gausdal?

Steneeie, Gausdalslekt?

5. juni 2020 - 22:28
slekten som jeg prøver å følge er Karl Krisitansen som fikk det amerikanske navnet Charles Stene. og da følger i igjen hans etterkommer Carnal Stene ( eller Stehen) etternevnet ble i senere tid endre til Steen som er dere nåværende familienavn. Det er hans etterkommere som min samboer kommer fra. jeg vet også at flere av slekten også emigrerte på for skjellige tidspunkt.

Hjelp til personsøk

5. juni 2020 - 22:28
Mye surr fra trådstarter her. Vil gjerne vite hans ståsted/utgangspunkt: Hvem er siste sikre identifikasjon i denne slekten ? Hvilke sikre kilder har du funnet selv så ikke hjelpere her skal bruke tid på dobbel identifisering osv. Med den sikre oppgitte dato for fødsel og død, så forholder hjelperne seg selvfølgelig dertil. Mvh Ivar

Steneeie, Gausdalslekt?

5. juni 2020 - 22:26
Jeg har gått ut ifra opplysninger som jeg har fått i fra en bok som er laget av slektninger som er oppvokst og bor i USA. Noen av de gamle norske navnene er blitt "Amerikaniserte" (og endret da de emigrerte til USA) så dermed litt vanskeligere å finne riktige årstall og navn igjen. Jeg har funnet disse opplysningene her på digitalarkivet, mest på folketellinger. Klarer ikke tyde de originale kirkebøkene så godt.

Karl Hjalmar Adolfsson frå Skee i Bohuslän - fødd 1894 - kven var foreldri hans? - lagnaden hans? - lagnaden til enkja?

5. juni 2020 - 22:26
Ser ikke ut til at Stig Hörman født 1922 fortsatt lever, men det lever en Stig Niklas som er 52 år: https://www.hitta.se/sök?vad=stig hörman&typ=prv&sida=1&changedTab=1

Steneeie, Gausdalslekt?

5. juni 2020 - 22:20
Det er derfor jeg er usikker og tror ikke at det er samme person som jeg prøver å finne.

Sider