Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 24 min siden

Tydehjelp ønskes ad noen få linjer på norsk og over til engelsk

4. juni 2020 - 0:52
Ad #11 Hei Bjørn Jeg får også store problemer når jeg prøver å «sitere» deg. (Forhufsete tekstbehandler!) Vel, ‹manuell løsning › – Sitat (fra #11): «Thus, by the word of God . . . osv.» Originalen er noenlunde slik (jfr: Ivar S.i #2) : «Ved Guds Ord vekkes/virker [min tydning] altsaa Frelsens s[tore??] Under i vore Sjæle. Så Bjørn, hvor kom oversettelsen «Thus, by the word of God, seems the greatness of salvation wonder in our souls» fra? Den ‹setningen› gir overhodet ingen mening for meg. Enlighten me, please. Mvh

Huje Toresson i Sør-Audnedal og nærmeste familie.

4. juni 2020 - 0:51
I mange trær på internett kan du finne denne linjen. Det er ikke noen direkte kilde eller bevis på at denne linjen stemmer. Tore Hujesson Eigeland f circa 1420 Gunhild Torresdatter Foss g William på Foss (og fikk også sønnen Sven Torresen Foss far til Gunsten Sveinsen Doholt} Tore Williamson Foss Hue Toreson Eigeland f circa 1480 Barn er Harek Hujesson f 1500 Tore Hujeson Skak f 1507 Hilleborg Hujesdatter Egeland Ytre f 1520 Anon Hujesson f 1527 Fødselsårene ser ikke ut til å være riktig. Jeg håper at noen som kjenner Agder Genealogy kunne skrive om denne slektslinjen.

Aage Andersøn Skjong/Weddegiere

4. juni 2020 - 0:43
Åge og/eller Guri må ha hatt ei eller anna tilknytning til Skjong, sidan begge trulovarane var derifrå. Det treng ikkje vere det same som at han/ho er son/dotter til ein brukar der (eller ein brukar nokon annan stad). Det er ganske mange ting her som du kan seie "at det kan tyde på" om kvar for seg - utan at det likevel er noko meir enn akkurat det. Det er eit godt sykke derifrå til "mest truleg", og så derifrå til "temmeleg sikkert". Elles: 8.januar for truloving kan ikkje vere rett. Det står at det er "Onsdagen..." og 8. var ein måndag. Onsdagar i januar var 3., 10. , 17., 24., og 31. Ettersom Åge må ha bygsla bruket på Veddegjerde, skulle det vere ei innførsle i tingboka om tinglysing av bygselsetelen. Har du sett denne?

Nyt om Sorenskriver Gert Heibergs hustru Sophie Christensdtr (1661?- )

4. juni 2020 - 0:38
. I din meget interessante og leseverdige artikkel i Genealogen (34. årgang, 1/2020) står det på s. 7 og i tabellen på s. 10 at Birgitte (1666-1711) sin 2. ektemann, degnen i Tårnby, Jochum Halling (død 28 Des 1737), var født i 1688 (den 9. september). Dette innebærer altså at Jochum skal ha vært 18 år gammel ved sønnen Magnus' dåp i desember 1706. Barnets mor var 40 år (f. 1666), og hennes første ektemann, skipper Magnus Cornelissen, var kanskje f. ca. 1655 ? Kan årstallet for Jochum Halling's fødsel være skrevet f.eks. 20 år feil, slik at det korrekte skal være 1668 ? .

Huje Toresson i Sør-Audnedal og nærmeste familie.

4. juni 2020 - 0:13
Tore Hujesson Eigeland fra Geni.com. Kanskje dette kan hjelpe litt. https://www.geni.com/people/Tore-Eigeland/6000000012109041896 Gunhild Toresdatter Eigeland https://www.geni.com/people/Gunhild-Eigeland/6000000007194255201 Tore Williamsen Foss https://www.geni.com/people/Tore-Foss/4427960769060025752

Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

4. juni 2020 - 0:03
Elsa Svahn in the Finland, Communion Books, 1670-1917 Name: Elsa Svahn Birth Date: 31 Heinä 1760 Residence Place: Tervolan seurakunta, Oulun maakunta, Suomi Household Members: Name Relation to Head Elsa Svahn

Gjest K. Skarpåsen og Ole O. Juvik, 16-1700-tallet i Numedal

3. juni 2020 - 23:58
Jeg er enig i det aller meste av det du skriver, Frank. Derfor blir det fra min side også mest betraktninger, men også noen forslag til ting som bør sjekkes: 1. Jeg er enig i at Ola nok fikk adkomst til Juvik gjennom sin første svigerfar, men hvis det jeg har lest om dem stemmer, var det tvil om eierskapet slik at Ola måtte kjøpe gården to ganger. 2. Som jeg var inne på i mitt forrige innlegg, må det aller meste av næringsgrunnlaget på Juvik ha ligget i utmarksressursene, som vi vet at var (og er) mange og gode. Derfor var dette ikke en så klein gård som en lett kan tro sett med våre dagers øyne. Dessuten må mulighetene for ekstrainntekter fra driftehandelen - kanskje også fra annen handel - ha vært store. Det må ha vært et hardt, men fritt liv de levde. Slitet delte de med de fleste andre samtidige - også i mer sentrale bygder - men det frie livet gjorde at de kanskje på mange måter hadde det bedre enn mange andre. 3. Med forbehold om at jeg ikke har sett originalkilden, vil jeg anse det som mest sannsynlig at omtalen av Hermod (Larsson) Harang som Herman i 1632 skyldes en lese- eller skrivefeil. I hvert fall hadde de i Hallingdal, der en sannsynlig datter av ham havnet (Geilo), ikke problemer med å skille mellom Hermod og Herman. Om Hermod se "Gjallarhorn" nr. 39 s. 450. 4. Da vil jeg anse det som noe mer sannsynlig at Herbrand, som var et ikke uvanlig navn i Numedal, kan ha blitt til Herman. Jeg ser f.eks. i min database at en Herbrand (f. rundt 1643) som var sønn av et av mine anepar i Flesberg nederst i Numedal, kom til Vetterhus i Nore. Tilfeldigvis samme gård som en av svigersønnene til Gjest Knutsson Skarpåsen var født på! Jeg skal se om dette kan være et spor eller et blindspor. 5. Navnet Gjest var svært sjeldent på disse kanter, både i Numedal og i Telemark. I Numedal er dette den eneste slekten jeg har funnet det i så tidlig. Det nærmeste er i Sigdal der en Gjest er nevnt først på gården Slette i 1614 og så på gården Ramstad fra 1617, der det var skifte etter ham i 1632, som dessverre ikke er bevart. Men det er kjent at han etterlot seg sønnene Ola, Per, Hans og Lars, hvorav Ola (f. ca. 1615) var eldst. Se Sigdal og Eggedal VIII s. 1318. 6. Per Gjestsson er tilfeldigvis samme navnet vi har på den første kjente mannen i Skarpåsen-slekten, men jeg har problemer med å se at han kan være født så sent som 1615-20. Dessuten levde navnebroren hans lenge etter at Per Skarpåsen angivelig var død. Likevel anser jeg at det er store muligheter som det kan være en forbindelse mellom dem; det var mange og tette slektsbånd mellom Sigdal/Eggedal og Nore på 1600-tallet og bakover, og i mange tilfeller også videre til Tinn og nabobygdene i Øst-Telemark. 7. Oppkallingsreglene sto for 300 år siden så sterkt både på Tinn og i Numedal at de nærmest må anses som en uskreven lov. Det er derfor en høyst plausibel hypotese at Ola Olssons far kan ha hett Ola Gjestsson, selv om han ikke synes å være kildebelagt. Dessverre er det ikke bevart noe skifte etter Gjest Persson Skarpåsen (d. f. 1698) eller kona Gro Knutsdatter (d. e. 1710) som evt. kunne belyse om de også hadde en sønn Ola - som i tilfelle må ha dødd ganske ung. ' 8. Kilden til de kjente søsknene til sønnen Knut Gjestsson Skarpåsen synes å være deres overskjøting av 8 skinn i gården til ham 3/10 1701 (tinglyst 30/6 1702). Denne transaksjonen bør sjekkes for å se om det kan være indikasjoner på om det kan ha vært flere søsken som evt. kan ha fått arveutløsning på et tidligere tidspunkt - noe som ikke ville vært unaturlig hvis det var en sønn som alt var død og etterlot seg enke og barn. 9. Jeg setter pris på at du har en kildekritisk tilnærming, men den opplysningen jeg anser som aller sikrest i denne saken er at Olas mor faktisk het Gunhild Hermansdatter. Det bygger jeg på kombinasjonen av navnet Hermans sjeldenhet og at Ola faktisk selv ga en sønn det navnet. Jeg tror ikke det er så veldig mystisk hvor Gunhild ble av. Trolig er forklaringen på at hun levde til etter at den første kirkeboken for Tinn slutter i 1734, og så døde og ble gravlagt i løpet av de mer enn 30 årene vi mangler kirkebøker for Tinn - og nok før sønnen Ola. Skulle hun ha overlevd til vi igjen får kirkebøker der, ville hun ha nærmet seg de hundre. Jeg ser av Vinje og Rauland 2 s. 672 at det var skifte etter Ola Juvik i 1745. Hadde hun fortsatt levd da, ville det nok vært nevnt i skiftet etter ham. Fins dette skiftet forresten tilgjengelig? Det kunne jo slumpe at det inneholdt opplysninger som kunne hjelpe til å spore opphavet hans - f.eks. om han da hadde gjeld eller tilgodehavende hos noen i Nore eller ellers i Numedal. 10. En annen mulig tilnærming er sagnstoffet om "Pipargarden", kompanjongen til "Anders Fredlaus", "ektemannen" til Olas datter Margit. Pipargarden er et annet navn på gården Kollandsrud i Nore, og der var et en mann, Sebjørn Knutsson, som angivelig skal ha rømt fra kona ca. 1756, jfr. Nore IV s. 2069. Jeg vet ikke om han er identisk med "Pipargarden", men kronologisk synes han å passe som hånd i hanske. Hvis det faktisk var ham, var han av en slekt som er godt utredet. Siden Margit og Anders var i Numedal en periode før de ryddet Argehovd - angivelig hos hennes slektninger der - kan det være en ide å se bakover på Sebjørns slekt om det kan finnes noe som kan tyde på at han var blant Margits slektninger. 11. Kommentaren om "barnerov" bygger på forutsetningen om at Eli Sigurdsdatter var født i 1712, jfr. pkt. 6 i mitt innlegg #5. Siden hun må være av farens andre ekteskap, inngått 9/6 1710, og med to eldre søstre av samme ekteskap, kan hun i mine øyne vanskelig ha vært eldre. Så her gjelder det igjen å være kildekritisk, og min erfaringer er at aldersopplysninger er noe av det mest upålitelige som fins i denne tidens kilder. Forresten mistenker jeg at den Ola Sigurdsson, 16 år, som vi sjeleregisteret av 1730 finner som dreng på Holvik på Møsstrondi, nær dagens Møsvassdemning, var broren hennes.

Magne Andersen Borgo Og Anna Jonsdatter Rønnhøvde

3. juni 2020 - 23:49
Dødsfallet til Magne i dødsfallsprotokollen: Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 6 (1893-1898), Dødsfallsprotokollside, Side 84b-85a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090615341442 Dødsfallet til Anna: Hordaland fylke, Nordhordland, Dødsfallsprotokoll nr. 6 (1874-1910), Protokollside, Side 59 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081111610350

Holene slekten i Østfold

3. juni 2020 - 23:46
Bostedsnavnet er Bottenhagen

Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

3. juni 2020 - 23:46
Nils Sandberg in the Finland, Select Baptisms, 1657-1890 Name:Nils Sandberg Gender:Male Baptism Date:6 heinä 1791 (6 Jul 1791) Baptism Place:Kemin Mlk,Lappi,Finland Father:Magnus Sandberg Mother:Elsa Svahn FHL Film Number:55598 Johannes Sandberg in the Finland, Select Baptisms, 1657-1890 Name:Johannes Sandberg Gender:Male Baptism Date:20 elo 1786 (20 Aug 1786) Baptism Place:Kemin Mlk,Lappi,Finland Father:Magnus Sandberg Mother:Elsa Ericsdr FHL Film Number:55598 Elsa Sandberg in the Finland, Select Baptisms, 1657-1890 Name:Elsa Sandberg Gender:Female Baptism Date:22 touko 1796 (22 May 1796) Baptism Place:Kemin Mlk,Lappi,Finland Father:Magnus Sandberg Mother:Elsa Svahn FHL Film Number:55598 Pehr Sandberg in the Finland, Select Baptisms, 1657-1890 Name:Pehr Sandberg Gender:Male Baptism Date:26 marras 1797 (26 Nov 1797) Baptism Place:Kemin Mlk,Lappi,Finland Father:Magnus Sandberg Mother:Elsa Svan FHL Film Number:55598

Offiserselev året 1900

3. juni 2020 - 23:45
I arkiv RAFA-1776, Forsvaret, Krigskommissariat Akershus, serie Da, Sakarkiv, eske nr. 37 finnes det elevruller for Oscarsborg for Underofficerskolen 1890-1940, se: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000001366298?ins=RA Arkivet finnes i Riksarkivet, og det er ikke digitalisert. Det finnes også et arkiv RAFA-1821, Forsvaret, Festningsartilleriets underoffiserskole/Kystartilleriets befalsskole: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000001365716?ins=RA Festningsartilleriets underoffisersskole ble satt i gang 15.6.1888. Skolen holdt til på Oscarsborg. I 1900 ble skolen omdøpt til Kystartilleriets underbefalsskole. Fra høsten 1902 ble skolen lagt direkte inn under kommandanten på Oscarsborg. I 1904 ble det også etablert en underoffisersskole i Bergen. Den ble nedlagt i 1914. Skolen på Oscarsborg ble i samme tidsrom kalt Festningsartilleriets underoffisersskole på Oscarsborg for å skille den fra skolen i Bergen. I 1928 ble skolen omdøpt til Festningsartilleriets befalsskole, i 1934 til Kystartilleriets befalsskole. Skolen opphørte å fungere i 1940, men ble gjenopprettet etter krigen. Selve arkivet inneholder blant annet eksamensbesvarelser og karakterprotokoller. Det er ikke lagt ut noen fullstendig oversikt over innholdet i arkivet (arkivkatalog) på Arkivportalen.

Tydehjelp ønskes ad noen få linjer på norsk og over til engelsk

3. juni 2020 - 23:40
I totally agree, but how would you otherwise translate «Guds Ord det omvender vår sjel» which are the very words written in the document? (A word-to-word translation would be something like « . . .turns around our soul» and that would be nonsense wouldn't it?) You inserted «wonder» and I still can't understand the reason why. I am sorry. I presume (Like Stanley 😉) your ‹native tongue› is english? (Ref. your: «Norsk med hjelp fra Google») Stalemate?. Me not sufficiently versed in English and you very versed in Norwegian, but maybe with some ‹gaps› 😉 Anyhow, a further discussion ought to be continued in the personal messages. This is not the proper forum. (And that was a BIG ‹note to self› 😉 ). All the best

Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

3. juni 2020 - 23:40
Fra Ancestry.com Magnus Sandberg in the Finland, Select Marriages, 1682-1892 Name:Magnus Sandberg Gender:Male Marriage Date:10 maalis 1782 (10 Mar 1782) Marriage Place:Kemin Mlk, Lappi, Finland Spouse:Elsa Svahn FHL Film Number:58735

Yrker

3. juni 2020 - 23:14
Ingenting gale med "Aanarbeide" [onnarbeid], eit vanleg norsk ord. Men har ikkje dei som transkriberer 1920-teljinga ei eiga og lukka gruppe for tolking av skrift ?

Tydehjelp ønskes ad noen få linjer på norsk og over til engelsk

3. juni 2020 - 22:18
Norsk med hjelp fra Google. For ikke å være for kresen. Setningen "Guds ord omvender vår sjel" høres underlig ut for øret mitt. Sannsynligvis fordi "omvender" er et handlingsverb. Handlingsverb brukes vanligvis ikke med et livløst emne. Han omvender seg og ydmyker seg for Gud. Han kjører bilen. Guds ord omvender vår sjel. Guds ord kjører bilen. (Fungerer OK, men høres rart ut.} på Englisk The sentence "The word of god repents our soul" sounds odd to my ear. Probably because "repents" is an action verb. Action verbs usually are not used with an inanimate subject. He repents and humbles himself before God. He drives the car. The word of God repents our soul. The word of God drives the car. (Works OK but sounds odd.}

Yrker

3. juni 2020 - 22:15
Annarbeide les eg, = onnearbeid.

Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

3. juni 2020 - 22:01
Tervola Begravda Länk till denna händelsen [ 7963181 ] Död / Begravd 9.8.1803 14.8.1803 By / Gård Lapinniemi Avliden s. Carl Magnus Dödsorsak / Ålder slag 2 år 8 m. 2 v. - d. Anhöriga Sold. Magnus Sandberg Egen komm. Original komm. Länkar SSHY - Digiarkisto

Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

3. juni 2020 - 21:52
Dette gir ikke svar på spørsmålet ditt, men legger det inn for ordens skyld: http://hiski.genealogia.fi/hiski/fqx81e Kemi landsförsamling - Kemin maaseurakunta Vigda Länk till denna händelsen [ 3021921 ] Lysning / Vigd 10.3.1782 Man By / Gård Paackola Namn Sold: Magnus Sandberg Hustru By / Gård Namn Pig: Elsa Svahn Kemi landsförsamling - Kemin maaseurakunta - döpta Faderns förnamn: MAGNUS => Magnus Faderns efternamn: SANDBERG => Sandberg, Sandberg el. Matinla Född Döpt By Gård Far Mor Barn 13.9.1781 14.9.1781 Ilmola Sold: Magnus Sandberg Fästeqv: Elsa Svahn Catharina Christina 2.4.1783 3.4.1783 Paackola Sold: Magnus Sandberg Elin Sara Maria 11.10.1784 14.10.1784 Forsby Sold: Magnus Sandberg Elin Eric 17.8.1786 20.8.1786 Paackola Sold: Magnus Sandberg Elsa Ericsd:r Johannes 3.7.1791 6.7.1791 N:Paackola Sold: Magnus Sandberg Elsa Svahn Nils 2.7.1794 3.7.1794 Neder Packola Sold: Magnus Sandberg Elsa Svahn Susanna 19.5.1796 22.5.1796 Forsby Sold: Magnus Sandberg Elsa Svahn Elsa 24.11.1797 26.11.1797 Forsby Sold: Magnus Sandberg Elsa Svan Pehr http://hiski.genealogia.fi/hiski/fqx81e?se+0552+haudatut+2686 Tervola Begravda Länk till denna händelsen [ 7963644 ] Död / Begravd 2.10.1814 4.10.1814 By / Gård Avliden Enk. Elsa Sandberg Dödsorsak / Ålder bröstsj. 54 år 2 m. - v. - d. Egen komm. Original komm. Länkar SSHY - Digiarkisto https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QLV1-PRF6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSG1-39NN-K?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLV1-PRF6 Name: Magnus SandbergEvent Type: CensusEvent Date: 1786 - 1791Event Place: Kemi, Lappi, SuomiEvent Place (Original): Kemi, Lappi, FinlandBirth Date: 1757Page Number: 167Record Number: 0

Arbeidsgruppe Bunemann

3. juni 2020 - 21:23

Sider