Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 27 min siden

Jon Nilsson Jomfruland, aner og etterkommere

20. mai 2019 - 18:08
Jeg vil gjerne ta opp tråden om hvem som kan ha vært Gunnhild Eilifsdatter Auglands mor. Tidligere har det vært skrevet at Hun og Osmund Taraldsen Augland hadde to barn, Tarald og Bernt, trolig født i tidsrommet 1610-1613. Jeg så nå at Gunnhild i et tidligere ekteskap med Vrål Sveinsson også der hadde to barn. Spørsmålet er da om hennes alder kan tidfestes til tiden da hennes far, Eilif Arnoldsson, fremdeles bodde på Udjus? Mvh

Flytting Bergen-Holmedal-Bergen 1905-1920.

20. mai 2019 - 18:05
Kven som bygde huset vert vel ikkje så enkelt å finne svar på vil eg tru. Følgjande er ikkje svar på spørsmålet, men til opplysning for lesarane: Eg finn følgjande slektstre på Geni: https://www.geni.com/people/Oystein-Bauge/6000000000212490528 Gardsnummer 4 er før endringa i kommunegrenser i 1990, der dei områda på nordsida av fjorden som hadde høyrt til Fjaler vart overført til Askvoll og Gaular. Nytt gardsnummer i Askvoll: Gnr. 204. 1429-4/14 i panteregisteret: https://media.digitalarkivet.no/view/12046/302

Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

20. mai 2019 - 17:55
Så at en Johannes Danielsen Nøsdal var en av fadderne ved Daniel sin dåp. Mora sin konfirmasjon? DigitalarkivetKonfirmerte i Førde prestegjeld 1748-1797 År 593 1762 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad 593 Konfirmant Marithe Danielsdtr f Nøsdal Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag) WebCens © Jan Oldervoll 1998-201 http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=kf14321748&gardpostnr=593&personpostnr=593&merk=593#ovre ---- Mulig bror av Marthe? DigitalarkivetKonfirmerte i Førde prestegjeld 1748-1797 År 336 1756 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad 336 Konfirmant Niels Danielsen m Nøsdal http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=kf14321748&gardpostnr=336&personpostnr=336&merk=336#ovre ---- DigitalarkivetKonfirmerte i Førde prestegjeld 1748-1797 År 384 1757 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad 384 Konfirmant Niels Danielsen m Nøsdal http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=kf14321748&gardpostnr=384&personpostnr=384&merk=384#ovre

Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

20. mai 2019 - 17:36
https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?start_year=&end_year=&text=Førde

Kan noen hjelpe meg å finne en dåp i Lindås, Hordaland, rundt 1750?

20. mai 2019 - 17:00
Fuse Monson , far til Besse Han fekk bygselbrev i 1716 på Sirset i Lindås av enkja Alida Garmann på 18 merker smør 1/2 tønne malt (halve Sirset). Han fekk fornya bygselbrevet i 1720 av Arnoldus de Fine (på vegner av enkja Alida). Første kona var ei dotter til Gregorius Syslok. Etter gjengs oppkallingsskikk skulle namnet hennar vera Anna, eldste dottera i mannens andre ekteskap og ei sonedotter heitte det. Ho var død då mora hennar døydde i 1746, og dei fire borna hennar arva hennar lott. Andre kona, Ingeborg, var syster til svigerdottera til Fuse, Kari. Fuse kjøpte bruket på auksjon i 1739 for 28 riksdalar 1 mark og 8 skilling og fekk kongeleg skøyte i 1740. Han var lagrettemann i 1750. PÅ skiftet i 1777 etter Fuse var arvingane dei ni gjenlevande borna. Fuse var kårmann, så han hadde ikkje dei store verdiane. Han eigde to vêrar, ein sau med lam, to tinnfat, ei kiste med lås, ein skjerding, ei gryte, ein så, ei mjøltønne, ein øltrekt og ei tønne såkron, samla verdi 5 riksdalar. Han hadde eit lån til sonen Besse på 19 riksdalar, sum formue 24 riksdalar. Her var inga gjeld, så einaste frådraget var skifteutgiftene med 3 1/2 riksdalar. Arven vart 20 1/2 riksdalar med knappe 3 riksdalar til kvar son og 1 1/2 riksdalar til kvar dotter.

Kan noen hjelpe meg å finne en dåp i Lindås, Hordaland, rundt 1750?

20. mai 2019 - 16:46
Denne dåpen: https://www.digitalarkivet.no/view/261/hd00000000776127 Hordaland fylke, Lindås, Austrheim, Fedje, Myking, Lygra, Sandnes i Lindås, Ministerialbok nr. A 3 (1748-1764), Kronologisk liste 1749, Side 10 Permanent bilde-ID: kb20070511640760 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070511640760

Bakgrunn for navnet Finkel i Farsund/Lyngdal-området.

20. mai 2019 - 16:46
Det hadde nok vært bedre å opprette et nytt emne for dette spørsmålet, men uansett: Han var antakelig sønn av husmannen Erik Olsen på Terøy, nevnt i landkommisjonens jordebok fra 1661 under Ullerøy: https://media.digitalarkivet.no/view/38715/3 Erik Olsen er også oppført som husmann under Ullerøy i fogdens manntall fra 1664: https://media.digitalarkivet.no/view/35569/10 Terøy ligger for øvrig like nord for Ullerøy.

Kan noen hjelpe meg å finne en dåp i Lindås, Hordaland, rundt 1750?

20. mai 2019 - 16:43
Her er hva jeg har på Giertrud sin dåp Giertrud Wittbarn 1749 2 Martinusfar Rangevhærs* 3 Annamor Rangevhærs 4 Thomas fadder Korsøen 5 Lars fadder Korsøen 6 Mons fadder Aaraas 7 Anna Maria fadder Langøen 8 Marie fadder Sævrøen Fødte og døpte ‌ ID:hd00000000776127Side: Løpenr: Stadfestet: År:1749Introdusert: Dåpsdato:3die Søndag i FastenSkannet side: Sogn/kirke:ØstremDåpssted: Melding: Merknader:

Kan noen hjelpe meg å finne en dåp i Lindås, Hordaland, rundt 1750?

20. mai 2019 - 16:25
Dette var interesannt. Mine direkte aner. Lurer derfor på om du har funnet fødsel/dåp til Besse Fuseson, ektemann til Giertrud Witt. Jeg har kun notert at han skal være født ca 1741. https://www.digitalarkivet.no/view/133/pp00000000157664 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000148052 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000095978 Mvh Ivar

Kolbein Annfinnsson, Grane 1600-tallet

20. mai 2019 - 15:32
Er denne også (fremdeles) til salgs via Mosjøen Libris?

Diverse folio snudd opp ned i Pantebok 3B, 1760-1772, Sunnmøre

20. mai 2019 - 15:11
Tusen takk! Og eg fikk oppdage og lære om enno ein nyttig eigenskap med biletevisningssidene til Digitalarkivet. Ikkje verst berre det 😉

Kolbein Annfinnsson, Grane 1600-tallet

20. mai 2019 - 15:11
Boka "Vefsn bygdebok - særbind 2: Utgitt 1973. ISBN 82-990173-1-9 (Svare, Reidar: «Frå gamal tid: tru og tradisjon». Bakke, Arnt: «Folkemusikken i Vefsn») er ei bok eg vil tilrå på det varmaste. Ikkje på grunn av historiske fakta, men fordi Svare gir att folkeminne frå Vefsn. Her gir han m.a. att segna om Ola Råsmann, der det heiter at "Kolbein Anfinnso på Ner-Laksfors hadde vore neoføre mæ Syæ" og vart slått i hel på heimvegen. Sidan Kjell Jacobsen sette etternamnet i parentes, har han kanskje ikkje betre kjelder enn denne segna.

Om Arkivverket Riksarkivet - Regjeringskommisjonen 1807 - 1810 1. kontor/byrå

20. mai 2019 - 14:47
Hei! Fant på en nettside, noe om Arkivverket Riksarkivet EA - 2871 - Regjeringskommisjonen 1807- 1810, 1. kontor/byrå. Står at arkivet er på 10 hyllemeter og omfatter tidsrommet 1807- 1810. Pakkesaker i første kontor: Her finnes bla a. de statistiske oversiktene som regjeringskommisjonen ved brev 21.1.1808 og 9.6.1809 lot samle for å kunne dokumentere Jordbrukets yteevne og beregne landets behov for importvarer. Grunnlagsmaterialet er tabeller over henholdsvis husdyr og for og over kornavl. Begge slags oversikter ble utarbeidet på prestegjeldsnivå, og de førstnevnte består av spesifiserte oppgaver for hver enkel gård. Det er de spesifiserte oppgaver med opplysninger om husdyr, for og kornavl som jeg er interessert i mest. Er dette materialet publisert noen plass, i tilfelle hvor finnes det/hvis ikke det er publisert, hvordan få tilgang til materiale med gårdene som har interesse?

Ekstraskatten av 1762

20. mai 2019 - 14:30
Jon Olsen Bøe 1851 Øier gift 12.10.1881 Christiania Marie Nielsdatter 1854 Bjerke. Har en stor Brothers Keeper base men har ikke sjekket alt der. Er disse noen av dine?

Skoleholder i overgangen 1700-1800

20. mai 2019 - 14:29
Den som forpliktet seg til å være skoleholder i ti år, slapp å gjøre militærtjeneste. Derfor kunne det bli en overvekt av lærere som hadde fysiske handicap. De dugde likevel ikke til soldater. På Modum ble mange flinke ungdommer skoleholdere fra ca 1770. Mest kjent er søskenflokken fra Brekke. I fortellingen om dem står det at til og med en eller to av jentene hadde virket som lærer.

Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

20. mai 2019 - 14:22
Dei bodde i nærheten Av naustdal sogn og fjordane det er hvertfall der slekta kom fra kor langt går kirkebøkene tebake slutte dei på 1700 tallet eller 1600 tallet

Lovende spor etter Anne Olsdatter f.1781, men hvor i Gudbrandsdalen var sogneprest Niels Seiersløv Stephansen

20. mai 2019 - 14:19
Hans Olsen, Alder: 13, Fødselsdato: 1801 (beregnet) - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000222 Familiestilling: Konens Broder Merknader: Haagestad pr. 30.april 1815 (Håkestad) Haagestad østre - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000333 Hans Olsen, Alder: 13, Fødselsdato: 1801 (beregnet) Familiestilling: Tienesteg Merknader: Tilgang pr. 30.april 1815

Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

20. mai 2019 - 13:54
Døypte i Førde prestegjeld 1782-1821 1783 0710 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad 571 Barn Johannes m 572 Far Peder Mallesvig 573 Mor Marte Danielsdtr http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp14321782&gardpostnr=194&personpostnr=573&merk=573#ovre Venstre side https://media.digitalarkivet.no/view/11405/33 ---- Døypte i Førde prestegjeld 1782-1821 1783 0710 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad 571 Barn Johannes m 572 Far Peder Mallesvig 573 Mor Marte Danielsdtr http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp14321782&gardpostnr=194&personpostnr=573&merk=573#ovre ---- Døypte i Førde prestegjeld 1782-1821 1785 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad Fødd dato 1071 Barn Anders m 3108 1072 Far Peder Johansen Mallandsvig 1073 Mor Marthe Danielsdtr http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp14321782&gardpostnr=363&personpostnr=1073&merk=1073#ovre ---- ? 1801-telling for 1432 Førde Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus 83 Nordre Bergenhuus Førde Nøstdal Hellevig Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn 1729 * Peder Johnsen Manden 66 I 1ste egteskab Gaardmand M 1730 Martha Danielsdtr Hans kone 54 I 1ste egteskab K 1731 Daniel Pedersen Deres børn 19 Ugivt M 1732 Johannes Pedersen Deres børn 17 Ugivt M 1733 Anders Pedersen Deres børn 15 Ugivt M 1734 Massi Borgersdtr Tienestetøs 29 Ugivt K 1735 * Truls Olsen Manden 56 I 1ste egteskab Gaardmand M 1736 Martha Olsdtr Hans kone 59 I 1ste egteskab K 1737 Ole Trulsen Deres børn 26 Ugivt M 1738 Birthe Truelsdtr Deres børn 24 Ugivt K 1739 Oline Trulsdtr Deres børn 15 Ugivt K Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 10/30/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag) WebCens © Jan http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18011432&gardpostnr=83&personpostnr=1730&merk=1730#ovre

Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

20. mai 2019 - 13:44
Og hvor i landet bodde disse? Geni er ingen kilde.

Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

20. mai 2019 - 13:39
Hei Eg eg er ute etter å finne anene te min 5 gange Tipp oldefar peder Johannesen Mallasvik født 1736 han var gift med Marta Danielsdotter Mallasvik født 1754 Foreldrene hennes var Daniel Nilson Mallasvik F.? d.1779 og Ane Johannesdatter Rørvik F.1718 D.1783 ----------------- Peder Johannesen Mallasvik og marta Danielsdatter Mallasvik Barn Var Anders Pederson Jonstad F.1785 D.1855 (min 4 gange tipp oldefar ) og det andre barnet het Johannes Pederson Mallasvik F.1783 Lenker https://www.geni.com/people/Peder-Mallasvik/6000000029611304593 https://www.geni.com/people/Marta-Mallasvik/6000000033790137390 https://www.geni.com/people/Anders-Jonstad/6000000028181764961 https://www.geni.com/people/Johannes-Mallasvik/6000000024987136273 Eg har kje noe mer informasjon en dette men mest sannsynligvis heter peder far johannes ,mallasvik Er sikkert et stedsnavn

Sider