Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 21 min siden

Tyding av domstolsbeslut - skilsmisse 1809

4. juni 2020 - 12:36
Får sånn noenlunde tak i hva det dreier seg om: Det er en skilsmissedom etter Giftermålsbalken kapittel 13, paragraf 4. Maria Börjesdotter har "af Ondsko og Motvilja" forlatt sin mann Anders. Ettersom ingen vet hvor hun oppholder seg, har hun blitt etterlyst, men ikke meldt seg innen fastsatt frist etc. 13.4.§. Öfwergifwer och förlöper mannen af ondsko och motwilia sin hustru, och far utrikes i thet upsåt, at ej mera blifwa och bo med henne; hafwe ingen rätt sin lott i boet, eller fasta gods sitt, at råda. Wil hustrun ifrån honom skiljas; tage tå stemning hos Domaren. Wet man ej hwar mannen sig uppehåller; låte Domaren å predikostolarna lysa efter honom öfwer hela Häradet, eller i Staden, om han ther boende warit, så ock i the närmasta soknar ther intil, och förelägge honom natt och åhr. Kommer han ej inom föresattan tid; döme tå Domaren til skilnad, och hafwe mannen förwärkadt hela sin lott i boet. Samma lag ware, ther hustru förlöper mannen.

Nyt om Sorenskriver Gert Heibergs hustru Sophie Christensdtr (1661?- )

4. juni 2020 - 12:16
. a) Jeg forstår ikke helt det som står ifm. gravsten 5) under 'Gravminder' i Taarnby Kirke (s. 299), der navnet til Birgitte Kristensdatter Altewelt (1666-1711) angivelig er inskribert på en gravsten fra 1630 som 'tilhører' Peder Lavritsen Raagaard, død 21. Okt. 1630. Hva kan grunnen være til at Birgittes navn står på denne gravstenen (nr. 5) ? b) Skal man forøvrige oppfatte det slik at under gravsten nr. 33 (fra 1803 ?) ligger begravet to av degnen Jochum Halling (1669-1737) sine barn fra 2. ekteskap (inngått mellom 1711 og 1706) med Margrethe Elizabet With (1688-1754), nemlig Michael (1714-1787) og Birgitte (1722-1802) (oppkalt etter ovennevnte 1. hustru) ? c) Et (eldste ?) barn fra 2. ekteskap, Ole Halling (1716-1622) er nevnt ifm. epitaphet (hvit marmorplate) som omtaler Jochum Halling og hans to hustruer (Birgitte Chr.d. Altewelt, død 1711 og Margrethe Elizabet With, død 1754), i hvilken grav (?) sønnen Ole altså skal ligge. Skal vi oppfatte det slik at Jochum og hans to hustruer også ligger begravet under (?) dette epitaphium ? .

Øllegaard-namnet i indre Sogn - kjenner nokon opphavet til dette namnet?

4. juni 2020 - 12:08
Øllegaard Trane i mi slekt kom nordover via Spjelkavik (flere Øllegaard etterkommere) https://www.geni.com/people/Christen-Trane/300561274950002052?through=310077067900003848

Dødsdatoen Te Andreas Magnusen F.1864 D.1947

4. juni 2020 - 12:02
Takk for opplysningene

To ekteskapsinngåelser

4. juni 2020 - 11:41
Ingeborg Dreyer f.23.11.1884, var først gift med Knut Olaus Malm, gifter seg på nytt i 1898 med lege Wilhelm Bøe i 50-års jubileumsskriftet for studentene i 1888 ( 1938) står det at hans første kone --Ingeborg døde i 1912- så langt har jeg ikke funnet henne i kirkebøkene.Wilhelm Bøe inngår nytt ekteskap 12.04.1913. I protokollen står det tilføyd.. "Brudgommens tidligere ekteskap oppløst vedJustisdept.s bevilling av 31.03.1913.Tyder dette på at hun ikke er død i 1912 likevel ? Mvh. Wenche Iversen

Arbeidsgruppe Bunemann

4. juni 2020 - 10:53
Jomfru Katrine Johanne Mungaard hadde adresse rode 4 nr. 16 da hun døde. Hun hadde skrevet testamente til fordel for søsteren Engel Marie Mungaard https://www.digitalarkivet.no/sk20081111620409 Bagemesterdatter Engel Marie Mungaard hadde adresse rode 4 nr. 16 da hun døde https://www.digitalarkivet.no/sk20081111620516

NO: Ole Mathiassen f.17.7.1828 Gjelsa, Askvoll, g.27.12.1859 Flakstad, d.25.7.1902 Andopen, Flakstad

4. juni 2020 - 10:46
Hadde dette vore ein ordentlig prosess så hadde vel ikkje Ole oppgitt at han var ungkar då han gifte seg i 1859, han hadde vel vore ærlig på at han hadde vore gift og skild? Og så hadde kanskje presten ført inn eit kort notat om dette?

Arbeidsgruppe Bunemann

4. juni 2020 - 9:34
SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06C/L0007a: Skifteprotokoller, 1796-1811, s. 63b-64a Jeg fant skiftet etter mor til Jan Frøchen Mungaard, Elisabeth Tengelmans Enchen Paul Mungards (nr. 58) underskrevet 17. Oct. 1799 https://media.digitalarkivet.no/view/24007/60 Der omtales også Joachim Ludolph som Jochum. Her er skiftet etter Jan Mundgaard (Nr.1), fra 22. Jan 1800 https://www.digitalarkivet.no/sk20081111680066 Skiftet etter hans sønn Bagermester Paul Mungaard (Nr. 9) 1833 https://www.digitalarkivet.no/sk20081111700007 Arvingene var: Joachim Ludolph Mungaard, 41 Aar, fikk 15-23 Halvbroren Johan Mungaard Dekke, fikk 7-71 1/2 Anna Elisabeth Mungaard gift med Christian Martens, fikk 7-71 1/2 Cathrine Johanne, fikk også en søsterpart Engel Marie, fikk også en søsterpart Men i tillegg til hva de arvet, tolker jeg det som om de fikk tilbake midler de hadde lånt broren, sannsynligvis så han kunne sette seg opp som bakermester. Det står noe om en obligasjon på 700 Spesidaler. Skiftet bekrefter at Paul Mungaard sønn avJan Frøchen Mungaard døde uten gjenlevende barn eller ektefelle.

Mari Olsdatter på Røkholt (Røgholt). Skoskatten 1711 Eidsvoll

4. juni 2020 - 9:25
Trolig en kårkone, da.

Mari Olsdatter på Røkholt (Røgholt). Skoskatten 1711 Eidsvoll

4. juni 2020 - 9:21
...Marj Olssdaater Nyder Lifs føde,...

Aage Andersøn Skjong/Weddegiere

4. juni 2020 - 9:01
ja.. vi ser det. Spørsmålet er kva dette "af" inneber, om noko - i motsetnad til der det manglar, t.d. " Anders Peersøn Skiaang"

Mari Olsdatter på Røkholt (Røgholt). Skoskatten 1711 Eidsvoll

4. juni 2020 - 8:40
Kan noen se hva som står etter Mari Olsdatter (på samme linje)? https://media.digitalarkivet.no/view/44845/56

Arbeidsgruppe Bunemann

4. juni 2020 - 8:40
Vi vet jo omtrent når hun døde ut fra avisannonsen jeg viste til, datert 1.mai 1860, Ousen i Sondfjord. Men hvor hun ligger begravet, og hvilken kirkebok det står i, vet jeg ikke. Ousen i Sondfjord er vel Osen i Sunnfjord. Men hvorfor Martens befant seg der, og hvor hans kone var da hun døde, er et interessant spørsmål. Han var baker i Bergen, og jeg har ikke funnet Anna Elisabeth begravet hverken fra Korskirken eller fra Førde, som jeg tror er det nærmeste for Sundfjord? Kan hende det er helt feil - eller at jeg har oversett dødsfallet. Vielsen fant jeg her: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001215180 I følge Stamtavle over slekten Martens i Bergen https://www.nb.no/items/0089c40e3be2512679109aee473033e2?page=23&searchText="Christian Martens" var de barnløse Mannen overlevde henne bare med ca. halvannet års tid. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000690033 Det ble holdt auksjon over boet. https://www.nb.no/items/283dd670879b2b766c8dbc9f72e478c1?page=0&searchText="Christian Martens" I og med at han ble begravet fra Korskriken prøver jeg å lete etter skifte hos byskriveren og byfogden i Bergen, men har foreløpig ikke funnet skiftene etter noen av dem.

Nyt om Sorenskriver Gert Heibergs hustru Sophie Christensdtr (1661?- )

4. juni 2020 - 8:33
Per Nermo, du har jo ganske ret. Er glad for, at du kan tjekke mig. Jochum Halling var født 1668. Jeg husker godt, at jeg undrede mig, men må have glemt at undersøge fødselsåret, som er anført under 'Gravminder' i Tårnby Kirke: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/kob_amt_278-305.pdf I 'Sjællands Stifts Degnehistorie', som jeg også har brugt, er fødselsåret opgivet til 1668. Jochum Halling blev student i 1688. Normalt anser jeg de data, der anføres under 'Gravminder' som næsten lige så præcise som primærkilder. Men her er et godt eksempel på, at disse (selvfølgelig) også kan have fejl. Har ikke fundet mere om Magnus Cornelisens oprindelse - og alder. Graver videre i Jørgen Altewelts og Kirsten Albrethsdatters døtre og deres ægteskaber. Her åbner der sig et utroligt netværk af indflydelsesrige personer.

Tyding av liten tekst i en føderaadskontrakt Øvre Romerike 1830.

4. juni 2020 - 6:43
Jeg har problemer med å tyde teksten under punkt 11, folie 123a, øverst i høyre kolonne. Den starter med "Efter det Revisionsforretningen vedlagte Revers / See No. 19 / skylder " deretter har jeg problemer med en god del av de resterende ordene. Noen som kan hjelpe meg? https://www.digitalarkivet.no/sk10051004130138 Remi

Yrker

4. juni 2020 - 4:11
Takk for hjelpen alle sammen.

Yrker

4. juni 2020 - 4:11
Jeg har ikke hørt om en lukket gruppe, men vil sjekke dette.

Holene slekten i Østfold

4. juni 2020 - 2:53
Ved FT i 1865 var de sagt å bo ved Botnebråten, så det var sikkert de samme bruket eller et nabobruk under samme gård. Sidsel Hansdatter var i følge FS en datter av Hans Johannesen og Dorte Iversdatter, føderådsfolk på Botten i 1865. Jens Hansen var vel deres sønn. 001 Jens Hansen 01 30 Aremark - Husf ug Gaardbruger Selveier 002 Amund Iversen 01 34 Aremark - Logerende g Skomager 003 Karen Hansdatter 01 23 Aremark - hans Kone g - 004 Jens Amundsen 01 2 Aremark - deres Søn ug - 005 Hans Johannesen 01 68 Aremark - - g Føderaadsmand 006 Dorte Iversdatter 01 68 Aremark - hans Kone g Føderaadskone 007 Kristine Pedersdatter 01 68 Aremark - Logerende e -

Kuraas, Røros --> Nordreisa / Skjervøy - Rydding på Geni.com ?

4. juni 2020 - 2:19
Fantastisk jobb du har gjort Wenche. Mange takk 🙂 Først av alt vil eg legge inn denne oppdaterte linken; https://www.geni.com/people/Cathrina-Fräki/6000000001636392331 ...så då vart det Finland og ikkje Røros... Ved FT1801,https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058502000552, hadde Lars og Eva følgande barn heime: -Anna, 7 år -Johannes, 4 år -Erich, 3 år I følge https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034785_00167#?c=&m=&s=&cv=166&xywh=659%2C1505%2C1756%2C971 hadde dei barna - Maria - Cathrina - Eva då dei drog til Norge i 1788. I følge skiftet https://media.digitalarkivet.no/view/25040/199 i 1811, var barna: -Johannes Lars. 11 år -Chatarina Larsd. g.m. Henrik Abrahams. Nordkios -Eva Larsd. g.m. Peder Samuels. Langnæs -Ane Grethe Larsd. 14 år -Lise (?) Larsd. 4 år (usikker på navnet) Eva gifter seg i 1810; https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002510154 Kva skjedde med Maria og Erich som då var død før skiftet vart halde. Og seinare, kva skjedde med Johannes og Lise (?) ?

Aage Andersøn Skjong/Weddegiere

4. juni 2020 - 0:58
Ved trulovinga står det "Aage Andersøn af Skiaang".

Sider