Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 42 min siden

Utydelig tekst i offentlig utskiftning

6. juni 2020 - 16:23
#4 fremdeles (i betydn. vidare) over en liden X Furu

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:22
Ja, det må man si - du verden for en fyr! 😵

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:19
Hans Thorleif hadde tydeligvis et litt fleksibelt syn på sannheten...

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:17
Ja, da var det ikke rart at jeg stusset (se post # 19).

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:16
Jeg er ikke så sikker på at det er rett mann. F. sted Heligoland (Helgoland) ved FT 1911 - https://no.wikipedia.org/wiki/Helgoland F. år 1874 ved død (ca 1875 i FT 1911). Vi bør nok få noen til å gjøre oppslag mht. vielsen i 1908 og dåpen til Valda. Jeg finner henne i enda en index (London, England, Church of England Births and Baptisms, 1813-1917), da med navnet transkribert til Valda Joyce Estelle Howe og foreldre Hans Thorleif William og Mildred Dorothy

Utydelig tekst i offentlig utskiftning

6. juni 2020 - 16:13
#2 Efterat de lovbefalede Former vare iagttagne og Befaring af Aastederne foretaget

Offiserselev året 1900

6. juni 2020 - 16:13
Du må enten komme på lesesalen på Riksarkivet (stengt nå pga koronaen), eller du kan sende en henvendelse til Arkivverket om rullene fra Oscarsborg. Men slike oppslag kan ta tid å få svar på i disse tider, se: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning. Det finnes arkivmateriale fra Kongvinger festning, Kommandantskapet, men heller her er det publisert en fullstendig oversikt over innholdet i arkivet, det vil si en arkivkatalog, på Arkivportalen: https://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-01000001369980?ins=RA. Så jeg ser ikke her om det finnes ruller i dette arkivet. Det ser ut som det finnes materiale fra Vaterholmen i Statsarkivet i Trondheim (SAT). Men om det som er publisert på Arkivportalen er alt som finnes, vet jeg ikke: https://www.arkivportalen.no/search?text=vaterholmen

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:12
Her er det forøvrig en gammel debatt om samme emne, han kalte seg Baron Horne. Ingen tvil om at Egil har funnet rette fyr. Det kan jo da være en ide å kontakte Yngve Nedrebø, han har kanskje fortsatt kontaktinformasjonen til etterkommerne i England?

Gjest K. Skarpåsen og Ole O. Juvik, 16-1700-tallet i Numedal

6. juni 2020 - 16:09
Takker så mye for bidrag. Her er det mye å ta fatt på, så jeg startet med noen av punktene fra innlegg #9. Det er åpent for at Gunhild kan være fra andre steder enn akkurat Nore/Rollag. Sønnen Ole står oppført som å være fra Numedal i primærkilden. Derimot, er det ikke nevnt at hans mor er fra samme område. Vi og sekunderkildene «antar» hun er derifra basert på hennes sønn. Nabodistriktene ligger ikke langt imellom, og kan likegodt være hennes opphavssted. Du resonnerer godt for og imot at Gjest Jørgensson er Per Gjestssons far. Selv om navnet Jørgen ikke er kjent i Pers etterslekt, trenger det nødvendigvis ikke være en avkreftelse. Navnet har muligens ikke «rekket» å komme med i barneflokken i forhold til navneoppkalling, og kan derfor ha «død ut» i slektens senere generasjoner. Vi kan se det samme i Gjuvik-slekten, der kun eldstesønn av Ole, fikk navnet Gjest. Siden har ikke navnet forekommet i slekten eller i Tinn. Et annet eksempel er navnet Sigurd - etter Ølis far. Hun hadde en stor etterslekt, men ingen av hennes etterkommere, som jeg kjenner til, er navngitt Sigurd, og samtidig kan spores til å ha blitt oppkalt etter Sigurd Torbjørnsen. Sigurd er også nevnt som Sjur flere steder i primærkildene. Jeg har antatt at både Gro og Helge kunne være døtre av Ole, men ettersom sjeleregisteret bare oppførte disse, og ikke døtrene Margit og Birgit, åpnet det for at det kunne være en feilinnskrift. Vi vet at de to sistnevnte er døtre av Ole, da vi har bekreftet dåp for disse i kirkebøkene. De to førnevnte derimot er forholdsvis født og døpt før kirkebøkene for Tinn starter. Da Margit og Birgit ikke var oppført i 1730 som del av husstanden, virket det som en sammenblanding. Vi vet Margit og forholdvis Birgit vokste opp, så hvorfor var de ikke innført? Kan Gro og Helge dødd før 1730? Hvis alle fire søstrene levde på samme tid, og vi antar at innføringen er riktig, hvor er da de yngste? Mest sannsynlig, med tanke på omstendighetene, er at navnene har blitt byttet om. Fra dette innlegget, og forgående, ser etter vi etter følgende originalkilder: * «Møestrandens og Deszen Beboeres Beskrivelse i det Aar 1722» av amtmann Berg * «Prestepass» fra Rollag, eller andre i Numedal * Skiftet etter Ole Olsen Gjuvik, datert 1744/45 * Kjøpskontrakt på gården Gjuvik av Ole Olsen Ser vi av den kjente navnerekken til Ole, som inkluderer begge ekteskap, har vi følgende: Helge (ca. 1714), Gro (ca. 1716), Birgit (1718), Margit, (1720), Åsne, (1721), Gjest (1724), Herman (1730), Gunhild (1732), Guro* (ca. 1737), Halvor (ca. 1743). Det var også en datter Dise*, som er oppgitt gift med Jon Gunnarsson Juvland i «Vinje og Rauland. 1» : https://www.nb.no/items/1d8fd85795a4b99e22b2b53ab0fbf6ff?page=449&searchText="dise gjuvik"~19 . *Guro er oppgitt som datter i «Vinje og Rauland. 4»: https://www.nb.no/items/df2ad1d51db26c16fef8ca30718460e1?page=297&searchText="gjuvik guro"~19 Når døde Oles første kone Anne Andersdatter, og hans andre kone Øli Sigurdsdatter. Når døde hans barn som ikke ser ut til å ha vokst opp? Ekskludert Åsne og Gjest. Vi kan anta at Ole selv, og hans mor døde i den perioden kirkebøkene i Tinn ikke lenger dekker. Må lure på hva som skjedde med kirkebøkene for denne perioden. Av barn kan vi se at ingen er oppkalt etter Ole Juviks far, Ole. Hans mor er ikke kalt etter før barn nr. åtte, Gunhild. Bare barn nr. 3 er oppkalt etter Annes foreldre, Birgit. Hennes far, Andres er ikke oppkalt, og ikke Ølis foreldre Sigurd og Kari. Derimot er de oppkalt i Ølis neste ekteskap med Søren Vågen, senere på Gjuvik. Hvis vi antar at «oppkallingsloven av navn» var streng, hvorfor denne rekkefølgen? Hvor kommer navnene Helge, Gro, Margit, Åsne, Gjest, (Guro), Halvor, og (Dise) fra? Kan en datter Gunhild være født tidligere? At mor til barnefaren ikke blir oppkalt først etter syvende barn og fem døtre, og inn ekteskap nr. to er merkverdig. Teorien om at «Ola Olson» på Bergstugu som nevnt i «Hjartdalsoga bind I – Tuddal» kunne være Ole Olsen før han kom til Gjuvik, er «løst basert» på at han senere fikk en del i gården. Ser vi bort fra denne oplysningen, tror jeg det ikke er sterke indisier på at de var den samme person.

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:07
Da er det nok lite tvil om at Egil sin er den rette, den Hans Mogensen i New Orleans som jeg nevnte er nok et blindspor.

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:03
Denne Valda var reg. f. i Wandsworth. I FT 1911 er jeg ganske sikker på at dette er henne. England and Wales Census, 1911 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XWL7-WKV Name: Valda Horne Event Type: Census Event Date: 1911 Event Place: Fulham, London, England, United Kingdom County: London Parish: Fulham Sub-District: North East Fulham Sub-District Number: 4 District Number: 3 Enumeration District: 12 Registration District: Fulham Gender: Female Age: 0 Number in Family: 4 Birth Year (Estimated): 1911 Birthplace: London Tooting, London Relationship to Head of Household: Daughter Schedule Type: 73 Page Number: 1 Registration Number: RG14 Piece/Folio: 151 Affiliate Record Identifier: GBC/1911/RG14/00315/0151/4 Household Role Sex Age Birthplace William Horne Head M 36 Heligoland Resident Dorothy Horne Wife F 21 London West Green, London Thelma Horne Daughter F 1 Windsor, Berkshire Valda Horne Daughter F 0 London Tooting, London F. stedet oppgitt til Tooting - Tooting is a district of South London, England, forming part of the London Borough of Wandsworth and partly in the London Borough of Merton - https://en.wikipedia.org/wiki/Tooting - https://en.wikipedia.org/wiki/London_Borough_of_Wandsworth Faren, William Horne har f. sted oppgitt som Heligoland England and Wales Census, 1911 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XWL7-WKF Name: William Horne Event Type: Census Event Date: 1911 Event Place: Fulham, London, England, United Kingdom County: London Parish: Fulham Sub-District: North East Fulham Sub-District Number: 4 District Number: 3 Enumeration District: 12 Registration District: Fulham Gender: Male Age: 36 Marital Status: Married Marital Status (Original): MARRIED Occupation: ARMY CPT OF HORSE LND LIFE GUARDS Number in Family: 4 Birth Year (Estimated): 1875 Birthplace: Heligoland Resident Relationship to Head of Household: Head Schedule Type: 73 Page Number: 1 Registration Number: RG14 Piece/Folio: 151 Affiliate Record Identifier: GBC/1911/RG14/00315/0151/1 Household Role Sex Age Birthplace William Horne Head M 36 Heligoland Resident Dorothy Horne Wife F 21 London West Green, London Thelma Horne Daughter F 1 Windsor, Berkshire Valda Horne Daughter F 0 London Tooting, London Denne William Horne dukker så opp i en vielse i Wandsworth i 1908 opp med navnet; Hans Thorleif W M B Horne. England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:2DFR-63W Name: Hans Thorleif W M B Horne Event Type: Marriage Event Place: Wandsworth, London, England Registration District: Wandsworth County: London Registration Quarter: Oct-Nov-Dec Registration Year: 1908 Volume: 1D Page: 1104 Affiliate Line Number: 238 Possible Spouse: Dorothy Florence M Morley I denne indexen; London, England, Church of England Marriages and Banns, 1754-1932 dukker dette navnet opp; Hans Thorleir William Mogenson Herne - kanskje noe med tilgang kan gjøre oppslag? Denne karen døde i 1971. F. dato og år oppgitt til 16. juni 1874. England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVCY-J5YM Name: Hans Thorleif W M Horne Event Type: Death Registration Quarter: Jan-Feb-Mar Registration Year: 1971 Registration District: Worthing County: Sussex Event Place: Worthing, Sussex, England Birth Date (available after June quarter 1969): 16 Jun 1874 Volume: 5H Page: 2258 Affiliate Line Number: 58

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 16:01
Dette kan muligens være Hans Thorleif i et senere ekteskap, selv om han da er mye eldre enn sin kone. Hans Mogensen ble gift 1922 i Sculcoates, Yorkshire https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVZL-SKMW?treeref=G75L-6KD Her er Edith Thompson Mogensen sin obit i New Orleans den 22 Jan 1985 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q5MX-CX3L Nå er jo ikke Hans Mogensen et sjeldent navn, men det kan jo være verdt å følge opp.

Nåla i høystakken - leiting både i Norge - Migrasjon og i Amerika

6. juni 2020 - 15:44
Da har vi funnet Alf sin grav ved Fairbault State Hospial Cemetary West . https://nb.billiongraves.international/grave/Alfred-Evanson/10854398 Han ble først gravlagt med kun et nummer ; Nr. 10 . Senere er det en organisasjon som har prøvd å restaurere gravplassene med navn og fødsels og dødsdata . Disse dødsdata må være hentet ut fra gamle arkiver som inneholder journaler / pasientjournaler ved den nedlagte instutisjonen . Vi har også funnet Alf sin bror Harold sin grav ved Fairbault State Hospital Cementary East https://www.findagrave.com/memorial/86579295/harold-evenson her er det muligens ingen markør , men bare et nummer . Det var ikke bilde fra graven til Harold på FAG . Når det gjelder den tredje gutten ; Einar ( Einer ) oppgitt født den 15 desember 1912 , så er det oppgitt at Einar døde den 11 oktober 1923 i Minnesota , og han også havnet nok på Fairbault State School . I skiftet etter guttene's far Christian Evensen så nevnes Einar og Harold , men sønnen Alf skulle ha 2/3 av eiendommer og verdier mens moren Helene Evensen ( Steen ) skulle kun ha 1/3 . Alle de tre guttene ble plasert på Faribault State School and Hospital, Faribault, Minnesota , som er et statssykehus , med fullt overlegg av sin mor etter farens død. De to guttene Alf og Harold vet vi døde der , henholdsvis i 1923 og 1931 . Einar sin død er kun oppgitt til Minnesota . I begynnelsen var det et statssykehus for blinde , døve , stumme og idioter . Denne gravplassen som heter Fairbault Cementary ble igjenfunnet for noen år siden på tomten til det gamle sykehuset . Med de tre sønnene sine ute av veien hadde Helene muligheten for å kunne gå videre ! Som tidligere nevnt vet man ikke hva som skjedde videre med deres mor . Skiftepapirer etter hennes foreldre som døde i Norge er herved bestilt , men ikke motatt ennå . Æ får nesten frysninger på ryggen av dette ! Fy fader for ei tragisk historie ...... Video fra ruinene av Fairbault instuisjonen At the cemetery of a former Minnesota mental hospital, hundreds of patients were buried in nameless graves marked only with numbers. But disability rights groups and family members are working to identify the graves and give these forgotten dead a respect and dignity they did not receive in life. Also known as Faribault Regional Center West Cemetery. Before it was a prison cemetery, it was one of several State Hospital cemeteries in the area. 13,000 died at state hospitals and were buried with a number. Now, the graves are getting names. Between 1866 and 1997, more than 13,000 Minnesotans died in the state’s 11 mental hospitals and were buried in graves marked only with a number — if they were marked at all. As the institutions closed, the cemeteries with their sad rows of numbered graves remained in Faribault .

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 15:41
Helt ok. Ja, det er ikke så lett. Bruk gjerne adressebøker, FT, dødsannonser osv. for å finne adresser og deretter hvilken menighet adressene tilhører. https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegjeld-og-sogn/sogn-og-menigheter-i-oslo https://oa.disnorge.no/samlagsafstemningen-i-kristiania-1899

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 15:32
A Til ditt innlegg. Jeg er selvsagt helt enig vedr presisjon, men oppgav alt jeg da visste om Hans Thorleif Mogensen. Oslo (Kristiania) sine kirkebøker synes jeg er vanskelige å finne fram i pga av de mange menigheter. (Som eksempel: Ytterligere en fetter til mor, Trygve Enger, ble født 15.4.1912 mens foreldrene bodde på Ljan. Ljan kirke var da ikke bygd, og jeg har lett forgjeves etter dåpen hans i kirkeboka for den mest sannsynlige menighet, som jeg tror er Nordstrand.) B. Viktigere: Og jeg tror med nær 100% sikkerhet at du har funnet den rette Valda. Faren må være Thorleif Mogensen, som har vendt tilbake i live fra Sør-Afrika og giftet seg. Som nevnt i annonsen ovenfor hadde ekteparet 4 barn: Johanna (senere gift Enger, død i Oslo 1957), Eivind (død 1896), Thorleif (trolig død i England, etter 1910) og Emma (gift Dujardin og død 1935)

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 15:30
Et annet godt råd, gjør gjerne oppslag i DFP mht. opplysninger om barn. Andreas Marinius Mogensen døde 20. mai 1818. DFP Nr. 672 - Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll nr. C 9 (1917-1919), Dødsfallsprotokollside, Side 122, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090515350952 Såvidt jeg kan tyde så etterlater han 3 arvinger, 1 i Indien? (Hans Thorleif), 1 i Frankr. (Emma Kristine) og datteren fru Johanne Enger (som anmeldte dødsfallet).

Erling Johannes Johansen, Stallogargo, Kvalsund

6. juni 2020 - 15:22
Jeg har nå mottatt navnebevillingen for Oscar Larsen, opprinnelig fra Mjøndalen i Nedre Eiker, og har dermed delt opp artikkelen Laheim-slekter i Slektshistoriewiki i to nye artikler. DTH

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 15:17
Død 24. juni 1881, Nr. 29 - Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1880-1901), Døde og begravede 1881, Side 26, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060901040126 DFP Nr. 1259 - Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll nr. A 11 (1880-1882), Dødsfallsprotokollside, Side 79, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081222310084 Aftenposten, Oslo, 25.06.1881 - https://www.nb.no/items/3c76718908e89bcaaeb4f93131fe0db8?page=1&searchText="født Fick"

skiøderie - en hverdagsbeskrivelse i rettsak Helgeland 1724

6. juni 2020 - 15:16
Jeg leser det som "skiøtterie". Se på første linje i samme vitneforklaring på hvordan tt er skrevet med den samme løkken i ordene Rætten og deette. Med skiøtteri forstår jeg det som skytteri, altså jakt.

Emma C. Mogensen - hvor ble det av henne?

6. juni 2020 - 15:12
Født 21. mars 1881, døpt 16. juli s.å., Nr. 51 - Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1895), Fødte og døpte 1881, Side 12, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060901030247

Sider