Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 37 min siden

Opphav til Jon Andersen, Ytteren i Rana (ca. 1674-1730)

26. oktober 2020 - 10:50
Her er forresten Jons skifte 1731: https://media.digitalarkivet.no/view/24838/273

Opphav til Jon Andersen, Ytteren i Rana (ca. 1674-1730)

26. oktober 2020 - 10:49
Jeg søker opphavet til Jon Andersen som var bruker på Ytteren (Ytterheia) på begynnelsen av 1700-tallet. Han var gift med Kristense/Christenze Jonasdatter Budde, og vi kan lese om familien i gardshistorien til Mo Prestegjeld: https://www.nb.no/items/100df96774041fca43f730e59198309e?page=449&searchText="jon anderssa" Jon ble gravfestet i august 1730, 56 år gammel: https://media.digitalarkivet.no/view/16554/20 Han var altså født rundt 1674, men jeg sliter med å finne en sikker kandidat i 1701: https://www.digitalarkivet.no/search/64/38463?fornavn=jo*&etternavn=an*&stilling_stand=&kjonn=&rolle=&alder=&oppholdssted=&gard=&konstruert_adresse=&sokn=&prgjeld=&skipreide=ra*&fodestad=&fogderi=&merknader= Gardshistorien sier han er fra Selfors, men om han er den Jon Andersen som er oppført der: https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000661429 ville han være søskenbarn til sin kone, da mora Berit Jonsdatter etter alt å dømme var søster av Kristenses mor Maren Jonsdatter. I et skifte fra Ånes 1713, er sønnen Jon Andersen på Ytteren. https://media.digitalarkivet.no/view/24834/58. Jeg tenkte derfor dette var rett fram. Men i 1713 er det to Jon Andersen-er på Ytteren. Også Jon Andersen den unge var bruker på Stranda på Ytteren: https://www.nb.no/items/100df96774041fca43f730e59198309e?page=445&searchText="jon anderssa" Så hvem av dem var fra Ånes? Og hvor var den andre fra? Tar gledelig i mot tips, hint og råd!

Ektepakt for Olaus Lockert i Vesterålen

26. oktober 2020 - 10:10
Fantastisk! Vil det være mulig å finne noe om da ekteskapet ble oppløst? Hildur giftet seg på nytt i 1926 og fikk et barn da med ny mann. Eli

Kor finn ein dei ulike rettsprotokollane

26. oktober 2020 - 10:03
Flott- Tusen takk for svar

Krigsmerkevesenet

26. oktober 2020 - 9:50
Takk for hjelpen. Einar

Ektepakt for Olaus Lockert i Vesterålen

26. oktober 2020 - 9:24
S. 16-17: SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca/L0033: Pantebok nr. Ø, 1916-1917, s. 16-17 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080123640568

Marthe Povelsdatter f 1776 i Stange

26. oktober 2020 - 9:16
1801-tellingen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058237001756

Marthe Povelsdatter f 1776 i Stange

26. oktober 2020 - 9:03
Jeg fant en annen brikke i puslespillet, men jeg vet ikke om den er riktig. Vi har to faddere som heter Mette Poulsdatter og Peder Poulsen. Jeg har funnet - kanskje disse to - i Romedalboka no. 3 s. 325. https://www.nb.no/items/041deddbb47fa7d7c3f22a2e9a70b121?page=327&searchText=romedalboka Disse to er barna til Poul Pedersen og Marthe Dyresdatter. Men...de har visst ingen søster som heter Marthe, så jeg ikke hvor forbindelsen kan ligge.

Problem i Avansert personsøk

26. oktober 2020 - 9:01
Jeg har undersøkt litt, og det er ett eller annet som går helt feil i søk der man kombinerer ulike kategorier av kilder. Det spiller egentlig ikke noen rolle hva du skriver under personalia, det er kombinasjonen av folketellinger og kirkebøker som ikke går tydeligvis. Jeg har prøvd med litt ulike kombinasjoner, og noen går, mens andre går ikke. Feilen er meldt videre hos oss. Søket kan eventuelt gjøres slik, der kildeperiode er brukt i steden for kategorier: https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?disable_wordforms=1&from=1875&to=1920&firstname=oskar|oscar&lastname=&birth_year_from=1877&birth_year_to=1877&birth_date=12-19&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=

Krigsmerkevesenet

26. oktober 2020 - 8:48
Man kan få enkelte treff på Arkivportalen for Krigsmerkevesenet – men der ser ikke ut til å være ikke noe eget arkiv for dette: https://www.arkivportalen.no/search?repository=RA&text=Krigsmerke I denne boka finner du kildehenvisning til diverse kilder på Riksarkivet om krigsmerkevesenet: https://www.nb.no/items/8b5a79a2719173a163f44ee3b21c627d?page=115&searchText=krigsmerkevesenet Det ser altså ut til å være Riksarkivet som sitter på dette materialet, du kan dra direkte på lesesalsbesøk: https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/riksarkivet-og-statsarkivet-i-oslo Eller du kan kontakte dem først for nærmere veiledning via skjema: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning/andre-henvendelser#!/form/0

TOLKNING AV DNA TREFF

26. oktober 2020 - 8:37
Takk for svaret Sigmund! Jeg har også funnet tre personer som hadde det samme segmentet "et triangulert segment" på kromosom 6, men ved nærmere gjennomgang kom jeg til at de hørte til min fars slekt. Det er nok flere som har det samme segmentet "kromosom 6", men det er en del og noen jeg har sett på har ikke slektstre. Personen jeg har samme segment med hadde både mine tipp tipp oldeforeldre fra Olden og tipp oldeforeldre fra Askøy. Begge er i slektslinjen fra min mor. Jeg har forsøkt å skille linjen til personen ved å gå inn på hennes oldeforeldre som har aner mot Olden og Askøy. Hun har slektstre. Spørsmålet var om jeg fikk DNA treff mot Olden eller Askøy. Dette gjorde jeg ved å søke på slektstrær på Myheritage, og deretter søke på alle navnene til personene som hadde slektstrær, for kanskje på den måten klare å skille mine forfedre fra Olden og Askøy med flere DNA treff Jeg fikk ingen DNA treff mot slektslinjen på Askøy, og kun kun ett treff DNA treff på slektslinjen fra slekten fra Olden, men nå på kromosom 15. Jeg tror vel nå selv at det vil være umulig å finne ut om mitt DNA treff mot personen (og hun hadde også en datter som også hadde kromosom 6) kommer fra slektslinjen på Askøy eller Olden.

Oscar og Karen Thorstad, Lier

26. oktober 2020 - 8:23
Til Amerika??? https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000646548

Otto Nicolay Sperling (ca 1719-1793) - mor: Marthe Dorothea Leegaard - far: ?

26. oktober 2020 - 8:23
Takket være Erlend, Grete og nå også Ola Teige, vet vi "alt" om Ehrenreich Sperlings danske tjeneste. Grete var innepå at det "luktet" Tyskland av Ehrenreicht, så jeg drar fram igjen en link fra tidligere: http://von-sperling.net/docs/genealogie/uradelsperling.html Jeg har prøvd å grave litt mer rundt Ehrenreich, men det er ikke stort å finne: https://books.google.no/books?id=SfFKROdkcogC&pg=PA1837&lpg=PA1837&dq=ehrenreich%2Bsperling%2Bmecklenburg&source=bl&ots=d9vgDlqLcY&sig=ACfU3U1En6UccpfM8Zrp5U5mvsHse_AWzQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjA79ShyNDsAhUnxosKHWw8ChIQ6AEwAHoECAoQAg#v=onepage&q=ehrenreich%2Bsperling%2Bmecklenburg&f=false https://books.google.no/books?id=gt5DAAAAcAAJ&pg=PA552&lpg=PA552&dq=ehrenreich+sperling&source=bl&ots=ybX-kXPc6R&sig=ACfU3U3DInWUXnvcCFz6O4j7ygYc88Ol3w&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi8yJvUjdHsAhXBHXcKHWiMCqM4HhDoATAIegQIARAC#v=onepage&q=ehrenreich sperling&f=false Fant en fotnote i et dansk tidsskrift: (klarer ikke å laste ned link) 2) Nachrichten von der Familie v. Koss, 73. Preen erhvervede med hende Godset Wichmansdorf, som han 1727 solgte til Major Ehrenreich Heinrich Sperling. Hendes Test. i Ref. Sager 1736, 2. 4. 1738 optræde Frederik Lorenz og Carl Ulrik v. Biilow som Arvinger etter Oberstinde Preen (Acta A. 7720 Statsark. Slesvig). Ut fra dette ser vi at godsene Schlagsdorf (Sclagstorff) og Wichmansdorf kom i Ehrenreich Sperlings eie. Tysk Wikipedia forteller at begge disse godsene ligger i Mechlenburg, og tilhørte adelsslekten Sperling. https://de.wikipedia.org/wiki/Sperling_(Adelsgeschlecht) Var Ehrenreich Sperling som i 1714 ble innvilget pensjon på 150 rdl årlig ("avskjed med Majors karakter") identisk med den Major Ehrenreich Hinrich Sperling som i 1729 var gift med Sophia von Warnstädt? For øvrig har jeg glemt at Ovenstad sier at Otto Nicolay var født i Norge, noe Erlend Mæhlum bemerket allerede i 2011. Her i en primærkilde: https://www.digitalarkivet.no/ru20111021661042 Huffamei, skal denne "faderløse" løytnanten fra Rakkestad være like vanskelig i 2020 som i 2011 og tidligere? mvh jan w

Oscar og Karen Thorstad, Lier

26. oktober 2020 - 8:05
Anna født 17.06.1878 Buskerud fylke, Frogner, Tranby, Sylling i Lier, Ministerialbok nr. I 14 (1875-1882), Fødte og døpte 1878, Side 62 https://media.digitalarkivet.no/view/5886/65 Anna med familien i f.t. 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052792003091 Konfirmasjonen i 1892: Buskerud fylke, Frogner i Lier, Ministerialbok nr. I 15 (1883-1894), Konfirmerte 1892, Side 249 https://media.digitalarkivet.no/view/3972/244

Når døydde Kirsten Andrine Olsdotter (Bjørneby) Bredesen på Ramsøya i Brandval? Født 1800, Åsnes, død etter 1863?

26. oktober 2020 - 8:03
Nyttig å sjekke panteboka Grethe. Eg les panteboka i 1860 som levde Kirsten da: SAH, Solør tingrett, H/Hb/Hba/L0026: Pantebok nr. 26, 1858-1861, s. 438 (innførsel nr 36) Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070419321402 (... panteobligation for 2000 Spd fra Undertegnede Enkemadame Kirsten Bredesen Ramsøien ...) Og som sagt eg les som sagt panteboka frå 1863 som at Kirsten er død da? Hedmark fylke, Solør, Pantebok nr. 28 (1862-1865), Pantebokside, Side 114, (innførsel nr. 74)https://media.digitalarkivet.no/view/13502/114

Hva er et arkiv?

26. oktober 2020 - 7:34
Vi ber alle brukere om å ha både for- og etternavn med i visningsnavnet sitt. Bruksanvisning for hvordan forandre visningsnavn: https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name Arkivverket består av 8 statsarkiv (Oslo, Bergen, Kristiansand, Kongsberg, Hamar, Stavanger, Trondheim, Tromsø), Samisk arkiv, Riksarkivet og Helsearkivet. Vi tar i hovedsak vare på statlig arkivmateriale. Statsarkivet i Kristiansand har Agder fylke som sitt ansvarsområde og har arkivmateriale som dekker dette fylket. Om du vil gå på lesesalsbesøk finner du dem her: https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-kristiansand Oppbygging av Arkivverket: https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/organisasjonsstruktur Om du søker etter noe bestemt arkivmateriale, så kan du bruke Arkivportalen, det er en publiseringstjeneste for kataloger (oversikt over innhold) som blir brukt av både Arkivverket, kommunale arkiv, museer og andre. Du kan lese mer om Arkivverket her: https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket Jeg veit ikke om der er et eget arkiv for lærersambandet 1942. Men om du søker i Arkivportalen på lærersambandet får du treff i ulike arkiv, både i og utenfor Arkivverket: https://www.arkivportalen.no/search?text=lærersambandet

Ektepakt for Olaus Lockert i Vesterålen

26. oktober 2020 - 7:33
Du finn den kanskje ved å bla i den nederste her som begynner i februar 1916 https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=1916&to=1916&format=all&archive_key=&st[]=PBOK&m[]=1869

Folketellingen 1845 - navnelister

26. oktober 2020 - 7:06
Det er kun unntaksvis at folketeljingar 1815-1855 inneheldt namn på personar. (Du finn den numeriske folketeljinga 1845 for Skjerstad her: https://www.digitalarkivet.no/ft20140426014433 ) Eg kan ikkje sjå at der er bevart nominell folketeljing (dvs med namn) frå Skjerstad i 1845. («Folk og fant, navnelister i folketellingsmaterialet 1815-1855» https://www.nb.no/items/b2d52ded7b195889f050cea02e587583?page=39&searchText= ) Men blant dei nominelle folketeljingane er der ei frå Skjerstad i 1835, om det kan hjelpe: https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc[]=ft&m[]=1842 Samane skal finnast i dei vanlege tellingane. (Men ein heldt eigne tellingar for dei reisande (tater/fant.)

Marthe Povelsdatter f 1776 i Stange

26. oktober 2020 - 4:33
Hei Grethe, takk skal du ha! Jeg har sett på søsknene til Niels Olsen tidligere, men ikke vaert oppmerksom på at det er tre barn døpt i Nes/Ringsaker. Som du sier, passer de jo inn i mellom Pernille og Johanne som var døpt i Stange. Johane d.e. døpt i Nes ble bare en dag gammel, så det passer jo også det var en 'ny' Johane d.y. døpt i Stange tre år senere. Det var jo vanlig at en 'ny' med samme navn ble døpt etter at det første barnet døde. Men om de flyttet på seg til Ringsaker/Nes vet jeg ikke helt. Skal se på det. Når det gjelder om Peder Poulsen kan vaere bror til Marthe, tror jeg ikke det. Jeg har funnet 3 barn til Povel Hansen og Marthe Knudsdatter Hushagen: Kari f. 1768, Halvor f. 1772 og Marthe f. 1776. Ingen Peder. Og jeg har funnet barna til Povel Pedersen og Else Madsdatter til å vaere: Berte f. 1758, Pernille d.e. 1761, Kari f. 1763, Pernille d.y. 1766, Mads f. 1768, Mari f. 1770 og Peder + Marthe f. 1776 som var tvillinger. Denne Peder Povelsen døde etter bare en dag, så det kan ikke vaere ham. Vi ser at navnene Pernille, Kari og Mari/Maria går igjen hos Peder Poulsen + Niels Olsen. Kun Kari går igjen hos Peder Hansen + Niels Olsen. Men Peder Hansen hadde jo færre barn. Navnlikheten kan kanskje peke mot Peder Poulsen. Håper vi kan finne ut av det 🙂

Hvem Thore Gundersdatter ble gift 1810 med Peder Jo/ensen? fra S-Odal?

26. oktober 2020 - 2:45
Så var det Gunder Nielssen Ous vestre: Så jeg hadde lagt inn feil lenke til FT 1801 så her er forhåpentligvis den riktige. Pers.nr. 17 www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058239000462 I BB står det at han og kona Anne Olsdt. fikk følgende barn: Nils 1779 på Leirrud, Ole 1785 på Iler, Anders 1788, Mari 1791, TORE 1792, KARI 1793, EMBRET 1794, Gunder 1798 og Kristoffer 1800. Grunnen for uthevelsen av 3 barn er fordi Gunder Sørensen Ous østre også står oppført med akkurat de samme barna. Et sammentreff er OK, men ikke 3. Så da er det bare kirkeboka som vet. Sjekket døpte 1791 - 1796. 3. s. e. 3 konger 1791 Opstad Gunder Nielsen Ousstuens D Mari. 3. s. e. 3 konger 1792 Ullern Gunder Østre Ous D TORE. 4. adv. 1793 Strøm Gunder Østre Ous D KARI 16. a. e. trinit. 1794 Ullern Gunder Ous eies S EMBRET. (intro Gunder v.Ous stuen) 1. påskedg. 1796 Strøm Gunder Ous hj.døpte tvillinger Gunder og Ingeri. (Intro. Kristi Himmelfartsdg. 1796 Strøm,Gunder Ø. Ous hustru) 16. apr. 1796 Strøm begr. Gunder Gundersen Ø. Ous, 17 dg. gl. 7. s. e. trinit. 1796 begr. Gunder Ø. Ous D. Ingeri 14 uker gl. GUNDER NILSEN VESTRE OUS fikk ingen døtre som het TORE eller KARI. GUNDER SØRENSEN Ø. OUS fikk ingen sønn som het EMBRET. Em. Tosten Gundersen ble gift 1816 med Tore Gundersdatter som var 25 år i 1816. Det må vel da bli datteren til Gunder Sørensen Ø. Ous. Da kan jeg ikke tro noe annet enn at Peder Jonsen ble gift 1810 med datteren til Gunder Monsen Saugnes. Men, hvorfor er hun ikke nevnt i skiftet etter faren i 1806? Huff dette ble også et langt innlegg, og få som orker å lese.

Sider