Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 49 min siden

Noen vanskelige setninger

20. september 2020 - 12:55
Et alternativt forslag - med noe ulikhet. af nærværende Gaard gl. Matr No 45, gjorte Bud 700 Spd naadigst opproberet men da de hver har det Halve her kjøbt bemelte Part og ei kan erholde Skjøter derpaa _____ samme er deelt i 2de lige Dele med en formenelig Deelingsforretning saa er det paa Grund heraf at de have været nærværende Forretning begjærende, hvorfor de videre An- mærkede at Eiendommens Grænser mod Nabogaarden ere uomtvistelige

Emigranter over Trøndelag

20. september 2020 - 12:27
Når jeg går inn på emigranter og prøver å velge de som reiste fra Trondheim er det ikke lenger noe valg for det: Hvis jeg ikke velger geografi så kommer de helt på slutten, men det blir temmelig mange å lete gjennom, når jeg kun ønsker å se på de som reiste fra Trondheim. Er det noe jeg gjør feil eller er Trøndelasg uteblitt i den geografiske oversikten? Det er denne siden jeg går inn på. https://www.digitalarkivet.no/search/3 Det ser slik ut Geografi Østlandet Sørlandet Vestlandet

Liklihood of moving - Skirset farm, Nes

20. september 2020 - 12:23
I suspect that Hans Jacob Andersen born 1833 to husmann Anders Hansen Brandstorp and Birthe Iversdatter is a more likely candidate to be moving around a lot: https://media.digitalarkivet.no/view/533/7 he’s at Finholt eie for his confirmation in 1848: https://media.digitalarkivet.no/view/534/173 I haven’t looked for him after that, so there might be entries saying that he’s not a good candidate for being i Skedsmo in 1859. He’s briefly mentioned in the bygdebok here: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102008038?page=280&searchText=«Hans jakob» He might have had an older sister Birthe Marie who was born before their parents marriage: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013025638

Jakob Mikkelsen og Mallena Larsdatter Dolstadsjøen i Vefsn 1700-tallet

20. september 2020 - 12:21
?? Nordland fylke, Helgeland, Skiftekort (1686-1746), Skifteprotokollside, Side 3973 https://media.digitalarkivet.no/view/77805/3973 Permanent bildelenke:

Liklihood of moving - Skirset farm, Nes

20. september 2020 - 12:19

Noen vanskelige setninger

20. september 2020 - 12:12
1 Resolution af 13de Marts sidstleden er det af dem paa ¼ Part eller 13 ¾ lispund (L + pundtegn) og 9 bismermerker (B + marktegn)* Smør 2 af overnævnde Gaard gl. Matr No 45, gjorte Bud 700 Spd naadigst bleven approberet 3 men da de hver har det Halve her kjøbt bemelde Part og ei kan erholde Skjøder derpaa 4 … er deelt i 2de lige Dele ved en forenelig Deelingsforretning … … det paa 5 Grund heraf at de have været naaværende Forretning begjærende hvorfor de … be- 6 merkede at Eiendommens Grændser mod Nabogaarden ere uomtvistelige. Efterat Laug- 7 rettet var indskjerpet dets Eed og den Pligt at handle redeligen og upartisk ved denne For- 8 retning, blev Eiendommen med dens Tilliggelser begrandsket og besigtiget og af Laug- 9 rettet Deelt i 2de lige Dele. Til den første eller nordre Deel henlegges a Kjonejordet der 10 rundtom er indhegnet, og begrendses i Nord og Øst af Enken Marthe Halvorsdatters brugen- 11 de Plads af ovennvænte Gaard mod Vest af Gaardens samtlige Huuse og mod Syd af Enge- Tilleggskommentar: eg tok visst med for mange linjer.. 🙂 *om lispund og bismermerker, her:

Birth record vs Census

20. september 2020 - 11:59
Niels 1800, Nella 1802 and Johana Maria 1805 - mother Dordi Jonsdatter

Liklihood of moving - Skirset farm, Nes

20. september 2020 - 11:55
Here’s the section on your candidate from the Nes bygdebok: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102008038?page=433&searchText=«Hans jakob» It says that he got the deed (kongsskjøte) to the farm Skirseth Søndre already in 1858. The birth of Henrik Marius in 1859 claims that his father is working at Vaaler eie in Skedsmo «at the time». So it doesn’t add up 100%, though not completely impossible I guess.

Maskeradeball

20. september 2020 - 11:51
Tusen takk! Det var til stor hjelp. Resten av historien kommer på oslohistorie.no i morgen . 🙂

Tyding av yrke 1791

20. september 2020 - 11:46
Takk!

Maskeradeball

20. september 2020 - 11:43
Jeg leser det slik: .. enkelte trængende.. .. Frihed til i Julehøitiden.. ..den derved erhvervede Fortjeneste at ... Mvh Sølvi

Maskeradeball

20. september 2020 - 11:39
Jeg sliter litt med å tyde noen ord i denne søknaden fra 1837 til politimester Richter i Christiania. Noen som kan ta en titt slik at jeg kan sitere setningen fullt ut? - Som mig bekjendt tillader deres Velbaarenhed .... trængende Borgere og Borgerinder ... til i Julehøitiden at afholde Maskeradeballer for med den ... ... ... Fortjeneste at lindre noget i disses fattige Kaar.

Digitalisering av 1870-folketellingen?

20. september 2020 - 10:31
FT1870 omfattet alle kjøpsteder og ladesteder pr. 1870, men noe av materialet er gått tapt i ettertid. Således mangler Hølen, Hamar, Åsgårdstrand, Kragerø, Stathelle, Farsund, Sandnes, Stavanger, Hammerfest, Vardø og Vadsø.

Hvor i Oslo og eksakt når ble mor og far viet (1948-1952) ?

20. september 2020 - 10:06
Du kan jo starte med å søke i Norsk Lysingsblad på NB.no, da vil du se hvilken kirke det er snakk om, ev. byfogden. Søk på din fars navn med anførselstegn etternavn, fornavn Så kan du gå over til lysningsprotokoll og ev. vigselsprotokoll på Digitalarkivet etterpå. DTH

Tyding av yrke 1791

20. september 2020 - 9:33
Gulbrand Tambur?

Tyding av yrke 1791

20. september 2020 - 9:21
Hvilket yrke hadde Gulbrand? Døpte 12.11.1791, Garnisonskirken. "holdt til hos Forældrene Gulbrand ?? paa Hamersborg" https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020259 Mvh Sølvi Løchen Ignorer dette bildet - vet ikke hvordan jeg sletter det 😞

"Ingeborg Bögh", slektsnavnets opprinnelse?

20. september 2020 - 9:01
Her er lenken til Delgobes samling, men det hjelper kanskje ikke så mye Genealogisk samling nr. 7, Dokumentside, Side 715 https://www.digitalarkivet.no/sa20110429610715

SF: Dale i Fjaler: Slektskap i 2. og 3. ledd?

20. september 2020 - 8:52
På den eine sida du lenkja til er det 8 par; fire par er "nest Sødskende Børn", to par "Sødskende Børn". På neste side (same oppslaget) er dei neste fire para "nest Sødskende Børn", "Sødskende Børn" , "2 leed" og "3 leed" Kva som er "oftast" i heile registeret, har eg ikkje sjekka. "nest Sødskende Børn" og slekt i 3. ledd er to måtar å seie det same på. Det er kanskje tilfeldig kva skrivaren har valt.

Digitalisering av 1870-folketellingen?

20. september 2020 - 8:07
Hei, og takk for det raske svaret! Jeg tenker da på det som er omfattet av 1870 - altså byene/byområdene. Det hadde vært så enkelt om man bare kunne søke digitalt, slik som for de andre folketellingene. Derfor lurte jeg på om Arkivverket hadde noen planer om å få gjort FT 1870 søkbar. Så bra at det er mange folk som vil hjelpe her! I dette tilfellet var spørsmålet av mer generell karakter. Jeg får bare sette meg ned og bla gjennom 😉 mvh Gro

Digitalisering av 1870-folketellingen?

20. september 2020 - 4:09
Hei Gro, du spør om den kan bli søkbar på landsbasis, men da spørs det om du mener en telling som omfatter alle distrikter i hele landet, slik som FT1865 og FT1875? 1870-tellingen omfatter vel bare et lite utvalg av det vi idag kaller byer, eller byområder, og er ikke landsdekkende på annen måte enn at det er tatt med noen byer i alle landsdeler. Er noen spesiell du leter etter? I så fall kan du bare legge et spørsmål i brukerforumet, så får du sikkert svar ganske fort, de aller fleste er veldig interessert i å hjelpe. Bare gi så mye relevant informasjon du kan, har du lenker, så legg dem med.

Sider