Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 44 min 25 sek siden

Gunnhild Olsdotter Fortun/Bolstad - f. Luster 1822 - til Amerika som enkje i 1882 - to døtrer Olina (1851) og Anna (1858-1930) - Anna i Mower Co., MN/Canton, SD, men kvar i all verdi vart det av mori Gunnhild og søsteri Olina?

6. juli 2020 - 20:15
No gjev eg meg ende over! Hjarteleg takk til Anne og Anton for kjempespennande innlegg, særleg innlegget om skiftet etter Olena O. Bolstad! Eg har undersøkt litt nærare og ser at: «Lena Bolstad 1851-1915» ligg gravlagd på Bloomng Grove cemetery mellom Madison og McFarland, Dane Co., WI. Ho er den einaste Bolstad på denne kyurkjegarden, og heller ikkje ser eg at mori Gunnhild vart gravlagd der. So det er fint lite me får greie på elles, for korkje FT1900 eller FT1910 syner Olina i Dane Co., WI, med mindre ho har nytta eit anna ættenamn? Madison city directory for 1911 syner Lena O. Bolstad som housekeeper: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/2469/images/13424055?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.266535566.162984672.1593025236-1442769865.1532627837&pId=810625088&backurl=https%3A%2F%2Fsearch.ancestry.com%2Fcgi-bin%2Fsse.dll%3Fdbid%3D2469%26h%3D810625088%26indiv%3Dtry%26o_vc%3DRecord%3AOtherRecord%26rhSource%3D1055 Ho er der òg i 1914: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/2469/images/14287789?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.66211246.162984672.1593025236-1442769865.1532627837&pId=887012167&backurl=https%3A%2F%2Fsearch.ancestry.com%2Fcgi-bin%2Fsse.dll%3Fdbid%3D2469%26h%3D887012167%26indiv%3Dtry%26o_vc%3DRecord%3AOtherRecord%26rhSource%3D1055 Men kvar var ho før 1911?? Når det gjeld Paul Christian Gilbertson, er eg samd i at han mest sannsynleg var ugift, MEN sikre kan me ikkje vera... Og me veit ikkje KVAR han døydde, som eij liktale (obituary) ville vera av stor interesse...! Eg har oppdatert manuskriptet manuskriptet mitt frå innlegg #5 over: ~~~~~~~~~~~~~~~ Gunnhild Olsdotter Bolstad var fødd i Luster 28.8.1822 og gifte seg i 1876 med enkjemannen Ole Knutson Kjødnes i Luster (1806-1877), men han døydde kort tid etter, og i 1882 utvandra Gunnhild som enkje til Amerika! Ho levde framleis i Bennington township, Mower Co., MN i 1885 ##### (seinare lagnad??) Gunnhild fekk to døttrer: * Olina Olsdotter Bolstad, dotter av Gunnhild og husmann Ole Pederson på Øverland under Søvde i Fortun (1830-1903), var fødd i Luster 25.12.1851 og utvandra til Amerika i 1881 ##### (lagnad 1881-1911?) men hamna som hushaldar («housekeeper») i Madisopn, Dane Co., Wis. der ho d. ugift 24.11.1915. * Anna Olsdotter Bolstad, dotter av Gunnhild og husmann Ole Sjurson på Strondi under Fjøsne (1826-1895), var fødd i Luster 12.6.1858 og utvandra til Amerika med mor si i 1882, gifte seg i Mower Co., MN med tremenningen Ole Gabrielson «Gilbertson» og inngår i denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ Cathrina Christensdotter Eide, stedotter av føregåande husmann, vart døypt 9.7.1817. Det ser ut til at Cathrina tok over styringi av denne plassen i Eidsbakken etter at stefaren fór til Amerika i 1856, men ho budde her ikkje lenger enn fram til 1861. Cathrine utvandra til Amerika i 1861 og tok ættenamnet Olson, uvisst av kva årsak. ##### (forklaring på namnet? – var ho kanskje ei «mail bride» - gift med ein Olson etter ho utvandra?) ##### (place of residence 1861-187? – in Wisconsin?) men flytte i 1870‑åri med sonen Ole til La Valley township, Lincoln Co., S.D. der dei farma. Cathrine flytte sidan inn til byen Canton, Lincoln Co., S.D. der ho d. ugift 8.2.1893. Før ho utvandra fekk Cathrina ein son: 1. Ole Gabrielson, son av Cathrina og husmann Erik Gabriel Rønlund, kjend som Gabriel Erikson på Drægnishaugen under Drægni (1820-1881), var f. 16.8.1845. Ole A. Gilbertson utvandra med mori til Amerika i 1861 og farma i lag med ho i La Valley township, Lincoln Co., S.D. men gifte seg i Mower Co., Minn. 22.4.1886 med tremenningen Anna Olsdotter Bolstad frå Olaplassen under Kjøtnes, i Amerika kjend som Anna Bolstad. Ho var f. i Luster 12.6.1858 og utvandra til Amerika i 1882. Ole og Anna heldt nok ei tid fram som farmarar i La Valley township, Lincoln Co., S.D., men flytte i 1890‑åri inn til Canton, Lincoln Co., S.D. der Ole livnærte seg som arbeidar («laborer»). Anna Gilbertson d. i Canton, S.D. 23.10.1930, medan Ole d. same staden 30.7.1941. Dei fekk tre born i lag, men Anna hadde òg ei dotter frå før: a. Gina, kjend som Ghena Eunice Gilbertson, dotter av Anna og gardbrukar Halvor Endreson Lunden i Lunden, Sønnesyn i Hafslo (bnr. 10) (1862-1940), var f. i Mower Co., Minn. 10.6.1882 og d. i Robbinsdale, Minn. 26.3.1976. Ghena gifte seg i ##### (date and place of her marriage? – 1905/1906 – perhaps only a common-law union?) med Ralph Edgar Potter, f. i LeSueur Co., Minn. 5.5.1881. Han d. i West Point, Ill. 5.4.1948. Både Ghena og Ralph var sjukepleiarar («nurses»), og dei budde i St. Peter, Nicollet Co., Minn., men flytte kring 1909 til Chicago, Cook Co. Ill. der dei vart skilde kring 1912. Ralph gifte seg 30.11.1914 att i Flora, Ill. med Neva Falsona McDowell, f. i Lawrence Co., Ill. 22.11.1886, Ho d. i Adams Co., Ill. 17.7.1946. Ralph Potter vart lækjar («Medical Doctor and surgeon»), medan Neva var lærar («school teacher»). Dei budde sidan mellom anna i Keene og i Quincy, Adams Co., Ill. Ghena Potter flytte attende til Minneapolis, Hennepin Co., Minn. der ho i mange år var leiande sjukepleiar («head nurse») på ein lokal barneheim. Ralph Potter fekk tre søner; to av dei var frå første ekteskapet med Ghena. b. Caroline Gilbertson, f. i Lincoln Co., S.D. 4.10.1886, d. i Canton, S.D. 6.6.1968. Caroline var sjukepleiar («nurse»), først i Canton, Lincoln Co., S.D. og sidan mange år i Mitchell, Davison Co., S.D., men som pensjonist flytte ho attende til Canton, Lincoln Co., S.D. Ho var ugift. c. Paul Christian kjend som Christian Gilbertson, f. i Lincoln Co., S.D. 29.8.1888, d. ##### (place of his death? – Sioux Falls, S.D.?) 30.8.1960. Christian var mekanikar og lagerarbeidar («mechanic and shipping clerk») og budde dels i Canton, Lincoln Co., S.D. og dels i Sioux Falls, Minnehaha Co., S.D. Han var ugift. ##### (to be verified he never married? – obituary??) d. Andrew Gilbertson, f. i Lincoln Co., S.D. 13.10.1890, d. ugift i Lincoln, Neb. 1.9.1939. Andrew var bygningsarbeidar («construction worker») og budde òg dels i Canton, Lincoln Co., S.D. og dels i Sioux Falls, Minnehaha Co., S.D. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Gulbrand Gulbrandsen Valeby – Waleby – Walebye (1747-1800); fra Hvaleby i Gran til Lakkegaten på Grønland; gift med enka Inger Nilsdtr (ca 1745-1809). Notater og spørsmål om familien i Aker og Christiania.

6. juli 2020 - 20:00
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWXK-B42 Name: ChristopherEvent Type: ChristeningEvent Date: 24 Feb 1734Event Place: Oslo, NorwayEvent Place (Original): Oslo, Oslo, NorwayGender: MaleFather's Name: Jens OlsenMother's Name: Maren Hansdatter Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 6 (1732-1734), Døde og begravede 1734, Fødte og døpte 1734, Side 13-14 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061106050083 Dødsfallet til Maren i 1769? Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Døde og begravede 1769, Side 145 - høyre side - 74 år gammel Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010003

Det eldste norske farskap (omkring 70 år og eldre)

6. juli 2020 - 19:59
Det var ikke helt uvanlig at pur unge menn giftet seg med eldgamle enker, heller. En onkel av en oldefar av meg gjorde for eksempel dette. Enken var 27 år eldre enn ham, og hadde til og med vært en av fadderne i dåpen hans. Nå har det nok hverken vært disse gamle enkene eller enkemennene som har vært så attraktive i seg selv, men gårdene de satt på. Det var antagelig ikke like enkelt for gamle husmenn eller huskvinner å få seg nytt gifte.

Jacob Michelsen Lund, Trondheim i 1600 tallet

6. juli 2020 - 19:51
Trondheim var en ganske liten by og hadde i 1680 omkring 5000 innbyggere. Det er derfor usannsynlig at det skulle finnes flere samtidige Jacob Lund i byen. Nå har jeg sett gjennom alle kildene jeg har funnet - og det ser ut til at det bare finnes en, nemlig Jacob Madsen Lund. Han skulle være sønn av biskop i Lund Mads Jensen Medelfart (1579-1638) . Han døde i Christiania (Oslo) og ble begravet i Oslo Domkirke 8 juni 1663 og kalles da Jacob Matzen til Ager "General fiskall" https://media.digitalarkivet.no/view/653/229 Jacob var, ifølge det nedenstående, gift med Lisbet Pedersdatter, datter av dr. med. Peder Alfsen og Anna Jacobsdatter Wolf. Det ble betalt for "Sl. Doctor Peder"s begravelse 29/5-1663 i Vor Frue kirke, Trondheim. Det må være Lisbet Pedersdatter som senere blir gift med Søren Bundsen. Litt om slekten Wolf her https://dis-danmark.dk/bibliotek/910104.pdf, hvor Jacob Madsen Lund er nevnt. Jeg vet ikke om du får tilgang til bøkene som Nasjonalbiblioteket har lagt ut, men her er lenkene til Trøndersk personalhistorie 1 https://www.nb.no/items/2f8e2c4b35ec047029e649704f9800e0?page=0&searchText= og 2 https://www.nb.no/items/efdf65f11c6222f79c629716589dc249?page=0&searchText= , kirkebøker finnes ikke for denne tiden, dette er kirkenes (Vor Frue og Domkirken) regnskapsbøker og det er ikke så mye å finne der. Dessuten er han nevnt en gang i Norske Rigs Registranter bd. 12, 1657-1660, s. 351 https://www.nb.no/items/8f60bc8ac18ec9ebcd465d65b69e9a95?page=363&searchText= Jacob Madsen Lunds sønn presten Jacob Jacobsen Lund blir immatrikulert ved Københavns Universitet 3/5-1664, han er vel da f. omkring 1644, søsteren Maren Jacobsdatter Lund gifter seg med apotekeren Cyriacus Cathe/Kathe (betalt) i Vår Frue 10/8-1662 (mine aner), hun er vel da. f. omkring 1642. Jeg har sett gjennom skiftet etter Maren, men kan ikke finne at det står noe om eiendom i Danmark. Men dette stemmer ikke overens med at faren, Jacob Madsen Lund skulle være født i Lund 1634. Og det stemmer heller ikke med at Jacob Madsen Lund var fogd over Hadeland, Toten og Valdres 1664-1669....... Kan Jacob Michelsen Lund være en slektning av Jacob Madsen Lund?

Gunnhild Olsdotter Fortun/Bolstad - f. Luster 1822 - til Amerika som enkje i 1882 - to døtrer Olina (1851) og Anna (1858-1930) - Anna i Mower Co., MN/Canton, SD, men kvar i all verdi vart det av mori Gunnhild og søsteri Olina?

6. juli 2020 - 19:39
Caroline Gilbertson United States Social Security Death Index https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V9G9-C2J 1900 US Census https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MMRH-JRG Caroline 1910 Census ? https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MPXX-N4W Sannsynligvis Carolyn i folketellingen i 1920. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M6J8-SWQ 1940 Med Anna og Paul https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V19P-Z1Z

Johannes Erikson Lerum (1842-1930) - ein «utfordrande» emigrant frå Luster til WI/MN/SD med tre ekteskap og i alt ni born - er det mogeleg å finna ut noko meir om denne huslyden?

6. juli 2020 - 19:38
Hjarteleg takk til Randi Elisabeth for eit spennande innlegg! Det er vel mykje som talar for at dette er Rasmus Pederson på Utset. Kanskje er det mogeleg å finna ut kvar han voks opp? Han var fosterson hjå ein huslyd i Statsbygd i 1801, men kvar vart han til dømes konfirmert? Kanskje kom han til Hitra alt som barn? Frå Statsbygd til Hitra er det vel heller ikkje so langt... Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Johannes Erikson Lerum (1842-1930) - ein «utfordrande» emigrant frå Luster til WI/MN/SD med tre ekteskap og i alt ni born - er det mogeleg å finna ut noko meir om denne huslyden?

6. juli 2020 - 19:21
??? Rasmus Pedersen fra Stadsbygd, født 1796, født utenfor ekteskap: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 646/L0606: Ministerialbok nr. 646A04, 1791-1805, s. 114-115 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070905650542 Fosterbarn i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058438001281

På vegne av Jacqueline de Vroome fra Nederland. Hun søker foreldre til Maria Suhr som får et uekte barn i døpt i Tromsø i 1829

6. juli 2020 - 18:49
Hallo Ivar (en Jacqueline) Wat is het belangrijkste in dit artikel? Bijna alles is noemenswaardig. De levensomstandigheden in het hoge Noorden waren bizar en inderdaad, onmenselijk.Waar moet je beginnen? Zoals je misschien ook hebt gelezen wil Jacqueline zelf aangeven waar ze vertaling nodig heeft. Ik wacht dus even af. JanM

Bilhistorie

6. juli 2020 - 18:44
Kanskje et spor? https://www.newspapers.com/clip/54831192/obituary-for-edna-w-hoffman/

Momme Christian Petersen Hofgaard

6. juli 2020 - 18:26
Aha, der har jeg nok bommet på et år....tusen takk Even! Anne Marie. PS! Men jeg synes det står 21. februar på dåpsinnførselen ?

Momme Christian Petersen Hofgaard

6. juli 2020 - 18:20
Men det står da 5 februar -29 som vielsesdag? Og Momme ble døpt samme dagen. Derfor idagværende. Trur eg. Mvh

Jørgen Bang, 1724 - 1799, Slagen i Tønsberg

6. juli 2020 - 18:12
Hei, Er det noe aktivitet her? Ser at siste innlegg ble skrevet i mai 2015. mvh Turi

Momme Christian Petersen Hofgaard

6. juli 2020 - 18:10
Tusen takk, det tror jeg nok er riktig også, Richard. Anne Marie.

Momme Christian Petersen Hofgaard

6. juli 2020 - 18:08
her trur eg det står do (ditto), altså var han styrmann som Carl Wold. Same her: do (ditto), altså "pige" som Maren Hofgaard og eg leste også "i Dagværende Brud"

Gunnhild Olsdotter Fortun/Bolstad - f. Luster 1822 - til Amerika som enkje i 1882 - to døtrer Olina (1851) og Anna (1858-1930) - Anna i Mower Co., MN/Canton, SD, men kvar i all verdi vart det av mori Gunnhild og søsteri Olina?

6. juli 2020 - 17:54
Paul Christian Gilbertson in the U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963 Name:Paul Christian Gilbertson Birth Date:29 Aug 1888 Death Date:30 Aug 1960 Cemetery:Lutheran Cemetery Cemetery Location:Canton, South Dakota 1940 US Census https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V19P-Z18 I folketellingen i 1940 er han 50 år gammel og bor sammen med sin mor og ikke gift.

Reiste til Amerika etter 1926, fra Bamble i Telemark

6. juli 2020 - 17:36
Takk for fin tilbakemelding 😊 Alltid hyggelig å hjelpe deg, Solveig!

Reiste til Amerika etter 1926, fra Bamble i Telemark

6. juli 2020 - 17:35
Hei Egil J. Tusen mange takk for den fantastiske jobben du har gjort for meg, det er så moro å se å flinke dere er der ute MVH Solveig Westgård

Gunnhild Olsdotter Fortun/Bolstad - f. Luster 1822 - til Amerika som enkje i 1882 - to døtrer Olina (1851) og Anna (1858-1930) - Anna i Mower Co., MN/Canton, SD, men kvar i all verdi vart det av mori Gunnhild og søsteri Olina?

6. juli 2020 - 17:32
Probate for Olina O Bolstad 9/2 1918, død 24/11 1915. Søster Anna O Gilbertson. https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/9088/images/007710830_00699?treeid=&personid=&usePUB=true&_phsrc=MOz1297&_phstart=successSource&pId=1195192&backurl=https%3A%2F%2Fwww.ancestry.com%2Fsearch%2F%3Fname%3Doline_bolstad%26event%3D_usa_2%26count%3D50%26event_x%3D_1-0%26name_x%3Dps

Søker foreldre til: Nils Torfindsen . Ytterøy/ Mosvik

6. juli 2020 - 16:56
Hei Gunnar. Tusen takk for mye viktig informasjon og god hjelp.👍 Mvh. Roar

Sider