Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 11 min siden

Gård/husmannsplass på Leka, N-Trøndelag ca 1850

1 time 15 min siden
Trolig løst. https://www.nb.no/items/b5682a5998200604f86f8947ca0b2d7d?page=65&searchText=tobias

etterlyser dåp

2 timer 4 min siden
Josefine i ft 1865 Moss, med mor og søsken, blant dem, broren Jørgen. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037982001790

Ragnhild Name --- Other English translations?

2 timer 33 min siden
I have a Ragnhild that became Rachel. But within the family, they used Ranni or Nilla.

Ragnhild Name --- Other English translations?

3 timer 5 min siden
Still would be interesting to find out what happened to Ragnhild Sveen, after she arrived in America, no matter who her parents are. The marriage record found by Åsbjorg Susort is still of interest since the birth year of Ragna Sveen is listed as 1877 and her Birth Place is Oyer (Øyer) both of which fit well with Ragnhild Christiansdatter from Mortensveen.

Ragnhild Name --- Other English translations?

3 timer 32 min siden
Very good point

Gård/husmannsplass på Leka, N-Trøndelag ca 1850

3 timer 34 min siden
hei. Denne karen mener jeg drev med jordbruk (gårdbruker) på Flasnes i Overhalla og senere på Leka, begge N-Trøndelag. https://www.nb.no/items/462cb21711403a1e44ea06c768633e94?page=420&searchText=tobias Finner imidlertid ikke noe om plassen han virket i skiftekort. https://media.digitalarkivet.no/sk/contents/77803?counties%5B0%5D=17&municipalities%5B0%5D=1755&start_year=&end_year=&text= Takk til Mathiesen. Er mulig å finne ut av noe som kan identifisere plassens beliggenhet på Leka? mvh

Ragnhild Name --- Other English translations?

18. september 2020 - 23:45
This is probably the confirmation record for Ragnhild Nr 5 https://www.digitalarkivet.no/kb20060426010557 I wonder if the Ragnhild who travelled with Kjersti is not the sister of Kjersti but only used the last name of Sveen because she lived on Mortensveen. And she is the daughter of Christian Paulsen and Thea Pedersdatter. Nr 57 https://www.digitalarkivet.no/kb20070131650060

Jakob Mikkelsen og Mallena Larsdatter Dolstadsjøen i Vefsn 1700-tallet

18. september 2020 - 23:28
Og hvem var Halfri som var fadder to ganger for deres barn=?

Jakob Mikkelsen og Mallena Larsdatter Dolstadsjøen i Vefsn 1700-tallet

18. september 2020 - 23:25
Når det gjelder Mallena er teorien muligens ikke mye tykkere, men det kan være lettere å motbevise. Grunnen til at jeg tenker som jeg tenker er noen faddere: Lars Hansen Åkvika er fadder for Mikkel f. 1719 som senere havner som bruker i Ukkelfora. Jochum Kruuse som er fadder for Karen 1727, er vel (?) den Jochum Kruuse som senere gifter seg med Lars datter Mille. I tillegg er det listet en del kreditorer i Mikkels kone Marit Gjertsdatters skifte: https://media.digitalarkivet.no/view/24864/43 Det er flere senere i dokumentet, men på f. 40a, er det kun listet fire etter kjøpmannen: Lars Larsen Aachvigen fordret på sin myndlings vegne. Niels Larsen Justad fordrer Ane Larsdatter Aachvigen fordrer. Niels Erichsen Strøm i Drevjen fordrer. Nils Eriksen er svogeren Sigfreds bror. Det er derfor sannsynlig (eller i hvert fall mulig) at de andre også er i familie med Mikkel. Alle disse tre er fra samme familie. Ane er Lars Hansens kone. Lars og Nils deres sønner. Men kan teorien underbygges bedre eller motbevises?

Jakob Mikkelsen og Mallena Larsdatter Dolstadsjøen i Vefsn 1700-tallet

18. september 2020 - 23:12
Angående Jakob. Denne er tynn. Men det er ikke så fælt mange Mikkel'er i Vefsn i 1682 når Jakob skal være født. Ni stykker: Vestvågen Wallen (ved Dimmeldal) Wigdalen Øverfles Turmoen Almlien Kattuglhaugen (utelukket. Skifte etter Svend Mikkelsen lister brødrene) Baadstrand (Mikkel Larsen f. ca 1629. En sønn Jens) Reinfjelllien Blandt fadderne som stort sett er storfolk i Vefsn, og som jeg antar har sammenheng med "arbeidsgiveren" opptrer Arent Andaas to ganger. I tillegg Jacob Larsen Ugelfaaren. To av barna er i Ukkelfora når faren dør og en tredje, Hans, drar dit rundt 1767. En eller annen forbindelse må det derfor være med Ukkelfora. Vistvågan er nabogården og Valan ved Hundålsvatnet er ikke langt unna. Min "hunch" er derfor at Jakob er sønn av en av disse brukerne og muligens er mor fra Ukkelfora. Men dette kan bli vanskelig å motbevise eller bevise. Jeg tar uansett gjerne imot tips, tanker og kilder her.

Out-Migration translation

18. september 2020 - 23:11
I am afraid I have no local knowledge about this area (in fact you just taught me about the farm name Høisoval)and the dialects on both sides of the border. You were really unlucky with the weather when visiting Bergen, better luck next time (it doesn't rain all the time, contrary to its reputation). Best wishes,

Jakob Mikkelsen og Mallena Larsdatter Dolstadsjøen i Vefsn 1700-tallet

18. september 2020 - 23:03
Jakob og Mallenas barn med faddere (min tolkning): Ingeborg 1715 Fidej. Jeg Oluf Broch. Jacob Klocker Dorothea Resenia. Ollegaard Christina Broch. Giertrud Hansd.: Mickel 1717 Fidej = Ollegaard Christina Broch, Halfri Dolstad. Maalfri Dolstad Peder Erichssen Kuhlstadsøen Arent Andaas Joen Isachssen Marcken Mickell (Veset) 1719 Fidej. Gabriel Skog. Lars Hanssen Aagvigen . Jacob Jonsen Veset. Maren Baathølen Halfri Dolstad. Øllegaard 1722 Fidej: Peter Jacob Brok. Joen Hansen Andaas. Lisbeth Jacob Klokkers. Maren Andaas. Anna Kok paa Dolstad. Lars 1724 Fidej: Madme Margretha Resenia Aletha Knudsdaatter Dolstad. Ludvig Friderich Broch, Jacob Larsen Ugelfaaren. Niels Nielsen Dolstad Oluf 1726 Fidejuss: Giertrud Christina Parelia, Kiersten Nielsdaatter Øyen, Arent Andaas, Oluf Gabrielsen Qvalfors. Johannes Aagvigen Karen 1727 Faddrene: Jochum Kruuse Dolstad,,Søen_Claus Jacobs: Kulstad_Maria Sandberg_Marritt Pedersd Dolstad,,Søen_Berritt Larsd: ibm Hans 1730 Faddrene: Jeg u,,verdig Døbefaderen Søvren Spendrup_Peder Eriks: Bech Kustad,,Søen_Eenvold Dahl ibm_Madame Anne Beches Kulstad,,S(øen) Anne Margretha ibm Martha 1730 (tvilling med Hans) Faddrene: Niels Ols: Øvr Øyen_Jørgen Agersborg Rynæss_Johan Jørgen Broch_Berritt Lund Kulstad,,Søen_Anne Bye ibm_Martha Dolstad,,Søen Maren 1733 Monr Peter Dass og Monsr Albert Christian Dass fra Alstahoug, Madselle Margretha Maria Angell fra Dolstad_Anne Margretha, Holst_Anne Bye begge fra Kulstad,,Søen_

Jakob Mikkelsen og Mallena Larsdatter Dolstadsjøen i Vefsn 1700-tallet

18. september 2020 - 22:58
Husmann Jakob Mikkelsen (ca. 1681-1756) var gift med Mallena Larsdatter og bodde på Dolstadsjøen i Vefsn fra ca 1714 til ca 1767 (for Mallenes del). Er det mulig å si noe om deres foreldre? Jeg har en arbeidsteori og vil gjerne ha hjelp til å avkrefte eller evt. bekrefte denne. Jeg finner ingen skifter der Jakob eller Mallena er nevnt. Jeg har derfor kartlagt faddere til deres barn og folk i skiftet til deres barn. Jeg presenterer først arbeidsteorien min her og forsøker å underbygge den i neste innlegg: Jakob Mikkelsen. Sønn av enten Mikkel Olsen Vistvågen eller Mikkel Olsen Valan ved Hundålsvatnet. Mallena Larsdatter. Søster av Anna Larsdatter, gift med Lars Hansen Åkvika i dagens Leirfjord. Jeg vet (enn så lenge) ikke hvem Anna Larsdatter var datter av.

Marie Kristine Petersen født 29.5.1887 i Trondheim

18. september 2020 - 22:52
Fra kirkeboken, Vår Frues kirke: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 602/L0123: Ministerialbok nr. 602A21, 1895-1910, s. 57 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050408050113

Marie Kristine Petersen født 29.5.1887 i Trondheim

18. september 2020 - 22:49
Takk for info. Det var det jeg savnet. Utrolig hvor mye man kan få svar på.

Israel Pedersen f ca 1658 i Hemnes, Nordland

18. september 2020 - 22:47
Her skattelisten for 1668 som viser patronymet på Peder: https://media.digitalarkivet.no/view/77145/24 Jeg stammer ned av Peders sønn Elias 🙂

Ragnhild Name --- Other English translations?

18. september 2020 - 22:45
Baptism of Ole in 1877 Nr. 32 https://www.digitalarkivet.no/kb20070131650058

Marie Kristine Petersen født 29.5.1887 i Trondheim

18. september 2020 - 22:45
Trondhjems Adresseavis lørdag 22. feb. 1902

Israel Pedersen f ca 1658 i Hemnes, Nordland

18. september 2020 - 22:44
Her er Peder i Sogneprestens manntall, som Hemnes bygdebok refererer til: https://media.digitalarkivet.no/view/35531/39 Gårdsnr 138 på venstre side. Men manntallet kaller sønn nr. 3 for Tarall, ikke Fordel som det står i bygdeboka.

Sider