Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 55 min 29 sek siden

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 2 min siden
Eg meinar at her i Nordfjord og var namnet Absalon på folkemunne uttalt Akslon i tidlegare tider.

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 4 min siden
Eg merkar meg at dei to borna til Synnøve i FT1801 har namna Peter Augustinus og Karen (Kari) - mor til Synneve på Ytre Reksta heitte Kari Augustinusdtr.! https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058419002672

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 6 min siden
Ifølgje Norsk personnamnleksikon er elles Aksel ei dansk form av Absalon, så dette er kanskje ikkje berre ein Joleik-raritet 🙂

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 9 min siden
OK, då kan eg berre gje meg 😉 Men eg tykkjer uansett at det er merkeleg å skrive det som Axlunson, trass i at Joleik hadde eit noko spesielt skriftspråk..

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 10 min siden
Joleik skreiv Akslun for Absalon. Eg går ut frå at han meinte det var slik namnet var uttalt i Sunnfjord.

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 13 min siden
Her er skiftet etter Kari Augustinusdtr. Reksten dat. 2. Oktober 1753 https://www.digitalarkivet.no/sk20081126640911

Rasmus Herlaugson Espeseth

1 time 21 min siden
Jeg tror det må være samme mann som er far til Rasmus og Lars Benjamin. Her fra klokkerboken. Nr 17 og 18 https://media.digitalarkivet.no/view/15949/17 ---- https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038280001222 ---- https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052329001437 ---- Rasmus Herlovsen mentioned in the record of Lars Benjamin Rasmusen Name: Rasmus Herlovsen Sex: Male Wife: Anne Larsdr Son: Lars Benjamin Rasmusen Other information in the record of Lars Benjamin Rasmusen from Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Lars Benjamin Rasmusen Event Type: Christening Event Date: 3 Sep 1820 Event Place: Herøy, Møre og Romsdal, Norway Event Place (Original): Heroy, More Og Romsdal, Norway Gender: Male Father's Name: Rasmus Herlovsen Mother's Name: Anne Larsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWP5-6DS ---- Rasmus Herlovsen mentioned in the record of Herlov Martinus Rasmusen Name: Rasmus Herlovsen Sex: Male Wife: Anne Larsdr Son: Herlov Martinus Rasmusen Other information in the record of Herlov Martinus Rasmusen from Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Herlov Martinus Rasmusen Event Type: Christening Event Date: 18 Jan 1824 Event Place: Herøy, Møre og Romsdal, Norway Event Place (Original): Heroy, More Og Romsdal, Norway Gender: Male Father's Name: Rasmus Herlovsen Mother's Name: Anne Larsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWP5-6ZY ---- Rasmus Herlovsen mentioned in the record of Arne Povl Rasmusen Name: Rasmus Herlovsen Sex: Male Wife: Anne Larsdr Son: Arne Povl Rasmusen Other information in the record of Arne Povl Rasmusen from Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Arne Povl Rasmusen Event Type: Christening Event Date: 1 Jan 1827 Event Place: Herøy, Møre og Romsdal, Norway Event Place (Original): Heroy, More Og Romsdal, Norway Gender: Male Birth Date: 11 Dec 1826 Father's Name: Rasmus Herlovsen Mother's Name: Anne Larsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VW24-HKQ ---- Rasmus Erlovsen mentioned in the record of Johannes Martinus Rasmusen Name: Rasmus Erlovsen Sex: Male Wife: Anne Larsdr Son: Johannes Martinus Rasmusen Other information in the record of Johannes Martinus Rasmusen from Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Johannes Martinus Rasmusen Event Type: Christening Event Date: 24 Oct 1830 Event Place: Herøy, Møre og Romsdal, Norway Event Place (Original): Heroy, More Og Romsdal, Norway Gender: Male Birth Date: 10 Oct 1830 Father's Name: Rasmus Erlovsen Mother's Name: Anne Larsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VW24-H53 ---- Det var kun 1 stk Rasmus Herlovsen/Herlougsen i Herøy i telling 1801. Bodde på Espeseth. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058412000617

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 23 min siden
Meir frå "Soga om Flora": På Indre Reksta er der ein husmann Berent Andersson som gifter seg 1754 med Rakel Olavsdotter. Same året er det tinglyst skøyte frå 31. Juli til Jukkum Høydalen på nokre hus på Reksta frå Berent Andersson Indre Reksta På Ytre Reksta var det ein brukar Berent Akslunson (Absalonson?) frå 1736 (om eg tolkar det rett) . Han er nemnd fleire gongar då han får tinglesne skøyter på eigedom i Ytre Reksta m.a. 1739, 1740 Lagrettemann 1743 Den 2. Oktober 1753 er det skifte etter Kari Augustinusdtr. til enkemannen Berent Axlunson og borna Per 3 år og Synneve 7 år Her tenkjer eg du Kansje kan ha løysinga !?? 1769 er det tinglese skøyte på 1 pd 18mk smør frå Berent Axlonson Ryland og Synneve Berentsdtr. til sonen Per Berentson (Beremt Axlunson var tydeligvis då flytta frå Ytre Reksta til Ryland i Bremanger) I bygdeboka for Bremanger finn eg ikkje noko om Berent Aklunson / Absalonson under Ryland.

Skal vi begynne med å bruke nye fylkenavn eller forsette med gamle?

1 time 37 min siden
Ja, vi kan også bruke Nes i Hallingdal, Nes på Hedemarken og Nes på Romerike (og det er sikkert flere Nes!)

Ferdinand Maxemillian Gogoll f i Wien 1822

1 time 44 min siden
@LeneF

Ferdinand Maxemillian Gogoll f i Wien 1822

1 time 45 min siden
https://www.digitalarkivet.no/en/content/change-display-name

Rasmus Herlaugson Espeseth

1 time 46 min siden
I Ministerialbok Protokollnr./tidsrom nr. 507A04 /1816 – 1841 Område Møre og Romsdal fylke Herøy prgj. Herøy sokn https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630238 er det på side 15 notert fødsel og dåp av to born: Rasmus og Lars Benjamin. Det som eg ikkje finn ut av her er at begge desse borna tykkjest å ha same far, nemleg Rasmus Herløvsen Espeseth. Mor til Rasmus er Elisabeth Andersdatter Saunes frå Ulstein, og ho er nemnd som "pige". Faren er her nemnd som "u.k." (ungkar). Mor til Lars Benjamin er Anne Larsdatter Espedeth, og faren er her nemnd som gardbrukar. Spørsmålet er om denne Rasmus Herløvsen Espeseth er same person, eller om det her er snakk om to forskjellinge personar med same namn? Rasmus Herlaugson (Herløvsen) Espeseth finn eg i Herøyboka, bind 1, side 562 under garden Espeseth 1, gift med Anne Larsdatter Osnes frå Ulstein og med sonen Lars Benjamin f. 1820. Rasmus fekk bygslebrev på garden i 1820, og var nok gift rundt dei tider, men vigselen er ikkje å finne i kyrkjebøkene for Herøy. Kanskje var dei gifte i Ulstein, sidan Anne, kona, var derifrå, men kyrkjebøkene for Ukstein frå før 1833 finst ikkje då dei brann opp då prestegarden i Dimnasund brende i 1833. Berre fødselsregistra er rekonstruerte så godt det let seg gjere. Det er såleis ikkje råd å finne ut om vigsla skjedde i Ulstein. I og med at far til Rasmus er nemnd ungkar og far til Lars Benjamin er gift, må Rasmus Herløvsen Espeseth ha gifta seg i løpet av månaden mellom fødselen til første og andre sonen, altså i august 1820. Eg har ikkje funne noko som tilseier at det har vore to personar med namnet Rasmus Herløvsen Espeseth i det nemnde tidsromet. Men det kan sjølvsagt likevel ha eksistert to samnemnde personar der og då. at same person er far til to born fødde med ein månads mellomrom er vel også mogeleg, men ikkje særleg vanleg. Er det nokon som veit noko om dette?

Grue Min 3 s.43

1 time 48 min siden
Takk skal du har Gunnar! Jeg må nok begynne på nytt i småskolen så jeg lærer å telle. Det var Døpt nr.2 på side 43 jeg var ute etter - barnets navn er etter det jeg tolker Torkield - hva med foreldre, bosted og faddere? Igjen takk for hjelpen og beklager feiltellingen. Mvh Terje Eriksen

Gulbrand Larsen og Johanne Poulsdatter

1 time 58 min siden
Deres datter, Pernille f. 1829 er min tipptippoldemor.

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

1 time 59 min siden
I "Soga om Flora" under Bareksten står følgande på side 53: "1752 15 sundag etter trieining trulova Bæren B. med Anne Marteinsdotter - men (26 sundag 1752) brudvigd Rikkart B. med Anne Marteinsdotter. (soleis i kyrkjeboja)." side 55: "1756 sk. etter "danne mand" Rikkart Eirkson, til ekkja Anne Marteinsdotter, og hans med fyrste kona og med henne Anne: 1) Karnils 2 år gamal 2) Brite, kona hans Olav Olavson Nordbotnen, buande paa B.stad 3) Gunnilde, kona hans Olav Olavson Midbøen , buande "paa" B. .... Ekkja var med barn, di vart skjifte fresta i 4 vikur - ho fekk ein son, kalla Rikart, - ein ny erving." Albert Joleik nemner ingen Berent på Barekstad eller Barekstadnestet i "Soga om Flora"

Ferdinand Maxemillian Gogoll f i Wien 1822

2 timer 35 min siden
Unfortunately my Norwegian is very limited as my Grandparents Kristian Karrestad and his wife Ruth Henriksen Gogoll passed away when I was still very young and our frequent trips to Norway ended in 1962. - My wife has been active trying to puzzle together our family tree fro our children and grandchildren in Canada. - I was born on 28 April 1950 in Hamburg. Maybe you have found out more about the Gogoll line than we now. Ferdinand Maximilian is documented, but about his father Martin Gogoll we now very little,no birth date or passing, nothing about his family and fore-bearers.

"Synneve Berntsdtr." födt 1744-1752, gift og bosatt "Kvalstein" i "Borgund/ M.& R., var hun fra "Sunnfjord" ??

2 timer 58 min siden
Hmm, det som er merkelig her er att denne "Berent" gifter sig som "Richard Barexten", överst v. side : https://www.digitalarkivet.no/kb20070510610287 Og får en sönn "Jakob" året etter som "Richard" Nå har vi jo fått bekreftet att "Synneve" kom fra "Bareksten/ Sunnfjord", men hvem var hun datter til mon tro?? 🙄 Er det noen her inne som har tilgang til "Soga om Flora"? Jeg har desverre ingen norsk IP-adresse heller.

yrket til brudens far

3 timer 24 min siden
Tusen takk, Gunnar og Ann-Mary! Jeg burde jo selvsagt sjekket klokkerboken ...

Sider