Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 5 min siden

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

2 timer 15 min siden
Det må vel ha en sammenheng med at mora heter Mathiasen.

Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

2 timer 17 min siden
Blir også nevnt i det samme Terkel brevet dette: Underretning give, hvad Yaaben og Hielm deres Adelige Forfædre har ført? Vil det sei at dei ikkje vist korleis våpenet såg ut?

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

2 timer 18 min siden
Lurer på om det står "myndige arvinger" til slutt, men hva som står bak NB det klarer jeg ikke å tolke.

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

2 timer 20 min siden
Nei, jeg klarer ikke å lese det. Jeg skjønner heller ikke hvorfor han het Mathiassen her når faren het Paul ...?

Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

2 timer 22 min siden
Takk for desse opplysningene 🙂 Ser du nevner lauritsson, men hvor har du dette navnet fra?

Auksjons skjøte

2 timer 26 min siden
Takk

Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

2 timer 27 min siden
Vil også understreke dette, som er tatt fra en anna artikkel. Det er nok en kobling til Lystrup av Vestrheim (Kaupanger) på en eller annen måte, men er usikker på hvordan det var. En nærliggende mulighet er at Adelus Finnsdotter har en datter som er mor til Skakk Christensson (Lystrup av Vestrheim) i Kaupanger, siden denne Skakk satt på odelsgods på Hedmarken som tidligere falt på Adelus' arvepart.

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

2 timer 28 min siden
Klarer du å se hvilket sted som står etter navnene til foreldrene når Johan blir døpt? Kirkebøker: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, SAT/A-1456/601/L0045: Ministerialbok nr. 601A13, 1821-1831, s. 15 - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

2 timer 38 min siden
Paul Iversen Rostad. Her er dødsanmeldelsesprotokollen (nest nederst). https://media.digitalarkivet.no/view/147026/151 Vanskelig å se hva som står i margen

Etternavn, familienavn og patronymikon, alt med på samme person å Geni, MyHeritage etc. Er det nødvendig?

2 timer 52 min siden
Hei Niels 🙂 Jeg har aldri sett han nevnt som Ove Christian før. Jeg kan ikke se at han døpes som annet enn Auge og kalles bare Ove når han konfirmeres og gravlegges. Mvh og *Smil* fra Rigmor

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

2 timer 52 min siden
Ja, si det. Jeg har sett den innføringen og lurt på det samme, men det er virkelig ikke enkelt å knytte den sammen med Johan Henrik. Kan det tenkes at det finnes et skifte etter Paul og at det kan stå noe der å ta tak i? Jeg er ikke så god på skifter.

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

2 timer 53 min siden
Og da var kanskje dette Pauls far? – Ivar Paulsen (født 1740 – død 1804) Han døde på Rostad, Inderøy. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001550763 https://media.digitalarkivet.no/view/16419/78 «han havde været syg i 3 aar af Blodstyrtning og døde af Brystsvaghed sagte og roelig, ligsom han havde levet et stille og christsomeligt liv»

Auksjons skjøte

3 timer 6 min siden
Om lag sånn; "Auktionsskjøte. St. p. = 24 kroner. Aar 1908 den 4 februar avholdtes tvangsauktion over eiendommen brn. 546, matrno. 82 Øvre Strandgate for resterende brandkontingent. I henhold til de under auktionen fremlagte konditioner blev eiendommen opraabt og tilsloges Talette Knudsen for 400 - fire hundrede kroner., hvilket bud blev approberet, efterat kjøpersken havde oplyst, at hun havde ladet auktionen bli frem- met for derved at skaffe sig hjemmel paa eiedommen, som hun allerede i en aarrække havde besiddet. Hun erkærede, at eiendommens virkelige værdi var 2600 kr. - to tusinde seks hundrede kroner. _ Da kjøpesummer er avgjort ved overtagelse av den eiendom- men paahvilende pantegjæld, saa er det, jeg herved ppa embeds vegne og i henhold til lov- givningen om auktionsvæsenet skjøter og overdarar til Talette Knudsen den solgte eiendom med de samme rettigheter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt foregaaender eiere. For skriv- ning av dette skjøte betalt til statskassen 5 - fem - kroner. Stavanger auktionsforvalterkontor 5 febr. 1908. Tranaas. fattigavgift betalt 6/2-08."

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

3 timer 9 min siden
Kan det være denne Paul (Poul) Iversen som var faren til Johan? Han ble født 1. april 1878 på Svebakken i Inderøy. Der er det også et sted som heter Rostad … https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002411968 https://media.digitalarkivet.no/view/16418/129 (nederst)

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

3 timer 33 min siden
Du finner en del informasjon på nb.no. Du finner også en del skriverier i avisene fra 1848 om sønnens forsøk på å overta farens jobb. Jeg vet at det ikke bidrar til mer informasjon om tidligere slekt, men jeg må bare dele denne vakre dødsannonsen som Mortina Serine satt inn i avisen da Paul Iversen Rostad døde 🙂 Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger (nb.no)

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

3 timer 39 min siden
Var det den samme Paul Iversen Rostad som først giftet seg med Bereth Maria Jensdatter i 1802? https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002237466 De fikk Berent Magnus samme år. https://media.digitalarkivet.no/view/16327/147 (nr 59) Så giftet han seg i 1810 med jomfru Morthina Serina https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002238203

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

3 timer 41 min siden
Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (omfattende ca. 1300 Personer) : afsluttet omkring 1876 (nb.no)

Personer på institusjon og folketellingen i 1875

3 timer 54 min siden
Bare et lite PS her: Det er riktig som påpekt over at personer på institusjon er med i folketellingen i 1875, også de som er pasienter. Jeg har for eksempel ingen problemer med å finne pasientene på "Rotvold Asyl" i 1875. Så det må være en annen grunn til at "min" person er som sunket i jorden i 1875. Jeg får grave videre ... https://www.digitalarkivet.no/census/search/1875/52377?page=3&familiestilling=patient&bosted=rotvold sindsygeasyl Finn

Tegning bark vaarbud

4 timer 9 min siden
Jeg bygger skipsmodeller og leter etter tegninger av bark Vaarbud av søgne som min oldefar eide fra 1877 til 1908.

Fotograf Johan Henrik Rostad i Trondheim. Hvor kom familien fra?

4 timer 39 min siden
Veldig morsomt med disse annonsene, Lars. Takk for dem og øvrige bidrag så langt. Som det delvis fremgår av dette, så reiste Johan Rostad endel rundt som fotograf og han døde jo også på en av disse reisene. Jeg har ganske bra kontroll på han, men særlig hans kones slekt. Det jeg altså ikke har funnet ut av er hvor Johans foreldre og forfedre kommer fra, utpå over det som er samlet her: https://histreg.no/index.php/person/pv00000002238203

Sider