Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 dag 58 min siden

I NST 19 om en slekt Grøn. Opplysning om Erich Erichsen

1 time 33 min siden
Her er det mer hos Trekilen som bekrefter antagelsen: " "A° 1695 d: 14 Junÿ er holt almindelig Ledingsbergting med Búxnees og Hoels fieringers almúe, Foch Erichsen af Thrúndhiemb paa sin Egen og Wærsóster Alhed Sl: Erich Erichsens wegne hafúer for Retten ved loúlig warsel ladet Indstefne Hans Joensen Brandsholmen, til at forklare og beúßlig gióre húad adkombst, hand till Brandzholmen hafúer, deraf at tilEgne sig it frit Borgerleie. Paa bemte Hans Joensens wegne mótte for Retten hans Broder Arent Joensen, og bekiente hand war loúligen stefnit. derpaa blef bemt Arent Joensen tilspúrt, om hans Broder hafde nogen kióbebref, saa og om hand der anderledis hafr leie end som en haasetter, der af Skipperen hafr bewilling, dertil hand súarede Nej. Foch Erichsen derpaa tilspúrde de Eldste af almúen, om dette leie hafúer werit andet end it haasetterleie, og húor langt, der er Imellem Brandzholmen og det rette Skipperlie Ballestad, derpaa súarede de, at de iche kand mindes her hafr: werit andet Borgeleieend Ballestad, som hafr: werit Priviligerit, og Brandzholmen It haasetterleie, som hafúer werit i mande minde, og saaledis fúlt mand effter anden i 40 aars tid, som de kand mindes, og at der er Imellem Ballestad og Brandzholmen ikún en god fiering miil, húor paa Foch Erichsen paa Egen og Wærsósters wegne were tingswindne begierende." Justitsprotokoll film PF990 Lofoten 1693-99 p.39a" Liten tvil om at dette er samme folka, og at Fog Erichsen var gift med en søster (Malena) av Erich Erichsen.

Aurskog Min I 3 s.17

1 time 38 min siden
https://www.digitalarkivet.no/kb20060314021008 Fossen

Adams Express i Trondheim

1 time 58 min siden
Vi er opptatt av at alle skal opptre med fullt navn i debattene. For å endre navnet ditt/visningsnavnet/brukernavnet ditt kan du følge denne framgangsmåten For oppslag i arkiva kontakter du oss via denne lenka: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning

Aurskog Min I 3 s.17

2 timer 36 sek siden
Hei Jeg trenger litt hjelp for å være sikker på et stedsnavn(jeg tror det er et stedsnavn som er oppgitt) i Aurskog Min I3 s.17. Forlovelse 25 jan 1795: "Ungkarl Anders Gulbransen Øysæth fra Winger og Pigen Gunhild Ols D Torsen?(Fossen?) Caut. Hans Hansen Mangen og Joen Olsen Mangen" På forhånd takk for hjelpen! Mvh Terje Eriksen

Adams Express i Trondheim

2 timer 29 min siden
Kanskje du kan endre visningsnavnet "Torbjørn" til ditt fulle navn. https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

Adams Express i Trondheim

2 timer 45 min siden
I mai 1967 startet Brynjulf Braun i Trondheim opp Adams Express. Hviken informasjon er opptegnet om foretaket i Firmaregisteret, eller andre relevante register.

Båttype

2 timer 57 min siden
PS. Nedst til høgre på fol. 204, der verdiane er fordelte, ser eg at sonen Ole Ingebrigtsen fekk utlagt "en ottringsbaad red med søm tilsamen for 1-3-0. Eg spekulerte ein augneblink på om det kunne vere "ved", altså ved og saum til ein ottring, men ut frå drøftinga ovanfor held eg på lesninga til Else og tolkinga eg har gjort.

Båttype

3 timer 17 min siden
Åttringen kjenner eg, det er ein storbåt for lofotfisket; hakket mindre enn fembøringen. Men eg kjende han ikkje att i skrift før Else las for meg, ein krøll frå linja over lurte med til å tru at ein annan bokstav enn O var førstebokstaven. Eg trur Elses bokstavkyndighet er viktigare her enn min eventuelle båtkyndighet! Men så gir Ivar meg noko å tenkje på. Er det ikkje ein båt det er snakk om? Prisen treng ikkje forhindre det. I eit skifte frå Hagfors 1716 er "En gl ottring med sejel" verdsett til 3 rdl. https://www.digitalarkivet.no/sk20110401610120 Og seglet kan ha vore like verdifullt som båten. Nå står det rett nok ikkje at båten i skiftet mitt, frå Åneset 1720, var gammal. Men han var reed med tilslagen Jernsøm og Rør. Herifrå gjeld det å få meining i orda -- "reed" les eg som "parat, klar" (jf. rede i bokmålsordboka) -- "tilslagen jernsøm og rør" les eg som nyoppklinka - jernsaumen er båtspikar, mens ro (fleire rør) er desse jernplatene som saumen klinkast fast i. Rør var eit ukjent ord for meg, men eg har heldigvis Norsk Ordbok i bokhylla! http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=ro#ariadne=[[|314247|,0,|ro|]] Lågt verdsett var han kanskje, åttringen, men slik eg ser det no, har eg ikkje betre tolkning enn at det var "ein grei oppklinka åttring" Ånes-folket hadde.

Nils Nilsson og Martha Aamundsdotter - husmannsfolk i gamle Aker 1802-1822 - er det mogeleg å finna ut noko meir om denne huslyden? - finst det bygdebøker for denne delen av det «landlege» Christiania?

3 timer 22 min siden
Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette emnet som eg fryktar for kan gå i «gløymeboki»... Eg vonar at einkvan med lokal kunnskap i det «landlege» Christiania har høve til å sjå på dette og hjelpa meg litt på veg! Eg takkar på ny so mykje for alle gode tips!

Henrik Torkildson, fødd i Luster 1797 - skomakarmeister Stavanger (1829) og Kristiansand (1832) - lagnaden hans?

3 timer 29 min siden
Eg ønskjer i dag å henta fram att dette emnet som har versert i Brukarforum sidan 2002. Det er eit loke stort «mysterium» i dag som den gongen kvar det vart av denne unge mannen frå Luster som i so ung alder flytte heimefrå. Eg attgjev frå innlegg #1: Henrik Torkildson, son av husmann Torkild Torbjørnson og kona Sophia Henriksdotter, var fødd i Fortun i Luster i januar 1797, men flytte i 1802 med foreldri sine til plassen Utladalen på fjellet mellom Luster og Årdal og voks opp der! Han vart i eit skifte frå 1829 sagt å vera skomakarmeister i Stavanger. I eit anna skifte frå 1833 var han framleis skomakarmeister, men då busett i Kristiansand. Eg ville vorte so glad om ein eller annan greidde finna spor etter Henrik og takkar på ny for alle gode tips!

Auksjonsprotokoll, Dyrøy i Troms, 1855

3 timer 34 min siden
Takk for respons. Auksjonen skal ha vore i Espejord, Dyrøy i Troms. Dette har eg funne i Gårds- og slektshistorie for Dyrøy, bd 3 side 73: https://www.nb.no/items/c8ea427b5f7d5943b8d0c4fb7d90e3a4?page=76&searchText=dyrøy Det var i samband med at Rasmus Knudsen og familien skulle flytte sørover. Vi finn dette i midten av kolonne 2. Gamle Hindberg og kua som er nemnt her , finn vi også omtalt i kolonne 1 på same side. mvh Kai Løseth

Lars Olson Økdalen - fødd i Noreg kring 1830 - foreldri Ole Andersson og Ingeborg - utvandra til Amerika før 1869 - kven var denne mannen? - frå Os i Hedmark eller frå Numedal?

4 timer 12 min siden
Hjarteleg takk til Egil for siste innlegget om Henry Okdale. Eg ser dei her har fått feil dødsstad på Henry, men gudskjelov la du jo inn den andre obituarien i aftes, so me har «full kontroll»! Det er ikkje naudsynt å leggja inn resten... Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden. Det einaste som no manglar er opphavet til Ingeborg Larsdotter (jmf. innlegg #9), men kanskje finn ein eller annan ut av det ogso... Eg ser at Herman Larsson, ein av brørne til Ingeborg Larsdotter, døydde som husmannsson under Bogestrand i Veggli 2.10.1821, 20 1/2 år: https://media.digitalarkivet.no/view/1121/113 Eg finn ingen av foreldri Lars Hermanson eller Gullaug Knutsdotter gravlagde innan utgongen av 1830, men det hadde vore interessant å sjå om denne huslyden er nemnd under Bogstrand, som vel er gnr. 5 i noverande Rollag!?

Trenger hjelp til å finne dokumentasjon på emigrant

4 timer 23 min siden
Cunard Line og emigrasjon 1872 fra Stavanger er nevnt i innlegg 1. Bør sjekkes! http://www.norwayheritage.com/p_year.asp?ye=1872

Trenger hjelp til å finne dokumentasjon på emigrant

4 timer 25 min siden
Fant de ikke i emigrantbasen.

Trenger hjelp til å finne dokumentasjon på emigrant

4 timer 31 min siden
Problemet er at emigrantprotokollene for Stavanger før 1903 har gått tapt i brann: http://www.migrasjon-rogaland.no/index.cfm?id=198871 Det finnes en rekonstruert søkbar emigrantbase for årene 1825-1970 i det gamle Digitalarkivet: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=STAV&metanr=1532

Trenger hjelp til å finne dokumentasjon på emigrant

4 timer 43 min siden
Familien bodde i Ottertail,Minnesota i Census 1880. Bla til neste side for å se alle barna til Erik og Anne Randine. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=MINN1880&gardpostnr=71488&merk=71488#ovre

Trenger hjelp til å finne dokumentasjon på emigrant

4 timer 49 min siden
https://old.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSfn=eri&GSiman=1&GScid=102764&GRid=53748262&

Trenger hjelp til å finne dokumentasjon på emigrant

5 timer 5 min siden
Her står det at Randine kom til Amerika i 1871. https://old.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=thingvold&GSbyrel=all&GSdy=1927&GSdyrel=in&GSst=30&GScntry=4&GSob=n&GRid=14632544&df=all&

Trenger hjelp til å finne dokumentasjon på emigrant

5 timer 20 min siden
Vi er opptatt av at alle skal opptre med fullt navn i debattene. For å endre navnet ditt/visningsnavnet/brukernavnet ditt kan du følge denne framgangsmåten Eg flytter emnet ditt over til Brukerforum.

Sider