Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 37 min 5 sek siden

Enkelte ikke dechiffrerte ord i kopibok fra Det philosophiske Facultet 1845

56 min 55 sek siden
Jeg har "dechiffrert" en lang tekst fra en kopiavskriftsbok for Det philosophiske Facultet fra 1845, men har problemer med å tyde enkelte ord. Jeg vedlegger en kopi av den aktuelle side. Min avskrift er inntatt nedenfor. Problemene knytter seg til endel ord i linje 27-34. Takknemlig for hjelp! Mvh Helge Olav Bugge 1 nødvendigt at tilføie nogle yderligere Bemærkninger i Anledning 2 af Spørgsmaalet om Herr Candidat Monrads Ansættelse, saa har dette 3 sin Grund i en i Departementets underdanigste Foredrag af 4de September 4 f. A. forekommende Yttring, hvilken Yttring er bleven Facultetet be- 5 kjendt af den Departementets Skrivelse vedlagde Extract-Gjenpart 6 af det nævnte Foredrag. Det heder nemlig deri, at ”Departementet 7 med Collegiets Minoritet antager, at der ikke er tilstrækkelig Grund 8 til at fritage Candidat Monrad, om han maatte blive eneste An- 9 søger til Posten, for overeensstemmende med hvad der for Ansøgere 10 til andre Lærerposter ved Universitetet i senere Tid har været fore- 11 skrevet, at afholde Prøveforelæsninger.” Til hvilke Grunde Depar- 12 tementet støtter den her udtalte Formening, har Facultetet ikke havt 13 Anledning til at erfare. Da det imidlertid af den vedlagte Extract 14 fremgaaer at Departementet i sit Referat til Regjeringen har ud- 15 talt sin Anskuelse om denne Sag, uden at berøre Facultetets derfra 16 afvigende og paa bestemte Data støttede Formening, saa har Facul- 17 tetet deri fundet fuld Opfordring til at gjøre opmærksom paa, at det 18 i sin Betænkning af 19de Juni f. A næstefter paa ”det Bedste” at anbefale 19 Herr Candidat Monrad til Ansættelse som Lærer i Philo- 20 sophi, udtrykkelig har fremhævet, at det paa Grund af de af ham som 21 Stipendiat ved Universitetet afholdte Forelæsninger har fundet vi- 22 dere Prøveforelæsninger overflødige. Facultetet er fremdeles af den 23 Formening, at det i det kongelige Dictamen af 20de November 1837 ud- 24 talte Vink om Rigtigheden af, at de meest qualificerede Ansøgere 25 gives Adgang til ved Prøveforelæsninger at lægge sin Dygtighed 26 for Dagen, ingenlunde kan fortolkes som et almindelig Paabud 27 om at deslige Prøveforelæsninger i ethvert Tilfælde skulle X 28 X uden Hensyn til om X paa Grund af de specielle 29 Omstændigheder kunne ansees overflødige eller ikke, ligesom Faculte- 30 tet ogsaa med fuld Føie troe at kunne paastaae, at der af hvad 31 der i den senere Tid, X nemlig Resolutionen af 20de November 32 1837 XXX har været Praxis ved Universitetsposters Be- 33 sættelse, ingenlunde vil kunne udledes noget Beviis for den modsatte 34 X. Filosofilektoratsaken RA s 5.pdf

Military Records

59 min 50 sek siden
this makes more sense. thank you for sharing ...... i appreciate your help. I have one last question. I've found his baptism and marriage and death, and i think his birth. But anything else about his military service?

Anders Jacobsen født ca.1726 Modum/Eiker. Bosatt i Eiker.

1 time 1 min siden
Hei. Gjelder Anders Jacobsen født ca.1726 i Modum/Eiker g.m. Inger Povelsdatter ca.1730 Mæhlum, Modum, hun død 1800 Krogstadelven i Eiker. Det er vel han Anders Jacobsen, 75 år, oppført som enkemann og bosatt Lysager ved folketelling 1801, ant. død august 1808 i Eiker. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058275001915 Hvem var foreldrene til Anders Jacobsen, og hvor var dem bosatt (gaard, sted, sanns. i Modum) og evt. opplysninger om eventuelle søsken?. Angående Inger Povelsdatter er det info om mor Rønnoug Johnsdatter ca.1687 – 24.mai 1770 Hedenstad, Eiker, men der stopper det!. Takknemlig for info.

Ønsker hjelp til å finne Jacob Adamsen Sønju (født 1. oktober i 1795) død/begravet

1 time 11 min siden
Enda en ting som styrker kandidaten er at "Jacob Adamsens enke" Thorine Cathrine Erlandsdatter gifter seg på nytt med Peder Olsen i 1841 (løpenr 15): https://media.digitalarkivet.no/view/8457/152

Maren Sivertsdatter (Ørland/Orkdal).

1 time 23 min siden
Takk for opplysningen Renate 🙂 Da vil jeg undersøke videre på etterkommere i Bodø.

Hjelp med tyding av farens navn og oppholdsted, Odalen 1778-1782.

1 time 44 min siden
Det er en umulighet at de to siste var søsken. (Hvis de ikke var tvillinger og den ene døpt senere) Det er 103 dager mellom 7 oktober (17 trin.)1781 og 17 feb. (1.søn e. fast.) 1782 En annen sak. De 2 første døpt i Sand/Mo på nordsiden av Storsjøne. Den siste i Opstad på sørsiden av Storsjøen

Hjelp med tyding av farens navn og oppholdsted, Odalen 1778-1782.

1 time 45 min siden
Tusen takk for rask hjelp Jan, Even og Elin.

Margit Larsdatter

1 time 53 min siden
I am not sure that this is the correct forum. I would like some help with research and maybe some advice on how I can do better research on my own. I am researching Margit Larsdatter. I found information about her birth. https://media.digitalarkivet.no/view/7936/110 I found information about her confirmation: https://media.digitalarkivet.no/view/7936/110 I am trying to find some more information about her. I have gone to the following screen https://www.digitalarkivet.no/en/ and entered her name, but I have not found anything relevant. I have then gone to the following screen and looked through the church records for Tinn, Atrå, Mæl and Dal. I used the search feature but I was not able to find anything for Margit Larsdatter or variations. I then remembered that you had provided the following link https://media.digitalarkivet.no/view/7949/84 for her sister's wedding. I see that record is from SAKO, Gransherad kirkebøker, F/Fb/L0002: Ministerialbok nr. II 2, 1815-1843, s. 195 (My guess is that the family moved or that Gransherad had split from Tinn.) I thought I should check that same source for a possible wedding for Margit. When I go back to https://www.digitalarkivet.no/en/search/sources and I look for the available records for Gransherad, I can find the following book SAKO, Gransherad kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1815-1843, s. 258 You will see that one book is F/Fa.... and the other is F/Fb.... Is there a way for me to be able to access F/Fb so that I can search it? Is there a better way for me to research Margit? Thank you for your help.

Military Records

2 timer 1 min siden
Are you confused Murray? "f.ca" means "born around" In your clip above (to the right) under Knud Nilsson Nomeland: Childs, at least 1. Olav "born around" 1744 2. Anne "n." (mentioned) 1706....and so on 3. Asbjørn "born around" 1658 (8 years) lived in 1666 (taken from the clip I put in above) 4. Nils "born around" 1662 (4 years) lived in 1666 ( taken from my clip) Here are the link to my clip from 1666: You'll find Nomeland on the right page (second from the top) Move to the left page and scroll down from the top to the second farm. This farmer, named "Ole" has a son named Arve Olsson he is 14 years old, not 24. The number "1" are written in the same way. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005140089 This list are not a cencus but was made for military use. The history was that the authorities wanted to know how many men there where in Norway who could be used in the army. The first list, from 1664 shall contain farmers from 50 years and younger and sons an others from 12 years an older. If Knud Nomelands son Ole/Olav had been born in 1644, he would have been 20 years in 1664, an should have been in the list, but he isn't. (Nomeland at top, right page) https://www.digitalarkivet.no/ft10041005140075 Knud Nilsson is also missing, and the reason? He was "to old". And his son Ole/Olav? He was "to young". mvh jan w

Ønsker hjelp til å finne Jacob Adamsen Sønju (født 1. oktober i 1795) død/begravet

2 timer 6 min siden
Enig med Carl, dette virker som en god kandidat: Jacob Adamsen død 5.mai 1838 i Bragernes https://media.digitalarkivet.no/view/8456/41784/35 Ved ekteskapet i 1833 oppført som vognmand, ved død oppført som kiörer (kjører) og det kunne jo stemme bra. I versjonen på nett oppført som Jacob Adamsen Kiøvre. Det er nok tittel kiörer (kjører), som står etter komma og ikke Kjøvre. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000006357566 Oppholdsted: (ser ut som) i Strömsgaden. Alder riktignok oppført som 40 år, mens ut fra alder oppgitt ved ekteskapet skulle vært ca.42 år. (det forekommer relativt ofte i denne perioden noe unøyaktigheter i alder, så det kan likevel være den rette). Ikke funnet noen opplysninger om barn.

Hjelp med tyding av farens navn og oppholdsted, Odalen 1778-1782.

2 timer 8 min siden
Her er tellingskrets 4 i Strøm prestegjeld i FT 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/district/tf01058239003900 Noen av gårdsnavnene finnes her. Forrige og Neste (rødt øverst til venstre) går til tellingskrets 3 og 5 som bør være i nærheten av 4.

rettsdokument / dom /kjennelse fra Sauherad kommune , Nigard Gvaala gnr 7, bnr 8 .

2 timer 10 min siden
Her ser du hvordan du kan henvende deg til Arkivverket for å få hjelp til oppslag i ikke-digitalisert arkivmateriale: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning

Skifteprotokoller for Bremsnes/Kværnes

2 timer 12 min siden
Lensmennenes dødsfallsprotokoller inngår i skanna skiftemateriale. Du kan søke med Bremsnes og Kvernes som geografisk avgrensning, og så kan du selv avgrense søket kronologisk: https://media.digitalarkivet.no/sk/browse?municipalities[]=1553&municipalities[]=1554

Hjelp med tyding av farens navn og oppholdsted, Odalen 1778-1782.

2 timer 24 min siden
. . . Kiølstad. Mvh

Kan någon hjälpa mej hitta Kristoffers födelse i Höland?

2 timer 28 min siden
Inger Hohler, du är en ängel som försöker hjälpa till! Tusen tack! Men risken är nog som du säger att Kristoffer kom från en hel annan socken och då får man nöja sig som det är, antar jag. Kanske domböcker skulle kunna ge något, men jag har inte några planer på att ge mej på dem nu... 1757 hette Marie Kristoffersdotters man Anders. Det är inte alltid man får som man vill, men rätt som det är kanske det dyker upp en lösning. Än en gång tack och trevlig helg!

Hjelp med tyding av farens navn og oppholdsted, Odalen 1778-1782.

2 timer 49 min siden
Døbt Gunder Sounæs D : Thore. test: Ole Hanord, Ole Sounæs, Anne Hanord, Kari Sieppestad, Birthe Lyken. Døbt Gunder Sauness Søn Anders. Test: Erich Klingerud, Jens Sauness, Hans Snedkermoe, Ane Hanor, Berte Svenby. Døbt Gunders Sougnes D : Thore. Test: Soren Krogen, Knud Qværnberget, Kari Sukerud, Mari Brynnildrud, Eli Kivestad (Kiøestad?).

HED/OPL Bøle eller Bohle

3 timer 5 min siden
Kari Johannesdotter Lillehagen frå Lom utvandra i 1881: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000952752 Nr 7041 i denne lista (Alle utvandrarar frå Lom til USA i åra 1854-188): https://archive.is/fXNPp#selection-25.0-25.48 7041 1881 Kari Johannes 1854 U K Vetlhagen

Military Records

3 timer 7 min siden
I don't know what " f. ca. " mean maybe it's a rough estimation? it's a shame the bumerkets are not shown in the records you showed me. I'm still amazed how records this far back exist.

Military Records

3 timer 23 min siden
wow lots of information, thank you for your time looking into all of this for me. So do you think these are for sure the same people? The Valle kommune books may be incorrect then?

Military Records

3 timer 44 min siden
This is a little bit out of line: Olav Knutsen Nomeland Dated 23.mar 1666, Nomeland, Hylestad parish Knud Nomeland had 3 sons (at home) Ole Knudsson 11 years Asbiørn Knudsson 8 years Niels Knudson 4 years There's no doubt that his age are written 11 and not 22. So it seems he was born around 1655 and not 1644. But still old enough so his son Svenke could have been born whit in the range 1770-1778. (according to this, Olav was 23 in 1778) Just for the record; Here we have Knud Nomeland with full name (1661) He own and used 35,5 % of the farm. mvh jan w

Sider