Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 12 min siden

Konfirmasjon 1851 Asker, Akershus

2 timer 21 min siden
Trenger tydehjelp til Ole Christensen Bergereiet sin konfirmasjon. Hva står det i "karektèr-kolonnen" om han? gutter nr. 17: https://media.digitalarkivet.no/kb20061114040089

Skifteforretning Herman Lorentsen Smith

2 timer 23 min siden
Tusen takk. Fantastisk å få så god hjelp.

Gidsken Dorthea Rosenvold (1732-1791) - aner og fødested

2 timer 25 min siden
Enken heter Ellen Kierstina Smith.

Gidsken Dorthea Rosenvold (1732-1791) - aner og fødested

2 timer 25 min siden
Her er barna: Jens Lorentz, gl. 20 aar Ole Casper, gammel 17 aar Johan Hermansen Smith, gl. 14 aar, alle 3 giemme Ingeborg Anna, gift med med Hans Jørgen Falster paa Hitteren boende, Abellona, gammel 19 aar U-gift, Conditionerende hos Hr. Lieutenant Junchans i Romsdalen Birgitha Martha Smith, 18 aar ligeledes u-gift og værende hos Hr Capitain Hammond i Opdal.

Skifte etter Jacob Rostrup

2 timer 41 min siden
Jeg har via Malmø stadsarkiv fått oppgitt at Oluf/Olof Normandin ble født 19 mars og døpt 26 mars. Opplysningen finnes i "fødelse - och dopboken før Malmø Caroli førsamling". Foreldrene oppgis å bo i Sødra Førstaden men det har ikke lykkes meg foreløpig å finne dem i registerne til "husførhørslængderna". Det gode letearbeidet fortsetter :-) Mvh Marit.

Flytting innen Norden.

2 timer 49 min siden
Jeg søker svar på om personer som for eks flyttet fra Norge til Sverige i 1820 årene ble registrert noen steder. Meldte man flytting - og eventuelt til hvem eller hvor? Mvh Marit Monsen Bolset, Frekhaug.

Dødsmelding, Bergen 1952

2 timer 56 min siden
Det er riktig at det vart prakstisert tidlegare, men etter omorganiseringa i Arkivverket har praksisen endra seg til at vi her kun skal veilede om korleis publikum kan finne fram i arkiva.

Petter Julius Ferdinandsen

2 timer 58 min siden
Ser at jeg brukte feil forum og dette skulle ligget på forum for tyding. Beklager! Kanskje en moderator kan flytte emnet til riktig plass?

Nils Hansen Malmstrøm født 1852

3 timer 13 min siden
Vi får se - har som nevnt lagt det til tyding...(se post # 56)

Nils Hansen Malmstrøm født 1852

3 timer 16 min siden
Fra Sveins innlegg: Det står en anmerkning bakerst på høyre side på Nils Hansson Malmström som jeg ikke klarer å tyde Jeg prøver: Arbetsbet. d. 8/10-1887 for å arbeta i K........? med h's (?) samtycke. Sacknar betyg for 4 år. ------------------ Vil det si at Nils har fått et arbedsbetyg for å arbeide et annet sted, med hustruens samtykke?

Sokneprest Christen Henrikson Lyster (1600-1645) til Luster i Sogn - ein son til Strinda og vidare ættespreiing kringom i Midt-Noreg?

3 timer 16 min siden
Johan Christiansen Frauen og Anna Juel gifter seg i Jægerspris (Gerslev) i Danmark Gift 21 juli 1722. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150244#150244,24899381 Se Fredriksborg Amt-Gerlev Sogn 1646-1728 Opslag 223 Hans foreldre var Kirurg Christian Frauen død 1717 og Elisabeth Marie Dalhuus død 1731

Peder Jensson (1834-1879) - frå Luster til Håkonshella i Loddefjord - enkje og born alle til Amerika - med unntak av ei dotter?

3 timer 18 min siden
Eg vil i dag gjerne få henta fram ein huslyd frå Nes i Luster som til no har fått liti merksemd, men etter at det syner seg so å seia heile ætti hamna i Amerika, vonar eg at nokon kan hjelpa meg finna fleire detaljar om dei? Biografien for foreldri er komplett, men eg «kavar» svært med: * Dotteri Inga og mann hennar frå Strinda - som synest forsvinna etter 1885!? * Opphavet til svigersonen Johan Adolph og svigerdotteri Laura Christine, søsken frå Spandet i Lade sokn, Strinda? * Opphavet til svigerdotteri Ingeborg frå Hadeland? * Og endeleg lagnaden til dotteri Nilsiona Chriostine, sopm eg ikkkje har finni korkje avlidi i Loddefjord eller utvandra til Amerika? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Peder Jensson {Næs}, f. {i Luster} 18.12.1834, Peder Jensson flytte i ung alder til Loddefjord ved Bergen der han 1.6.1857 gifte seg med Synneva Nilsdotter frå Myren, Laksevåg. Ho var dotter av gardbrukar Nils Nilsson på Myren, Laksevåg, opphavleg frå Sæterdalen i Bruvik, Haus, og kona Inga Gundersdotter frå Risnes i Manger og f. på Hjelme i Manger 23.2.1832. Peder var fiskar, og han og Synneva slo seg ned som plassfolk i Mindestraumen ved Håkonshella i Loddefjord der Peder d. 21.9.1879. Synneva utvandra til Amerika i 1882, og under namnet Synneva Peterson finn me ho att hjå borni hennar i Stoughton, Dane Co., Wis. der ho d. 12.4.1897. Peder og Synneva fekk elleve born i lag: a. Inga Lovise Peterson, f. i Loddefjord 10.3.1858, utvandra til Amerika med mori i 1882 og gifte seg i Stoughton, Wis. 25.3.1884 med Johan Adolph Johanson frå Spandet i Strinda, i Amerika kjend som ##### (American name? – John A. Johnson?) Han var son av husmann Johan Gunerius Nilsson på Tendneden under Spandet, opphavleg frå ##### (f. Malvik sokn Strinda 1833 – vigsli 18.10.1857 seier fødd på Aunet i Malvig: https://media.digitalarkivet.no/view/2355/296 og kona Karen Andreasdotter frå ##### (f. Fosen i Ørlandet 1827 – vigsli 1857 seier Korsvigen i Storfosen!?) og f. i Lade, Strinda 5.6.1863, men utvandra til Amerika i 1882. ##### (occupation and place of residence?) ##### (their deaths?) ##### (number of sons and daughters? – incl.: * Johan Cato – f. First Lutheran, Stoughton, WI 3.1.1885 – date hard to read!) b. Jens Peterson, f. i Loddefjord 7.5.1859, utvandra òg med mori til Amerika i 1882 og gifte seg første gongen i Stoughton, Wis. 8.10.1884 med Martha Helene Olsdotter frå Håland i Alversund, i Amerika kjend som Helena Olson. Ho var dotter av gardbrukar Ole Monsson på Håland, opphavleg frå Skare i Seim, Hosanger, og kona Ingeborg Hansdotter frå Erstad i Alversund og f. i Alversund 19.1.1863, men utvandra til Amerika i ##### (year of emigration?) Men Helena d. i Stoughton, Wis. 30.4.1894, og Jens gifte seg 25.1.1895 att i Stoughton, Wis. med enkja Ingeborg Andersdotter, opphavleg frå ##### (Norwegian origin? – Hadeland!?) i Amerika kjend som Ingeborg Amundson. Ho var dotter av ##### (parents Anders Hanson and Ingeborg Anderson – full names? – yrke og bustad?) ##### (date and place of her birth? – Feb. 1857 or 1858? – or May 1857?) ##### (year of emigration?) Jens Peterson var ei tid slaktar («meat market owner and operator»), men vart sidan vognfabrikkarbeidar ( «wagon shop repair man»). Han budde i Stoughton, Dane Co., Wis. der han d. 30.8.1924. Ingeborg Peterson d. same staden 15.3.1944. ##### (his obit: Stoughton Courier Sep. 2, 1924) ##### (number of sons and daughters from both marriages? – he had at least three children by 1st wife and one by Ingeborg!) c. Nilsina Christine Pedersdotter, f. i Loddefjord 24.12.1860, ##### (levde i 1865 – ikkje konf. i Loddefjord – lagnaden hennar?) d. Johanna Severine Pedersdotter, f. i Loddefjord 31.12.1862, d. i Loddefjord 13.4.1863. e. Johanna Serenne Pedersdotter, f. i Loddefjord 29.1.1864, d. i Loddefjord 21.3.1869. f. Nikolai, kjend som Nickolai Peterson, f. i Loddefjord 1.2.1866, utvandra med mori til Amerika i 1882 og gifte seg i Stoughton, Wis. 13.12.1885 med Laura Christine Johansdotter frå Spandet i Strinda, i Amerika kjend som Laura Johnson. Ho var dotter av husmann Johan Gunerius Nilsson på Tendneden under Spandet, opphavleg frå ##### (f. Malvik sokn Strinda 1833 – vigsli 18.10.1857 seier fødd på Aunet i Malvig: https://media.digitalarkivet.no/view/2355/296 og kona Karen Andreasdotter frå ##### (f. Fosen i Ørlandet 1827 – vigsli 1857 seier Korsvigen i Storfosen!?) og f. i Lade, Strinda 5.6.1863, men utvandra til Amerika i 1884. Nickolai dreiv slaktebutikk («meat market owner and operator»), og han og Laura budde i Stoughton, Dane Co., Wis. der Laura d. 22.5.1902. Nickolai Peterson d. ##### (date and place of his death?) Dei fekk seks born i lag. g. Peder Pederson, f. i Loddefjord 22.9.1868, d. i Loddefjord 10.10.1868. h. Johannes Severin, kjend som John S. Peterson, f. i Loddefjord 15.5.1871, utvandra med mori til Amerika i 1882 og gifte seg i Stoughton, Wis. 21.5.1896 med Anna Bentson, ##### (full name etc. - born Utica, WI Dec. 1874) John og Anna busette seg i Stoughton, Dane Co., Wis. der John var målar og smed ved vognfabrikken («wagon shop painter and blacksmith») og sidan tobakksarbeidar («tobacco worker»). John d. i Stoughton, Wis. 25.11.1940, medan Anna Peterson d. same staden 11.5.1941. Dei fekk åtte born i lag. ##### (to be verified!?) i. Pernille Pedersdotter, f. i Loddefjord 9.12.1872, d. i Loddefjord 10.12.1872. j. Ingeborg Johanne Pedersdotter, f. i Loddefjord 15.1.1874, d. i Loddefjord 24.10.1874. k. Pernille Serenne Pedersdotter, f. i Loddefjord 3.10.1876, d. i Loddefjord 5.10.1876. ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Christ Olson - fødd desember 1841 - ein svensk snikkar i McCook Co., SD - kan han identifiserast?

3 timer 32 min siden
Hjarteleg takk til Egil og Kari for nye interessante innlegg! Nettopp den obituarien som du Egil syner, var det eg hadde sett, men eg hugste ikkje den nøyaktige ordlyden... Elles er det framleis eit godt spørsmål om dette verkeleg er «rett» Christ Olson. Mykje talar for det, so kanskje eg rett og slett skal skriva noko slikt som «truleg var han fødd i Södra Sallerup...» Men kva heiter denne bustaden deira i Södra Sallerup - Färabeck? Og kva yrke hadde faren Ole Persson? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand for kartleggjing av denne svenske snikkaren!

Petter Julius Ferdinandsen

3 timer 33 min siden
Hei. SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1846-1853, s. 17 Jeg trenger hjelp til tyding når det kommer til barn nummer 35 på side 17 i overnevnte kirkebok, Petter Julius. Han er sønn av Marthe (eller Martha) Pedersdatter og en Johan Ferdinand Holm. Jeg har klart å spore meg til en Holm-familie i Drøbak, men jeg er først på jakt etter hva som står skrevet i kirkeboken omkring Petter Julius og foreldrene hans. https://media.digitalarkivet.no/view/520/3426/17 På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Ukjent bilde fra Andersby, Vadsø

3 timer 52 min siden
Hei, Fikk dette fra min gammelonkel Richard Andreas Klemetsen (1931-2008) fra Andersby utenfor Vadsø. Har lagt det på Facebook og en dame tror han med skjegg og lue er hennes oldefar Håkon Dahl (1885-1942) også fra Andersby. Vet dere hvem disse mennene med bart er, på forhånd takk.

Petter Olsen f26/1-1862 emigrerte til Amerika 1884.

3 timer 55 min siden
Ja , du har helt rett og jeg hadde oversett at denne hadde status gift. Nei denne er ikke lett .

Dåpsprotokoll Berte Marie Augustinsdtr

4 timer 18 min siden
Vielsesdatoen er 1. januar 1768.

TEMA Et lynkurs i metode ved særdeles vanskelige slektsoppgaver. Leksjon 1 av 7

4 timer 18 min siden
4 Overordnet utredning Denne leksjonen er ikke ment som standard rutine i slektsgransking, men kan brukes til å komme videre i vanskelige spørsmål. A) Slektsgranskeren skal nå gjennomgå og repetere de funnene som er gjort i leksjon 3. Den familie- eller slektsgruppen som er kartlagt, kan hende med flere ukjente aktører, må innlæres. Dette gjøres ved å tegne figurative fremstillinger. Tidslinje for livsløp, anetavle og kart(!)studier. Bruk matrikler til å lokalisere gårder, bruk og plasser. Det vil så fremkomme noen tomme felt som man har oversett, og som må granskes. Når kjente fakta er innlært, er dette materialet egnet for å lage alternative hypoteser som kan utprøves i figurene. Skriv et resonnement og en rapport til neste arbeidsøkt. Argumenter for og imot. La saken modne, sov på det og la underbevissheten jobbe videre noen dager eller uker med spørsmålene mens du gjør andre ting. B) Bruk flere kilder, gå til arkivene eller be dem om å gjøre oppslag for deg. Utvid det geografiske området og let i kilder fra andre kirkesogn. Vær like nøyaktig som tidligere med å føre logg og registrere interessante funn. C) Registrer barnelister, naboer og venner. Finn ut hvem de var og hvor de kom fra. Studer hvem som har bistått familien med sin underskrift i skiftesaker, pengelån og ved trolovelse. D) Trekk selv slutninger basert på tradisjoner, slik som oppkallingsregler. Bruk kalkulator ved beregning av fødselsår og mødrenes alder ved siste barnefødsel. Les om gamle ferdselsårer og flyttemønstre. Du kan lage din arbeidsplan med målsetting og problemdefinisjon. Usikre personer og hendelser kan noen ganger elimineres ved å dokumentere umuligheten av teori. Derfor er det bl.a. viktig å registrere dødsdato og -sted. Intuisjon kan brukes når problemstillingen er godt innlært, og du har gjort deg kjent med distriktet. Hvis du leser prosadelen i bygdebøkene, kan dette gi en ramme rundt saken. Lokalhistorien er dessuten morsomt og lettlest.

Tyding av Kirkebok

5 timer 6 min siden
d. 21 oct. Trolovet Augustinus Rasmuss. Hoviland UK Anne Torgiesd. Giesdahl P Caut. Rasmus Rasmuss. Giesdahl Rasmus Rasmuss Hoveland Tolle Svends. Helviggrund Anders Ericks. Frestadhejen

Dåpsprotokoll Berte Marie Augustinsdtr

5 timer 6 min siden
Hei, Jeg søker etter dåpsprotokoll for Berte Marie Augustinsdtr Berte Marie gifter seg i 1768 med Rasmus Larsen... (dato klarer jeg ikke lese) SAK, Herad sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1768-1799, s. 211-212 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070530330481 Berte Marie dør i 1834, helt nederst til høyre. SAK, Herad sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1816-1844, s. 104 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060106010683 Hun er datter av Augustin Rasmussen og Anna Torjesdtr iflg bygdebok. Jeg har funnet alle de andre fødsels protokollene til søsknene som er nevnt der, men klarer ikke finne Berte Marie.. https://www.nb.no/items/eed791d52c759cac68bdb02e46b319ef?page=381&searchText="bringsjord"

Sider