Nyhetsinnsamler

Opplysninger søkes om barna til Jens Jørgensen og Berit Kristina Rasmusdatter fra Sandøy, Helgeland i Nordland fylke.

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 22 min siden
Carl Ellefsen Sanna var bror av min forfar Ole Ellefsen Sanna(1775-1804). Carl ble døpt3.søndag etter trekongersdag(26.01)1784, og han døde i 1819, og ble gravlagt 28.03.1819. Den 27.01.1805 ble han gift med Elisabet Jensdatter. Det var skifte på Carl i 1819. Har mye av det samme som det er skrevet her når det gjelder barna, men på Gisken Birgitta og Jens Andersen har jeg 10 barn(har fått noe av dette fra en som heter Håkon Brun). Kan ta det senere her hvis du er interessert, Gisken Birigitta døde 21.12.1850, og ble gravlagt 31.12.1850. Gift 12.10.1829 med Jens Jørgen Zahl Andersen som døde 15.07.1863. Han skal være født på Hadnes i Nesna i 1786. Ingeborg Anna har jeg vel det samme på som er kommet frem tidligere. På Hans Emahus har dere mer enn jeg har. Når det gjelder Johan Christian så skal han være død i 1899, og han ble døpt 12.06.1814. Gift i 1839 med Karen Johanna Zahl Jensdatter(1818-1900), og født på Træna. Anton ble gift i 1842 med Lorentse Kristiane Olsdatter, som skal være født i 1822. Så har jeg en John Carlsen, men her mangler andre opplysninger og kilder. Noen av disse har barn, som jeg kan ta senere hvis det er ønskelig

Tyding av tekst i dansk kyrkjebok frå 1718

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 22 min siden
Det er skifte etter både Herleiv og Abel(one) og etter Arne og Dorthea. Eg har ikkje funne skifte etter Anne Marie eller Anders. Skiftet etter Selle Vindheim frå 1820 finn eg her: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord, Skifteprotokoll nr. A 12b (1817-1821), Skifteprotokollside, Side 346b-347a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081126700352 Det nemner 9 syskenborn eller deira born, som alle viser seg å vere borna til Herleiv/Abelone og Arne/Dorthea. (Det fyrste "syskenbarnet" som er nemnt, Arne Jeanson Sauesund er eigentleg son til syskenbarnet Helene Herleivsdotter). Då må Selle Vindheim vere dotter til den tredje systera, Anne Marie. Eg har ikkje funne dåpen til Selle, og har elles berre funne Abraham og Katrine. Anders Olsson var blant dei fem fadrane som drukna i 1767, men eg har ikkje funne ut kvar det vart av Anne Marie, Abraham og Katrine. Familysearch har ikkje registrert dødsfall, og databasane frå Fylkesarkivet inneheld vel lite eller ingenting frå Askvoll.

Hvor er dette i Trondheim?

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 32 min siden
Gnr Bnr Husnavn Gate Eier/evt l 62 337 Gate A. østre Tempe Strinda kommune https://www.strindahistorielag.no/Matrikkel Strinda 1950 med tillegg.htm

Foreldre til baker Ole Andreas Ingebrigtsen, født 1832 i Bergen

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 41 min siden
Då er det han som vart gift i Hamre prestegjeld - Frekhaug høyrde under Hamre i 1828.

Sannsynlighet for middelalderpåstand

Nyheter fra Arkivverket - 2 timer 46 min siden
Mine aner Peder Frantzen Franck(e) og Anna Taraldsdtr Westgård Stejmoen hadde også en sønn Tarald f 1769 i Alvdal, død 1839 i Skogn.

Kalhagen

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 12 min siden
Dorthe gravlagt (jordfestet) 25. mars 1802 – venstre side: SAB, Fjaler Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1799-1814, s. 43 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070507640339

Kalhagen

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 18 min siden
På side 379 i bygdeboka kan vi lese under Arstein: Botolv Sørensen Hauge født 1752 – gift 1775 med Dorthe Knutsdatter Hernes født 1752. Barn: Ole 1778 – Kristian 1784 - Jens 1800 ( ja det står faktisk at han hette Kari og var gift med Margrethe Kristoffersdtr Eiken!). Botolv Sørensen døde i 1813 – Dorthe Knutsdtr døde i 1802

Niels Stub og Rosensverd

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 28 min siden
. Niels (Pedersen) Stub (c1500-1580) sin hustru Ingeborg Mogensdatter (1515-1592) var muligens en datter av væpneren Mogens Trugilsson (c1485 - før 1522). Mogens Bårdsen Rosenverd (c1546 - 1593) og Anna Eilersdatter Stygge (g.1591) hadde såvidt jeg vet datteren Maren. Sistnevnte Mogens skal også være far til en Ingeborg Mogensdatter Rosensverd, som var gift med Moses Nielssøn Stub (sønn av ovennevnte Niels og Ingeborg Mog.d.) .

Kalhagen

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 37 min siden
Her dør Christopher (Kristoffer ) Larsen den 5. juni 1835 – oppgitt alder 87 år – beregnet fødselsår ca 1748 – nr 25: SAB, Fjaler Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 6, 1835-1884, s. 315 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050818031296 Rakel Halvorsdtr dør 29. april 1842 – 82 år gammel – beregnet fødselsår 1760 -nr 33: SAB, Fjaler Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 6, 1835-1884, s. 333 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050818031314

Sannsynlighet for middelalderpåstand

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 41 min siden
Halvor Taraldsen Kirkemo Westgård er mitt fjerne opphav også. Han er far til lensmann Tarald Halvorsen Kirkemo i Stor-Elvdal. Fosvolds bok antar på s. 69 at Tarald Olsen Atneosen og Ole Olsen Sollia er brødre og de antas å være fra Trønnes eller Koppang. Denne Tarald er far til Hågen Taraldsen i nr. 4 ovenfor. Ellers blir det litt mye arbeid med å finne ut av alle disse akkurat nå, men jeg kan nevne at den eldste Tarald på Kirkemo får en sønn i 1614, og må da antas å kunne være født rundt 1580/90. Det er litt etter at første Tarald er bruker på Træet Trønnes i 1574. Sistnevnte er i tid og ved navn neppe far til førstnevnte (kan likevel tenkes hvis han dør litt før denne blir født), men et nokså nært slektskap er jo ganske sannsynlig. På nabogården Gammelstu Trønnes har Auden (bruker i 1528) en Tarald som sin fjerde sønn, og som før nevnt gjenopptar denne Tarald i 1585 den gamle gårdparten Berg, som da har ligget ubrukt i lang tid.

Kalhagen

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 46 min siden
I bygdeboka under Eiken (side 312) finner vi følgende under Eiken – L.nr. 61. Hola. Husmannsplass: Kristoffer Larsen Hauge, gift 1788 med Rakel Halvorsdtr Rivedal. Barn: Kristen 1791 – Margrethe 1794 ugift(!) - Dorthe 1799 – Kristine 1800. Kristoffer Larsen døde i 1835 – Rakel Halvorsdatter døde i 1842. Vi kan vel tro at dette er din Margrethe (selv om det står at hun var ugift!) - Kristoffer Larsen Eiken står oppgitt som far da hun giftet seg.

Hvor er dette i Trondheim?

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 49 min siden
Gate A nr 4. https://www.nb.no/search?q="gate a nr 4"&mediatype=aviser&counties=Trøndelag ---- Side 5 - 6,80) Lørdag 29. oktober 1938 kl. 10 blir tvangs*- auksjon holdt her på kontoret over Gate A. Tempe nr. 4 g.n. 62 b.n. 328 av sk.mk. 0,10, Holtermans vei nr. 42 g.n. 62 ]}.n. 197 Norsk Lysingsbladtorsdag 29. september 1938 Tilgang i norske bibliotek more_vert Side 3 Bergmester Bachkes vei nr. 1. — Trondhjem gassverk for installasjon av 4 gassbadeovner i Gate A. Tempe ur. 4. — A-S Strindens teglverk for opførelse av jernbru for kabelbane over veien Ny Tid (Trondheim)tirsdag 9. mars 1937 Tilgang i norske bibliotek more_vert Side 7 Bergmester Bachkes vei nr. 1. Trondheim Gassverk for installasjon av 4 gassbadeovner i gate A., Tempe nr. 4. A-S Strindens Teglverk for opførelse av jernbro for kabelbane over veien Reitgjerdet—Veiskillet Arbeider-Avisatirsdag 9. mars 1937 Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler more_vert Side 3 Bergmester Bachkes vei nr. 1. Trondheim Gassverk for installasjon av 4 gassbadeovner i gate A., Tempe nr. 4. A-S Strindens Teglverk for opførelse av jernbro for kabelbane over veien Reitgjerdet Adresseavisentirsdag 9. mars 1937 Tilgang i norske bibliotek more_vert https://www.nb.no/search?q="gate a Tempe"&mediatype=aviser&fromDate=19370101&toDate=19391231 Side 2 fru Helga Brodahl på Bergmester Baches vel nr. 1 i Strinda, for kr. 30,000. . Skjøte fra Benno Breske til Berton Haug på gate A nr. 4 Tempe i Strinda, for kr. 35,000. Skjøte fra A-S Adresseavisenonsdag 4. desember 1940 Tilgang i norske bibliotek more_vert Side 6 Mansa til fru Helga Brodahl på Bergmester Baches vei 1 i Strinda for 30.000 kr., — fra Benno Breske til Berton Haug på gate A nr. 4 Tempe d Strinda for 35.000 ka-., — fra A/S Gråkallbanen Nidarostorsdag 21. november 1940 Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler more_vert Side 4 til fru Helga Brodahl på Bergmester Baches vei nr. 1 i Strinda, for kr. 30,000. Skjøte fra Benno Breske til Berton Haug på gate A nr. 4 Tempe i Strinda, for kr. 35,000. Skjøte fra A-S Arbeider-Avisaonsdag 4. desember 1940 Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler more_vert https://www.nb.no/search?q="benno breske"&mediatype=aviser&fromDate=19390101&toDate=19401206&counties=Trøndelag

Hvor er dette i Trondheim?

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 58 min siden
Synes det står Gate A nr 4. Østre Tempe, Trondheim. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Tempe_(Trondheim) https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gater_og_veger_i_Trondheim_kommune

Kalhagen

Nyheter fra Arkivverket - 3 timer 58 min siden
Litt mer om foreldrene til Orlaug Jensdatter - som var: Jens Bottolfsen Arstein – født 1800 – død 1869 Margrethe Kristofferdtr Eiken – født 1794 – død 1869 De giftet seg i 1836. Jeg har ikke funnet dåpen til noen av dem. Den 10. november 1816 (22. søndag etter Treenighetssøndag(Dominica Trinitatis) – blir Jens Bottolfsen komfirmert i Holmedal Kirke – høyre side – nr 13: SAB, Fjaler Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 4, 1814-1821, s. 20 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070507640489 Her gifter de seg – 13. juli 1836 – nr 13: SAB, Fjaler Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 6, 1835-1884, s. 218 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050818031198 Jens dør den 8. mars 1869 og Margrethe dør den 9. mars 1869. De blir gravlagt samtidig den 13. mars 1869 – nr 22 og nr 23: SAB, Fjaler Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1854-1887, s. 34 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050811020035

Reidar Lindseth

Nyheter fra Arkivverket - 4 timer 7 min siden
Hei Jeg er lokalhistoriker og leter etter et innlevert privat arkiv etter Julian Hylland. Julian Hylland utga Flatangerboka, bygdebok for Flatanger kommune i 1961. I følge arvingene ble arkivet innlevert etter hans død. Det besto av intervjuer o.a. Vet ikke hvilket arkiv det ble innlevert til. Trolig statsarkivet i Trondheim, men han flyttet til Hønefoss på sine eldre dager. Det hadde vært av stor interesse å kikke i dette arkivet. (sikkert et par esker) Med beste hilsen Reidar Lindseth tlf 95150746 reilin@online.no

Peder Arnulf 1893 og Inga 1892

Nyheter fra Arkivverket - 4 timer 13 min siden
Kobler temaene dine.

Søk kilde Talvik-Kåfjord kirkebøker fra 1837

Nyheter fra Arkivverket - 4 timer 15 min siden
Jeg vil gjøre oppmerksom på at disse innleggene er sett og lest, men at jeg foreløpig ikke har hatt tid til å utarbeide et tilstrekkelig grundig svar. Jeg må få lov til å komme tilbake til saken.

Skiftekort Åseral

Nyheter fra Arkivverket - 4 timer 17 min siden
Takk skal du ha! Det ser ut til at vi har glemt å knytte Åseral til skiftekortene og tinglysingsmaterialet fra Setesdal sorenskriveri og forløperen Vestre Råbyggelag sorenskriveri. For skiftematerialet for øvrig og for rettergangsmaterialet har vi imidlertid klart å gjøre det riktig. Jeg har nå registrert Åseral på de kildene hvor Åseral manglet, men søkene våre vil ikke være oppdaterte før i morgen.

Sider

Abonner på Åsane Historielag nyhetsinnsamler